11.05.14, 08:25fot. Wikimedia Commons

Żydowskie interesy gospodarcze w Polsce. Dlaczego nie potrafimy o nich normalnie rozmawiać?

Św. Maksymilian Kolbe w jednym ze swoich listów z 1935 roku pisał: „Mówiąc o Żydach, bardzo bym uważał na to, żeby czasem nie wzbudzić albo nie pogłębić nienawiści do nich w czytelnikach i tak już nastrojonych do nich czasem nawet wrogo. Na ogół więcej bym się starał o rozwój polskiego handlu i przemysłu, niż piętnował Żydów". Mimo tak ostrożnych i wyważonych słów, świadczących o chęci pomocy polskim interesom gospodarczym, przy jednoczesnym nie wzbudzaniu jednocześnie nienawiści do Żydów, polski święty jest przez pewne środowiska nazywany antysemitą.

Określanie polskiego świętego mianem "antysemity" świadczy jedynie o tym, jak często to pojęcie jest nadużywane i w sposób perfidny wykorzystywane przeciwko ludziom, którzy nie szerzą nienawiści, ale jedynie przedkładają interesy swojego narodu i swojej religii ponad interesy żydowskie. Dziś jednak, jeśli chodzi o publiczną debatę nad żydowskimi lub izraelskimi interesami w Polsce, które mogą stać w sprzeczności z interesami Polski panuje pewien paraliż. Wśród polskich elit jest dziś bowiem modny bezkrytyczny filosemityzm. Stosunek do Żydów i ich interesów jest zaś dla nich kulturowym i intelektualnym papierkiem lakmusowym, na podstawie którego pozycjonuje się daną osobę w hierarchii towarzyskiej. Wyłamanie się i wkroczenie na teren żydowskich interesów, zazwyczaj kończy się przyklejeniem łatki antysemickiego oszołoma i otrzymaniem wilczego biletu, skazującego taką osobę na salonowy ostracyzm. Nawet wśród wielu „niepokornych”, poprawność polityczna w komentowaniu żydowskich interesów, które bywają sprzeczne z polskimi interesami, często wygrywa z rzetelnością dziennikarską.

W polskiej debacie publicznej bardzo wiele mówi się o Żydach i Polakach w kontekście II wojny światowej. Pomija się jednak, bądź traktuje po macoszemu temat izraelskich interesów gospodarczych w Polsce. W świecie, w którym wieszczy się upadek wszelkiego tabu, milczenie na temat inwestycji Żydów z Izraela w Polsce, wydaje się co najmniej dziwne. Nie należy się tym jednak zrażać. Do debaty publicznej na temat polskiej gospodarki, trzeba wprowadzać  także wątki żydowskie, nawet jeśli przy okazji złamie się jakąś niepisaną "omertę".

Przemilczane przez media słowa prezydenta Izraela

10 października 2007 r. na forum ekonomicznym w Tel Awiwie, prezydent Izraela Szimon Peres miał powiedzieć: "Ekonomia Izraela rozkwita. Izraelscy biznesmeni inwestują wokół całego świata. Izrael osiągnął bezprecedensowy sukces ekonomiczny. Dziś osiągnęliśmy gospodarczą niezależność, i wykupujemy Manhattan, Węgry, Rumunię, Polskę. I jak widzę, nie mamy żadnych problemów”.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi muszę stwierdzić, że Izrael i Żydzi mają takie samo prawo do inwestowania na całym świecie, jak każde inne państwo i jego obywatele. W wypowiedzi prezydenta Izraela niepokoi jednak sformułowanie  "wykupywanie", które odnosi się m.in. do Polski. Sugeruje ono duże udziały obywateli Izraela lub Żydów w gospodarce Polski. Nie można zaś przejść koło tego sformułowania obojętnie, zwłaszcza, że słowa te, wypowiedział prezydent obcego państwa. Przecież żaden inny zagraniczny polityk, tak wysokiej rangi, jak prezydent Peres, nie wypowiedział w ostatnich latach o Polsce podobnych słów. Jeżeli zaś prezydent Izraela zna historię, a myślę, że zna ją doskonale, to powinien wiedzieć, jaką reakcję mogą wywołać jego słowa. Zresztą, jeżeli nieprawdą jest, że Żydzi wykupują Polskę, to po co w ogóle prezydent Peres, mówi tak bulwersujące rzeczy?

[koniec_strony]

Żydzi interpretują wypowiedź Peresa, jako przykład chwalenia się inwestycjami izraelskich firm, które mają tworzyć nowe miejsca pracy m.in. w Polsce. Dodają również, że prezydent Peres w tym przypadku źle dobrał słowa. Być może tak jest istotnie, ale, gdy słowa o "wykupywaniu" Polski padają z ust polityka światowego formatu, obowiązkiem polskich mediów jest informowanie o tym opinii publicznej, zaś odpowiednich służb państwowych sprawdzanie prawdziwości tych słów. I nie jest to wcale węszenie spisków, jak pisała o węgierskiej interpretacji słów Peresa na łamach „Gazety Wyborczej”, w artykule pt. "Tropił Żydów, wytropił siebie" Anne Applebaum. Jest to jedynie uczciwe wykonywanie swojej dziennikarskiej pracy. Zresztą nie wchodząc w szczegóły, historia Polski pełna jest spisków, począwszy od rozbiorów, a na pakcie Ribbentrop – Mołotow, czy narzuceniu Polsce rządów komunistów skończywszy. Oczywiście nie powinniśmy dać się zwariować i wszędzie węszyć podstępów oraz spisków. Powinniśmy się jednak wreszcie nauczyć mówić głośno o niewygodnych dla pewnych grup interesów sprawach, bez oglądania sie na ich reakcje.

Jeżeli ktoś uważa, że prześwietlanie interesów obywateli obcego państwa w Polsce jest antysemityzmem, tylko dlatego, że dotyczy to Żydów - obywateli Izraela, to śmiało można go nazwać pożytecznym idiotą. Ze względu bowiem na słowa prezydenta Izraela o wykupywaniu Polski i procesie restytucji mienia pożydowskiego, polskie służby powinny mieć baczenie na przedsięwzięcia gospodarcze obywateli tego państwa w Polsce. Warto sprawdzić, zweryfikować i upewnić się, ile jest prawdy w słowach Peresa. Polskie MSZ nie uczyniło jednak w tej kwestii zupełnie nic. Po wypowiedzi Peresa na temat Polski nie wezwano ambasadora Izraela, aby wyjaśnił słowa swojego prezydenta. Media zaś, albo informowały o tym zdawkowo albo w ogóle o tym nie wspominały. Należy dodać, że gdyby takie słowa wypowiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel, bądź prezydent Rosji Władimir  Putin, to wywołałyby one w Polsce prawdziwą polityczną burzę. Przecież już rzekome finansowanie pierwszej partii Donalda Tuska przez niemiecką CDU, wywołało w Polsce skandal. Powinno więc zastanawiać, dlaczego słowa Peresa nie wywołały podobnej reakcji i wrzawy w mediach.

Gdy mówi się o niemieckich i rosyjskich interesach w Polsce, których to roztrząsanie jest dla Berlina i Moskwy niewygodne, to mimo, że próbuje się ukręcić tym sprawom łeb, to jednak jest to przedmiotem większej, bądź mniejszej, ale zawsze jakiejś debaty. Gdy zaczyna się jednak mówić o interesach żydowskich w Polsce, naglę wyciąga się jak z rękawa holokaust i antysemityzm, piętnując osobę, która ważyła się zabrać głos w takiej sprawie, kompletnie pomijając milczeniem poruszone przez tę osobę fakty.

Państwo polskie powinno trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, kto posiada kapitał mogący wpłynąć na jego przyszłość. W ostatnim czasie w Polsce lawinowo rośnie liczba odzyskiwanych przez Żydów majątków. Według niektórych kancelarii prawnych, nawet co czwarty Żyd z Izraela, który ubiega się o potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa, dochodzi na drodze sądowej, bądź w przyszłości będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń majątkowych. Chociażby z tego powodu państwo polskie powinno wykazać zainteresowanie tym procesem i monitorować skalę oraz legalność odzyskiwania majątków.W końcu niezależnie od religii i narodowości, tam, gdzie są wielkie pieniądze, nie brakuje kombinatorów i oszustów. Monitorowanie zaś restytucji mienia pożydowskiego, jak i mienia polskiego, na pewno przyniosłoby pożytek zarówno państwu polskiemu, jak i Żydom.  Ukróciłoby to bowiem spekulacje na temat legalności działań podejmowanych przez osoby. Państwo polskie ma jednak bardzo ograniczone możliwości oszacowania skali odzyskiwania majątków i inwestycji dokonywanych przez obywateli Izraela w Polsce, gdyż bardzo często posługują się oni równieżpolskimi paszportami oraz paszportami innych państw Unii Europejskiej, których  są obywatelami. Stąd też, polska opinia publiczna najprawdopodobniej nie bedzie mogła zweryfikować prawdziwości słów prezydenta Peresa i dowiedzieć się, w jakim stopniu, za kapitałem płynącym i wypływającym z Polski stoją Żydzi. 

Cenzura

27 sierpnia 2013 r. dziennikarz śledczy "Forbesa" Wojciech Surmacz, w artykule „Kadisz za milion dolarów” poinformował polską opinię publiczną o nieprawidłowościach związanych z odzyskiwaniem mienia dawnych Gmin Żydowskich. Redakcję, jak i autorów artykułu skrytykował wtedy Światowy Kongres Żydów. Jak zwykle w takim wypadku, posłużono się bronią niweczącą wszelką debatę – oskarżeniem autorów tekstu o antysemityzm. Mimo, że autorzy twierdzili, że dochowali należytej staranności i opierali się na twardych dowodach, redakcja "Forbesa" przeprosiła za ów artykuł. Kajająca postawa redakcji "Forbesa" nie przypadła jednak do gustu środowisku dziennikarskiemu. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nagrodziło ów tekst. Za ingerowanie w „niezależność redakcji i dziennikarza” w czasie pracy nad owym artykułem, antynagrodę - Hienę Roku dostał zaś reprezentujący wydawcę magazynu "Forbes Polska", przewodniczący rady nadzorczej Ringier Axel Springer Polska, Ralph Buechi. (Wyraźnie pokazuje to, jak zagraniczny kapitał, w tym przypadku niemiecki i szwajcarski, decyduje o tym, o czym można w Polsce mówić, a o czym nie). Warto podkreślić, że niektórzy Żydzi z Polski, ale także z innych państw, gdy dowiedzieli się o artykule "Kadisz za miliony", nawoływali do dokładnego sprawdzenia i wyjaśnienia tej sprawy, aby w przyszłości podobne oskarżenia nie rzutowały na całą żydowską diasporę w Polsce. Zlekceważono jednak ich głosy.

[koniec_strony]

W lutym 2014 r. "Forbes" rozstał się z Wojciechem Surmaczem. Wielu dziennikarzy odczytało to, jako pewnego rodzaju ostrzeżenie. Stąd też, dziennikarze boją się pisać o podobnych tematach, przeczuwając, że taki artykuł może oznaczać koniec ich kariery. Są zastraszeni i stosują autocenzurę. Jeżeli jednak ktoś boi się wkładać kij w mrowisko, to nie powinien w ogóle parać się dziennikarstwem. Mimo więc opublikowania przez „Forbesa” sprostowania, media nadal powinny pilnie prześwietlać proces odzyskiwania majątków żydowskich, tak, jak to czynią chociażby w stosunku do mienia odzyskiwanego przez Kościół. Warto także raz na zawszezapamietać, że to, iż o żydowskich interesach wypowiada się krytycznie Polak lub katolik, nie czyni go wcale antysemitą. Nie dajmy się zwariować i nie popadajmy w ślepą poprawność polityczną.

Restytucja mienia pożydowskiego

W marcu 2011 r. Światowy Kongres Żydów ustami radcy generalnego Menachema Z. Rosensafta wezwał do gospodarczego bojkotu Polski, dopóki polski rząd nie wprowadzi nowego prawa, które odpowiadałoby ofiarom Szoa, i spadkobiercom żyjącej kiedyś w Polsce społeczności żydowskiej. Takie ultimatum, a wręcz dyktat jest czymś skandalicznym. Niedopuszczalne są bowiem w tej sprawie wszelkie naciski na państwo polskie ze strony innych państw, czy też organizacji żydowskich. Oczywiście, ustawa reprywatyzacyjna powinna powstać, aby sprawiedliwie oddać to, co państwo polskie zabrało swoim obywatelom. Nie można jednak nikogo wyróżniać ze względu na wyznanie i narodowość. Zresztą istnym paradoksem jest to, że za bestialstwo Niemców, którzy masowo mordowali polskich Żydów, koszty ponosić miałaby Polska.

W listopadzie 2013 roku przybył do Polski amerykański sekretarz stanu, John Kerry. Jego wizyta była spowodowana m.in. restytucją mienia żydowskiego oraz wypłatą przez Polskę odszkodowań z tego tytułu. Z Polski Kerry od razu poleciał do Izraela. Jego wizyta w Polsce zbiegła się wtedy z wizytą w Izraelu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, któremu organizacje żydowskie przedstawiły w liście problem restytucji mienia pożydowskiego przez państwo polskie. W grudniu 2013 roku, szef MSZ Radosław Sikorski przypomniał jednak Żydom, że Polska wywiązała się z zawartej w 1960 roku z USA umowy, dotyczącej zwrotu mienia żydowskiego utraconego podczas II wojny światowej. Stany Zjednoczone wzięły wtedy bowiem na siebie redystrybucję otrzymanych od Polski pieniędzy, zrzekając się prawa do reprezentowania swoich obywateli o żydowskim pochodzeniu, w sprawach powojennych odszkodowań za utracone w Polsce mienie. Wszelka ingerencja Stanów Zjednoczonych i jakiekolwiek roszczenia tego państwa w tej sprawie są więc nieuprawnione. Roszczenia majątkowe Żydów, nie powinny być zaś kumulowane i nie powinny posiadać innych reprezentantów, niż osoby, którym zgodnie z prawem należy się dany majątek.

Powstałe po II wojnie światowej państwo Izrael, także nie powinno mieszać się w sprawy restytucji mienia żydowskiego, gdyż jest to wewnętrzna sprawa Polski. Żydzi, którzy ponieśli śmierć z rąk Niemców byli w końcu obywatelami Polski i ich spadkobiercy, jeżeli rzeczywiście należy im się jakiś majątek, mogą ubiegać się o niego na gruncie polskiego prawa. Zaznaczył to zresztą w 2011 r. sam szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, którego nie powinno się raczej oskarżać o antysemityzm (żona ministra jest amerykańsko-polską Żydówką).

Monopol na pisanie o interesach żydowskich w Polsce

Gdybym pisał o niemieckich, bądź rosyjskich interesach gospodarczych w Polsce, nikt by nie widział w tym problemu. Z żydowskimi interesami  gospodarczymi jest jednak inaczej. Media nie potrafią o nich rzetelnie informować polskiego społeczeństwa. Spowodowane jest to m.in. tym, że opisywanie żydowskich i izraelskich interesów w Polsce zmonopolizowało środowisko bezkrytycznych filosemitów, a także w pewnym stopniu samych Żydów. Najważniejszym jednak powodem takiego stanu rzeczy jest poprawność polityczna oraz lęk przed oskarżeniem o antysemityzm, które sprawiły, że media mainstreamowe  obchodzą się z Żydami jak z jajkiem, i albo mówią o żydowskich interesach gospodarczych w Polsce dobrze, albo nie mówią o nich wcale. Z drugiej  strony barykady, znajduje się zaś wyalienowane z szerokiego dyskursu publicznego środowisko antysemickich tropicieli Żydów, które nie potrafi zrozumieć żydowskiej różnorodności i postrzega świat w czarno-białych barwach. Przez to właśnie, nawet gdy raz na jakiś czas uda się mu trafić w sedno, łatwo jest zbić jego argumenty. 

