27.02.20, 17:45fot. Gay Wash, lic. CC BY-SA 2.0 via Wikipedia

Chorwacja: Sądy wbrew woli narodu popierają obłęd LGBT

W Chorwacji znaczne poparcie społeczne ma postulat ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, co potwierdziło referendum z 2013 r. Mimo to, tamtejszy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby pozostające w konkubinatach jednopłciowych mają możliwość ubiegania się o status rodziców zastępczych. To efekt wniosków złożonych przez chorwackich aktywistów LGBT, którzy domagali się stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy przyznającej takie prawo tylko małżonkom i osobom samotnym. Trybunał uznał, że uchylenie zaskarżonych przepisów nie jest konieczne i stwierdził, iż, jego zdaniem, organy pomocy społecznej nie mogą odmówić nadania statusu rodziny zastępczej osobom żyjącym w układzie jednopłciowym tylko z powodu ich skłonności seksualnych.

W 2017 r. dwaj mężczyźni żyjących w konkubinacie - Ivo Šegota i Mladenie Kožic, złożyli do centrum pomocy społecznej wniosek o przyznanie im statusu rodziny zastępczej. W listopadzie 2017 r. centrum odrzuciło wniosek, wskazując, że wnioskodawcy nie spełniają przesłanek formalnych wynikających z ustawy o opiece zastępczej. Mężczyźni odwołali się od decyzji do ministra demografii, rodziny, młodzieży i polityki społecznej, który w lipcu 2018 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie centrum pomocy społecznej. Šegota i Kožic zaskarżyli decyzję do sądu administracyjnego w Zagrzebiu, wskazując między innymi, że ustawa wprost mówi o możliwości uzyskania statusu rodzica zastępczego przez osoby żyjące w „związkach pozamałżeńskich”, a także osoby samotne, zatem, w ich opinii, trudno uzasadnić brak możliwości zdobycia takiego statusu przez osoby pozostające w zarejestrowanym i uznanym przez państwo związku partnerskim. W grudniu 2019 r. sąd administracyjny uchylił decyzje centrum pomocy społecznej i ministra demografii, nakazując im merytoryczne rozpoznanie wniosku obu mężczyzn. W styczniu 2020 r. centrum ponownie odrzuciło wniosek, podtrzymując stanowisko, że jest on formalnie niedopuszczalny.

Na tle sprawy Ivo Šegoty i Mladenie Kožica toczy się w Chorwacji spór o przywileje dla osób prowadzących homoseksualny styl życia. Pod koniec 2018 r. chorwacki parlament uchwalił nową ustawę o opiece zastępczej, w której doprecyzowano, że o licencję rodzica zastępczego dziecka starać się może rodzina lub osoba samotna, przy czym przez rodzinę zastępczą rozumieć należy wspólnotę złożoną z małżonków, dzieci oraz innych krewnych, z którymi żyją oni w tym samym gospodarstwie domowym. Usunięto więc budzący wątpliwości interpretacyjne fragment o osobach pozostających w „związkach pozamałżeńskich”. Chorwacka konstytucja definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny dlatego w praktyce organów pomocy społecznej przyjęło się, że przepis ustawy rezerwujący prawo uzyskania statusu rodziny zastępczej dla małżonków wyklucza taką możliwość dla konkubinatów homoseksualnych – zarówno tych zarejestrowanych jak i nieformalnych. Na początku 2019 r. grupa chorwackich aktywistów LGBT - w tym Stowarzyszenie Tęczowych Rodzin (Dugine Obitelji), w którego działalność zaangażowani są Ivo Šegota i Mladenie Kožic - zaskarżyła nową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

W styczniu 2020 r. Trybunał wydał wyrok. Z jednej strony odmówił uchylenia zaskarżonej ustawy, ale mimo to stwierdził, że organy pomocy społecznej mają obowiązek interpretować przepisy prawa z uwzględnieniem zasady równości i zakazu dyskryminacji ze względu na skłonności seksualne. Oznacza to, że pary jednopłciowe przy ubieganiu się o status rodziny zastępczej powinny być , w opinii Trybunału, traktowane tak samo jak małżeństwa. Wyrok zapadł dziewięcioma głosami „za” przy czterech „przeciw”. W ocenie TK kwestionowane przepisy prawne należy interpretować i stosować w taki sposób, aby dostęp do opieki zastępczej nad dziećmi miały nie tylko małżeństwa, ale również osoby żyjące w konkubinatach – w tym także jednopłciowych. Zdaniem Trybunału nie przedstawiono przekonujących obiektywnych argumentów, które uzasadniałyby pominięcie w procedurze jednej kategorii obywateli.

