12.09.19, 06:32

Dziś imieniny Matki Bożej. Dlaczego czcimy imię Maryi?

Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego, w piętnaście dni po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia (Kpł 12, 5). Według podania Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Nosiła je siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 26, 59 itp.). W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie: Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19, 25), Marię Magdalenę (Łk 8, 2-3; 23, 49. 50), Marię, matkę św. Marka Ewangelisty (Dz 12, 12; 12, 25) i Marię, siostrę Łazarza (J 11, 1-2; Łk 10, 38). Imię to wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, Mariame itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się "Mój Pan jest wielki".

Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona - zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na krzyżu - Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej czy starszej od niej, pięknej Litanii Dominikańskiej, a także w starożytnym hymnie greckim Akatyście). Za pomocą tych określeń wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej.

Bardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi, wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca, np. Piotr Chryzolog (+ 450), św. Bernard (+ 1153), św. Antonin z Florencji (+ 1459), św. Hiacynta Marescotti (+ 1640), św. Franciszek z Pauli (+ 1507), św. Alfons Liguori (+ 1787).

Dzisiejsze wspomnienie jest jednym z wielu obchodów maryjnych, które są paralelne do obchodów ku czci Chrystusa. Jak świętujemy narodzenie Chrystusa (25 grudnia) i Jego Najświętsze Imię (3 stycznia), podobnie obchodzimy wspomnienia tych samych tajemnic z życia Maryi (odpowiednio 8 i 12 września). Obchód ku czci Imienia Maryi powstał w początkach XVI w. w Cuenca w Hiszpanii i był celebrowany 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. Z czasem został rozszerzony na teren całej Hiszpanii. Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył ten obchód na cały Kościół i wyznaczył go na niedzielę po święcie Narodzenia Maryi. Późniejsze reformy kalendarza i przepisów liturgicznych przeniosły go na dzień 12 września, kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina wiktorię wiedeńską. Obchód ten dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 r. wprowadzono do Kalendarza Rzymskiego (ogólnego) w randze wspomnienia dowolnego.

źródło: brewiarz.pl

Komentarze

Mikołaj 2019.09.13 8:09
Najczęściej w święto Matki Boskiej Częstochowskiej czytany jest fragment Pisma św , celowości czego niewielu rozumie , a może nikt . Nazywamy Ją Jasnogórską Panią co większość rozumie , iż przydomek ten pochodzi od wzniesienia w Częstochowie . A w rzeczywistości w tym jest ukryte znaczenie ; Pani na Górnym Syjonie . Tam bowiem w niebie na Górnym Syjonie jest Jasna Góra - przybytek Mądrości Bożej i stolica królestwa niebieskiego . To miejsce w Częstochowie jest ziemskim znakiem na ziemi tamtej stolicy w niebie . Urywek który jest czytany , jest o Niepokalanym Sercu NMP, czyli o samej Mądrości Bożej. Jest Ono niezniszczalnym i wiekuistym Dziełem Boga , jak tam opisane , stworzonym pierwej aniżeli cała wszechrzecz. Bóg pokazał mi w tym ziemskim życiu jak wygląda to serce , w swej najgłębszej świetlistej naturze . Tak dokładnie ,że mógłbym Go odmalować na płótnie . Wiele utworów poświęcono Bogurodzicy , ale żaden nie dorównuje " Akatystowi ku czci Bogurodzicy " . Jest to zebrany zasób znanych i objawionych ludziom przymiotów Jej chwały od Boga . Niewysłowionym szczęściem jest rozumieć każdą jego linijkę w pełni wiary , czyli w pewności . Kto chce się zapaść w głębię tych tajemnic , to polecam bardziej tekst aniżeli słuchanie śpiewu . Nad każdym zdaniem trzeba się pochylić i go rozważać . Cdn .