Aby mówić o Żydach, nie trzeba popadać w skrajności. Gdy jednak polskie interesy nie idą w parze z izraelskimi lub żydowskimi interesami, polskie media powinny o tym mówić bez ogródek i nie oglądać się na poprawność polityczną. Trzeba walczyć o polskie interesy także wtedy, gdy ich realizacja odbywa się kosztem interesów izraelskich i żydowskich. Podobnie zresztą powinno się przedkładać interesy polskie nad godzące w Polskę interesy niemieckie i rosyjskie. Aby jednak to nastąpiło, media posługujące się językiem polskim muszą być polskie, a polskie elity muszą wreszcie zacząć traktować  Polskę w sposób podmiotowy.  

Gabriel Kayzer

Komentarze

anonim2014.05.11 9:20
Artykuł bardzo odważny, jak na dzisiejsze czasy, gdy o żydach wolno pisać w samych superlatywach, albo nie pisać w ogóle.
anonim2014.05.11 11:37
Żydzi, dziwni ludzie, dziwny naród, skoro nie przyjęli Mesjasza, to o czymś to świadczy. Może Żydzi, którzy żyli w Polsce przed wojną czuli się Polakami, czuli się z nami jedno, ale niestety większość z nich zginęła. Zresztą sami Żydzi uważają, że ich rodacy żyjący w Ameryce, którzy dziś trzymają w swych rękach wiele gałęzi przemysły amerykańskiego, wtedy gdy mogli pomóc Żydom mieszkającym w Polsce, nie zrobili tego. Tonie moje zdanie, ale samych Żydów.
anonim2014.05.11 12:35
Nie tylko "żydowskie", ale trzeba przede wszystkim dodać chazarskie /z Azji środkowej/ - skąd zostali przepędzeni przed wiekami, dlatego, że ich sposobem na życie są mordy igrabieże.
anonim2014.05.11 13:44
“Żydzi wynocha z Francji!” TU: http://gazetawarszawska.com/2014/01/28/zydzi-wynocha-z-francji/ Polityczna poprawność TU :http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1034102,Dzien-gniewu-w-Paryzu-Protest-przeciwko-prezydentowi-Francji Inwazja TU: http://culture.pl/pl/artykul/manifest-ruchu-odrodzenia-zydowskiego-w-polsce
anonim2014.05.11 16:10
"trudno nie zgodzić się z panem Hitlerem w niektórych kwestiach"......POnieważ zamiast kuroniówki dał bezrobotnym zupę za pracę! Czy to gloryfikowanie Hitlera?????- lewaku.
anonim2014.05.11 16:15
Daję POd rozwagę zasadę moralną : czy można oszukiwać kogokolwiek w w kwestii ekonomicznej, gospodarczej, handlowej? Jest Naród, który ma tę zasadę zapisaną w prawie religijnym. Jest to państwo jedno z niewielu w świecie, Izrael......
anonim2014.05.11 17:17
No tak, bo Żydzi oczywiście z kosmosu biorą pieniądze i wszystkich "wykupują". Autor, nacjonaliści i komentator pod nickiem "Spas12" nie rozumieją prostej sprawy. Jak ktoś ma pieniądze a drugi sprzedaje swoje mienie to się to nazywa uczciwa transakcja. I nikt nie ma prawa mieć do nikogo pretensji o to że jest "wykupywany". A jak ktoś wyprzedaje nie swoje (państwowe) przedsiębiorstwa w przetargach za bezcen to znaczy tylko tyle że to państwo jest wadliwe i nie powinno czegoś takiego w ogóle być. Każecie ludziom "dobrowolnie" ustanawiać sztuczny konstrukt taki jak państwo by go bronić jak świętej krowy przed zakusami "obcych interesów". Nie rozumiecie że chcie się tylko pozbyć objawu, a nie problemu.
anonim2014.05.11 19:20
Żydzi to nie jest jakiś tam zwykły naród. Tacy jak "Anonymous" nie rozumieją prostej sprawy. Przykładem niech będzie Łódzkie getto i Rumkowski.
anonim2014.05.11 21:26
@Tasman Ja nie byłbym i nie mógłbym być na jego miejscu bo nie jestem ten lepszy. Zapewne nie wiesz że naród Żydowski tak samo jak Hitler wyznawali czystość rasy. Że po wkroczeniu Wermachtu do Polski witali ich kwiatami. Słyszałeś chłopcze o "prowokacji w Hotelu Polskim" ???? Zapewne nie. To poco ta rozmowa ?? "Spas12" Coś wam mówi ale wy jesteście głusi. Co gorsza nie dopuszczacie faktów do świadomości.
anonim2014.05.11 21:28
@Tasman A i jeszcze jedno nie pogrążaj się pisząc "A co do Rumkowskiego, jego rola w łódzkim getcie wcale nie jest taka jednoznaczna" Bo nie zastanowiłeś się nad "słowami"
anonim2014.05.11 21:36
Specjalnie dla ciebie @Tasman http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Young_Jewish_members_from_German_Chapter_of_Betar_in_Berlin%2C_1936.jpg
anonim2014.05.11 21:36
Specjalnie dla ciebie @Tasman http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Young_Jewish_members_from_German_Chapter_of_Betar_in_Berlin%2C_1936.jpg
anonim2014.05.11 21:49
Zdjęcie które zamieściłem powyżej to: "Żydzi w mundurach nazistowskich Niemiec"
anonim2014.05.11 22:24
@Apologeta2 No i co?? A o Berlingu słyszałeś ??? Piti piti. A słyszałeś że Niemieccy żydzi Gardzili Polskimi, Że USA nie przyjęła statków z uchodźcami Żydowskimi?? Słyszałeś o Pileckim i jego raportach??? Wiesz o tym Że w Auschwitz najpierw byli Polacy??
anonim2014.05.11 22:28
O mnie się nie martw ja sobie radę dam.:)
anonim2014.05.12 5:27
Dla wywalczenia okupacyjnego tworu parapaństwowego na BW musieli oddawać życie, poświęcać olbrzymie środki etc Na niszczeniu Polski zrobili monstrualny geszeft. Nieruchomości przejęte w wyniku wyrzucenia rdzennych mieszkańców mają po dziś dzień w świetle prawa międzynarodowego nieuregulowany status prawny. To co przejęli w Polsce w wyniku różnorakich rewizji, dla których pretekstem były długofalowe skutki wojny - to jest już ich własnością i nikt tego nie podważa. Kiedy wprowadzą podatek katastralny - większość Polaków nie będzie stać na jego zapłacenie. Spadną ceny, mnożyć się będą licytacje, przetargi i inne geszefty. I znowu to co zagarną będzie bezspornie ich. Już dziś bardzo mało z nich zajmuje się ciężką, słabo płatną pracą. Większość z nich albo robi geszefty o jakich gdzie indziej nie mogli by nawet pomarzyć albo też umiejscowiona jest w punktach newralgicznych. Niewolników mają ilu chcą. Ci niewolnicy pracują ciężko, często bardzo starając się aby pracy nie stracić. Na BW rdzenni mieszkańcy ziem okupowanych nie są aż tak dobrymi wyrobnikami. Co gorsza są niepewni bo co i rusz przychodzi im do głowy aby podłożyć bombę bądź wręcz samemu się wysadzić. Za zbrodnie na BW świat ocenia ich jednoznacznie. Okupowana Polska jest ich najwierniejszym sojusznikiem. Liczba kolaborantów, pożytecznych idiotów czy zwykłych lemingów przewyższa znacznie liczbę okupantów (nawet gdyby liczyć także tych "nieczystych" rasowo). http://www.rohama.org/en/mobile/7085 KTO jest dla Polski większym zagrożeniem - islamiści czy lobby niszczące Polskę na różne sposoby i to nie od wczoraj ? W Palestynie Zydzi i rdzenni mieszkańcy żyli zgodnie od stuleci. Kiedy rozpoczęło się masowe osadnictwo syjonistów rozpoczęły się konflikty. Nie tylko z miejscowymi ale także z Brytyjczykami (m.in atak stricte terrorystyczny w wykonaniu gangu Sterna - rozwalenie hotelu przy pomocy bomby - kilkadziesiąt ofiar smiertelnych). Dziś Żydzi pouczają nas nt tolerancji wobec mniejszości a nawet wręcz oceniają. O kuriozalnych "oskarżeniach" o niemieckie zbrodnie nie warto byłoby wspominac gdyby nie to iż wykorzystali swe wpływy zeby urobic nam opinie zdziczałych bandytów. W tym pomogły wypowiedzi naczelnego rabina oraz premierów Izraela. Były ambasador Izraela w W-wie został szefem jednej z organizacji wymuszającej mega-haracze pod pretekstem wojny - tym razem kosztem kraju najbardziej poszkodowanego -Polski. A sam Izrael dokonał nawet swego czasu wyceny swych nezrealizowanych jeszcze "roszczeń". Do tego zachowanie izraelskich "wycieczek". Doprawdy dziwi mnie iż dosyc toporne zagranie typu - dobry i zły policjant kogokolwiek jeszcze przekonuje. W roli "dobrego" wystepuje Izrael a w roli złego - potomkowie KPP oraz lobby Żydów z USA. Czy naprawdę ktokolwiek jest tak naiwny iz w konflikcie z powyższymi Izrael poza taktycznymi zagrywkami stanie na powaznie po stronie Polski ? Przypomne tylko iz Szlomo Morela chronili az do same smierci a wiadome lobby w Polsce doprowadziło do tego iz do samej smierci pobierał emeryture wielokrotnie przywyższającą emerytury jego ofiar ... 50 mld w nieruchomościach dla gminy, więcej dla prywatnych, absolutny rekord świata w nakładach na promocje ich kultury w przeliczeniu a jednego członka tej społeczności no i te geszefty - istna Ziemia Obiecana. Co najważniejsze nie trzeba tak jak w okupowanej Palestynie robić wszystkiego - - łącznie z wywiezieniem śmieci - istny EDEN - stanowisk do obsadzenie znacznie więcej niż "wybrańców". Podstawy do budowy własnego państwa jakby nieco solidniejsze niż w początkach syjonistycznej kolonizacji Palestyny. A lemingi śpią mocnym snem hipnotycznym ... 3 tysiące miliardów (3 biliony) długu (źródło "Puls Biznesu" z początku lipca br) ,zniszczony niemal do cna 9 potencjał świata ,totalna zapaśc demograficzna , totalna degrengolada - całkowity zanik instyntktu juz nie tylko narodowego ale wręcz samozachowawczego. PO położyła gospodarkę -zasłania sie gorszą koniunkturą -lemingi wielbia PO , nawet na Ziemiach Zachodnich gdzie juz wyrzucają Polaków z domów głosują na PO . Kultura -jeden z filarów narody zawłaszczana przez Zydów i pedałów . BIEDNA Polska bije absolutny rekord świata w nakładach na promocje kultury żydowskiej w przeliczeniu na jednego członka tej społecznosci (muzeum żydowskie 600 ,muzeum powstania 30 ) Polacy od 20 lat czekają na reprywatyzacje a Zydzi biora co chca -np kamienica w Bielsko-Białej przejeta na "podstawie" ustnej relacji spisanej w Izraelu , kilkutysieczna gmina zydowska przejęła mienie o wartości 50 MILIARDÓW . Polacy sami pluja na wszystko co polskie - tak jak ich media i niepolskie autorytety zaprogramują (troche wykorzystują to iż za komuny polskie produkty często rzeczywiście były gorsze od zachodnich), Polacy wynajdują pochodzenie -5 woda po kisielu byle tylko nie polskie -najlepiej zydowskie lub tworzą narody -śląskie,kaszubskie,mazurskie etc Polacy z Kazachstanu 20 lat czekają na możliwość powrotu a tacy jak Simon Mol dostają od państwa mieszkania i stały zasiłek (haracz). Niewygodni jak Ratajczak, Adwent czy kilku badaczy i dziennikarzy zwiazanych z zamachem w Smoleńsku zabijani sa bez pardonu . Na przykładzie bydła antykrzyżowego widac jak toksyczne sa wpływy wiadomej cywilizacji . Szczególna troską obdarzają młodzież . Nie tylko wylansowali owsika - "róbta co chceta" - juz coraz to czesciej na woodstocku goszcza zydzi -mazowiecki , hołdys i inni - nie tylko szczuja naćpanych janczarów ale i sami czują się niczym ryba w wodzie - juz nie sa mniejszością - czują się tacy "równi" -nie to co oszołomy i mohery. Takie puszczanie oka - knajactwo to także tresura zbydlęconej wiekszości -szczucie na polską mniejszość - na tych oszołomów, moherów etc -podobnie jak w debilinych programach majewskiego czy wojewódzkiego -na młodziez działa to niczym kwas na metal szlachetny -tworzy sie nowotwór - tacy "Polacy" szczekający na tych co sie buntuja będa podstawa judeopolonii . Do tego jeszcze "prawo"- za klapsa odbieranie dzieci . Tworzą lub lansują mniejszości tak zeby każdy czuł sie najpierw członkiem mniejszosci a dopiero potem (choć lepiej dla nich żeby i to nie ) -Polakiem. Wtedy kiedy większość stanowic będa mniejszości to i oni -dominująca mniejszość będa w większości . Jak tak policzyć knajackie bydło,plugawych antyklerykałów, alkoholików,narkomanów,zboków itp - to już właściwie mniejszości stanowią większość. Co jeszcze trzeba żeby lemingi zauważyły , że coś jest nie tak ?! Rozkradli majątek narodowy wart ok 600 MLD; zadłużyli tak, ze nie ma szans na spłatę; zmusili do pracy do smierci a nie do emerytury, nakręcili spiralę antypolonizmu, skłócili Polaków, zdegenerowali młode pokolenie, przejęli media, obsadzili niemal wszystkie kluczowe stanowiska - albo swoimi albo zdrajcami, zgotowali leminżerii los prostytutek dla okupantów (męskich i damskich) !! A może jak zabiora im stołki spod dooopy (kataster) to obudzą się z letargu ? Co prawda jedwabnych okupantów mamy kilku ale jeden z nich ma największe "zasługi" w rozwalaniu POLSKI.
anonim2014.05.12 9:12
@observer1920 100%
anonim2014.05.12 9:39
http://www.youtube.com/watch?v=QdZo_X_H-ds
anonim2014.05.12 12:50
@Onufry1610 "Żydzi to nie jest jakiś tam zwykły naród. " Ludzie jak każdy inny człowiek, grzeszni. "Tacy jak "Anonymous" nie rozumieją prostej sprawy. Przykładem niech będzie Łódzkie getto i Rumkowski." Tacy ludzie jak Ty nie rozumieją że wycierając sobie gębę pojedynczymi przykładami i generalizując na całe "narody" nie tylko gwałcą logikę, ale i krzywdzą ludzi. "Zapewne nie wiesz że naród Żydowski tak samo jak Hitler wyznawali czystość rasy." Bzdura, Żydzi praktycznie nie istnieją jako "rasa" ani "naród". "Zdjęcie które zamieściłem powyżej to: "Żydzi w mundurach nazistowskich Niemiec"" Kurczę, a ja Ci zamieszczę zdjęcie Adolfa Hitlera, który sam miał w rodzinie żydów i co z tego? Narodowcy nie rozumieją prostej sprawy. To ludzie są źli, nie "narody".
anonim2014.05.12 17:35
@Anonymous. Polscy narodowcy nie stawiają kwestii krwi na pierwszym miejscu. Wielu narodowców miało niepolskie korzenie. Natomiast Żydzi i owszem. Znanych jest wiele przykładów jak np ten kiedy to syn bohatera wojny z 1948 nie dostał obywatelstwa państwa położonego w Palestynie poniewaz był i owszem synem Żyda ale także Amerykanki. Wystarczy poczytać co nieco nt cywilizacji żydowskiej aby zorientowac się iż biologizm jest jednym z podstawowych wyrózników cywilizacyjnych tej cywilizacji. Co do przykładu Rumkowskiego - to tylko jeden z wielu obrazujący współpracę Żydów z Niemcami podczas II wojny światowej. http://www.fronda.pl/forum/zydzi-przeciw-zydom-jerzy-robert-nowak,54974.html http://www.youtube.com/watch?v=JzA8WUK2XnQ Źli ludzie mają duże pole manewru kiedy mają poparcie większości swego narodu a już największe kiedy jest to jeszcze uwarunkowane tradycją od kilku tysięcy lat kultywowanej cywilizacji.