„Wyrok chorwackiego TK stanowi klasyczny przypadek sędziowskiego aktywizmu, w ramach którego sędziowie przestają interpretować prawo, a zaczynają je tworzyć, i to wbrew przekonaniom większości społeczeństwa. W przypadku opieki zastępczej nad dziećmi prawo chorwackie jest jasne - art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o opiece zastępczej stanowi wyraźnie, że rodziną zastępczą dla dziecka może być wyłącznie małżeństwo, a art. 61 konstytucji definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Oba przepisy zostały przyjęte przy silnym wsparciu społecznym. Ustawę uchwalił parlament w 2018 r., natomiast art. 61 konstytucji wprowadzono w 2013 r. wskutek ogólnokrajowego referendum, w którym ponad 65 proc. głosujących opowiedziało się za jednoznacznym zdefiniowaniem małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Tymczasem chorwacki Trybunał Konstytucyjny nakazuje organom pomocy społecznej interpretować przepisy w oderwaniu od ich tekstu, opierając się na pokrętnej wykładni zasady równości. Trzeba mocno podkreślić, że w orzecznictwie i nauce prawa zawsze przyjmowano, że zasada równości nakazuje traktować tak samo podmioty podobne, a odmiennie - podmioty od siebie różne. Osoby homoseksualne nie mogą zostać uznane za podmioty podobne do par małżeńskich, ponieważ charakteryzuje je brak zdolności do prokreacji oraz, jak pokazują badania, niestabilność relacji i silna skłonność do posiadania wielu partnerów naraz" – zaznacza Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Sprawa nr U-I-144/2019, wyrok Trybunału Konstytucyjnego Chorwacji z 29 stycznia 2020 roku.

OrdoIuris.pl

Komentarze

pistoleto2020.02.28 8:16
lewaccy dewianci coraz śmielej podnoszą swój zdeformowany łeb czas uciąć dewiantom tełby
Alumn2020.02.28 18:58
Nie lewaccy tylko katoliccy,z seminarium w Tarnowie
Lobo2020.02.28 7:49
Jak zwykle. Dzień na frondelku bez homoseksualnych smaczków to dzień zmarnowany.
Jazzz2020.02.28 0:41
Przy pomocy karty do głosowania mamy wpływ na władzę ustawodawczą i wykonawcza. Na władzę sądowniczą nie mieliśmy i mamy, mimo reform, znikomy wpływ. To ma być trójpodział władzy ? TO MA BYĆ DEMOKRACJA ??? W USA wybiera się w wyborach bezpośrednich 560 TYSIĘCY URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH W TYM SĘDZIÓW, to jest demokracja. Mam nadzieję że w nowej konstytucji ktoś przytomny zaproponuje choćby szczątkowe rozwiązanie demokratyczne ? Np: wybór prezesów sądów.
LegitimateCybersecurityCompany2020.02.27 21:55
To nie "mendy blogowe" tylko reklama kontekstowa Google. Zainstaluj bloker reklam w przeglądarce i daj sobie spokój z pornografią.
ZNISZCZĄ CI KOMPUTER !!! 2020.02.27 21:04
Nie znasz strony internetowej - NIE OTWIERAJ!!! Mendy blogowe podsyłają strony pornograficzne zainfektowane wirusami. Zniszczą ci komputer moga się dostać do twoich kont bankowych, email, itp.
abcd2020.02.27 20:34
Sąd Najwyższy (nie tylko polski) oraz sądy ponadnarodowe stały się narzędziami lewactwa, które pozwalają im zmieniać prawo z pominięciem demokratycznie wybranych organów (czyli nie pytając Ciebie o zdanie). Czytaj więcej: "Demokracja czy dyktatura Sądu Najwyższego?" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Demokracja_czy_dyktatura_S%C4%85du_Najwy%C5%BCszego%3F
Bej2020.02.27 20:01
Na zdjęciu polscy księża na wakacjach w Dubrowniku.Wesołej zabawy ojcZulkowie.