Mikołaj 2019.09.13 8:25
Cd). To ten urywek który jest 26 sierpnia czytany: " Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, 23 od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. 24 Przed oceanem4 istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; 25 zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; 26 nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi5. 27 Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił6 sklepienie nad bezmiarem wód, 28 gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał7, 29 gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. 30 Ja byłam przy Nim mistrzynią8, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, 31 igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich." . Gdy to czytacie , wasz rozum krąży wokół spraw tej planety i tego świata ,a w tym fragmencie podobnie jak w ks.Rdz , jest alegoria stworzenia na skalę Wszechbytu i wszechrzeczy . Aby to objąć rozumem i wyobraźnią musielibyście otrzymać " mannę ukrytą " i " Gwiazdę Poranną " , aby wam to oświetliła .
violencja2019.09.12 20:12
Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta , módl się za nami grzesznymi , którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi , którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za wrogami Kościoła i poleconymi Tobie. Amen
Dr Aloha2019.09.12 19:19
Dlaczego czcimy imię Maryi? Bo porządna terapia psychozy eklezjogennej nie jest refundowana. Leki też tanie nie są.
gniew. 2019.09.12 16:39
Moja siostra miała na imię Maryja.Gdy byłem w trudnej sytuacji pomagała mi finansowo.Żadna inna Maryja mnie nie pomogła Dlatego czczę imię mojej siostry.
andrzejhahn32019.09.12 14:25
PRZYPOMINAM .................maryjka nie zawsze dziewica to kobieta lekkich obyczajow albowiem zdradzila swojego meza
Szatan2019.09.12 11:17
dla czego mam chcieć wspólnoty z prostytutkami takimi jak Magdalena? Bo będę karany? To się nazywa miłość i miłosierdzie!!
Klapaucjusz2019.09.12 11:05
A kto ubrał Matkę Boga we flagę EU, czyli w zwykłą szmatę wedle pani Profesór Pawłowicz?
Max Fiend2019.09.12 8:19
Nie przypisujcie komuś boskich cech skoro jest świętym KK i tylko świętym, chociaż uznawanym za najważniejszego z wszystkich świętych.
anonim2019.09.12 10:06
Nikomu nie przypisujemy boskich cech .
Max Fiend2019.09.12 11:41
Czyżby? Nadzwyczajny kult świętych obrazów z Maryją jest jaskrawym przejawem tej aberracji wiary. Zwłaszcza, że pomija się wtedy ostentacyjnie przedstawianą na hodegetrii obecność osoby ostatecznie najważniejszej na tym obrazie, czyli Chrystusa. Powoduje to, że jawnie przejawia się w tym zbieżność oznak kultu z wcześniejszymi kultami niektórych żeńskich bóstw.
Mikołaj 2019.09.12 10:26
Jesteś ignorantem i indolentem religijnym ! . Twoja twarz to nie ty ?. Albo twoje stopy to nie ty ? . Otóż świeci w niebie i na ziemi , są obliczem widzialnym Boga niewidzialnego , Jego tronem i stopami .
Max Fiend2019.09.12 11:29
Zrozumiałeś chociaż to, co napisałem? Bo odpowiedź jest jakby z .... i nie koresponduje w żaden sposób :0
lolek kremowka2019.09.12 8:17
Najstarszym znanym ośrodkiem kultu maryjnego był Efez w Azji Mniejszej, gdzie też na początku IV wieku zbudowano pierwszą bazylikę poświęconą Matce Boskiej. 431lat po śmierci Jezusa dopiero...
alex2019.09.12 8:13
Wypowiesz tylko imie Matki Bozej a szatany wyja ze zlosci na katolickim forum
Antoni2019.09.12 7:30
Matka Boga - przepraszam ale brzmi to przezabawnie
JS2019.09.12 7:44
Matka Boża, nie Matka Boga. Niestety w starych modlitwach są w niedokładności. Pozdr.
Elzbieta Kogutowska2019.09.12 8:01
W tłumaczeniu Biblii też są niedokładności..... Ile musi być tych niedokładności, żeby uznać Chrześcijaństwo za fałszywą ideologię?
leszczyna2019.09.12 8:08
Tobie chyba nawet jednej nie potrzeba, prawda?
JS2019.09.12 8:30
Elżbieto, jak byłem młodszy w szk. śred. i na studiach widziałem te sprzeczności i niedokładności. Dopiero przeczytanie pełnego objawienia danego bł. A.K. Emmerich o której tu tyle pisze wyjaśniło mi chyba wszystkie moje dylematy a co najważniejsze dało tak silne fundamenty wiary jak beton na którym stoi się w niezachwiany sposób. Teraz czytając Ewangelie, wierzę w każde ich słowo, nie ślepo ale sercem, gdyż są one bardzo zwięźle napisanymi opowieściami. Prawdziwymi opowieściami o Jezusie. Pozdr.
leszczyna2019.09.12 8:12
Internauta @Antoni dobrze pisze "Matka Boga", bo to jest dokładnie tak samo, jak po grecku "Meter Theou" i po łacinie "Mater Dei". Przeczytaj łacińską wersję "Zdrowaś, Mario", to zobaczysz. I popatrz np. na obraz Matki Boskiej Niestającej Pomocy albo inną ikonę, gdzie przy wizerunku Maryi są greckie litery.
