Osoby uzależnione rzadko z własnej woli poszukują pomocy terapeutycznej w walce ze swoim nałogiem. Wczesna interwencja terapeutyczna jest natomiast kluczowa dla powodzenia całego procesu wyjścia  z nałogu. Stopień uzależnienia rośnie bowiem proporcjonalnie do czasu jego trwania. By alkoholik nie zdążył nadmiernie „zaprzyjaźnić się” z substancją odurzającą, należy przerwać ciąg alkoholowy, w którym zdarza mu się przez dłuższy czas tkwić. Pomaga w tym stosowana z powodzeniem wspomniana wszywka alkoholowa.

Kompleksowa terapia alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą i problemem złożonym. Wymaga więc profesjonalnej i wszechstronnej terapii. Wszywka alkoholowa z Esperalem jest jedynie jej częścią. Do prawidłowego jej działania niezbędna jest odpowiednia motywacja uzależnionego. Aby ją osiągnąć, powinien on skorzystać z psychoterapii uzależnień. Działania psychoterapeutów ukierunkowane są bowiem na zmianę nastawienia alkoholika. Praca nad emocjami, nauka sposobów radzenia sobie ze stresem, znalezienie hobby i przyjemności zastępujących alkohol – to tylko kilka z głównych celów oddziaływań psychoterapeutycznych.

Obok psychoterapii, istotnym elementem leczenia alkoholizmu jest detoks, a więc przerwanie ciągu alkoholowego, w którym znajduje się większość osób uzależnionych. Pozostając pod stałym wpływem środka odurzającego, alkoholik traci kontrolę nad postrzeganą przez siebie rzeczywistością. Nie dostrzega własnego problemu, uważa najczęściej, że potrafi kontrolować ilość spożywanego alkoholu i nie postrzega odurzania się jako nałogu. W związku z tym częste bywają sytuacje, w których niezwykle trudno namówić osobę uzależnioną do rozpoczęcia terapii. Detoks alkoholowy powinien być podjęty świadomie przez osobę uzależnioną. Jeśli bowiem ma ona świadomość własnych trudności, łatwiejsza staje się kontrola jej zachowań i motywacji. Przymusowa terapia odwykowa jest dozwolona w Polsce tylko w niewielu przypadkach. Zobowiązana do leczenia przez sąd może zostać osoba, która swym zachowaniem demoralizuje nieletnich, doprowadza do rozkładu życia rodzinnego, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca porządek publiczny i stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Kompleksowy model leczenia uzależnienia od alkoholu obejmuje zatem psychoterapię, detoks alkoholowy i zastosowanie terapii awersyjnej. Do tej ostatniej grupy oddziaływań terapeutycznych należy właśnie wszywka alkoholowa. Jej substancja czynna działa na alkoholika jak pewnego rodzaju „straszak”, wywołując niechęć do alkoholu.

Działanie wszywki

Awersja, którą wywołuje zastosowanie wszywki alkoholowej, wynika przede wszystkim z lęku przed działaniem Esperalu połączonego z alkoholem. Substancja ta wywołuje patologiczny mechanizm metabolizmu alkoholu etylowego w organizmie człowieka. Blokuje bowiem wydzielanie enzymu istotnego dla prawidłowego przebiegu procesu trawienia alkoholu. Dehydrogenaza alkoholowa, bo tak nazywa się enzym, który produkujemy w wątrobie, przyspiesza przekształcanie się aldehydu octowego do postaci mniej toksycznej – kwasu octowego. W związku z tym, że pod wpływem działania Esperalu, jej wydzielanie obniża się, a w ciele człowieka kumuluje się szkodliwa substancja, doprowadza do wystąpienia szeregu objawów niepożądanych.

Symptomy, z którymi mamy do czynienia, łącząc alkohol z terapią Esperalem, przypominają zwielokrotnione objawy popularnego kaca. Jednak, o ile kac rzadko jest niebezpieczny dla naszego zdrowia czy życia, o tyle ciężkie objawy zatrucia alkoholowego mogą doprowadzić do nadmiernego wycieńczenia organizmu. W związku z tym u alkoholika wystąpić mogą nudności i wymioty, bóle oraz zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy neurologiczne i kardiologiczne z arytmią i zatrzymaniem akcji serca włącznie. W skrajnych przypadkach występuje również padaczka alkoholowa.

