- „Do szpitala miejskiego nr 15. w miejscowości Juwiłejne w obwodzie ługańskim przewieziono do 300 najemników tzw. Grupy Wagnera. Jako że większość z nich jest nosicielami takich chorób, jak HIV/AIDS, syfilis, gruźlica i zapalenie płuc, lekarze odmawiają udzielania im pomocy medycznej”

- podaje ukraiński sztab.

Media zauważają, że część z chorób może mieć związek z werbowaniem najemników w rosyjskich więzieniach. Pierwotnie informowano, że Grupa Wagnera nie werbuje więźniów uzależnionych od narkotyków, ale później pojawiły się doniesienia, wedle których również skazani za narkotyki trafiają na front.