Wojtek Polak2020.02.27 20:05
a w pierwszej parze to nie ciebie kochaś ciągnie smyczy?nie oto musisz być ty innej możliwości nie ma.
Dudu2020.02.29 10:47
Pomy.iłeś mnie z wikarym ze swojej parafii
***2020.02.27 20:07
Dalej..." zaklinaj rzeczywistość".
anonim2020.02.27 20:00
Cześć kotku, szukasz seksu, przelotnej znajomości lub związku? Nie czekaj tylko dołącz do nas na www.lexlale.com.pl Tysiące samotnych kobiet czeka aż wreszcie ktoś zrobi krok w ich kierunku! Specjalny lokalizator pomoże Ci znaleźć Twoją kobietę w zasięgu co do 10km Nie daj im czekać tylko dołącz za DARMO!
Nie będzie prezydenta pedała w Rz. P. - NIGDY!! 2020.02.27 18:34
ŻYJESZ BEZWSTYDNIE Z PODATKÓW KATOLI, PRAWAKÓW I MOHERÓW - TY BEZWSTYDNY PEDALE!!! PEDAŁY PEDOFILE MORDUJĄ LUDZI ZARAZAJĄ HIV DZIECI!!! GDZIE SĄ PIENIĄDZE ZEBRANE DLA "MIKOŁAJA" ???
anonim2020.02.27 18:36
jak to dobrze, że homofob jest "w pracy" hihihi
YourFavoriteFutureArsewipe2020.02.27 18:40
Gdzie twoja książka o Romanie Dmowskim, dziadziu?
RHQQ22020.02.27 18:25
Słowacja i Chorwacja dość spójne w swoich poglądach. Przypadek? Ależ skąd - oba państwa założył Adolf Hitler jako katolickie satelity III Rzeszy - w przyrodzie nic nie ginie - narodowy socjalizm i faszystowska mentalność pozostały.
Wojtek Polak2020.02.27 20:01
mało że zboczeniec to jeszcze idiota .Polacy to nie idioci i nie pozwolą na homo-terror.mały burdel robiliście a zachodzie. chcecie taki burdel zrobić w Polce to tu wam się nie uda. w Niemczech macie pochody zbok-nazioli to tam możesz biegać na zloty z kochasiem n smyczy.
***2020.02.27 20:05
..."katolickie satelity III Rzeszy..." Napisać o Tobie żeś głupi, to tak jakby nic nie napisać.
Darek2020.02.28 0:41
A możesz powiedzieć co Ci się w tym określeniu nie zgadza? Nie były to państwa satelickie III Rzeszy? No były. Nie były katolickie, przecież były. Na czele nazistowskiej Słowacji stanął katolicki ksiądz, a faszystowskie obozy koncentracyjne w Chorwacji prowadzili franciszkanie - katoliccy duchowni i w obu państwach katolicyzm ogłoszono religią państwową przecież.
***2020.02.28 10:27
....no tak. Mocne argumenty... .....Wiesz co? Założę sobie koszulkę z Twoją podobizną, będę chodził po ulicach, "darł łacha", napadał na ludzi, bił, okradał, gwałcił i co tam jeszcze chcesz, a ludzie niech mówią że.....to TY. Przecież jak jakiś "wyznawca" z Twoją podobizna na piersi to robi, to na pewno za twoją zgodą...(???).
Reytan2020.02.27 20:26
Tylko komuszy idiota moze wymyslec,ze Hitler STWORZYL sam nowe narody ! To napisal mutant komuszy !