XXX2019.09.12 7:16
Jedynym widzialnym współcześnie cudem potwierdzającym wielkość Matki Bożej był cud w Fatimie. Widziały go tysiące obecnych tam ludzi. Taniec słońca. To zjawisko powinno wszystkim ateistom i agnostykom dać do myślenia. Obrażanie Maryi będzie okrutnie karane po śmierci. Przedwieczny nie zapomina i karze nawet całe rodziny do czwartego pokolenia.
Max Fiend2019.09.12 21:00
Halo słoneczne to żaden cud. I sugerujesz, że Bóg dyszy z nienawiści i stosuje grzech pokoleniowy wbrew własnemu nauczaniu? Masz pewność, że jesteś katolikiem? :-D
Moni2019.09.12 7:05
Moc modlitw do Maryi jest wielka. W historii, dzięki tej mocy, ludzie wiele razy pokonali już szatana. Tak było z sowieckim bolszewizmem, niemieckim hitleryzmem. Z tęczową zarazą, po chwili euforii współczesnych sług diabła, stanie się tak samo!
Onegdaj2019.09.12 7:04
z głupoty?
Jarek2019.09.12 7:04
431 rok - Sobór w Efezie ogłasza dogmat o Bogurodzicy. Potwierdził oficjalnie tytuł Theotokos - "Bogarodzica", "Matka Boża" za prawowierny. 649 rok – Papież Marcin I na Synodzie Laterańskim w Rzymie ogłasza dogmat "O Maryi zawsze Dziewicy". Dogmat został potwierdzony dekretem Soboru Trydenckiego w 1555 roku - ile czekał na potwierdzenie? 1545 rok - Sobór w Trydencie uznał Tradycję Apostolską przekazywaną w Kościele (w tym także dogmaty) za autorytet w sprawach wiary równe Pismu Świętemu 1854 rok - Pius IX ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi, rozumianym jako poczęciu bez grzechu, a nie poczęciu w stanie dziewictwa. Głosi, iż Maryja była wolna od grzechu pierworodnego już od chwili poczęcia dzięki cudownej łasce uświęcającej. 1950 rok - Pius XII ogłasza dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, wynosząc jej kult jako "Orędowniczki" Dogmat z 1545 roku nakazuje pod grzechem ciężkim wierzyć w dogmaty i ich przestrzegać. Co Chrystus powiedział o modlitwie? Aby modlić się do Ojca (jedynego), który jest w Niebie. Czy nakazał aby modlić się do Niego lub Jego Matki - nie. To wymysł ludzi. Ponoć jakieś objawienia. Piszę jakieś - bo wg mnie to ściema, jedne uznane inne nie uznane. Uznane wygodne, nieuznane niewygodne. Chrystus na krzyżu: "Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie." W tamtych czasach Jezus jako syn sprzeniewierzył się obowiązującemu prawu. Zgodnie z prawem powinien opiekować się Rodzicami. To był jego obowiązek wg ówczesnego prawa. Św. Józef zmarł przed ukrzyżowaniem. I również w tamtych czasach kobieta bez opieki, była nikim. To nadużycie, tłumacząc, że Jezus uczynił wówczas ze swojej Matki, Matkę każdego z nas. Po prostu zadbał o jej przyszłość. Po jego śmierci bez opieki musiała by żebrać aby przeżyć. Może trochę wiedzy historycznej by się przydało. Jeśli komuś pomaga czczenie Maryi - to jego sprawa.
anonim2019.09.12 7:14
No wlaśnie to nasz sprawa i nic ci do tego . Wiedzę historyczna posiadam też i dlatego tym bardziej czcimy Maryję. I nie modlmy się do Maryji tylko za jej pośrednictwem to duża róznica .