anonim2014.05.12 20:47
@observer1920 "Polscy narodowcy nie stawiają kwestii krwi na pierwszym miejscu. Wielu narodowców miało niepolskie korzenie." Stawiają na piedestale "narody". "Natomiast Żydzi i owszem. Znanych jest wiele przykładów jak np ten kiedy to syn bohatera wojny z 1948 nie dostał obywatelstwa państwa położonego w Palestynie poniewaz był i owszem synem Żyda ale także Amerykanki." Po 1970 nie dostał obywatelstwa? "Wystarczy poczytać co nieco nt cywilizacji żydowskiej aby zorientowac się iż biologizm jest jednym z podstawowych wyrózników cywilizacyjnych tej cywilizacji." Owszem, ponieważ żyli w diasporze. I zewsząd byli wypędzani - stąd ich ścisłe trzymanie się razem. "Co do przykładu Rumkowskiego - to tylko jeden z wielu obrazujący współpracę Żydów z Niemcami podczas II wojny światowej." Jeszcze raz powtórzę: to nie nacje są złe, tylko ludzie. Gdyby Hitler faktycznie apodyktycznie kierował się zasadą "czystości rasy" to popełniłby samobójstwo na długo przed zakończeniem wojny. Oboje dobrze wiemy że II WŚ i Holocaust to był masowy mord skupione na Żydach, co nie znaczy że nie mogli kolaborować. "Źli ludzie mają duże pole manewru kiedy mają poparcie większości swego narodu a już największe kiedy jest to jeszcze uwarunkowane tradycją od kilku tysięcy lat kultywowanej cywilizacji." Owszem. Właśnie dlatego tradycja pogromów Żydów miała się dobrze przez wiele wieków.
anonim2014.05.12 23:25
@Anonymous "Tacy ludzie jak Ty nie rozumieją że wycierając sobie gębę pojedynczymi przykładami i generalizując na całe "narody" nie tylko gwałcą logikę, ale i krzywdzą ludzi." To był przykład dla ciebie Bo ten znajdziesz w internecie i w wiki. Bo z tego co widzę to tylko na tym bazujesz. Jeżeli było by inaczej nie napisał byś tego powyżej a ja nie wiedział bym że cie na to złapię. "Ludzie jak każdy inny człowiek, grzeszni." Nigdzie nie napisałem że są święci, Bzdura, Żydzi praktycznie nie istnieją jako "rasa" ani "naród". Fiu Fiu o Efendi. "Kurczę, a ja Ci zamieszczę zdjęcie Adolfa Hitlera, który sam miał w rodzinie żydów i co z tego?" Napisał bym bardzo ordynarnie i g.......... ale i to by do ciebie nie dotarło. Dlaczego ?? Ponieważ nawet namacalne istniejące dowody jak Łódzkie Getto i to zdjęcie które podkreślam są jednymi z wielu. dla ludzi takich jak ty nie mają znaczenia.
anonim2014.05.13 11:04
@Anonymous "...Stawiają na piedestale "narody"..." A Kolega co ma do zaoferowania zamiast wspólnoty narodowej? Przypomnę, że JP II na forum ONZ upomniał się o prawa narodów. Wcześniej bo już na Soborze w Konstancji - Paweł Włodkowic jako pierwszy podniósł tą kwestię. "...Po 1970 nie dostał obywatelstwa?.." Przed 70. Po 70 ksiądz Weksler-Waszkinel został po przybyciu do Izraela potraktowany tak, że opowiadając o tym wręcz się popłakał pomimo tego iż miał w/g zydowskich-rasistowskich krytetriów pełne pochodzenie. "...Owszem, ponieważ żyli w diasporze. I zewsząd byli wypędzani - stąd ich ścisłe trzymanie się razem..." Przez ostatnie 1000 lat wypędzani byli prawie 50 razy. Niestety cywilizacja negująca prawdę ma to do siebie, że zamiast wyciągnąc konstruktywne wnioski - jeszcze bardziej "otorbili się" w swych patologiach. "...Jeszcze raz powtórzę: to nie nacje są złe, tylko ludzie. Gdyby Hitler faktycznie apodyktycznie kierował się zasadą "czystości rasy" to popełniłby samobójstwo na długo przed zakończeniem wojny. Oboje dobrze wiemy że II WŚ i Holocaust to był masowy mord skupione na Żydach, co nie znaczy że nie mogli kolaborować..." Może dla Kolegi. Dla mnie skutki II wojny światowej najboleśniej odczuła Polska. W XX wieku zostało zamordowanych w/g róznych szacunków od 160 do 200 mln ludzi i gdyby nawet przyjąć jedynie słuszną liczbę 6 mln - ofiar holokaustu - to nie było to nic wyjatkowego ani tym bardziej świętego jak próbuja nam narzucić wyznawcy tej "religii". "...Owszem. Właśnie dlatego tradycja pogromów Żydów miała się dobrze przez wiele wieków..." Z tymi pogromami to róznie bywało - np "pogrom" w Przytyku został sprowokowany przez działanie żydowskich grup przestępczych a bezpośrednią przyczyną było zabicie przez Zydów polskiego chłopa. Oczywiście bywały też rzeczywiste pogromy i te zostały potępione, natomiast żydowskich rasizm i bandytyzm ma się tak dobrze jak jeszcze nigdy w historii świata.
anonim2014.05.13 17:19
W książce "Ja terrorysta" Antoniego Salasa jest atek zebrania przez autora dowodów na brutalność wojsk izraelskich, włącznie z torturami. Żadna gazeta w Hiszpanii nie chciała opublikować tych informacji, z tego samego powodu co u nas. Ostatecznie artykuł opublikowała gazeta znajomego autora. Jednak to jest po prostu skandal, krytyka Żyda za to co robi, a nie kim jest to nie antysemityzm, podobnie krytyka czarnego to nie rasizm, czy homoseksualisty to nie homofobia, jeżeli odnosi się do osobowości, poglądów. Stajemy się zakłamani jako cywilizacja, tak strasznie poprawni i tak bardzo nieszczerzy. Obrzydliwe.
anonim2014.05.13 18:23
@Onufry1610 "To był przykład dla ciebie Bo ten znajdziesz w internecie i w wiki. Bo z tego co widzę to tylko na tym bazujesz." Staram się nie bazować na przykładach kiedy chodzi o generalizowanie. "Bzdura, Żydzi praktycznie nie istnieją jako "rasa" ani "naród". Fiu Fiu o Efendi." Po tym jak się rozpierzchli po świecie w diasporze są teraz zlepkiem etnicznym którego łączy głównie religia. "Napisał bym bardzo ordynarnie i g.......... ale i to by do ciebie nie dotarło. Dlaczego ?? Ponieważ nawet namacalne istniejące dowody jak Łódzkie Getto i to zdjęcie które podkreślam są jednymi z wielu. dla ludzi takich jak ty nie mają znaczenia. " Namacalne dowody NA CO? Czy Ty chociaż przez chwilę zastanowiłeś się co próbujesz mi udowodnić tymi przykładami? Jaka jest Twoja "teza"? @observer1920 "A Kolega co ma do zaoferowania zamiast wspólnoty narodowej?" Indywidualizm. Anarchię w której istnieje własność prywatna. Woluntaryjne łączenie się w grupy interesów / kulturowe. Nie tworzenie sztucznych bytów takich jak naród, w imię których powinniśmy być w stanie poświęcić wszystko. "Przypomnę, że JP II na forum ONZ upomniał się o prawa narodów. Wcześniej bo już na Soborze w Konstancji - Paweł Włodkowic jako pierwszy podniósł tą kwestię." No tak, nie każdy wie - piszę z pozycji niewierzącego. Tak czy inaczej - czym miałyby być te "prawa narodów"? ""...Po 1970 nie dostał obywatelstwa?.." Przed 70." No więc przyjęto w Izraelu po 1950 i 1970 odpowiednie rezolucje które by umożliwiły otrzymanie obywatelstwa przez kogoś z ojcem Żydem. "Po 70 ksiądz Weksler-Waszkinel został po przybyciu do Izraela potraktowany tak, że opowiadając o tym wręcz się popłakał pomimo tego iż miał w/g zydowskich-rasistowskich krytetriów pełne pochodzenie." Nie przyznają obywatelstwa katolikom. "Przez ostatnie 1000 lat wypędzani byli prawie 50 razy. Niestety cywilizacja negująca prawdę ma to do siebie, że zamiast wyciągnąc konstruktywne wnioski - jeszcze bardziej "otorbili się" w swych patologiach." Co masz przez to na myśli? Jakie patologie? "Może dla Kolegi. Dla mnie skutki II wojny światowej najboleśniej odczuła Polska." W życiu nie ceniłbym jakiegoś kraju nad życie ludzkie. "i gdyby nawet przyjąć jedynie słuszną liczbę 6 mln - ofiar holokaustu - to nie było to nic wyjatkowego ani tym bardziej świętego jak próbuja nam narzucić wyznawcy tej "religii"." Nic wyjątkowego? Z pamiętników Goebbelsa wynika że był to jeden z głównych celów. "Z tymi pogromami to róznie bywało - np "pogrom" w Przytyku został sprowokowany przez działanie żydowskich grup przestępczych a bezpośrednią przyczyną było zabicie przez Zydów polskiego chłopa." Tak, tak, "grupy przestępcze". Endecja wcale wtedy nie działała jak grupa przestępcza / bandyci. "Oczywiście bywały też rzeczywiste pogromy i te zostały potępione, natomiast żydowski rasizm i bandytyzm ma się tak dobrze jak jeszcze nigdy w historii świata." Dlatego tak często słyszymy dzisiaj o "słusznych pogromach". A moment - przecież WSZYSTKIE media nienależące do narodowców to wielka tuba propagandowa Żydów. W historii świata więcej było niesłusznych pogromów i wypędzeń Żydów, tylko dlatego że byli Żydami, nie w związku z ich działaniami wbrew prawu.
anonim2014.05.13 19:17
W Polsce nie można pisać prawdy o Żydach,bo to niebezpieczne dla piszącego.A to budzi do tej nacji nieufność.
anonim2014.05.13 22:54
@Anonymous "Czy Ty chociaż przez chwilę zastanowiłeś się co próbujesz mi udowodnić tymi przykładami? Jaka jest Twoja "teza"?" Absolutnie NIC!!!!!! Wielkie ZERO. Nic nie staram się udowodnić. Bo poco ??? Przecież oboje wiemy że twoja cudowność dla zwykłego zjadacza chleba jest niedościgniona.
anonim2014.05.14 9:38
"...Indywidualizm. Anarchię w której istnieje własność prywatna. Woluntaryjne łączenie się w grupy interesów / kulturowe. Nie tworzenie sztucznych bytów takich jak naród, w imię których powinniśmy być w stanie poświęcić wszystko..." Anarchia była "grana" podczas wojny. To właśnie wtedy za żydowskie, masowe zaangażowanie się w zbrodnie sowieckie odwdzięczano się" nieraz bardzo okrutnie. Choć warto zauważyć, ze dzięki znacznej części Żydów to my mamy opinie liderów tego "odwdzięczania" choć z naszej strony było to nieporównanie mniejsze niż ze strony Ukraińców czy chociażby Litwinów. A to my byliśmy najbardziej poszkodowani przez żydowski bandytyzm. Nawet podczas katastrof jak np w Nowym Orleanie widać czym kończy się anarchia. "...No tak, nie każdy wie - piszę z pozycji niewierzącego. Tak czy inaczej - czym miałyby być te "prawa narodów"?..." http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/narody-nie-gina/ Myślę, że nasz Papież może być autorytetem także dla niewierzących. "...Nie przyznają obywatelstwa katolikom..." Rzeczywiście ks Chrostowski mówił o tym iż wszystko mogą innemu Zydowi wybaczyć tylko nie Katolicyzm. Jednak z drugiej strony przyznali obywatelstwo wielu prawosławnym. "...Co masz przez to na myśli? Jakie patologie?..." To temat na co najmniej kilka opasłych tomów. Mogę wspomnieć o tych najważniejszych - cywilizacyjnych. Biologizm -uznawanie wartości człowieka w/g tego ile ma w sobie krwi "wybrańca". Podwójna "etyka" - inna dla swoich, inna dla obcych. Negacja prawdy.- czym to skutkuje - widać chociażby na przykładzie żydowskiej nagonki na Polskę i Polaków - nagonka niemiecka na Zydów w czasach hitlerowskich była nieporównywalnie mniejsza i zdecydowanie bardziej toporna od plugawej i perfidnej nagonki na swych gospodarzy. Monolatria - próby zawłaszczania Boga jako swojego plemiennego bożka. Gromadność skutkująca zapiekłą obroną swych rodaków -chocby ci byli najgorszymi zwyrodnialcami - przykładów całe mnóstwo -choćby Wolińska (z domu Brus) czy Stefan Michnik (syn Ozjasza Szechtera). "...W życiu nie ceniłbym jakiegoś kraju nad życie ludzkie..." Na szczęście byli tacy co cenili nawet ponad swoje życie i dzięki temu mówimy jeszcze po polsku. "...Nic wyjątkowego? Z pamiętników Goebbelsa wynika że był to jeden z głównych celów..." Podobnie Turcy chcieli wymordować Ormian. Wobec co najmniej 140 mln ofiar w XX wieku holokaust nie był niczym wyjatkowym. No chyba zeby przyjąć "logikę" pani Engelking-Boni : http://www.wykop.pl/link/1484603/roznica-miedzy-smiercia-polaka-a-zyda-prof-barbara-engelking-boni/ "...Tak, tak, "grupy przestępcze". Endecja wcale wtedy nie działała jak grupa przestępcza / bandyci..." Bronili się przed zydowskimi bojówkami. Począwszy od kumających sie z hitlerowcami "bojowców" Zabotyńskiego az do skrajnych komuchów - paleta bojówek zydowskich była w owym czasie przebogata. Ale jak twierdzili sami Zydzi - endecy nigdy nie atakowali kobiet i dzieci. Natomiast podczas prawdziwej próby - II wojny endecy ratowali Żydów pomimo tego iż przed wojna zaznali działań zydowskich bojówek - czasami nawet dosyć dotkliwie. Natomiast zachowanie znacznej części Żydów podczas okupacji sowieckiej - po 17 09 czy podczas rządów stalinowskich było zgoła odmienne. "...Dlatego tak często słyszymy dzisiaj o "słusznych pogromach". A moment - przecież WSZYSTKIE media nienależące do narodowców to wielka tuba propagandowa Żydów..." Skoro tak chcesz dyskutować to proszę bardzo - nie no w ogóle nie ma mowy o nadreprezentacji Zydów w mediach (i nie tylko w mediach), kaganiec politycznej poprawności to także spiskowa teoria, zabicie (lub zamęczenie) dr Ratajczaka, skazanie za hasło "nie przepraszam ze Jedwabne" czy za prawdopodobne wydrukowanie dwóch wyszydzających plakatów, w których nadgorliwcy dopatrzyli się akcentów "antysemickich" etc etc to wszystko "przypadki" ... "...W historii świata więcej było niesłusznych pogromów i wypędzeń Żydów, tylko dlatego że byli Żydami, nie w związku z ich działaniami wbrew prawu..." Nie podejmuję się oceny wszystkich okoliczności prawie 50 wypędzeń. Zwracam natomiast uwagę na to, ze raczej nie jest to przypadek.
anonim2014.05.14 12:38