RHQQ22020.02.28 0:16
Doucz się historii. Pierwsza Republika Słowacka została utworzona z inicjatywy Hitlera a na jej czele Hitler umieścił księdza Josefa Tiso. 1 września 1939 r. ksiądz Josef Tiso wydał swoim oddziałom rozkaz zaatakowania Polski bez uprzedniego wypowiedzenia jej wojny. No i Słowacja nie była państwem narodowym, a wielonarodowym, generalnie naród słowacki to tak jak naród kaszubski. Podobnie jak również wielonarodowe państwo chorwackie utworzone przez faszystowskich ustaszy jako państwo satelickie III Rzeszy w 1941. Zasłynęło z przymusowych chrztów w obozach koncentracyjnych, w których księża i świeccy urządzali konkursy na mordowanie nieochrzczonych. Najczarniejszą legendą obrósł chorwacki obóz koncentracyjny dla nie-katolików w Jasenovac, którego komendantem był franciszkanin ojciec Miroslav Filipović-Majstorović, specjalista od konkursów podrzynania gardeł na czas prawosławnym kobietom i dzieciom.
Polak Ateista Dumny Gej2020.02.27 18:24
Wrzućcie fotki z parad fetyszystów hetero. O np taką: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Ponygirl_folsom2005.jpg następnie zróbcie newsa nt. obłędu hetero :)
***2020.02.27 20:03
Lepiej "kup sobie blaszkę..."
taro2020.02.27 18:22
sedzia chorwacki jest urzednikiem i podporzadkowany jest prawu europejskiemu, a wiec wybiera to co jest zboczone ,co europejskie, no te wartosci europejskie.
anonim2020.02.27 18:19
Libertynizm ma to do siebie, że sprzyja rozwojowi postaw amoralnych. Nie bacząc na tradycję i wartości uniwersalne topi ludzi ułudzie relatywnego szczęścia tworząc zręby totalitaryzmu. Brońmy się przed libertyńską wizją świata tak zaciekle indoktrynowaną przez ugrupowania lewackie. Pokój, miłość, dostatek, poprawne relacje międzyludzkie gwarantuje wyłącznie prawo naturalne.
xyz.2020.02.27 18:16
Polska daje dobry przykład w krajach post komuny, nadal są tabuny komunistów, dlatego systemy sądownicze w krajach, zresztą nie tylko post komuny, wymagają zmian systemowych, korupcja, układowość, podporządkowanie, pociągane za sznurki togi, pokłony na kolanach w Brukseli, Berlinie i Moskwie, i o to idzie zażarta walka UE, KE i TSUE z Polską, która daje dobry przykład walki z mafią kastową, na co lewactwo i sprzymierzeńcy nie chcą się zgodzić, także w innych krajach.
Polak Ateista Dumny Gej 2020.02.27 18:00
rozwinę skrót lgbt ----L--ucke G--nidy B---ydlęckie T---radycje
Sebastian Lorenc2020.02.27 18:08
Hitler i spółka byliby z Ciebie dumni, nazewnictwo żywcem wzięte od faszystów.
Reytan2020.02.27 20:23
Ubeczka Agnieszka Dz.wymysla Polakom,ktorych jeszcze nie zamordowala od faszystow. Malo pomyslowo,ale komunisci to tluki bez kultury. Tylko klamac i mordowac,to tak.
Sebastian Lorenc2020.02.27 20:40
"...których jeszcze nie zamordowała" :D :D :D Panie Glapiński, bo udławię się herbatą :D :D Fakt, jeszcze nie wszystkich zamordowałam.
Dominiq2020.02.28 14:02
Ale jak by ktoś mu napisał że KK to skrót od kur..y kradną to by był płacz i lament o braku szacunku i ataku na kościół.
AB 2020.02.27 17:57
ludzie kochani, co za zwyrole...
RHQQ22020.02.27 18:39
Katolicy
stop dewiantom2020.02.27 19:33
Nie , dewianci ze zdjęcia .
Darek2020.02.28 0:18
No z wyglądu katolicy, tylko tradycjonaliści, stylizacja na czasy świętej inkwizycji.
anonim2020.02.28 0:40
mity o inkwizycji mają się tak samo do prawdy jak do prawdy mają się uroki komunizmu http://sredniowieczny.pl/19-nieznanych-faktow-na-temat-inkwizycji/
tedi2020.02.27 17:55
tfu! na psa urok
bezlitosny internauta2020.02.27 17:54
"Osoby homoseksualne" A cóż to za lewacka genderowa nowomowa? Dlaczego nie jest napisane "pedałów i lesbijki" ?