Jarek2019.09.12 8:09
Incognito - masz rozdwojenie jaźni? "Wiedzę historyczna posiadam też i dlatego tym bardziej czcimy Maryję ..." To posiadasz i czcisz, czy jest Was więcej w seminarium niż jeden na roku? Napisałem swoje zdanie na ten temat - wolno mi! Nikogo nie odwodzę, zwróciłem uwagę na pewne fakty. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś logicznie przedstawił mi swoje poglądy na tem temat. Zachowałeś się jak jeden klecha, z którym chciałem porozmawiać - nieuk zagroził mi ekskomuniką. Gratuluję Wam "katolicy"
anonim2019.09.12 9:12
Po prostu pomylilem się pomylki sie zdarzają . Nie jestem w seminarium ,jestem osoba świecką . Nie wiem gdzie trafileś do ksiedza ,bo ja nie mam problemu z rozmowa zawsze mi rzeczowo odpowiadają i nigdy nie słyszałem ,zeby komuś ksiądz groził ekskomuniką za to ,że pyta o coś ,no moze miałes wyjątkowego pecha . Wielu katolików ma dużą wiedzę historyczną i nie tylko ksężą ,ale i osoby świeckie ,jest teraz taki dostęp do źródeł ,że się nie musisz o to martwić ,że mozemy czegos nie wiedzieć . Nie odwodzisz masz rację ,bo my wiemy ,ale jaki ty na prawdę w tym cel masz to juz rozwaz w swoim sumieniu ,ja nie bede tego oceniał .
Urszula2019.09.12 8:13
Jedynym pośrednikiem między Bogiem, a człowiekiem jest Jezus. To za jego pośrednictwem, a nie za pośrednictwem Marii należy modlić się do Boga. Nie słuchasz Boga.
Jarek2019.09.12 8:23
Możesz mi przytoczyć fragment Biblii, gdzie Bóg przekazał takie wymaganie? Sam Jezus nauczając jak się modlić powiedział: Mt. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj: i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Czy nakazał modlić się do siebie? Jeśli tak, to napisz gdzie tego mam szukać.
violencja2019.09.12 20:22
W zborze jesteś?W kościele na pewno nie.Zatem nie krytykuj , bo nie znasz kościoła , jedynie zbór i nie pouczaj nas .
Jarek2019.09.13 6:34
@ violencja Typowy, prostacki atak, jeśli nie ma się argumentu do dyskusji. Jeśli o to chodzi, nie, nie jestem świadkiem Jehowy. Byłem, z naciskiem na byłem gorliwym katolikiem. Ale nie mogę utożsamiać się z ludźmi, którzy krzywdzą ludzi i jeszcze się tego wypierają. Dla mnie 5-ty warunek dobrej spowiedzi, to nie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wierzę w Boga, ale nie mogę tolerować tego co wyprawiają hierarchowie, zwłaszcza polscy. Mam wiedzę religijną i lubię czasem podyskutować na jakieś tematy. Dyskusja jest dozwolona - może ubogacić wszystkie strony biorące udział w dyskusji. Oj - znam KK w Polsce. Nie znasz mnie, więc nie wypowiadaj się w ten sposób. Znam byłych kapłanów, którzy porzucili ten stan, bo nie mogli się pogodzić z panującą obłudą w KK.
leszczyna2019.09.12 8:05
Piszesz, że Jezus sprzeniewierzył się ówczesnemu prawu, bo zgodnie z prawem powinien opiekować się rodzicami. A chwilę potem, że powierzając matkę uczniowi, po prostu zadbał o jej przyszłość. To w końcu co Jezus zrobił: uprawiał bezprawie czy zgodnie z prawem zadbał o los swojej matki? A co do wiedzy historycznej, to na początku II wieku chrześcijanie czcili Jezusa jako Boga i do Niego się modlili, co jest w "Listach" Pliniusza Młodszego. A i w samym NT są słowa skierowane do Jezusa "Pan mój i Bóg mój". Na pewno wiedza historyczna się przydaje, ale nie tylko trochę, ale całkiem sporo jej potrzeba.
Jarek2019.09.12 8:17
@ leszczyna Czytanie ze zrozumieniem i brak wiedzy widoczne bardzo. Sprzeniewierzył się ówczesnemu prawu, bo po śmierci Józefa powinien wrócić do domu i opiekować się Matką, a nie chodzić i nauczać. Napisałeś: "A co do wiedzy historycznej, to na początku II wieku chrześcijanie czcili Jezusa jako Boga i do Niego się modlili, co jest w "Listach" Pliniusza Młodszego. A i w samym NT są słowa skierowane do Jezusa "Pan mój i Bóg mój"." To jednak wymyślili ludzie, a nie Chrystus.
leszczyna2019.09.12 8:33
Chrystus nie był człowiekiem? Widocznie był bardzo głupi, a nawet bluźnierczy, skoro nie wytłumaczył ciemnemu Tomaszowi, że źle się do Niego zwrócił uznając go za swego Pana i Boga. Popatrz, Jezus o Sobie powiedział: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Słusznie więc Sanhedryn uznał Go za bluźniercę? Skąd wiesz, że Józef umarł po rozpoczęciu nauczania przez Jezusa? Maryja była porzucona i żebrząca, bo synalek ją zostawił i wziął się na nauczanie? A rodzina Maryi wyprowadziła się z Izraela?