@Onufry1610 "Absolutnie NIC!!!!!! Wielkie ZERO. Nic nie staram się udowodnić. Bo poco ??? Przecież oboje wiemy że twoja cudowność dla zwykłego zjadacza chleba jest niedościgniona." Widzisz, jestem na tyle "cudowny", że kiedy zadam merytoryczne pytanie to wolisz mnie zaatakować personalnie niż samemu sobie zdać sprawę czego Ty właściwie oczekujesz od jakichś Żydów i kogo konkretnie chcesz atakować. @observer1920 "Anarchia była "grana" podczas wojny." Nie "taka" anarchia. "To właśnie wtedy za żydowskie, masowe zaangażowanie się w zbrodnie sowieckie odwdzięczano się" nieraz bardzo okrutnie." "Masowe"? Ta dyskusja robi się śmieszna. "Choć warto zauważyć, ze dzięki znacznej części Żydów to my mamy opinie liderów tego "odwdzięczania" choć z naszej strony było to nieporównanie mniejsze niż ze strony Ukraińców czy chociażby Litwinów. A to my byliśmy najbardziej poszkodowani przez żydowski bandytyzm." Subiektywna opinia, czy też jesteś w stanie to jakoś "zmierzyć"? "Nawet podczas katastrof jak np w Nowym Orleanie widać czym kończy się anarchia." Aha. No to teraz rozumiem z jaką mentalnością mamy do czynienia. Rozumiesz że w Nowym Orleanie nie było anarchii przed uderzeniem huraganu? Czy Twoje "analogie" będą w dalszym ciągu idiotyczne? "http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/narody-nie-gina/" Brak konkretów. "Prawa narodu" to równie dobrze prawo indywidualnej jednostki do woluntaryjnego łączenia się z innymi w dowolnie rozumiane społeczności. "Rzeczywiście ks Chrostowski mówił o tym iż wszystko mogą innemu Zydowi wybaczyć tylko nie Katolicyzm. Jednak z drugiej strony przyznali obywatelstwo wielu prawosławnym." Musieli przebywać w Izraelu przez jakieś 5 lat i zrzec się innych obywatelstw. Nie wiem dlatego Żydzi mieliby "przebaczać" prawosławie ale nie katolicyzm, pan wybaczy ale dla mnie to jakaś abstrakcja i doszukiwanie się złośliwości. "Mogę wspomnieć o tych najważniejszych - cywilizacyjnych. Biologizm -uznawanie wartości człowieka w/g tego ile ma w sobie krwi "wybrańca"." A jak to niby zmierzyć, szczególnie po długotrwałej diasporze? Biologizm wyznają ultraortodoksi. "Podwójna "etyka" - inna dla swoich, inna dla obcych." Z tym że to wobec siebie więcej wymagają. W judaizmie Prawo dotyczy tylko ich, nie obcych, co nie znaczy że obcy nie mogą zostać zbawieni. "(...) widać chociażby na przykładzie żydowskiej nagonki na Polskę i Polaków - nagonka niemiecka na Zydów w czasach hitlerowskich była nieporównywalnie mniejsza i zdecydowanie bardziej toporna od plugawej i perfidnej nagonki na swych gospodarzy." Z jakiej racji mieliby urządzać gospodarczą nagonkę na swych gospodarzy? Podpowiem: bo to nie oni pierwsi prowokowali. "Na szczęście byli tacy co cenili nawet ponad swoje życie i dzięki temu mówimy jeszcze po polsku." Nie dzięki temu, tylko dzięki ludziom pracującym organicznie, ludziom którzy cenili własne życie ponad frazesy, aby ocalić kolejne pokolenia przed ich własnym romantyzmem. "Podobnie Turcy chcieli wymordować Ormian. Wobec co najmniej 140 mln ofiar w XX wieku holokaust nie był niczym wyjątkowym." Był najbardziej odczłowieczającym ludobójstwem. I nie mówię teraz tylko o Żydach; skrupulatność i chłodny pragmatyzm z jakim masowo zabijano ludzi i próbowano zatrzeć dowody świadczy o tym najlepiej. "Bronili się przed żydowskimi bojówkami. Począwszy od kumających sie z hitlerowcami "bojowców" Zabotyńskiego az do skrajnych komuchów - paleta bojówek zydowskich była w owym czasie przebogata." "Bronili się"? Zabijając dzieci, po tym jak zastrzelono jednego chłopa? Pan wybaczy, ale dzicz i z jednej i z drugiej strony. "Ale jak twierdzili sami Zydzi - endecy nigdy nie atakowali kobiet i dzieci." Nie wiem gdzie i kiedy tak twierdzili. Julian Brun potwierdzał że endecy zaatakowali w Przytyku, właśnie kobiety i dzieci. "Natomiast podczas prawdziwej próby - II wojny endecy ratowali Żydów pomimo tego iż przed wojna zaznali działań zydowskich bojówek - czasami nawet dosyć dotkliwie. Natomiast zachowanie znacznej części Żydów podczas okupacji sowieckiej - po 17 09 czy podczas rządów stalinowskich było zgoła odmienne.ę Operuje pan tutaj tylko kwantyfikatorami bez danych. "Znacznej części Żydów". W dodatku pisze pan "pomimo tego iż przed wojną zaznali działań żydowskich bojówek". Po pierwsze: jak gdyby endecy sami nie mieli bojówek, a pod drugie: niekoniecznie ucierpieli od tych samych Żydów. Ponownie apeluję: rozpatrywać ludzi a nie "nacje". "Skoro tak chcesz dyskutować to proszę bardzo - nie no w ogóle nie ma mowy o nadreprezentacji Żydów w mediach (...)" Wyznają judaizm? Mają obywatelstwo izraelskie? To w czym problem? Są równie dobrze Polakami, a jak głoszą głupoty to dlatego że są głupimi ludźmi, a nie dlatego że Żydami. "zabicie (lub zamęczenie) dr Ratajczaka Aha, więc już doskonale wiesz że to było morderstwo :) "skazanie za hasło "nie przepraszam ze Jedwabne" Tego typu zamordyzmu też nie lubię, ale właśnie za tego typu rzeczy ludziom należy się ostracyzm, tak jak dr Ratajczykowi. "czy za prawdopodobne wydrukowanie dwóch wyszydzających plakatów, w których nadgorliwcy dopatrzyli się akcentów "antysemickich"" Nie, nie, tylko antysyjonistycznych, wcale nie antysemickich, a że Żydów służalczych wobec Izraela widzą wszędzie to inna sprawa... "Nie podejmuję się oceny wszystkich okoliczności prawie 50 wypędzeń. Zwracam natomiast uwagę na to, ze raczej nie jest to przypadek." Oczywiście że wypędzanie i wybieranie na kozły ofiarne wędrujących grup etnicznych nie jest żadnym przypadkiem. Obcy zawsze są podejrzani, o wszystko. Bo są obcy, a chociażby już to wywołuje strach i uprzedzenia. Przy tych wszystkich rzeczach które wypisałeś o Żydach jako stosunkowo reprezentatywnych (biologizm, podwójna etyka etc.) jest całkowicie nielogiczne żeby Żydzi żyjący w diasporze, na wygnaniu, wyznawali takie wartości, rzekomo prowadzące do ich wysiedleń. To skrajne przerysowanie w wyniku którego wychodzi na to że Żydzi sami są winni ostracyzmu z którym się spotykali. Prawda jest taka że Żydzi, np. za Kazimierza Wielkiego, byli jak najbardziej pokojowi i nie musiano ich wysiedlać właśnie ze względu na tolerancję religijną z którą nie spotkali się w innych częściach świata. Kolejne czynniki to bogactwo spowodowane tym, że szlachta nie parała się handlem, antysemityzm powstały w wyniku przesłania katolicyzmu i tak dalej. Ja też potrafię być rewizjonistą i napisać że w rzeczywistości Jezus był Żydem poglądami bardzo bliskim faryzeuszom i który nigdy nie miał na celu tworzyć nowej religii. Czy to by Cię jednak interesowało bardziej niż mnie rewizjonizm Holocaustu?
anonim2014.05.14 16:33
Panuje cenzura, nie można mówić o polskich inseratach.
anonim2014.05.14 23:16
@Anonymous Nasza dalsza rozmowa nie ma najmniejszego sensu merytorycznego, albowiem egzystujesz w zbyt płytkim brodziku intelektualnym, a twoja elokwencja nie jest adekwatna do mojej erudycji , co koliduje z moimi imperatywami.
anonim2014.05.15 6:43
"...Nie "taka" anarchia..." A jaką anarchie chciałbyś zaoferować w zamian za zniszczona wspólnotę narodową ? "..."Masowe"? Ta dyskusja robi się śmieszna..." Dla Ciebie to jest śmieszne. Dla ofiar żydowskich komunistów i np dla mnie - już nie. "... Subiektywna opinia, czy też jesteś w stanie to jakoś "zmierzyć"?..." Chociażby skala ofiar -Polaków ucierpiało ok 1,5 mln. "...Aha. No to teraz rozumiem z jaką mentalnością mamy do czynienia. Rozumiesz że w Nowym Orleanie nie było anarchii przed uderzeniem huraganu? Czy Twoje "analogie" będą w dalszym ciągu idiotyczne?..." Staraj się powstrzymac od chamstwa bo to także nie ułatwia dyskusji. Oczywiście i jasne jak słońce jest to, że przed katastrofą nie było np plądrowania sklepów na taką skalę jak po przejściu huraganu. "...Nie wiem dlatego Żydzi mieliby "przebaczać" prawosławie ale nie katolicyzm, pan wybaczy ale dla mnie to jakaś abstrakcja i doszukiwanie się złośliwości..." Stwierdzam jedynie fakt. Jakie były motywacje nie wiem. Mogę snuć jedynie domysły. Alija Żydów z d ZSRR była w ogóle dosyć rozpaczliwym krokiem, który miał stanowic remedium na przegrywana wojne demograficzną. Ściągnęli nie tylko prawosławnych ale także takich Zydów, którzy tatuują sobie swastyki i krzyczą "sieg heil". "...A jak to niby zmierzyć, szczególnie po długotrwałej diasporze? Biologizm wyznają ultraortodoksi..." http://grandeurope.wordpress.com/2013/12/15/badania-izraelskich-genetykow-nad-zydowska-rasa-czy-mamy-do-czynienia-z-podwojnymi-standardami/ "...Z tym że to wobec siebie więcej wymagają. W judaizmie Prawo dotyczy tylko ich, nie obcych, co nie znaczy że obcy nie mogą zostać zbawieni..." Podwójna "etyka" polega m.in na tym,że hitlerowskich oprawców scigaja po całym swiecie a nam nie pozwalają na osądzenie nie tylko wspomnianych wyżej ale np szlomo Morel odpowiedzialny za smierć ponad 2 tys ludzi żył sobie spokojnie w Izraelu az do smierci, także dzięki temu iż w Polsce konsekwentnie zwalczali lustrację pobierał emeryture znacznie przewyższającą swiadczenia jego ofiar. "...Z jakiej racji mieliby urządzać gospodarczą nagonkę na swych gospodarzy? Podpowiem: bo to nie oni pierwsi prowokowali..." Czyli pozwalając im na goszczenie na naszej ziemi kiedy pogonili ich w innych krajach i jeszcze nadając im niebywałe prawa (m.in szeroka autonomię) sprowokowaliśmy ich?! "...Nie dzięki temu, tylko dzięki ludziom pracującym organicznie, ludziom którzy cenili własne życie ponad frazesy, aby ocalić kolejne pokolenia przed ich własnym romantyzmem..." Praca organiczna była bardzo ważna ale stawianie jej w opozycji do koniecznej walki to nieporozumienie. Wspólny wysiłek romantyków i pozytywistów zaowocował rokiem 1918. Natomiast twierdzenie iż w 1920 kiedy sowieckie hordy stały pod Warszawą wystarczyła by praca organiczna wydaje mi się umysłową aberracją. "...Był najbardziej odczłowieczającym ludobójstwem. I nie mówię teraz tylko o Żydach; skrupulatność i chłodny pragmatyzm z jakim masowo zabijano ludzi i próbowano zatrzeć dowody świadczy o tym najlepiej..." A ofiary nie zydowskie to już "zasługa" zupełnie nieodczłowieczonych humanistów? "...Jak ustalił Sąd Okręgowy w Radomiu, do ataku przyłączyli się spontanicznie inni przedstawiciele żydowskiej części mieszkańców Przytyku, w tym miejscowa elita (Żydzi doskakiwali do wozów, a kobiety na wozach zasłaniały się chustkami przed padającymi razami ze strony Żydów, kamieniami i uderzeniami pałek). .." Jak widać Żydzi w Przytyku zachowywali się jak aniołki "...Wyznają judaizm? Mają obywatelstwo izraelskie? To w czym problem? Są równie dobrze Polakami, a jak głoszą głupoty to dlatego że są głupimi ludźmi, a nie dlatego że Żydami..." Przykład TVN - agenci WSI żydowskiego pochodzenia (nie wyznający judaizmu i nie mający zydowskiego pochodzenia) dzięki fundacji Laudera załozyli koncern medialny, którego szkodnictwo jest wręcz niewiarygodne (przebija chyba nawet gazetę perfidnie przejętą przez Michnika - syna Szechtera) Symbolem jest kolejna emosja filmu gloryfikujacego bandytów odpowiedzialnych m.in za wymordowanie całej polskiej wioski w ... rocznice tej tragedii. "..."zabicie (lub zamęczenie) dr Ratajczaka Aha, więc już doskonale wiesz że to było morderstwo :)..." Staraj sie czytać ze zrozumieniem to także ułatwi dyskusję. Zamęczenie to nie jest to samo co morderstwo. A fakty takie jak to, że furgonetka w której miał popełnić samobójstwo dr Ratajczak poruszała się po mieście po jego smierci oraz obecnośc w Polsce znanego członka zydowskiej grupy morderców to wątki warte wyjasnienia. "...Tego typu zamordyzmu też nie lubię, ale właśnie za tego typu rzeczy ludziom należy się ostracyzm, tak jak dr Ratajczykowi..." Za to, ze ktoś nie ma ochoty przepraszać za niemiecką zbrodnię i nie jest zachwycony mega - nagonka, która także za nasze pieniadze ma udowodnic iż nasi heroiczni przodkowie byli winni II wojny - to nie jest powód do ostracyzmu. Przyłaczenie się do tej plugawej nagonki -tak. "...Operuje pan tutaj tylko kwantyfikatorami bez danych. "Znacznej części Żydów". W dodatku pisze pan "pomimo tego iż przed wojną zaznali działań żydowskich bojówek". Po pierwsze: jak gdyby endecy sami nie mieli bojówek, a pod drugie: niekoniecznie ucierpieli od tych samych Żydów. Ponownie apeluję: rozpatrywać ludzi a nie "nacje"..." Zaangazowanie Żydów w zbrodnie na Kresach w latach 39-41 czy w zbrodnie stalinowskie zaraz po II wojnie jak wynika z pamiętników ofiar było wręcz monstrualne. Np w warstwie kierowniczej UB było prawie 40 % Zydów (nie licząc bardziej zakamuflowanych). (Gdyby jeszcze doliczyć Rosjan, Białorusinów, Ukraińców to może okazać iż etniczni Polacy byli w mniejszości) a przypomnę iż było ich wtedy w Polsce poniżej 1 %. Nie rozumiem dlaczego Żydom wolno z taką determinacją przypisywać nam niemieckie zbrodnie a my nie możemy naszych katów nazywać po imieniu. Jednocześnie uważam iz Zydów stajacych w prawdzie jak np Normana Finkelsteina, Dorę Kacnelson, Bolesława Szenicera, Johna Sacka powinno się szanować znacznie bardziej niż żydowskie "autorytety" opluwajacy Polskę i Polaków. "...To skrajne przerysowanie w wyniku którego wychodzi na to że Żydzi sami są winni ostracyzmu z którym się spotykali..." W jakims stopniu tak. Jednak najwaznijesze jest to iż w krajach cywilizowanych wszelkie patologie analizuje się i potepia (czasem wręcz do przesady) natomiast Żydzi zamiast zrobić cos podobnego jeszcze bardziej otorbiają się w swoich patologiach. "...Prawda jest taka że Żydzi, np. za Kazimierza Wielkiego, byli jak najbardziej pokojowi i nie musiano ich wysiedlać właśnie ze względu na tolerancję religijną z którą nie spotkali się w innych częściach świata. Kolejne czynniki to bogactwo spowodowane tym, że szlachta nie parała się handlem, antysemityzm powstały w wyniku przesłania katolicyzmu i tak dalej..." Przesłanie Katolicyzmu jest takie, ze podczas wojny uratowano od kilkudziesięciu do byc może nawet kilkuset tysięcy Zydów (dla uratownia jednego ryzykowało smierc swojej całej rodziny srednio 10 Polaków). Przesłanie zydowskie jest takie, że na Kresach w latach 39-41 uratowali może kilkunastu Polaków a nie groziły im tak drastyczne kary i z całym szacunkiem dla szlechetnego czynu - ostrzezenie Polaka to nie było to samo co ryzykowanie dzień po dniu nieraz przez kilka lat smierci swojej i swoich bliskich. A w zamian za goszczenie ich na naszej ziemi odwdzięczyli się nie tylko jak wczesniej wspomniałem ale także swym udziałem w germanizacji, litwactwem, przejmowaniem majątków po powstańcach styczniowych no i dziś odwdzieczaja się plując tak, że wszystkie inne nagonki w historii "chowają się" "...Ja też potrafię być rewizjonistą i napisać że w rzeczywistości Jezus był Żydem poglądami bardzo bliskim faryzeuszom i który nigdy nie miał na celu tworzyć nowej religii. Czy to by Cię jednak interesowało bardziej niż mnie rewizjonizm Holocaustu?.." Uniwersalizm czy raczej powszechność Katolicyzmu jest jedną z przyczyn dla których Żydzi tak bardzo nienawidzą Jezusa. To, ze Pan Jezus zrodził się z Matki - Zydówki oraz to, że pierwsi Apostołowie byli Zydami to taka sama prawda jak to, że Zydzi wydali Go na smierć (krzycząc - krew Jego na nas in nasze dzieci) a z Jego męczeństwa uczynili festyn ludowy, opluli a talmudzie a na negacji Dobrej Nowiny zbudowali współczesny judaizm rabiniczny. Czy pisząc o "negacjonizmie holokaustu" masz cos konkretnego na myśli, czy ten wątek znalazł się tu przypadkiem ?