AB 2020.02.27 17:56
obie formy są poprawne
Sauron2020.02.27 18:15
Hehe, typowa katolska miłość i szacunek do bliźniego. Dobrze, że przynajmniej w tym kraju coraz mniej ludzi wierzy w niewidzialnego przyjaciela na chmurce.
***2020.02.27 20:00
....dziecko a ile ty masz lat?
Sauron2020.02.27 20:09
A co, nie masz lepszych argumentów, więc chcesz się przyczepić do młodego wieku dyskutanta?
Reytan2020.02.27 20:19
Komunisci zamordowali setki milonow ludzi tylko za to ,ze wierzyli w Boga. Komunisci nie sa ateistami,oni wierza w osobowe ZLO,w Szatana.
Sauron2020.02.27 20:31
Aha no spoko, a co to ma wspólnego ze mną czy z innymi ateistami? Rozumiem, że skoro nie wierzę w Boga, a komuniści też nie wierzyli tzn. że jestem tak samo zły jak oni?
***2020.02.27 20:55
Skoro piszesz "wierzy w niewidzialnego przyjaciela na chmurce", to czego się czepiasz. A o "katolskiej" miłości i szacunku bliźniego nie masz pojęcia. Co nazywasz "miłością"? Aprobatę grzechu, błędów, pomyłek, ogólnego zła...itp?
Sauron2020.02.27 21:37
Piszę tak, bo zaskakująco często to właśnie katolicy tego szacunku nie potrafią okazać. A że ja nie jestem aż tak miłosierny to szacunek okazuję wyłącznie tym, którzy sami to robią. I ok, nie chcę generalizować, znam wielu katolików, którzy są w porządku, aczkolwiek u wielu innych miłość i szacunek kończą się, gdy ta druga osoba ma inne poglądy, wiarę, styl życia itp. Co do drugiej części rozumiem, że macie takie zasady, które uznają, że np praktykowanie homoseksualizmu jest grzechem. Jak każdy człowiek macie prawo na podstawie wiary krytykować innych za ich zachowanie. Ale czy nie można zachować odrobiny szacunku, żeby np takich ludzi nie nazywać "pedałami"? To aż tak wiele?
leszczyna2020.02.27 23:53
Sami zainteresowani tak się określili: "TRANS.BI-E-ES.PEDE-E-S.GOUINES" To napis na banerze ulicznym na paradzie gejowskiej w Paryżu 19 czerwca 2019r. "Pedał" pasuje do "pedees" czy inne tłumaczenie byłoby lepsze?
Sauron2020.02.28 0:41
Ci może tak, ale chyba nie każdy gej chce być określany jako "pedał". To jedno z bardziej obraźliwych określeń w tym języku, a na frondzie pod tematami o homoseksualizmie pojawia się praktycznie zawsze. Zresztą nie chodzi tylko o to - nazywanie ich dewiantami, zboczeńcami, pedofilami albo chorymi (mimo, że od wielu lat homoseksualizm nie jest uznawany za chorobę) raczej nie świadczy zbyt dobrze o miłosiernych katolikach. Rozumiem, że macie jakieś zasady, których się trzymacie i fajnie, macie do tego prawo. Ale obrażaniem ludzi niczego nie zmienicie. No chyba, że tylko o to chodzi - o zwykłe poznęcanie się nad tymi, którzy w jakiś sposób odstają od waszych norm.
Wiktor2020.02.29 3:16
Tak? O jakim piszesz znęcaniu?? Tacy jesteście skrzywdzeni? A znęcać się nad dziećmi, to wam można, tego już tu nie zauważyłeś? Jak zwykle widzicie jedną stronę- tylko swoją stronę ! Nie myślisz, co takie dziecko przeżywa potem przez całe życie i dorosle życie też! Tej traumy nie da się zapomnieć! Znam kobietę, która ma ponad 60 lat, do tej pory od dziecka nie może zapomnieć, płacze jak nikt nie widzi. Położyło też cień na jej małżestwo! Sądzisz, że to nie jest znęcanie się nad dzieckiem????