Esperal – dla kogo?

Objawy zatrucia alkoholowego ustępują po kilku lub kilkunastu godzinach od momentu spożycia alkoholu. W towarzystwie Esperalu substancja odurzająca trawiona jest dłużej i wolniej jest wydalana z organizmu. Skutkuje to długotrwałym złym samopoczuciem nałogowca, które zapamiętuje on na długo. Na tym właśnie polega działanie wszywki alkoholowej. Spożycie alkoholu do tej pory aktywowało w mózgu alkoholika układ nagrody. W związku z tym, że łączyło się z uczuciem odprężenia, przyjemności i błogości, uaktywniało ośrodek przyjemności. Analogicznie, jeśli alkohol zaczyna kojarzyć się z nieprzyjemnymi dolegliwościami, aktywuje układ kary. W konsekwencji sama myśl alkoholika o sięgnięciu po alkohol powoduje u niego wystąpienie uczucia zaniepokojenia i obawy.

Z terapii przeprowadzanej za pomocą wszywki alkoholowej nie mogą skorzystać osoby uczulone na disulfiram (Esperal), czyli jej substancję czynną. Ponadto, zrezygnować z zabiegu powinny osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne i choroby układu krążenia. Lekarz może również odmówić przeprowadzenia zabiegu, gdy stwierdzi, że pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa, przed zabiegiem nie powinniśmy pić alkoholu przynajmniej przez 24 godziny.

Wszywka alkoholowa Kraków

Wszywka alkoholowa – zabieg

Zabieg potocznie nazywany „zaszyciem” przeprowadza chirurg. Trwa on około 30 minut i polega na podskórnej implantacji tabletki do wnętrza ciała pacjenta. Jest on znieczulony miejscowo, dzięki czemu przebieg zabiegu określany jest jako bezbolesny. Tabletkę z Esperalem lekarz umieszcza najczęściej w okolicy mięśnia przy łopatce, na obojczyku lub pośladku pacjenta. Zapewnia to pełną dyskrecję. Ponieważ tabletka nie jest wyczuwalna pod skórą, nikt niepowołany nie dowie się o tym, jakiego rodzaju terapię stosuje nałogowiec. Po wykonaniu zabiegu lekarz zszywa powłoki skórne za pomocą kilku szwów. Po kilku dniach od przeprowadzenia zabiegu  pacjent zgłasza się na ich usunięcie.

Rzadko zdarza się odrzucenie Esperalu przez organizm. Musimy jednak pamiętać, że wszyta pod skórę tabletka traktowana jest jak ciało obce. Dlatego, jeśli zauważysz u siebie takie objawy jak: zaczerwienienie, nadmierny świąd, obrzęk, wyciek płynu surowiczego, powinieneś niezwłocznie skonsultować się z  lekarzem. Do wystąpienia powyższych objawów może ponadto przyczynić się nieodpowiednia higiena rany. W takim przypadku dochodzi najczęściej do jej zakażenia. Podstawą leczenia jest antybiotykoterapia.

Wszywka alkoholowa Kraków – Centrum Medyczne Galmedic

Wszywka alkoholowa Kraków – ta często poszukiwana w Internecie fraza podpowiada, gdzie bezpiecznie możemy wykonać zabieg podskórnego wszycia Esperalu. Aby zyskać gwarancję bezpieczeństwa i pewność skuteczności, warto poszukać specjalistycznej placówki, która zajmuje się kompleksowym leczeniem uzależnienia od alkoholu. Takie działania podejmują specjaliści pracujący w Centrum Medycznym Galmedic.

Personel medyczny otacza opieką pacjenta już od pierwszej jego wizyty  w Galmedic. Do jego dyspozycji pozostaje lekarz, który przeprowadzając szczegółowy wywiad, określa potrzeby i preferencje pacjenta. Już na tym etapie dostrzega on również ewentualne przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

Wszywka alkoholowa w Krakowie wykonywana jest szybko i bezpiecznie, a kompleksowa opieka i nadzór wykwalifikowanej kadry sprzyja osiągnięciu sukcesu. Droga do trzeźwości rozpoczyna się najczęściej właśnie od zastosowania Esperalu. W połączeniu z detoksem alkoholowym i psychoterapią jest niemal gwarancją wyjścia z nałogu.