anonim2014.05.15 11:28
Edit : zamiast :"...Przykład TVN - agenci WSI żydowskiego pochodzenia (nie wyznający judaizmu i nie mający zydowskiego pochodzenia)..." Nie mający izraelskiego obywatelstwa.
anonim2014.05.15 16:25
@Onufry1610 "Nasza dalsza rozmowa nie ma najmniejszego sensu merytorycznego" Nie ma, bo sam nie chcesz odpowiedzieć mi merytorycznie na podstawowe pytanie od którego w ogóle powinienem zacząć tą durną dyskusję. "albowiem egzystujesz w zbyt płytkim brodziku intelektualnym, a twoja elokwencja nie jest adekwatna do mojej erudycji , co koliduje z moimi imperatywami." Przeintelektualizowane i napuszone zdanie bardzo - tak Ci powiem. Jedynym miernikiem erudycji dla mnie jest szczerość intelektualna. Nie umiesz odpowiedzieć na pytanie "o co Ci właściwie chodzi z tymi Żydami", nie umiesz postawić jakiejś tezy do udowodnienia - to mogę Ci nawet nieelokwentnie "spieprzaj dziadu" napisać. Chamstwo nie będzie tu miało nic wspólnego z językiem jakim się posługuję, bo i chamstwem mogę zareagować na brak konsekwencji z Twojej strony. Zresztą prawdziwym powodem dla którego tak właśnie powinienem napisać jest Twoje własne drobnomieszczaństwo: "Absolutnie NIC!!!!!! Wielkie ZERO. Nic nie staram się udowodnić. Bo poco ??? Przecież oboje wiemy że twoja cudowność dla zwykłego zjadacza chleba jest niedościgniona. " Nie pisz mi tu więc o elokwencji, bo argumentum ad personam zamiast odpowiedzi na pytanie to żadna erudycja, tylko erystyka. @observer1920 "A jaką anarchie chciałbyś zaoferować w zamian za zniszczona wspólnotę narodową?" Anarchokapitalizm. "Dla Ciebie to jest śmieszne. Dla ofiar żydowskich komunistów i np dla mnie - już nie." Jest śmieszne bo piszesz "masowe" (zaangażowanie się w zbrodnie sowieckie) nie podając żadnego obiektywnego kryterium wg. którego te zaangażowanie było "masowe". Tak samo jak Ty piszesz o tym że Holocaust nie był wbrew temu co twierdzę "niczym szczególnym" w świetle takich ludobójstw jak ludobójstwo Ormian, tak samo ja żądam jakiegoś wymiernego wskaźnika Twojej własnej tezy. Inaczej, owszem, jest to dla mnie śmieszne pustosłowie. "Chociażby skala ofiar -Polaków ucierpiało ok 1,5 mln." Piszesz o skali prześladowań przez sowietów, a nie o skali tego "zaangażowania" Żydów. "Staraj się powstrzymac od chamstwa bo to także nie ułatwia dyskusji. Oczywiście i jasne jak słońce jest to, że przed katastrofą nie było np plądrowania sklepów na taką skalę jak po przejściu huraganu." No więc jest różnica pomiędzy "anarchią" spowodowaną przez przejście huraganu a wprowadzeniem anarchii. Jeśli tego nie widzisz i celowo posługujesz się takim porównaniem to nazywam to po imieniu. Dla mnie to jest idiotyzm (opinia emocjonalna), a jeśli chcesz rzeczowej: tworzysz strawmana / chochoła. "Stwierdzam jedynie fakt." No więc aż do teraz nie zakwestionowałem go. Pytam - skąd ten fakt? Kwestionuję rzekome przyznanie prawosławnym obywatelstwa a nie przyznanie katolikom, bo dalej piszesz jeszcze ciekawsze rzeczy: "Jakie były motywacje nie wiem. Mogę snuć jedynie domysły. Alija Żydów z d ZSRR była w ogóle dosyć rozpaczliwym krokiem, który miał stanowic remedium na przegrywana wojne demograficzną. Ściągnęli nie tylko prawosławnych ale także takich Zydów, którzy tatuują sobie swastyki i krzyczą "sieg heil"." Nie wiem czy ten "fakt" mam traktować jako jakąś tanią sensację, czy jak marny żart z Twojej strony. Odniosę się tak jak powyżej: pokaż mi ten "fakt" - pokaż mi takich ludzi z obywatelstwem żydowskim. " http://grandeurope.wordpress.com/2013/12/15/badania-izraelskich-genetykow-nad-zydowska-rasa-czy-mamy-do-czynienia-z-podwojnymi-standardami/ " Artykuł który mi podajesz zakłada że Żydzi patrzą na owe badania właśnie z pozycji ultraortodoksów, i z takich pozycji usiłuje rozliczać ich "podwójną moralność". "Podwójna "etyka" polega m.in na tym,że hitlerowskich oprawców scigaja po całym swiecie a nam nie pozwalają na osądzenie nie tylko wspomnianych wyżej ale np szlomo Morel odpowiedzialny za smierć ponad 2 tys ludzi żył sobie spokojnie w Izraelu az do śmierci" To wynika jedynie z polityki ekstradycyjnej kraju. "Czyli pozwalając im na goszczenie na naszej ziemi kiedy pogonili ich w innych krajach i jeszcze nadając im niebywałe prawa (m.in szeroka autonomię) sprowokowaliśmy ich?!" Nie, sprowokowały ich ataki po tym jak Polska stoczyła się w mniej tolerancyjne czasy od XVII wieku. Sprowokowały ich ataki studentów i pogłówne. Wreszcie, absurdalne oskarżenia o mordy rytualne dzieci i prowokacje ze strony naszych zaborców. (jak carskiej Ochrany) "Praca organiczna była bardzo ważna ale stawianie jej w opozycji do koniecznej walki to nieporozumienie." Żadne nieporozumienie. - walka zbrojna niczego dobrego nie przyniosła. "Natomiast twierdzenie iż w 1920 kiedy sowieckie hordy stały pod Warszawą wystarczyła by praca organiczna wydaje mi się umysłową aberracją." Tylko że wtedy Polska była od dwóch lat wolnym krajem, miała własne wojsko, a nie pospolite ruszenie które bezsensownie umierało. W konfliktach zbrojnych należy mierzyć sił na zamiary. "A ofiary nie zydowskie to już "zasługa" zupełnie nieodczłowieczonych humanistów?" Po obu stronach konfliktu żydowskiego stały emocje, a nie chłodna kalkulacja jak najwygodniej zabić rzesze ludzi, jak odrzeć je nawet z takich surowców jak skóra czy tłuszcz. "Jak widać Żydzi w Przytyku zachowywali się jak aniołki." Vide supra. (patrz wyżej) "Przykład TVN - agenci WSI żydowskiego pochodzenia (nie wyznający judaizmu i nie mający zydowskiego pochodzenia) dzięki fundacji Laudera załozyli koncern medialny, którego szkodnictwo jest wręcz niewiarygodne (przebija chyba nawet gazetę perfidnie przejętą przez Michnika - syna Szechtera)" Tak tak, TVN - Tusk Vision Network - najgorsze i w ogóle. Weź mi nawet nie opowiadaj takich rzeczy i teorii spiskowych stojących za tym wszystkim, bo te "czwarte obiegi" i co jeszcze na "prawicowej stronie internetu" nie są lepsze. Nie istnieje żadne medium które przedstawia sprawy z "obiektywnego punktu widzenia" bo to po prostu niemożliwe. Ich "szkodliwość" jest tylko Twoją własną, subiektywną. "Symbolem jest kolejna emisja filmu gloryfikujacego bandytów odpowiedzialnych m.in za wymordowanie całej polskiej wioski w rocznice tej tragedii." Która tragedia? Jest wiele polskich wsi w których dochodziło do morderstw. Tarnoszyn? Możesz w jakiś sposób zweryfikować tą "gloryfikację bandytów"? "A fakty takie jak to, że furgonetka w której miał popełnić samobójstwo dr Ratajczak poruszała się po mieście po jego smierci oraz obecnośc w Polsce znanego członka zydowskiej grupy morderców to wątki warte wyjasnienia." I rozumiem że te dwa wątki są dla Ciebie nieprzypadkowe tak? Ładny dobór danych, nie powiem. Co ma do rzeczy informacja o furgonetce? Znaleziono przy nim klucze do niej czy nie znaleziono w ogóle? Co to znaczy że "poruszała się"? Przecież to jakiś idiotyczny spisek. "Za to, ze ktoś nie ma ochoty przepraszać za niemiecką zbrodnię i nie jest zachwycony" Nie, za to że cytował rewizjonistów negujących Holocaust. Nie przekręcaj faktów o tym za co go wywalili. "nagonka, która także za nasze pieniadze ma udowodnic iż nasi heroiczni przodkowie byli winni II wojny - to nie jest powód do ostracyzmu. Przyłaczenie się do tej plugawej nagonki -tak." Nie skomentuję tego, bo o żadnej wielkiej nagonce mającej na celu udowodnienie nam winy za II WŚ nie słyszałem. Nie wiem nawet czy rozmawiamy teraz o historii czy o teoriach spiskowych i paranoi. "Zaangazowanie Żydów w zbrodnie na Kresach w latach 39-41 czy w zbrodnie stalinowskie zaraz po II wojnie jak wynika z pamiętników ofiar było wręcz monstrualne." Pisałem o działań przed wojną, o pogromach. "Np w warstwie kierowniczej UB było prawie 40 % Zydów (...) a przypomnę iż było ich wtedy w Polsce poniżej 1 %." Tak, etnicznych. Przed wojną, za czasów pogromów Żydów było do 13%. "Nie rozumiem dlaczego Żydom wolno z taką determinacją przypisywać nam niemieckie zbrodnie a my nie możemy naszych katów nazywać po imieniu." Nie mam nic przeciwko temu by sprawiedliwość spotkała każdego, bez względu na narodowość. Nie jestem przeciwnikiem lustracji jako takiej, jest ona jednak dla mnie narzędziem wojen partyjnych wskutek których ucierpiała reputacja niewinnych. "Przesłanie Katolicyzmu jest takie, ze podczas wojny uratowano od kilkudziesięciu do byc może nawet kilkuset tysięcy Zydów" Znowu, nie chodziło mi o czasy wojny. "A w zamian za goszczenie ich na naszej ziemi odwdzięczyli się nie tylko jak wczesniej wspomniałem ale także swym udziałem w germanizacji, litwactwem, przejmowaniem majątków po powstańcach styczniowych no i dziś odwdzieczaja się plując tak, że wszystkie inne nagonki w historii "chowają się"" Tylko że bierze pan w nawias tych wszystkich Żydów ze wszystkich okresów historycznych bez rozróżnienia na Żydów, żydów, takich czy owakich i traktuje jak jeden organizm którego krzywdy i zbrodnie pamięta się kolektywnie. Polacy nie mniej sami sobie narobili w gniazdo podczas różnych historycznych wydarzeń. "Uniwersalizm czy raczej powszechność Katolicyzmu jest jedną z przyczyn dla których Żydzi tak bardzo nienawidzą Jezusa." Moim zdaniem przyczyną dla której Żydzi mogą być nieprzychylni katolicyzmowi są takie wstawki jak "krew jego na nas i na dzieci nasze", które z historycznym powodem skazania Jezusa mają zapewne niewiele wspólnego. Katolicyzm z automatu stawia się w pozycji "wyższej" nad judaizm, bo przecież "Żydzi odrzucili Jezusa", ba, zabili go (znowu, kolektywnie - bo "tłum" Żydów i wspomniany wyżej cytat) i dlatego za nauką Pawła chrześcijanie są w stanie "wybaczyć im ich błędy" etc. "to taka sama prawda jak to, że Zydzi wydali Go na smierć (krzycząc - krew Jego na nas in nasze dzieci)" Niestety nie. To nie jest taka sama prawda. To narracja której prawdziwości nie sposób dowieść. Nie ma też żadnego logicznego powodu by żydzi podnieśli taką wrzawę o jakiegoś "Mesjasza" których mieli tam wielu. Tym bardziej nie skazywaliby go na śmierć na krzyżu ani nie oddawali władzom rzymskim. "a z Jego męczeństwa uczynili festyn ludowy, opluli a talmudzie a na negacji Dobrej Nowiny zbudowali współczesny judaizm rabiniczny." Poprawka: to katolicyzm został zbudowany na negacji Tory, o czym świadczą wszystkie cytaty Pawła przeciw Prawu, o którym sam Jezus powiedział to co powiedział w Mt 5:17-20. Talmud to tylko komentarz, tradycja słowna, która pokazuje że faryzeusze tak krytykowani w Nowym Testamencie wcale nie byli legalistami jak się im przypisuje. (legalistami wierzącymi w dosłowność Prawa byli saduceusze) "Czy pisząc o "negacjonizmie holokaustu" masz cos konkretnego na myśli, czy ten wątek znalazł się tu przypadkiem ?" Tylko w kontekście Ratajczaka.
anonim2014.05.15 19:11
