Austriacka katolicka Fundacja św. Mikołaja (St. Nikolausstiftung) promuje program edukacji seksualnej, który jest kształtowany przez ideologię gender. Pomysły „edukacyjne”, jakie organizacja chce wdrażać w życie, powstały we współpracy z wiedeńskim towarzystwem edukacji seksualnej o nazwie Selbstlaut, której podstawy ideologiczne budzą poważne wątpliwości z punktu widzenia nauki moralnej Kościoła katolickiego.

Selbstlaut, która szkoliła pracowników Fundacji św. Mikołaja, promuje ideologię gender. Graficzną i drastyczną ilustracją koncepcji „edukacyjnych” tego stowarzyszenia są materiały nauczycielskie dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jedna z ilustracji zatytułowana „Dom różnorodności” przedstawia różne formy kopulacji zarówno zwierząt, jak i ludzi – homoseksualne i heteroseksualne, a także scenę samogwałtu. Wszystko narysowane jest „dziecięcą” kreską.

Materiały „edukacyjne” dla dzieci Selbstlaut przedstawiają 16 modeli rodziny, w tym tylko dwa z normalną rodziną, jednocześnie ją ośmieszając. Obrazki sugerują dzieciom, że ponad połowa ludzi jest „interpłciowa”, kiedy w rzeczywistości takie osoby stanowią mniej niż 0,1 procenta. Organizacja promuje także niebezpieczne koncepcje dla rozwoju dziecka. Poprzez praktykę – zabawę w dotykanie – dzieci mają się nauczyć „czuć”, czy otrzymują zgodę na czynności seksualne.

Jak zwraca uwagę portal „Life Site News”, niebezpieczne pomysły „edukacyjne” mają swoje źródło w koncepcjach „profesora edukacji społecznej i działacza pedofilskiego Helmuta Kentlera. Przestępcze działania Kentlera w latach 70-tych XX wieku są obecnie w Niemczech przedmiotem debaty publicznej i śledztwa”.

Na powiązania Fundacji św. Mikołaja z Selbstlaut zwrócił uwagę już około trzy lata temu austriacki Sojusz Rodzin (Familien Allianz), który zajmuje się ochroną dzieci przed indoktrynacją ideologiczną oraz przestępstwami w edukacji seksualnej. Obecnie Sojusz Rodzin dotarł do koncepcji edukacji seksualnej, jaką opracowała Fundacja św. Mikołaja, która jest „przepojona ideologią gender” i pomysłami niebezpiecznymi dla dzieci. Wśród nich znalazły się m.in. zabawy w doktora oraz „samodoświadczanie seksualne”, które mają się odbywać w instytucjach publicznych.

Sojusz Rodzin informował o sprawie władze archidiecezji i domagał się publicznego zdystansowania się Fundacji św. Mikołaja od Selbstlaut już ponad dwa lata temu. Domagano się także wycofania ze szkodliwych pomysłów „edukacyjnych” i ponownego przeszkolenia pracowników, którzy byli szkoleni przez Selbstlaut. Do tej pory nic się nie zmieniło.

Fundacja św. Mikołaja prowadzi przedszkola i centra opieki dziennej w Archidiecezji Wiednia, zatrudniając 850 pracowników. Pod jej opieką pozostaje około 6.000 dzieci.

 

jjf/LifeSiteNews.com