10.06.15, 06:12

Żyjących w skrajnej biedzie przybywa, nie ubywa

1. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował doroczny raport dotyczący ubóstwa ekonomicznego w Polsce dotyczący tym razem roku 2014.

Raport ten nie pozostawia złudzeń, bieda w Polsce w tym ta skrajna rozrasta się zamiast się zmniejszać i to mimo wzrostu gospodarczego, który trwa nieprzerwanie podczas rządów Platformy i PSL od roku 2008.

Ten skumulowany wzrost gospodarczy mierzony wielkością przyrostu PKB za okres 2008-2014 wyniósł ponad 23% i jest jednym z najwyższych pośród krajów Unii Europejskiej, jednocześnie jednak zwiększają się obszary biedy i o tym opowiada wspomniany wyżej raport GUS.

2. Otóż według tego raportu zjawisko biedy skrajnej od 2005 roku systematycznie malało z 12,3% do 5,6% w roku 2008 (w liczbach bezwzględnych z 5,6 mln osób do 2,2 mln osób), przez kilka kolejnych lat utrzymywało się na tym samym poziomie, by wyraźnie wzrosnąć w latach 2011 i 2012 do 6,8%, a w kolejnych latach 2013 i 2014 wzrosnąć aż do 7,4% czyli do 2,8 mln osób.

Jeżeli chodzi o strukturę wiekową to w skrajnej biedzie żyje 10,3% osób w wieku od 0 do 17 lat. A więc co 10 Polak do 17 roku życia ma poziom dochodów, który powoduje jego biologiczne wyniszczenie i dzieje się to w kraju będącym członkiem UE, który do tej pory prezentowany jest jako tzw. zielona wyspa.

Równie dramatycznie wyglądają dane dotyczące skrajnej biedy wg. typu gospodarstwa domowego.

Aż 26,9% małżeństw z czwórką i większą liczbą dzieci, 11,2% małżeństw z trójką dzieci, 4, 5% małżeństw z dwóją dzieci, 2,7% małżeństw z jednym dzieckiem i ponad 9% rodzin z jednym rodzicem i dziećmi na utrzymaniu znalazło się poniżej progu skrajnej biedy (wszystkie te wskaźniki uległy wyraźnemu pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych).

Ta dramatyczna sytuacja gwałtownego przyrostu skrajnej biedy w Polsce nastąpiła w sytuacji kiedy skumulowany wzrost gospodarczy w latach 2008-2014, wyniósł jak często podkreślają politycy Platformy ponad 23%

Ponadto w tym samym czasie Polska wykorzystała również blisko 100 mld euro środków z budżetu UE na lata 2007-2013, które zresztą Platforma i PSL uzyskały niejako na wejście od ustępującego w 2007 roku rządu Prawa i Sprawiedliwości.

3. Raport opisuje także ubóstwo opierając się na kryterium ustawowym czyli takim poziomie dochodów rodzin w Polsce, które upoważniają do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (uważa się je za kryterium obiektywnego ubóstwa GUS).

Poniżej progu ubóstwa ustawowego w 2014 roku żyło w Polsce 6,6% obywateli czyli blisko 2,5 mln, a w 2012 roku już 7,2% czyli blisko 2,8 mln Polaków.

Ale jeżeli te progi upoważniające do świadczeń z pomocy społecznej zostałyby zwaloryzowane tylko GUS-owskimi wskaźnikami inflacji od roku 2006 do chwili obecnej to poniżej tzw. ustawowej urealnionej granicy ubóstwa, żyło w Polsce w 2014 roku aż 11,4% obywateli czyli blisko 4,5 mln osób.

Poniżej ustawowej urealnionej granicy ubóstwa w 2014 roku, żyło blisko 22% rodzin utrzymujących się z rolnictwa, 17% rodzin rencistów i aż 33% rodzin utrzymujących z innych niezarobkowych źródeł.

Jeżeli chodzi o rodziny z dziećmi to poniżej ustawowej urealnionej granicy ubóstwa w 2014 roku, żyło blisko 10% rodzin z dwójką dzieci, blisko 22% rodzin z trójką dzieci i blisko 50% rodzin z czwórką i większą liczbą dzieci.

4. Premier Ewa Kopacz i jej najbliższe rządowe otoczenie, są więc wyraźnie oderwani od rzeczywistości, skoro dysponując takimi danymi, które precyzyjnie pokazują rozlewanie się ubóstwa skrajnego i ustawowego w Polsce w ostatnich latach, obiecują gwałtowną poprawę sytuacji pod tym względem.

To świadczy o kompletnym oderwaniu premier Kopacz od problemów, które nurtują miliony Polaków. Między innymi dlatego ten obóz polityczny przegrał wybory prezydenckie ale jako remedium na tą przegraną, zaproponował jeszcze więcej tego samego czyli jeszcze więcej propagandy sukcesu i jeszcze więcej nienawiści do głównej partii opozycyjnej.

Z punktu widzenia głównej partii opozycyjnej można by powiedzieć do rządzących "tak trzymać" ale ponieważ problem dotyczy blisko 3 milionów Polaków, którzy podlegają codziennemu biologicznemu wyniszczeniu, zdecydowanie mówimy najwyższy czas aby natychmiast skończyć z tą zabójczą polityką.

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze

anonim2015.06.10 7:07
Jeśli waadze chwalą się *wzrostem* ale jednocześnie populacja biedaków rośnie a miliony dają dyla za granicę, to oczywisty dowód, że ten *wzrost* to kłamstwo. Kreatywna księgowość i propaganda. Jeśli widzimy, jak uparcie łżą np na temat *przeciętnego wynagrodzenia* manipulując ile wlezie (zawyżając dwukrotnie) to tylko Leming może im wierzyć w innych sprawach. Siła nabywcza średniej pensji spada nieustannie od *wejścia do ue*
anonim2015.06.10 15:35
Znam pewnego wyborce PiS-u ktróy kupił sobie słuchawki bez przewodowe za 400 zł i kartę graficzną za 800 zł. No a potem płacz, że bieda