Gdzie i kiedy anarchokapitalizm sprawdził się na tyle, ze uzasadnia to zniszczenie wspólnota narodowej ? "..."skazanie za hasło "nie przepraszam ze Jedwabne" Tego typu zamordyzmu też nie lubię, ale właśnie za tego typu rzeczy ludziom należy się ostracyzm, tak jak dr Ratajczykowi..." "..."Za to, ze ktoś nie ma ochoty przepraszać za niemiecką zbrodnię i nie jest zachwycony" Nie, za to że cytował rewizjonistów negujących Holocaust. Nie przekręcaj faktów o tym za co go wywalili..." Czyli jak rozumiem ostracyzm należał się dr Ratajczakowi a nie należał się za hasło "nie przepraszam za Jedwabne". Bo przyznam iż w/g w Pańskim komentarzu wrzucił Pan do jednego "wora" obydwie sprawy. Pytam z czystej ciekawości bo i tak ostracyzm, który przyczynił się do kompleksowego zniszczenia człowieka za to, że zacytował tezy przeczące jedynie słusznej tezie (bez wartościowania czy są słuszne czy nie a zaledwie jako ciekawostkę - są tacy historycy, którzy ....itd) to czystej wody draństwo. O skali żydowskiego zaangażowania w zbrodnie na narodzie polskim świadczą tak jak napisałem pamiętniki ocalałych, co najmniej prawie 40 % udział w warstwie kierowniczej UB (przy populacji poniżej 1%). Dodatkowym elementem jest ich obojętność en masse wobec eksterminacji Polaków wobec masowej akcji ratowania Żydów przez Polaków pod okupacją niemiecką. Kilka - być może kilkanaście przypadków wobec kilkudziesięciu a może kilkuset tysięcy przy nieporównywalnie większych konsekwencjach pomocy. Większość uczestników nabożeństw katolickich to prawosławni. Kolejna ciekawostka nie można zapytać izraelczyka mówiącego po rosyjsku czy przypadkiem nie jest Chrześcijaninem bo może być to uznane za próbę prozelityzmu i może być ekstradycji. To akurat wiem z własnego pobytu oraz od osób zamieszkujących ten kraj. O skinach-nazistach - obywatelach izraelskich bylo swego czasu głośno. Chronienie zbrodniarzy takich jak morel to nie jest li tylko zwykła polityka ekstradycyjna tylko coś znacznie więcej. A już owa polityka kompletnie nie ma nic wspólnego z obroną Wolińskiej (z domu Brus) czy Michnika (syna Ozjasza Szechtera). "... Nie, sprowokowały ich ataki po tym jak Polska stoczyła się w mniej tolerancyjne czasy od XVII wieku. Sprowokowały ich ataki studentów i pogłówne. Wreszcie, absurdalne oskarżenia o mordy rytualne dzieci i prowokacje ze strony naszych zaborców. (jak carskiej Ochrany)..." No pewnie sami byli aniołkami. Sam tylko paramilitarny, faszyzujący Betar liczył 50 tys członków. Irgun został uzbrojony i przeszkolony przez II RP. Że o bojówkach komunistycznych nie wspomnę. Tak tak, TVN - Tusk Vision Network - najgorsze i w ogóle. Weź mi nawet nie opowiadaj takich rzeczy i teorii spiskowych stojących za tym wszystkim, bo te "czwarte obiegi" i co jeszcze na "prawicowej stronie internetu" nie są lepsze. Nie istnieje żadne medium które przedstawia sprawy z "obiektywnego punktu widzenia" bo to po prostu niemożliwe. Ich "szkodliwość" jest tylko Twoją własną, subiektywną..." Abstrahując od porównywania stron nie znanych mi z tytułu z konkretnym TVN przyznaję iż szkodliwość stron o minimalnym zasięgu w porównaniu ze szkodliwością koncernu o milionowym zasięgu rażenia jest nieporównywalna w/g mojej oceny ale jestem przekonany o tym iż większość oceni to podobnie. "...Która tragedia? Jest wiele polskich wsi w których dochodziło do morderstw. Tarnoszyn? Możesz w jakiś sposób zweryfikować tą "gloryfikację bandytów"?..." Banda żydowskich bandytów pod wodzą braci Bielskich wymordowała polską wioskę - Koniuchy. W filmie "Opór" zostali przedstawieni jako bohaterowie. Film ten został przez TVN wyemitowany w rocznicę tej zbrodni. Czy wystarczająco łopatologicznie to wytłumaczyłem ? "... Znowu, nie chodziło mi o czasy wojny...." A to właśnie czasy wojny zweryfikowały. Chociaż właściwie nie tylko. Kiedy nastąpiła fala pogromów w Rosji to dokąd uciekali Żydzi ? Do Polski. Po nocy "kryształowej" - podobnie. Tym razem z Niemiec ale w większości także do Polski. Czemu nie do Palestyny albo do USA tylko do "pogromowej" Polski ? "...I rozumiem że te dwa wątki są dla Ciebie nieprzypadkowe tak? Ładny dobór danych, nie powiem. Co ma do rzeczy informacja o furgonetce? Znaleziono przy nim klucze do niej czy nie znaleziono w ogóle? Co to znaczy że "poruszała się"? Przecież to jakiś idiotyczny spisek..." WARTE WYJAŚNIENIA - czy teraz bardziej zrozumiałe. Poruszała się tzn zarejestrowały jej poruszanie kamery monitoringu. "...Katolicyzm z automatu stawia się w pozycji "wyższej" nad judaizm, bo przecież "Żydzi odrzucili Jezusa", ba, zabili go (znowu, kolektywnie - bo "tłum" Żydów i wspomniany wyżej cytat) i dlatego za nauką Pawła chrześcijanie są w stanie "wybaczyć im ich błędy" etc...." http://www.youtube.com/watch?v=TFuh642hUYw O zasięgu antypolskiej akcji : http://rebelya.pl/forum/watek/32959/
anonim2014.05.16 0:39
@Anonymous Małymi kroczkami ale doszliśmy do sedna czyli do tego jak próbujesz ustawić wypowiedzi "tylko erystyka" Nie mam zamiaru dalej prowadzić tej Farsy, ale odpowiem na twoje pytanie „Jaka jest Twoja "teza"?” Pozwolę sobie zacytować P Cejrowskiego http://www.youtube.com/watch?v=_46FSwJrc-Q „18:12 do 18:17 „ minuta nagrania.
anonim2014.05.16 0:56
@observer1920 Mam jedno pytanie czy jest sens??
anonim2014.05.16 5:15
@Onufry: "...Mam jedno pytanie czy jest sens??..." O zdecydowanie. Tak. Mamy tu najwyraźniej do czynienia z osobą wygłaszającą dosyć jednoznaczne osądy a nie mającą wiedzy (oprócz propagandowej jedynie słusznej wersji). Do tego jeszcze te wątki poboczne. Zamiast narodu - anarchokapitalizm. Przeciwstawianie pracy u podstaw walce zbrojnej. Następnie "złagodzone" poprzez negację "tylko" nieprzygotowanych powstań z jednoczesnym uznaniem wojny w 1920. Co także jest co najmniej nieścisłe bo były powstania, które przyniosły częściowe zwycięstwo za trzecim razem (pomimo klęski za pierwszym) - powstania śląskie czy powstanie całkowicie zwycięskie - powstanie wielkopolskie. Poza tym zwycięstwo 1920 roku nie byłoby możliwe gdyby nie udział w nim właśnie powstańców wielkopolskich, armii Hallera, legionistów Piłsudskiego i w ogóle całego narodu. Jakaś mgławicowa wspólnota anarchokapitalstyczna z całą pewnością nie oparła by się sowieckim hordom.
anonim2014.05.16 21:11
"Gdzie i kiedy anarchokapitalizm sprawdził się na tyle, ze uzasadnia to zniszczenie wspólnoty narodowej?" 1) Wprowadzenie anarchokapitalizmu nie jest tożsame ze "zniszczeniem wspólnoty narodowej". 2) Wszędzie tam gdzie przy minimum dobrej woli ludzi i zniesieniu wszelkich podatków i państwa jakoś żyli sobie ludzie ludzie. Na przykład: Kowloon City. "Czyli jak rozumiem ostracyzm należał się dr Ratajczakowi a nie należał się za hasło "nie przepraszam za Jedwabne". Bo przyznam iż w/g w Pańskim komentarzu wrzucił Pan do jednego "wora" obydwie sprawy." Nie zamierzam rozsądzać ludzi którzy głoszą hasła "nie przepraszam za Jedwabne". Dla mnie mogą być idiotami i vice versa, nie miałbym najmniejszej ochoty ich do niczego zmuszać. Tak samo do przepraszania za Holocaust. Holocaust nie jest winą sztucznych tworów takich jak "narody", tylko winą indywidualnych ludzi. Dlatego nikt nie powinien za niego przepraszać jeśli nie jest bezpośrednio winny. To że ludzie jeszcze w ogóle zawracają sobie głowę takimi kolektywnymi i sztucznymi emocjami wprawia mnie w osłupienie, ale mniejsza. "Pytam z czystej ciekawości bo i tak ostracyzm, który przyczynił się do kompleksowego zniszczenia człowieka za to, że zacytował tezy przeczące jedynie słusznej tezie (bez wartościowania czy są słuszne czy nie (...)" O Ratajczaku tyle mam do dodania: http://www.ihr.org/jhr/v18/v18n5p47_Ratajczak.html Nie wiem kto go "zniszczył" i za co, ale byli w historii świata ludzie znacznie bardziej gnębieni za większe głupoty (w sensie: rzeczy które tak naprawdę powinny zostać przez opinię publiczną zignorowane). Jak choćby za homoseksualizm. Jeśli nawet żona od niego odeszła (co - nie wmówisz mi że było jakimś spiskiem - jest dziwne, bo przecież powinna znać go najlepiej) to znaczy że jednak coś było na rzeczy w tych poglądach, a nie jedynie "referatach na temat rewizjonistów". O tym w linku który podałem. "O skali żydowskiego zaangażowania w zbrodnie na narodzie polskim świadczą tak jak napisałem pamiętniki ocalałych, co najmniej prawie 40 % udział w warstwie kierowniczej UB (przy populacji poniżej 1%)" Tak, 40% ETNICZNEGO POCHODZENIA żydowskiego. "Dodatkowym elementem jest ich obojętność en masse wobec eksterminacji Polaków wobec masowej akcji ratowania Żydów przez Polaków pod okupacją niemiecką. Kilka - być może kilkanaście przypadków wobec kilkudziesięciu a może kilkuset tysięcy przy nieporównywalnie większych konsekwencjach pomocy." Wykazujesz się niekonsekwencją. Skoro już cytujesz że w Polsce po wojnie procent Żydów wśród ludności Polskiej oscylował wokół jednego, to wyciągnij z tego konsekwentnie wnioski swoich przewidywań - ile Polaków uratowano przez Żydów po wojnie a ilu "powinno", w stosunku do skali ratowania Żydów przez Polaków. http://alehistoria.blox.pl/2012/02/JAK-ZYDZI-POLAKOM-POMAGALI.html Nadto, piszesz że konsekwencje nie były tak srogie - dla mnie to nic nie znaczy. Jeśli jesteś w stanie wykazać że mniejsze represje (w stosunku do hitlerowskich) KOGOKOLWIEK skłaniały do większej liczby aktów bohaterstwa to droga wolna - udowadniaj mi. "O skinach-nazistach - obywatelach izraelskich bylo swego czasu głośno." http://en.wikipedia.org/wiki/Patrol_36 To Ci? Chcesz epatować przede mną TAKIMI przypadkami? Widzisz - ta dyskusja zaczyna mnie nużyć. Nie dlatego że jest przydługa (choć faktycznie zżera mi dużo czasu, ale i edukuje), tylko dlatego że wyciągasz takie "przykłady" anegdotyczne, mniejsza że anegdotyczne - zwyczajnie głupie. "Chronienie zbrodniarzy takich jak morel to nie jest li tylko zwykła polityka ekstradycyjna tylko coś znacznie więcej." Nie mnie tego dowodzić. "No pewnie sami byli aniołkami." Widzisz, na przykładzie Izraela możemy mówić o konkretach. Nawet taka strona na Wiki jest pełna krytyki i nie mówię że Izrael sam nie jest w dużej mierze rasistowskim krajem: http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Israeli_government#Human_rights Całkiem pokaźna kolekcja jak na "biedny" kraj. Niemniej tutaj nie popisałeś się wiedzą na temat tego co takiego złego ci Żydzi u nas zrobili. Nie powiem, masz najwyraźniej sporą wiedzę na temat czasów współczesnych, powojennych i przedwojennych. Co z tego jednak, skoro na podstawie tej wiedzy potrafisz jedynie w ten sposób generalizować? Napiszę Ci tak: o stoczeniu się polskiej szlachty w XVI i XVII wieku, pogrążeniu Polski i w efekcie narobienia długów napisano tonę. O nagłym rozplenieniu się rasizmu zamiast tolerancji która była niemalże naszą cechą narodową, pladze ksenofobii i potrzebie kłótni z kimkolwiek. Nic dziwnego że dostało się takim Żydom, których wyganiała cała Europa. I powiem Ci że wcale niesłusznie. Żydzi żyjący w diasporze nie byli tymi samymi Żydami ortodoksami, tak jak dzisiaj nie są. "Abstrahując od porównywania stron nie znanych mi z tytułu z konkretnym TVN przyznaję iż szkodliwość stron o minimalnym zasięgu w porównaniu ze szkodliwością koncernu o milionowym zasięgu rażenia jest nieporównywalna w/g mojej oceny ale jestem przekonany o tym iż większość oceni to podobnie." Zasięg = / = szkodliwość. "Banda żydowskich bandytów pod wodzą braci Bielskich wymordowała polską wioskę - Koniuchy. W filmie "Opór" zostali przedstawieni jako bohaterowie. Film ten został przez TVN wyemitowany w rocznicę tej zbrodni. Czy wystarczająco łopatologicznie to wytłumaczyłem ?" Tak, na tyle dostatecznie że zrozumiałem że traktujesz to jak fakt dokonany i UDOWODNIONY. "Czemu nie do Palestyny albo do USA tylko do "pogromowej" Polski ?" Po XVII wieku Polska dostała się pod zabory, co w dużej mierze zsolidaryzowało wszystkie ludy Rzeczypospolitej. Nie było po co szukać wroga wewnętrznego, skoro największym zagrożeniem dla każdego, również dla narodowców, byli okupanci. "WARTE WYJAŚNIENIA - czy teraz bardziej zrozumiałe. Poruszała się tzn zarejestrowały jej poruszanie kamery monitoringu." W porządku. Kto nią kierował? Po co ktoś miałby jeździć jakąś furgonetką? Dlaczego ktoś miałby Ratajczaka zabić? Czy pokusiłeś się o coś więcej niż tylko informację o poruszaniu się furgonetki? Jedyne miejsce gdzie mnie poszukiwania prowadzą to ten wątek Frondy i jeden z Rebelyi (prawie sprzed roku). " http://www.youtube.com/watch?v=TFuh642hUYw " O raju. Serio chcesz coś TAKIEGO przedstawić mi jako dobry powód bym miał zmienić poglądy na cokolwiek? Podawanie komików (w większości amerykańskich) jako dowód na jakąś propagandę na temat chrześcijan sączącą się z ekranów telewizji izraelskiej? Cytaty z Talmudu dodane dawno po wydarzeniach z Ewangelii, będące skutkiem animozji powstałej wskutek wzajemnego prześladowania się obu grup? Mające rzekomo być źródłem "poglądów" owych komików? Komedia sama w sobie. Dość rzec że te cytaty z Talmudu powtarzają słowo w słowo za Celsusem, co nie znaczy że dokładnie takie same poglądy na Jezusa mieli Żydzi za jego czasów. Więcej: Talmud opisuje jakiegoś Jezusa a imię to było bardzo rozpowszechnione. Owa kara w postaci gotowania się w ekskrementach miała spotkać kogoś kto NIE poważał proroków i przodków. (zdecydowanie poważał ich ewangeliczny Jezus) Następnie artykuł o "Żydach opluwających codziennie chrześcijan" przedstawiony w zmanipulowanej formie, jako że "syjonizujący chrześcijanie wam tego nie powiedzą". Oto inny, z tego samego czasopisma, o tej samej sprawie, w całości: http://www.haaretz.com/news/national/ultra-orthodox-spitting-attacks-on-old-city-clergymen-becoming-daily-1.393669 W rzeczywistości sprawa jest marginalna i dotyczyła paru ultra-ortodoksów: "I know there are fanatical Haredi groups that don't represent the general public but it's still enraging." Tak czy inaczej, żydowskie media o tym napisały, w obiektywny sposób. Dude David natomiast zupełnie zmanipulował, generalizując na wszystkich Żydów nagłówkiem i wmawiając ludziom że: "chrzecijanom nie wolno wiedzieć że chrześcijanie w Izraelu są rutynowo opluwani" ... jak gdyby nie spotykało to KAŻDEJ nieortodoksyjnej grupy (włącznie z samymi żydami). Chrześcijanom wolno o tym wiedzieć, gość cytował gazetę z Izraela. Tacy ultraortodoksi funkcjonują w niemal każdej religii. Gość kieruje się własną agendą i wszystko odnosi do Ameryki bo startował w wyborach: http://rationalwiki.org/wiki/David_Duke Posługując się najgorszym rodzajem propagandy zrzuca wszystko co tylko znajdzie na Żydów, można powiedzieć że traktuje to jako swego rodzaju życiową misję. Przykro mi, ale wolę jak już ze mną dyskutujesz samemu niż wrzucasz takie za przeproszeniem g****. Z komentarza do Onufrego: "Mamy tu najwyraźniej do czynienia z osobą wygłaszającą dosyć jednoznaczne osądy" Przyznaję: nie mam dużej wiedzy. Moje osądy są jednak osądami jednoznacznych osądów. Ja nie mam wyrobionej jednoznacznej opinii o Żydach, żydach, Izraelu i Holocauście. Jednak widzę że niektórzy tutaj MAJĄ. Widzisz, nie