Marsz rozpoczął się o 12:30 na Placu Zamkowym odśpiewaniem hymnu. Do Warszawy przybyły rodziny z całego kraju, aby zamanifestować swój szacunek do ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i wyrazić solidarność z dziećmi zagrożonymi aborcją.

- „Na naszym Marszu każdy będzie miał głos, kobiety, mężczyźni oraz, to historyczny moment, oddamy głos dzieciom nienarodzonym”

- zapowiedzieli prowadzący, zapraszając na scenę kobiety w stanie błogosławionym.

Mariola Sienkiewicz, która na co dzień pracuje jako położna, przywołała postać sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, która sprzeciwiła się aborcji w nazistowskim obozie śmierci Auschwitz

- „Życzę wszystkim, i sobie też, odwagi w walce o obronę życia każdego dziecka”

- mówiła.

MODLITWA W INTENCJI OBRONY ŻYCIA

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

(św. Jan Paweł II, Evangelium vitae 105)