Urszula2019.09.12 8:20
No właśnie. Potrzeba tej wiedzy całkiem sporo. Poczytaj NT i zastanów się czy Jezus opiekował się swoimi rodzicami. Nie mógł tego robić bo poświęcił sie całkowicie nauczaniu i pozyskiwaniu uczniów. Jednak w chwili śmierci zadbał o przyszłość swojej matki powierzając ją swojemu uczniowi.
Jarek2019.09.12 8:27
Widzisz Urszula, Odnośnie wiedzy - odpisałem już "leszczynie" Odnośnie powierzenia Matki uczniowi, napisałem: To nadużycie, tłumacząc, że Jezus uczynił wówczas ze swojej Matki, Matkę każdego z nas. Po prostu zadbał o jej przyszłość. Po jego śmierci bez opieki musiała by żebrać aby przeżyć. Czepiacie się, aby się czepiać, bo nie macie innych argumentów.
Olo2019.09.12 10:04
Ciekawa ta wasza argumentacja .Jezus zostawił Matkę bez opieki i nie marwil się o nią ,chodził sobie po świecie ,nauczał z apostolami ,a Matka była sama ,dopiero wisząc na krzyżu przypomniał sobie o Matce i akurat Jan sie napatoczył no to jemu zlecil opieke nad nią . Na prawdę żal mi was . Jestem szczęsliwy ,że mam Maryję za Matkę i wam życze tego ,żebyście doznali jej opieki i poznali jej wielką rolę w odkupieniu świata .Maryja zawsze prowadzi do Boga, z nią nikt się nie zgubi Wszystkiego dobrego życzę .
Jarek2019.09.12 10:45
Nie żałuj mnie - myśl o sobie. Jesteś szczęśliwy, to dobrze, o to chodzi abyś był szczęśliwy. Poczytaj trochę o tamtych czasach. Po śmierci Józefa, ponoć na krótko przed ukrzyżowaniem, Maryja, Matka Jezusa mieszkała z innymi jego braćmi i znajomymi. Jezus był najstarszym synem Maryi i Józefa, obowiązek opieki wg ówczesnego prawa spoczywał na najstarszym synu. Nie wiadomo (przynajmniej ja nie wiem) jakie Jezus miał rodzeństwo, czy męskie, czy żeńskie. "Braćmi" w ówczesnych czasach nazywano też bliskich krewnych i znajomych, nie koniecznie braci rodzonych. Chcesz wnieść coś do dyskusji, która każdego może coś nauczyć - mnie również, to podaj proszę jakąś informację sensowną. Piszesz jakieś slogany - jeśli Ci to ulżyło i uczyniło szczęśliwszym na dziś, to OK, muszę to zaakceptować.
leszczyna2019.09.12 15:31
Jesteś pewien, że Jezus był najstarszym synem Józefa i Maryi? Inna wersja mówi, że był najmłodszy w tej rodzinie.
Jarek2019.09.12 17:33
@ leszczyna Gdzie Ty chodziłeś na nauki religii? Poczytaj może lepiej zamiast pisać głupoty.
leszczyna2019.09.12 18:32
Na naukę religii chodziłam do salki katechetycznej przy kościele parafialnym. A to, o czym napisałam, poznałam dzięki biblistom, którzy analizowali źródła patrystyczne i nie tylko dociekając, o jakich braci i siostry Jezusa chodzi w Ewangelii Św. Marka. Ty nie interesujesz się biblistyką? Szkoda, to ciekawa dziedzina wiedzy.
