· Wydarzenie było częścią szczytu ONZ w Nowym Jorku.

· Podczas spotkania światowi przywódcy przyjęli „Deklarację polityczną”, zobowiązując się do zrealizowania w ciągu najbliższych siedmiu lat, 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi celów cząstkowych, które stanowią istotny rdzeń Agendy 2030.

· Deklaracja ma na celu wdrażanie praw człowieka i tzw. równości gender, a także promocję „praw seksualnych i reprodukcyjnych”.

_______

W Nowym Jorku miało miejsce spotkanie przywódców państw w związku ze szczytem SDG 2023. Na jego zakończenie państwa przyjęły „Deklarację polityczną” potwierdzającą zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Deklaracja ta ma zobowiązać kraje do pełnego wdrożenia Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Szczyt był odpowiedzią na skutki licznych i powiązanych ze sobą kryzysów, z którymi świat musi się zmierzyć. Podwalinami Agendy 2030 jest Konferencja w Rio, która odbyła się w 2012 roku, oraz Globalny Raport Zrównoważonego Rozwoju z 2019 r. pod tytułem „The future is Now: Science for Achieving Sustainable Development”.

Szczyt został podzielony na sześć sekcji. Światowi przywódcy przyjęli „Deklarację polityczną”, zobowiązując się do zrealizowania, w ciągu najbliższych siedmiu lat, 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi celów cząstkowych, które stanowią istotny rdzeń Agendy 2030. Uwzględniają one wymiar gospodarczy, społeczny i ekologiczny zrównoważonego rozwoju.

Motywem działania ma być wspólne zaangażowanie na rzecz wyeliminowania ubóstwa, głodu oraz nierówności, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i pomiędzy nimi, a także budowanie pokojowych społeczeństw. Zrównoważony rozwój ma koncentrować się na pokonaniu słabości i problemów aktualnego świata.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas szczytu były transformacja energetyczna, energia odnawialna, dostęp do edukacji, nowe technologie, ułatwienia cyfryzacji gospodarki globalnej, digitalizacja świata, wdrożenie regulacji dotyczących urbanizacji, przyjęcie nowej architektury finansowej.

Jednym z najważniejszych priorytetów Deklaracji wydanej na zakończenie szczytu, jest, wyrażony w punkcie 15, postulat konsekwentnego wdrażania praw człowieka i „równości gender”, a także promocji tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych, które, zdaniem ONZ, powinny być w większym stopniu uwzględniane w realizacji różnych celów Agendy. 

Dokument podsumowujący szczyt potwierdził również program działań z Addis Abeby, który stanowi nieodłączną część Agendy 2030, poświęconą kwestiom finansowania i zrównoważonego rozwoju, skoncentrowania sił i działań na problematyce zmian klimatu. Deklaracja jest napisana w duchu postanowień i zobowiązań i ma stanowić swoiste przejście od dyskusji do działania – tak by cele, które stawie sobie ONZ, zostały zrealizowane zgodnie z Agendą 2030.

W ciągu dwóch dni wypowiedziało się wielu szefów państw i światowych liderów. Jedną z nich była prezydent Węgier Katalin Novák, która podkreśliła istotę pokoju, rolę ONZ i wskazała kroki, jakie muszą podjąć kraje, które przybyły na szczyt. Zauważyła również, jak wielkim problem dla świata staje się spadek demograficzny oraz jak ważna jest rodzina, jej prawa i wolność. Określiła jasno, jakie jest najważniejsze zadanie państw, jeśli chodzi o rodziców.

„Chronimy wolność rodziców. Jesteśmy głęboko przekonani, że prawo do wychowywania dzieci nie należy do państwa, organizacji pozarządowych, mediów czy przemysłu wiedzy, ale rodziców” – podkreśliła Katalin Novák.

Prezydent Węgier zwróciła też uwagę na właściwy punkt ciężkości, z jakim powinien zmagać się świat.

 „Elon Musk może mieć rację, gdy twierdzi, że spadek demograficzny jest poważniejszym problemem niż kryzys klimatyczny. Niewiele uwagi poświęca się realnej i nieodwracalnej zmianie świata. Jeśli nie będzie dzieci, nie będzie przyszłości. Jaki jest sens dbania o Ziemię, jeśli nie mamy dzieci i wnuków, którym moglibyśmy to przekazać? (…). W Europie i w wielu waszych krajach zima demograficzna zamieniła się w epokę lodowcową” – zaznaczyła polityk.

- Przemówienie pani prezydent było interesującym głosem na 78 sesji ONZ. Zaprezentowane przez nią jasne i zdecydowane podejście do najistotniejszych kwestii wytycza nowe spojrzenie na realne problemy. Przemówienie wygłoszone podczas szczytu jest spójne z tym, na co prezydent Węgier zwracała uwagę na 77. sesji ONZ – wskazał dr Przemysław Kulawiński z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 „Nie jest to wcale oczywiste, że dziś, w czasie wojny, kryzysów energetycznych i żywnościowych, organizacje powołane w celu uniknięcia wojny i zachowania pokoju skupiają się na indoktrynacji ideologicznej. To nie jest to, czego potrzeba dziś. Zamiast tego musimy odzyskać zdolność rozróżniania między tym, co istotne, a tym, co nieistotne, ważnym i nieważnym, rzeczywistością i fikcją” - mówiła prezydent Węgier w ubiegłym roku.

Wyzwania, przed którymi stoją obecnie przywódcy państw, są znaczące, a czas ich realizacji jest krótki. We wrześniu 2024 r. odbędzie się Szczyt Przyszłości, który ostatecznie ma doprowadzić do zawarcia Paktu Przyszłości.