W ramach readmisji i procedury dublińskiej państwa członkowskie zgłosiły w tym roku 2182 cudzoziemców do przekazania Polsce, z czego przekazano dotychczas 477 osób. W ub. roku zgłoszonych było 3929 migrantów, a przekazanych 848.

Aż 1878 cudzoziemców zgłosiły Niemcy. 305 osób już przekazano. W ub. roku zgłoszonych cudzoziemców przez Niemcy było 3434, a przekazanych 628.

Chodzi o osoby, które nielegalnie przebywają na terenie Niemiec, a wcześniej przebywały w Polsce. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska wyjaśnia, że to w większości osoby, które przed zakończeniem procedur opuściły otwarte ośrodki dla cudzoziemców. W grupie tej są też migranci, którzy nadużyli procedury uchodźczej, składając w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową i wyjeżdżając z kraju przed rozstrzygnięciem procedury. Mogą to być także osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę Białorusi z Litwą lub Łotwą i później przedostały się przez Polskę do Niemiec.

Cudzoziemcy są przyjmowani przez Polskę tylko wówczas, kiedy strona niemiecka jest w stanie udowodnić, że wcześniej przebywali na terenie naszego kraju.