KE zaproponowała dodanie naruszeń sankcji wobec Rosji do wykazu przestępstw UE, co ma skutkować skuteczną konfiskatą majątków osób i podmiotów naruszających środki ograniczające.

"Ci, którzy wspierają machinę wojenną Putina, muszą za to zapłacić. Dziś podejmujemy działania zmierzające do dodania naruszenia unijnych sankcji do listy przestępstw UE oraz konfiskaty majątku oligarchów naruszających sankcje wobec Rosji" – informuje KE.

Jak podkreślił komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders, działania omijające restrykcje powinny być surowo karane, a Unia Europejska musi zapewnić pociągnięcie do odpowiedzialności osoby i firmy, które dotychczas omijały restrykcje UE.

"Takie działanie jest przestępstwem, które powinno być surowo karane w całej UE. Obecnie rozbieżne definicje kryminalne i kary za naruszanie sankcji mogą nadal prowadzić do bezkarności. Potrzebujemy zlikwidowania luki i zapewnienia organom sądowym odpowiednich narzędzi do ścigania naruszeń unijnych sankcji" – oświadczył Reynders.