Art2020.02.28 17:13
Generalnie zgoda, poza drugim akapitem. To, ze katolicy maja jakies tam zasady nie upowaznia ich do krytykowania innych, ktorych te zasady po prostu nie obchodza. Nie jestem katolikiem i nie zycze sobie zeby mnie krytykowali ludzie, ktorzy rozmawiaja z jakimis urojonymi postaciami w chmurkach. Jak krytykuja sami siebie, to ma to przynajmniej jakas logike, choc strasznie pokrecona. Ale dlaczego mam zyc jak chca tego katolicy?
Sauron2020.02.28 18:26
Zasadniczo moim zdaniem każdy ma prawo krytykować każdego, dopóki robi to z jakąś klasą, bez obrażania i wyszydzania. Inna sprawa czy ta krytyka jest sensowna i zasadna. W przypadku katolików krytykujących homoseksualistów na podstawie tego co mają napisane w Biblii, nie uważam jej za zbyt sensowną (właściwie to jest ona po prostu bezsensowna), ale jeśli chcą to mają prawo to robić. Tak samo jak ja mam prawo krytykować idiotyzmy, które sami głoszą.
Przemyslaw2020.02.28 21:49
Sauron ! Przeczytaj artykuł, a potem sie śmiej ! Tyle umiesz! Społeczeństwo całe w Referendum sprzeciwiło się LGBT! Ich Trybunał orzekł wbrew woli Narodu! Czyli ich TK też do zmiany, bo orzeka przeciw Referendum, jest przeciw Narodowi! Na chmurce, "koleś" ,to ty sobie miej, kogo chcesz z baki! To nie dla nas. A MY I CHORWACI MAMY PRAWDZIWEGO BOGA W NIEBIE ! CZY CI SIĘ TO PODOBA CZY NIE, TO TAK JEST! NIKT TEGO NIE ZMIENI! NIEDOCZEKASZ SIĘ TEGO W POLSCE, ZA DUŻO NAS JEST! "CZAPKAMI WAS MOŻEMY NAKRYĆ"! PONIAŁ?
Sauron2020.02.28 22:58
"NIKT TEGO NIE ZMIENI! NIEDOCZEKASZ SIĘ TEGO W POLSCE, ZA DUŻO NAS JEST!" Powodzenia. Zapewne jakieś 100 lat temu ówcześni konserwatyści byli tak samo przekonani, że uda im się utrzymać kobiety w ryzach i nie dojdzie do równouprawnienia. Tak samo 70 lat temu amerykańscy redneckowie byli przekonani, że uda im się utrzymać segregację rasową i nadal będą mogli gnoić czarnych bez konsekwencji. Zmian społecznych nie da się powstrzymać tylko dlatego, że jakaś grupka konserwatystów boi się ich jak ognia. Możecie sobie krzyczeć, możecie gnoić tych, których nienawidzicie, ale z każdym rokiem te reakcje będą słabły. Czasy się zmienią a tacy jak Ty zestarzeją się i jedyne co będą mogli to z bezsilnością obserwować to, że większość waszych projekcji się nie spełniła. A propos tego "za dużo nas jest" to laicyzacja wśród młodych ludzi w tym kraju przebiega bardzo szybko, nawet w porównaniu do państw zachodnich. KK traci na sile i na to również nic nie możecie poradzić.
Wiktor2020.02.29 3:03
Sauron, Możesz się pociesza, jak chcesz i porównywać wasze szeregi LGBT to wielkich ruchów. I tak na nic. Na wszystkich jest 37-8 mln. Ile musi was być, aby nam dać radę??? Nie doczekasz się, nie w tych pokoleniach !
Sauron2020.02.29 10:15
Oj doczekam się, doczekam. Kwestia legalizacji homoseksualnych związków partnerskich to max 10-15 lat - zapewne następny rząd po PISie je wprowadzi. "I tak na nic. Na wszystkich jest 37-8 mln. Ile musi was być, aby nam dać radę???" Nie ma was tyle. Poza tym co zrobicie, przyjdziecie na marsz równości, pokrzyczycie "j***ć pedałów" i rzucicie kilka kamieni w stronę uczestników? Na tyle tylko was stać.
JS2020.02.27 17:53
No to Chorwaci muszą zreformować sądy ! Nie ma innej rady !