Eurodeputowani kilkukrotnie przyjmowali rezolucje, w których wzywali Komisję Europejską do uruchomienia mechanizmu „pieniądze za praworządność” przeciwko Polsce i Węgrom. Komisja Europejska się na to jednak nie decydowała, wobec czego w październiku ub. roku Parlament Europejski pozwał ją do TSUE.

Na początku kwietnia Komisja rozpoczęła procedurę przeciwko Węgrom, zarzucając temu państwu łamanie przepisów dot. zwalczania korupcji i oszustw związanych z dotacjami. Mimo presji europosłów, nie zdecydował się jednak na podobne działania wobec Polski.

Dziś TSUE przekazał, że Parlament Europejski wycofał swoją skargę na Komisje Europejską za niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie UE.

- „W następstwie wycofania przez PE skargi, przewodniczący TSUE zamknął sprawę C-657/21 odnoszącą się do domniemanego niezastosowania przez KE mechanizmu warunkowości, dotyczącego praworządności i odnoszącego się do budżetu UE”

- poinformowano w komunikacie.