Pycha zniszczy każdą więź, jaka może zaistnieć między człowiekiem a Bogiem. Rodzice nie mogą lekceważyć przejawów pychy w życiu duchowym własnych dzieci. Często niestety nie potrafią odczytać właściwie tego, co dzieje się w duszy ich dzieci i lekceważą pychę, prowadząc do jej ugruntowania. Potrzeba uświadomić sobie i dziecku, co to jest pycha, co jest mocnym punktem dziecka i co należy rozwijać, a co jest słabością i jak to zwalczać. Zapis homilii wygłoszonej w kościele pw. św. Franciszka Borgia w Chicago, 9 października 2019 r.