Odwołując się do liturgii Słowa w czasie homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę na los Apostołów Piotra, Pawła i Jana. Zaznaczył, że wspólnym miejscem, które wieńczy ich apostolską posługę jest Rzym. Do dziś przemawiają miejsca związane z ich męczeńską śmiercią, ale przede wszystkim przemawia świadectwo ich wiary. – Kościół wie, że świadectwo, które dali o Chrystusie jest prawdziwe – podkreślał arcybiskup.

Metropolita przywołał fragment tekstu „Katolickie kapłaństwo” Benedykta XVI, w którym Joseph Ratzinger, jeszcze jako diakon, rozważał Modlitwę Arcykapłańską Chrystusa. „Uświęć ich w prawdzie. Twoja słowa są prawdą. Ja ich posłałem, jako świadków prawdy” – te słowa, które Benedykt XVI określił swoim testamentem duchowym abp Marek Jędraszewski dedykował kandydatom do święceń kapłańskich.

Odwołując się do refleksji Josepha Ratzingera i nawiązując do pytań biskupa-konsekratora podczas obrzędu święceń metropolita postawił diakonom szereg pytań. Czy chcesz głosić prawdę, czyli zanurzać się w tę jedyną prawdę, którą jest Jezus Chrystus? Czy chcesz tak bardzo zespolić się z Chrystusem, aby ukazywać światu ogrom Jego miłości miłosiernej do każdego człowieka? Czy chcesz nieustannie stać przed Bogiem i służyć Mu w drugim człowieku? Czy chcesz być „nieustannie oczyszczanym i przenikanym przez Chrystusa, aby to On mówił i działał” w tobie, a nie ty sam? Czy chcesz uwalniać się od własnego ja i pozwalać prowadzić się tam, gdzie niekiedy nie będziesz chciał, aby w ten sposób – paradoksalnie – doświadczać pełni swej wolności i przedziwnego bogactwa miłości Bożej?

Arcybiskup stwierdził, że jeśli odpowiedzi są pozytywne, to do wyświęcanych kapłanów odnoszą się słowa z Prologu św. Jana, które metropolita strawestował: Wszystkim tym, którzy w ten sposób odpowiedzieli na powołanie i wybranie ze strony Chrystusa, dał On moc przemieniania chleba w Ciało Pańskie i wina i Jego Krew, a także moc odpuszczania grzechów, ponieważ stali się Jego wybranymi synami, gdyż „ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.

Arcybiskup zaznaczył, że wyświęcani na prezbiterów diakoni przedłużają historię dokonań Jezusa opisanych w Ewangeliach. Zakończył życzeniem i błogosławieństwem: „Niech Bóg, który rozpoczyna w was dobre dzieło, sam go dokona!”.

Święcenia prezbiteratu w katedrze na Wawelu 27.05.2023 r.