Pierwszy raz od wielu miesięcy stopa bezrobocia wzrosła w grudniu. Wyniosła wówczas 5,1 proc. w porównaniu z 5,0 proc. w listopadzie. W styczniu wyniosła natomiast 5,4 proc. Eksperci uspokajają jednak, że nie jest to sygnał świadczący o pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy, a efekt „czynników sezonowych”. Na początku lutego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniało, że niewielki wzrost wskaźnika wynika z ograniczenia aktywności zawodowej w branżach, w których na aktywność tę wpływają warunki pogodowe, jak branża turystyczna czy budowlana.

Polska pozostaje przy tym krajem cieszącym się jednym z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników bezrobocia.