muszę być znowu jakimś wielkim ekspertem żeby zapytać takiego Onufrego o co mu właściwie chodzi. Bo to elementarne pytanie. Ciebie też właściwie chciałbym o to zapytać. Bo jak dotąd dowiedziałem się wielu rzeczy, ale nic z nich konkretnego nie wynika. Konkretnego to znaczy takiego, by móc postawić tezę o wielkim kwantyfikatorze. Żydzi to, Żydzi tamto - to mrzonka która zamydla obraz. To tylko utwierdza mnie dalej w poglądzie że narodowość nie ma nic do rzeczy jeśli chodzi o wrodzone ludzkie zepsucie. Ludzie po prostu są zepsuci, na każdej szerokości geograficznej. Ty chcesz naprawiać to za pomocą idei narodu, która w praktyce często oznacza że każdy naród ma swoją własną wersję historii która ma na celu wybielanie siebie i oczernianie każdego kto akurat W TYM MOMENCIE jest przeciwnikiem ideologicznym. Tacy na przykład Węgrzy. "Historia Polski" bardzo różnie ich zapamiętała. Dzisiaj są OK bo takie mamy z nimi stosunki i już. A błędem jest już samo generalizowanie na jakichś "Węgrów" aniżeli na mniejsze społeczności: "Przeciwstawianie pracy u podstaw walce zbrojnej. Następnie "złagodzone" poprzez negację "tylko" nieprzygotowanych powstań z jednoczesnym uznaniem wojny w 1920." Bo była dobrze przygotowana. I nie przeciwstawiam pracy organicznej walce zbrojnej, tylko bezsensownej walce zbrojnej. Napisałem: "mierzyć siły na zamiary". Z takimi siłami zresztą, nawet gdyby powstanie byłoby świetnie przygotowane to byłaby to tylko długotrwała walka partyzancka w której my byśmy się po prostu powolutku wykrwawili i utracili jeszcze więcej przywilejów, a rosyjska potęga polegająca na ilości woja zostałaby ledwo zadrapana. "Co także jest co najmniej nieścisłe bo były powstania, które przyniosły częściowe zwycięstwo za trzecim razem (pomimo klęski za pierwszym) - powstania śląskie czy powstanie całkowicie zwycięskie - powstanie wielkopolskie." Wszystkie bezpośrednio po I WŚ i przegranej Prus, osłabieniu. "Poza tym zwycięstwo 1920 roku nie byłoby możliwe gdyby nie udział w nim właśnie powstańców wielkopolskich, armii Hallera, legionistów Piłsudskiego i w ogóle całego narodu. Jakaś mgławicowa wspólnota anarchokapitalstyczna z całą pewnością nie oparła by się sowieckim hordom." http://en.wikipedia.org/wiki/Confederate_States_Army Nie mam zresztą zamiaru teoretyzować "jak by to było z armią w anarchokapitalizmie". Dość rzec że sam chyba naiwnie wierzysz we wspólnotowość która ma wynikać w dużej mierze z państwa - a przez to jakoby "siłę" jego armii. Dzisiaj dużo wojsk jest prywatnych, a wojnen nie toczy się już tak często karabinem.
anonim2014.05.17 0:36
http://www.youtube.com/watch?v=gDX2g9_0Z7c#t=24 http://www.youtube.com/watch?v=c9vWwVr8Zd0 http://www.youtube.com/watch?v=tzlIXNrG0RU http://gazetawarszawska.com/2014/01/28/zydzi-wynocha-z-francji/ http://www.youtube.com/watch?v=9Wc8ASMSAKE http://www.youtube.com/watch?v=WQK1y7wKVGs http://powiewswiezosci.neon24.pl/post/102086,wywiad-miesiecznika-historia-do-rzeczy-z-n-finkelsteinem http://www.youtube.com/watch?v=VsfIimaGKBc BARDZO MOCNE NAGRANIE COŚ DLA "Anonymous" http://capitalbook.pl/wydawnictwo-capital/1168-%C5%BCydowscy-kolaboranci-hitlera-ireneusz-t-lisiak.html
anonim2014.05.17 0:49
OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ :http://www.youtube.com/watch?v=_NaP5yOzDME
anonim2014.05.17 5:50
Przyznaję iż dyskusja robi się przydługa i tak wielowątkowa, ze jak to był Pan uprzejmy zauważyć zżera dużo czasu. Chyba trzeba by nieco ograniczyć liczbę wątków. Jednak przyznam iż wątek poboczny związany z anarchokapitalizmem jest tak frapujący że nie potrafię się powstrzymać przed zadaniem pytań uściślających. Czy wcześniej nie twierdził Pan, że wspólnoty anarchokapitalistyczne mają ZASTĄPIĆ naród ? Czy przykład miasteczka ma świadczyć o tym iż zamiast państwa proponuje Pan w zamian rozbicie juz nie dzielnicowe tylko miasteczkowe ? Czy uważa Pan iż zniesienie podatków wraz z podziałem na małe mieściny sprawdzi się w momencie klęsk żywiołowych i w razie takich katastrof jak przejście huraganu Katrina jedynie słuszny narodowy anarchokapitalizm nie zamieni się w anarchię zupełnie nie zinstytucjonowaną ? Czy wobec naszych doświadczeń historycznych nie uważa Pan iż anarchokpaitlaizm jest działaniem na rzecz naszych odwiecznych przyjaciół, którzy zrobią wszystko zeby pewne miasteczka były bardziej związane z Berlinem niz z Warszawą ? Druga kwestia poboczna. Czy uważa Pan iż państwo powstałe po 123 latach zaborów, zlepek trzech części po dwóch latach (właściwie pierwsze starcia zaczęły się już w 1918) byłoby gotowe do odparcia ataku sowietów gdyby nie wczesniejszy wysiłek zbrojny powstańców, hallerczyków, legionistów, POWiaków i innych ?
anonim2014.05.17 6:07
"...Nie zamierzam rozsądzać ludzi którzy głoszą hasła "nie przepraszam za Jedwabne". Dla mnie mogą być idiotami i vice versa, nie miałbym najmniejszej ochoty ich do niczego zmuszać. Tak samo do przepraszania za Holocaust. Holocaust nie jest winą sztucznych tworów takich jak "narody", tylko winą indywidualnych ludzi. Dlatego nikt nie powinien za niego przepraszać jeśli nie jest bezpośrednio winny. To że ludzie jeszcze w ogóle zawracają sobie głowę takimi kolektywnymi i sztucznymi emocjami wprawia mnie w osłupienie, ale mniejsza..." Naród jest jak najbardziej wspólnotą naturalną. I to taka, która sprawdziła się w ogniu dziejów. I w żydowskich nagonkach chodzi właśnie o opluwanie Polaków wszystkich razem i każdego z osobna. Czy zadał Pan sobie trud przeczytania niektórych przykładów antypolonizmów jakimi tak szczodrze obdarzają nas nie tylko jacyć marginalni Zydzi ale także premierzy Izraela, naczelni rabini, liderzy diaspory itp ? Nie ma tam mowy o różnicowaniu pomiędzy np Polakiem a polskojęzycznym członkiem anarchokapitalistycznej wspólnoty miasteczkowej. Zarzuca mi Pan ciągle generalizowanie pomimo tego iz wielokrotnie mówiłem o znacznej części Żydów, nadreprezentacji Zydów etc Żeby było całkiem jasne czy wręcz podkreślić przywołałem nawet przykłady Zydów stających w prawdzie. A w owych cytatach nie ma mowy o takich rozróżnieniach - zamiast tego teksty typu "Polacy wymordowali miliony Zydów". http://wiadomosci.wp.pl/kat,1010223,title,Zabil-Polaka-za-wywolanie-II-wojny-swiatowej,wid,13112708,wiadomosc.html?ticaid=112bd6&_ticrsn=5 Zwracam uwagę na to, że zabójca nie pytał czy jest Pan zwolennikiem anarchokapitalizmu - wystarczyło mu ze ofiara mówiła po polsku. Czy naprawdę nie rozumie Pan iż hasło "nie przepraszam za Jedwabne" jest reakcją na mega - nagonkę, której integralna częścią był spektakl przeprosin w wykonaniu Kwaśniewskiego (syna Stolzmanna) oraz Komorowskiego (rodzice jego zony byli zydowskimi funkcjonariuszami informacji wojskowej)?
anonim2014.05.17 6:21
"...O Ratajczaku tyle mam do dodania: http://www.ihr.org/jhr/v18/v18n5p47_Ratajczak.html Nie wiem kto go "zniszczył" i za co, ale byli w historii świata ludzie znacznie bardziej gnębieni za większe głupoty (w sensie: rzeczy które tak naprawdę powinny zostać przez opinię publiczną zignorowane). Jak choćby za homoseksualizm. Jeśli nawet żona od niego odeszła (co - nie wmówisz mi że było jakimś spiskiem - jest dziwne, bo przecież powinna znać go najlepiej) to znaczy że jednak coś było na rzeczy w tych poglądach, a nie jedynie "referatach na temat rewizjonistów". O tym w linku który podałem..." Nie znam na tyle dobrze angielskiego abym mógł odnieść się do linku. Natomiast ów skrypt sam czytałem i wiem co było tam napisane. Żona odeszła od niego w czasie tej nagonki. Nie oceniam spraw rozwodowych nawet kiedy tak brzydko to wygląda. Natomiast oceniam jednoznacznie skazanie prawomocnym wyrokiem, wyrzucenie z pracy, opluwanie w przekaziorach oraz skazanie na płacenie alimentów w wysokości wielokrotności jego zarobków. Jest to czystej wody draństwo. Podobnie jak i przyłączanie się do tej nagonki. Po raz kolejny podkreslam - nie twierdzę iż na pewno było to morderstwo bo mogło być to samobójstwo - efekt końcowy nagonki. Twierdzę po raz kolejny, ze są wątkiwarte wyjaśnienia a nie sa one wyjaśniane. A to, ze byli ludzie w historii bardziej zaszczuwani to ma być argument na co ? Że dobrze, że go zaszczuli, ze powinnismy sie cofnąc do czasów zaszczuwania za byle co ? A do tego jeszcze ten kontekst podwójnej "etyki" - Żydom (i nie tylko) wolno pluc na Polaków ile wlezie a jak Polak zacytuje coś co im sie nie podoba to Polaka należy zniszczyć (lub zabić)?
anonim2014.05.17 6:33
"..."WARTE WYJAŚNIENIA - czy teraz bardziej zrozumiałe. Poruszała się tzn zarejestrowały jej poruszanie kamery monitoringu." W porządku. Kto nią kierował? Po co ktoś miałby jeździć jakąś furgonetką? Dlaczego ktoś miałby Ratajczaka zabić? Czy pokusiłeś się o coś więcej niż tylko informację o poruszaniu się furgonetki? Jedyne miejsce gdzie mnie poszukiwania prowadzą to ten wątek Frondy i jeden z Rebelyi (prawie sprzed roku)...." Nie znam odpowiedzi na te pytania i co gorsza nic na to nie wskazuje aby były kiedykolwiek wyjaśnione. I brak prób wyjasnienia uważam za skandal. Nie podjemuje się takze odpowiedzi na pytanie dlaczego ktos mógłby chciec SP dr Ratajczaka zabić. Podobnie jak trudno jest mi zrozumiec postepowanie grupy Żydów wobec Walusia. Ten został oskarżony iz znęcał się nad zydami będąc ssmanem w getcie częstochowskim. Wiesenthal "wystarał się" o kilkunastu swiadków, którzy opisywali niemal w "stylu" grossowym jakich to strasznych cierpien zazanali wskazujac Walusia jako sprawcę. W pierwszej instancji został skazany. Potem okazało się iz było to zwykłe oszustwo. W trakcie tej nagonki miał dwa zawały, oszczędności życia stracił "na adwokatów", ściaganie dowodów swej niewinnosci etc a zydowska bojówka oblała mu twarz kwasem. Do innych wątków odniose sie później ...
anonim2014.05.17 10:18
"...Tak, 40% ETNICZNEGO POCHODZENIA żydowskiego..." Czy podkreslanie ETNICZNOŚCI ma świadczyc o tym iż toporny talmudyzm typu "zostając komunistami przestali być Żydami" ma nam nie pozwolić na nakreslanie całego obrazu i pozwalac na to żeby swiat utwierdzał się w przekonaniu iż szlachetni Zydzi doznali tak wielu krzywd od zdziczałych Polaków? A co w związku z tym iz tych niby nie żydów broni przed elementarna sprawiedliwością diaspora oraz Izrael ? "Dodatkowym elementem jest ich obojętność en masse wobec eksterminacji Polaków wobec masowej akcji ratowania Żydów przez Polaków pod okupacją niemiecką. Kilka - być może kilkanaście przypadków wobec kilkudziesięciu a może kilkuset tysięcy przy nieporównywalnie większych konsekwencjach pomocy." Wykazujesz się niekonsekwencją. Skoro już cytujesz że w Polsce po wojnie procent Żydów wśród ludności Polskiej oscylował wokół jednego, to wyciągnij z tego konsekwentnie wnioski swoich przewidywań - ile Polaków uratowano przez Żydów po wojnie a ilu "powinno", w stosunku do skali ratowania Żydów przez Polaków. http://alehistoria.blox.pl/2012/02/JAK-ZYDZI-POLAKOM-POMAGALI.html Nadto, piszesz że konsekwencje nie były tak srogie - dla mnie to nic nie znaczy. Jeśli jesteś w stanie wykazać że mniejsze represje (w stosunku do hitlerowskich) KOGOKOLWIEK skłaniały do większej liczby aktów bohaterstwa to droga wolna - udowadniaj mi...." Przede wszystkim chodzi mi o to iz ciężar gatunkowy poświęcenia typu ryzykowanie życia swojego i swojej rodziny jest nieporównywalny z "daniem cynku". Choć za oczywiste uważam iż np dziś gdyby istniała konieczność podejmowania podobnego ryzyka to nigdzie by sie tego nie podjęto na skale taka jak Polacy podczas wojny a gdyby trzeba było dac cynk czy wstawic się to zapewne sporo ludzi podjęło by sie tego "trudu". Pisząc o eksterminacji miałem na mysli to co działo się na Kresach w latach 39-41. Bo czasy komuny kiedy wystarczyło wstawić się za katowanymi w UB to inny rozdział. A fakt iz wystarczyło wstawiennictwo świadczy o zasięgu wpływów żydowskich w stalinowskim aparacie. A to, że Zydów było po wojnie ok 1 % to wbrew temu co sugerują (czy wprost twierdzą) nie jest winą Polaków. I nawet zachowując proporcję widać wyraźnie iż postawa Polaków en masse była nieporównywalnie lepsza niż postawa en masse Żydów.
anonim2014.05.17 14:42
Miałem szczere chęci odnieśc się szerzej ale brak czasu umozliwia mi zaledwie hasłowe nakreslenie pewnych obserwacji. Widzę wpływ cywilizacji żydowskiej - wyśmiewanie tego co drogie Chrześcijanom w TV, opluwanie w talmudzie w sumie ok. Zacytowanie tez niepodobajacym sie Zydom to powód do ostracyzmu prowadzącego do smierci (lub bedącego wstepem do zabicia). Sam Pan drązy temat przywołanej przeze mnie ciekawostki apotem reaguje dosyc nerwowo na wyjasnienie jakiego sie Pan sam domagał. W ogóle Panska reakcja na tak ewidentne kwestie jak nadreprezentacja czy udział znacznej części Żydów jest dla mnie zastanawiająca. Co do znajomosci czy wręcz wyrobionego zdania na pewne tematy to rzeczywiście pochlebiam sobie iż moja wiedza na te tematy jest nieco wieksza od przeciętnej a nawet od osób wypowiadającej sie dosyć kategorycznie - np upierającej się przy absolutnej wyjatkowosci holokaustu czy oskarżającej kategorycznie endecje I to nie w ten sposób - znaczna częśc endecji tylko wprost endecje jako całość. O co chodzi to juz temat do dyskusję wielowątkową na poziomie historycznym, cywilizacyjnym, gospodarczym, politycznym a nawet psychologicznym. W największym skrócie - nie podoba mi sie fakt iż kolonizacja Polski przebiega znacznie szybciej niż kolonizacja Palestyny w pierwszym etapie syjonizmu. Nie podoba mi sie to, ze Żydom wolno opluwać Polaków na skalę niebywała i w niebywale plugawy sposób a Polakom nie wolno nawet wyrażać braku chęci do przepraszania Zydów. Nie podoba mi się to iż pomimo naszej postawy en masse nieporównywalnie lepszej od postawy en masse Zydów - odwdzięczyli sie nam urabiając nam wyjątkowo plugawą opinię. Nie podoba mi sie to, ze nie możemy osądzić żydowskich morderców a wręcz czyni się z nich bohaterów a Polakom na siłę przypisuje się niemieckie zbrodnie, obozy etc etc PS Czy stawia Pan w wątpliwość zbrodnię w Koniuchach ? Bo nawet zydowscy sprawcy - nie tylko Bielscy ale np m.in. Chaim Lazar sami chwala się tym. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Koniuchach
