Jednym z efektów wojny na Ukrainie jest werbowanie skazanych do armii, gdzie ryzykują swoje życie na froncie, a także uzyskują możliwość uwolnienia po sześciu miesiącach służby. W rezultacie wiele kolonii karnych w Rosji zostało zamkniętych, co wywołuje poważne skutki społeczne w miastach, gdzie więzienia były ważnymi pracodawcami, a ich likwidacja prowadzi do utraty miejsc pracy i destabilizacji lokalnych społeczności.

Zdaniem Marka Denisowa, komisarza ds. praw człowieka Kraju Krasnojarskiego, zamknięcie więzień może prowadzić do poważnych problemów społecznych, ponieważ większość mieszkańców okolicznych miast pracuje właśnie w tych instytucjach. Pomimo obecnego spadku liczby więźniów, eksperci ostrzegają, że sytuacja może się zmienić, a zamknięte więzienia będą musiały zostać otwarte na nowo.

Jak czytamy dalej, spadek liczby więźniów w rosyjskich więzieniach wynika również z kryzysu demograficznego oraz dekryminalizacji przemocy domowej. Dodatkowo, wprowadzenie Federalnych Ośrodków Wykonywania Kar dla sprawców wypadków drogowych i handlarzy narkotyków na małą skalę przyczyniło się do zmniejszenia liczby więźniów w tradycyjnych więzieniach i koloniach karnych.

Jednakże, nowe prawo podpisane przez Władimira Putina, które umożliwia przyjmowanie skazanych do służby kontraktowej, także odegrało istotną rolę w zmniejszeniu liczby więźniów. Skazani mogą teraz zgłosić się do armii nawet na etapie pobytu w areszcie śledczym, co skutkuje zmniejszeniem populacji więziennej.

Zmiany w rosyjskim systemie penitencjarnym nie pozostają jednak bez wpływu na sytuację na Ukrainie. Rosja planuje budowę co najmniej 25 nowych kolonii i ośrodków detencyjnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, gdzie więźniowie są wykorzystywani do torturowania ukraińskich partyzantów i jeńców wojennych. Wiele oficerów Służby Więziennej, zamiast iść na front, stara się znaleźć pracę w tych nowych placówkach, aby uniknąć ryzyka wysłania na linię frontu, gdzie już zginęło wielu byłych pracowników departamentu.

W rezultacie, zaskakujące zmiany w rosyjskim systemie penitencjarnym mają poważne skutki zarówno w samej Rosji, jak i na okupowanych terytoriach Ukrainy. Spadek liczby więźniów w Rosji, werbowanie skazanych do armii oraz plany budowy nowych więzień na Ukrainie są jedynie niektórymi z efektów wojny.