anonim2014.05.17 19:29
"Czy wcześniej nie twierdził Pan, że wspólnoty anarchokapitalistyczne mają ZASTĄPIĆ naród ?" Zasadniczo jak sprawdziłem dokładniej to wątek z "zastąpieniem narodu" zaczął się od pytania: "A jaką anarchie chciałbyś zaoferować w zamian za zniszczona wspólnotę narodową?" Zamiast przystanąć i zastanowić się nad formą pytania odpowiedziałem z automatu. Nie, nie twierdziłem że wspólnoty anarchokapitalistyczne mają zastąpić naród, tylko państwo. "Czy przykład miasteczka ma świadczyć o tym iż zamiast państwa proponuje Pan w zamian rozbicie juz nie dzielnicowe tylko miasteczkowe ?" Na dowolnej wielkości wspólnoty do których poczuwają się ludzie. Jeśli dalej będą chcieli organizować się zbrojnie na tak dużą skalę jak "państwo" to proszę bardzo. "Czy uważa Pan iż zniesienie podatków wraz z podziałem na małe mieściny sprawdzi się w momencie klęsk żywiołowych i w razie takich katastrof jak przejście huraganu Katrina jedynie słuszny narodowy anarchokapitalizm nie zamieni się w anarchię zupełnie nie zinstytucjonowaną ?" Po pierwsze - nie stajemy na co dzień w obliczu takich katastrof. Po drugie - w miejscach w których często dochodzi do klęsk żywiołowych ludzie spontanicznie się łączą by przeciwdziałać klęskom. Jeśli taka społeczność niedostatecznie sobie radzi to widać miejsce gdzie żyje jest po prostu zbyt nieprzyjazne. Podatki niczego w zasadzie nie zmieniają. "Czy wobec naszych doświadczeń historycznych nie uważa Pan iż anarchokpaitlaizm jest działaniem na rzecz naszych odwiecznych przyjaciół, którzy zrobią wszystko żeby pewne miasteczka były bardziej związane z Berlinem niz z Warszawą ?" Dla mnie każdy obszar ma prawo samostanowienia. Jeśli wolą Berlin to niech wybiorą Berlin. Tam są podatki. "Druga kwestia poboczna. Czy uważa Pan iż państwo powstałe po 123 latach zaborów, zlepek trzech części po dwóch latach (właściwie pierwsze starcia zaczęły się już w 1918) byłoby gotowe do odparcia ataku sowietów gdyby nie wczesniejszy wysiłek zbrojny powstańców, hallerczyków, legionistów, POWiaków i innych ?" Nie byłoby. Jaki to ma związek z... ? "Naród jest jak najbardziej wspólnotą naturalną." Nie jest. Jest w dużej mierze wspólnotą sztuczną, narzuconą przez podboje i państwo które uformowało się w procesie wybrania najsilniejszego "przywódcy". Do XVIII wieku nikt nawet o czymś takim jak "naród" nie słyszał, znaliśmy tylko władcę któremu byliśmy podlegli, niczym jego własność. "Czy zadał Pan sobie trud przeczytania niektórych przykładów antypolonizmów jakimi tak szczodrze obdarzają nas nie tylko jacyś marginalni Zydzi ale także premierzy Izraela, naczelni rabini, liderzy diaspory itp ?" Nie zadaję sobie, bo to tak jakbym miał się przejmować zdaniem muzułmanów. Nie wiem co takiego powiedziały głowy państwa albo religii. "Nie ma tam mowy o różnicowaniu pomiędzy np Polakiem a polskojęzycznym członkiem anarchokapitalistycznej wspólnoty miasteczkowej." Bo mentalność kolektywna dopiero zaczyna powoli odchodzić do lamusa. "Zwracam uwagę na to, że zabójca nie pytał czy jest Pan zwolennikiem anarchokapitalizmu - wystarczyło mu ze ofiara mówiła po polsku." A panowi który wkroczył do biura poselskiego PiS wystarczało że są tam posłowie PiS. I co w związku z tym? Mam przejmować się szaleńcami? Przykro mi, ale takie skrajne anegdotyczne "dowody" nie przemawiają za tym co Pan pisze tu: "Zarzuca mi Pan ciągle generalizowanie pomimo tego iz wielokrotnie mówiłem o znacznej części Żydów, nadreprezentacji Zydów etc Żeby było całkiem jasne czy wręcz podkreślić przywołałem nawet przykłady Zydów stających w prawdzie." Tylko raz miałem do czynienia z cytatem który świadczyłby o większości albo nadreprezentacji i przyjąłem go do wiadomości. (o tym będzie potem) "Czy naprawdę nie rozumie Pan iż hasło "nie przepraszam za Jedwabne" jest reakcją na mega - nagonkę, której integralna częścią był spektakl przeprosin w wykonaniu Kwaśniewskiego (syna Stolzmanna) oraz Komorowskiego (rodzice jego zony byli zydowskimi funkcjonariuszami informacji wojskowej)?" "A babcia ze strony ojca miała ciotkę wychowaną w rodzinie żydowskiej" - na takiej zasadzie wyciąganie brudów to jak "dziadek z Wehrmachtu". Głowy państwa przepraszają za jakieś masakry symbolicznie, kolektywnie. I tak nie widzę nic dziwnego w tym że przepraszają za Jedwabne, bo tak samo przepraszali Niemcy, za całokształt II WŚ. Napisałem zresztą że takie "kolektywne emocje" uważam za idiotyczne, bo to indywidua które się dopuściły zbrodni powinny przepraszać. Stąd RÓWNIEŻ moja niechęć do rozpatrywania ludzi w kategorii "narodów" które powinny za coś przepraszać - rodzi to antagonizm i niepotrzebne konflikty. " Twierdzę po raz kolejny, ze są wątkiwarte wyjaśnienia a nie sa one wyjaśniane." Poprosiłem o wyjaśnienie wątku w innym sensie. Skąd ta informacja z furgonetką? Dowiedziałem się że z kamery. Czy to na pewno był jego wóz? I tak dalej... "A to, ze byli ludzie w historii bardziej zaszczuwani to ma być argument na co ? Że dobrze, że go zaszczuli, ze powinnismy sie cofnąc do czasów zaszczuwania za byle co ?" Nie mnie oceniać za co go zaszczuli (nie czytałem prac tego pana dogłębnie). Wiem na pewno że zaszczuwanie zawsze jest złe. Nie jestem w stanie zweryfikować czy alimenty rzeczywiście "wielokrotnie przekraczały jego pensję". Na chłodną logikę - żaden sąd nie powinien przyznać tak wysokiej kary, szczególnie jeśli to żona kogoś opuściła. Dlatego zwyczajnie jestem sceptyczny wobec doniesień która Pan przedstawia. "A do tego jeszcze ten kontekst podwójnej "etyki" - Żydom (i nie tylko) wolno pluc na Polaków ile wlezie a jak Polak zacytuje coś co im sie nie podoba to Polaka należy zniszczyć (lub zabić)?" Powiem tylko tak - w mojej opinii wyrzucenie go z uniwersytetu mogło być usprawiedliwione. Cała reszta rzeczywiście wygląda z pańskiego opisu jak nagonka. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, nie mam siły się dokopywać do wyroku sądowego o alimentach. "Podobnie jak trudno jest mi zrozumiec postepowanie grupy Żydów wobec Walusia. Ten został oskarżony iz znęcał się nad zydami będąc ssmanem w getcie częstochowskim." http://www.ihr.org/leaflets/wiesenthal.shtml Ta historia pojawia się również na ihr, w opisie Wiesenthala. Cóż mogę powiedzieć? Nawiedzony człowiek tropiący wszędzie zbrodniarzy, ot co. "Czy podkreslanie ETNICZNOŚCI ma świadczyc o tym iż toporny talmudyzm typu "zostając komunistami przestali być Żydami" ma nam nie pozwolić na nakreslanie całego obrazu i pozwalac na to żeby swiat utwierdzał się w przekonaniu iż szlachetni Zydzi doznali tak wielu krzywd od zdziczałych Polaków?" Nie, ale podkreślanie ich narodowości czyni z nas takimi samymi głupcami jak ci, którzy są zawzięci na Polaków. Obie strony posługują się danymi instrumentalnie - to jedyne o co mam pretensje. Jeśli jakiś Żyd rzeczywiście powołuje się na narodowość by oczerniać kolektywnie Polaków - to nie mam żadnego problemu z tym żebyś mu wypomniał w dokładnie taki sam sposób zbrodnie Żydów. To że to Żydzi a nie Rosjanie nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, skoro byli komunistami. "A co w związku z tym iz tych niby nie żydów broni przed elementarna sprawiedliwością diaspora oraz Izrael ?" I to jest wątek którym bym podążał, zamiast tymi pobocznymi. Napisałeś że to "coś więcej" niż tylko polityka ekstradycyjna. Może masz rację. Może ultraortodoksi doszli do władzy w Izraelu i teraz kierują się biologizmem w niesprawiedliwej obronie zbrodniarzy. Jestem po prostu sceptyczny - potrafisz to chyba zrozumieć? Doniesienia jakoby w Izraelu nie można było kogoś nawet zapytać o wyznawaną wiarę są dla mnie podejrzane, szczególnie po filmiku którym się wsparłeś w ukazaniu mi ogromu zła Żydów z Izraela. (czy w ogóle jako takich - David Duke jest dla mnie tak samo nawiedzony jak Wiesenthal) "A to, że Zydów było po wojnie ok 1 % to wbrew temu co sugerują (czy wprost twierdzą) nie jest winą Polaków." (...) "I nawet zachowując proporcję widać wyraźnie iż postawa Polaków en masse była nieporównywalnie lepsza niż postawa en masse Żydów." Moim zdaniem zarówno twierdzenia "tych którzy sugerują" (Żydów z Izraela nieprzychylnych Polakom?), o czym piszesz, jak również Twoje własne twierdzenia i porównania pomocy en masse Żydów i Polaków można zaliczyć do tej samej kategorii myślenia kolektywnego które niekoniecznie musi być prawdą. Nie wiem zresztą w jaki sposób chciałbyś ilościowo "zmierzyć" tą pomoc. Wziąć 1% Żydów po wojnie, przemnożyć jakościowo przez "trud jakim było danie cynku", porównać z ilością %wą Polaków w czasie wojny i porównywać do aktywnego ratowania życia poprzez ryzykowanie własnym, w tym losem rodziny... Napiszę tak - nie wiem czemu masz aż taką ochotę porównywać te dwa rodzaje pomocy przy tak wyraźnej różnicy w ilości osób która mogła pomagać w przypadku A (Polacy Żydom, w czasie wojny) oraz B (Żydzi Polakom, po wojnie) "Pisząc o eksterminacji miałem na mysli to co działo się na Kresach w latach 39-41. Bo czasy komuny kiedy wystarczyło wstawić się za katowanymi w UB to inny rozdział." Na Kresach niejednokrotnie to Żydzi byli większością w miasteczkach, więc częściej Żydzi ratowali Żydów. "Widzę wpływ cywilizacji żydowskiej - wyśmiewanie tego co drogie Chrześcijanom" Znaczy - z mojej strony? Jestem daleki od wyśmiewania. Najczęściej jestem krytyczny względem religii, ale wychowałem się przecież w Polsce jako katolik i moje wyśmiewanie, jak już, jest z pozycji byłego wierzącego chrześcijanina, a nie Żyda. Nie wiem w jaki sposób jakaś "cywilizacja żydowska" miałaby na mnie wpłynąć. Nikogo religijnie ani nawet etnicznie żydowskiego z mojej rodziny nie znam. "w TV, opluwanie w talmudzie w sumie ok." Na takiej zasadzie jak OK są wszelkie kabarety bo "w TV" sugeruje niemal powszechność takiego zjawiska. Owe kabarety w tamtym filmiku mnie specjalnie nie śmieszyły. A opluwanie w Talmudzie, raz jeszcze zwracam uwagę: a) nie jest potwierdzone jako jednoznaczne opluwanie Jezusa chrześcijańskiego (powszechność imienia Yeshua) b) może być późnym dodatkiem inspirowanym Celsusem - upada teza o wrodzonej nienawiści do chrześcijan "Sam Pan drązy temat przywołanej przeze mnie ciekawostki apotem reaguje dosyc nerwowo na wyjasnienie jakiego sie Pan sam domagał." To znaczy - na który temat zareagowałem nerwowo? "W ogóle Panska reakcja na tak ewidentne kwestie jak nadreprezentacja czy udział znacznej części Żydów jest dla mnie zastanawiająca." Dla mnie jest zastanawiające posługiwanie się takimi argumentami. 40% etnicznych Żydów w UB - ale czego to konkretnie dowodzi? Rozumiem jeśli to jest odpowiedź na tak zwany "antypolonizm" Izraela, ale w takim razie cieszyłyby mnie odpowiednie cytaty hierarchów, kontrowersje, etc. Bo jeśli kwestia nadreprezentacji w UB ma być dla mnie zaskoczeniem, to tylko w kontekście przywołania tego faktu bez żadnego konkretnego odniesienia. Od tak - "Pan zobaczy, 40% Żydów w UB, to chyba o czymś świadczy?" Nie - dla mnie to przejaw rasizmu / biologizmu o który oskarża Pan Żydów - i tylko w takim kontekście jest Pan "usprawiedliwiony", pod warunkiem że rzeczywiście padły takie kolektywne wypowiedzi o Polakach ze strony Izraelskich głów państwowych albo religijnych. "np upierającej się przy absolutnej wyjatkowosci holokaustu czy oskarżającej kategorycznie endecje" Podałem argumenty. Te wątek z wyjątkowością Holocaustu został porzucony, bo najwidoczniej podałem właściwe odpowiedzi. Dalsze drążenie tematu skutkowałoby wejściem przez Pana na teren rewizjonistów, czyli "a wcale nie było tak że naziści mordowali z zimną krwią i precyzją bo cyklon B to tylko do dezynsekcji służył..." I nie, nie oskarżam "kategorycznie" endecji. Miała taki sam brud na rękach, to fakty. "I to nie w ten sposób - znaczna częśc endecji tylko wprost endecje jako całość." Skrót myślowy który stosuję za Panem - oskarżenia Żydów jako całość. Powinien Pan dostrzegać do czego prowadzi myślenie kolektywne. Ja tylko stosuję ten sam obusieczny miecz. "W największym skrócie - nie podoba mi sie fakt iż kolonizacja Polski przebiega znacznie szybciej niż kolonizacja Palestyny w pierwszym etapie syjonizmu." Każdemu coś się zawsze nie będzie podobało w państwie. Dlatego każdy powinien mieć własne poletko, zamiast jedno wspólne na które się psioczy. "Nie podoba mi sie to, ze Żydom wolno opluwać Polaków na skalę niebywała i w niebywale plugawy sposób a Polakom nie wolno nawet wyrażać braku chęci do przepraszania Zydów." Wie Pan - ja nie żyję dla ostentacyjnego obwieszczania wszystkim że nie mam za co przepraszać i drukowania ulotek o "znanych" w Polsce Żydach na wysokich stanowiskach. Ale - jak to napisał Wolter: "Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale do śmierci będę bronił twojego prawa do wypowiadania tego, co myślisz." Ma Pan tutaj trochę racji. "PS Czy stawia Pan w wątpliwość zbrodnię w Koniuchach ?" Nie, nie bronię także Żydów zamieszanych w te masakry.