Jarek2019.09.13 6:48
@ leszczyna, Przepraszam, za użyty rodzaj męski w komunikacji z Tobą. Interesuje mnie bardzo wczesne chrześcijaństwo. Duż na ten temat czytałem i jeździłem do różnych miejsc z tym związanych. Biblistyka jest OK, ale trudno znaleźć dobrych biblistów, znam jednego zakonnika. Ma dużą wiedzę na ten temat. I to on nauczył mnie powiązywać fakty z NT z faktami ST. KK zdecydował w XVI w ustanowić ostateczną wersję Kanonów Biblii. Zawsze zadaję pytanie, dlaczego nie przyjęli wprost ustanowionych Kanonów NT z IV wieku. Co im tam przeszkadzało? KK przyjął część Kanonów za słuszne inne odrzucił. Ponoć najwięcej oryginalnych apokryfów jest zgromadzonych w klasztorze Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Egipcie u stóp góry Synaj i Św Katarzyny. JPII spędził tam trochę czasu przeglądając je. Nie znam wielu języków i mam ograniczoną możliwość co do materiałów na ten temat.
JS2019.09.12 8:26
1854 rok - Pius IX ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi - zapewne pod wpływem objawienia danego bł. Emmerich. Pozdr.
JS2019.09.12 6:45
Kim jest Maryja, dowiedziałem się od św. Ludwika Marii Grignon De Montfort i z objawienia danego bł. A.K. Emmerich. Maryja jest arcydziełem Boga, co oznacza że w Niebie nie ma równej ani takiej istoty stworzonej która mogłaby zbliżyć się swoimi cechami do Niepokalanie poczętej. A że Maryja była niepokalanie poczęta NIE MAM ABSOLUTNIE ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI. Po "otrzymaniu" Jezusa, Który wyemanował z Jej łona, Maryja absolutnie nie doznała żadnego uszczerbku, ponieważ jej "poród" bym przepięknym zjawiskiem i bezbolesny. Pozdr.
Urszula2019.09.12 8:09
Ale dziewicą nie była bo miała i inne dzieci oprócz Jezusa. Z Józefem, jak najbardziej.
leszczyna2019.09.12 8:25
Wywiad ginekologiczny Maryi przedstawiasz?
JS2019.09.12 9:24
Leszczyno, my jesteśmy istotami podobnymi do zwierząt pod wieloma względami i co jest dla nas najgorszym także rozrodczym. Różni nas od nich rozwinięty rozum. Maryja była stworzeniem wyższym od człowieka, Poczęta w sposób bez kontaktowy, w późnym wieku przez Joachima i Annę. Ich pierwsza córka Maria (później Heli od imienia swojego męża) ale oni wiedzieli, że ta Maria nie jest spełnieniem obietnicy Bożej. Żaden ginekolog nie był im potrzebny, ponieważ urodziły swoje dzieci, tak Anna jak I Maryja w sposób całkowicie bezbolesny i wspaniały, Takie ma Pan Bóg "technologie". Pozdr.
JS2019.09.12 9:27
Do końca życia Maryja była nienaruszona cieleśnie, nie było w niej nic nieczystego. Nie miała innych dzieci. Ona była "naczyniem" spełnienia obietnicy zbawienia rodzaju ludzkiego i wypełniła je po ludzku w sposób doskonały. Pozdr.
Urszula2019.09.12 14:43
Słuchaj bardziej Boga niż ludzi. Poczytaj Biblię to się dowiesz, że Maria miała synów i córki. Jak rozumiesz słowa: "A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus." (Mat.1:24-25) NIE OBCOWAŁ Z NIĄ DOPÓKI NIE POWIŁA SYNA. Czyli potem obcował. I co? Nadal była dziewicą? Zaufaj Biblii, a nie ludziom, którzy wymyślają bzdety.
leszczyna2019.09.12 15:24
Urszulo, jak pisał tu internauta @Darek, potrzebna jest wiedza historyczna. Informuje nas ona, np. dzięki legendzie o boskim pochodzeniu Platona w dziele Diogenesa Laertiosa, że mężczyzna nie współżył z kobietą w ciąży aż do porodu, gdy nie przyczynił się do poczęcia jej dziecka. Przykład Józefa, który przytaczasz, pokazuje, że nie tknął on Maryi do porodu, bo nie jego było dziecko w jej łonie. Gdyby z nią współżył, ingerowałby w nieswoje potomstwo. To nie dotyczy informacji jako takiej, że po porodzie Józef i Maryja współżyli i mieli dzieci. Użycie "heos" ma też takie zastosowania, przykładowo, że Mikal, córka Saula, była niepłodna aż do śmierci. Czy zwłoki Mikal zaszły w ciążę i urodziły dziecko?
qwerty2019.09.12 6:43
Widzę tu reklamę tamponów menstruacyjnych. Na katolickim portalu? A fe ! Jak możecie katolickie dziewice namawiać do korzystanie z czegoś takiego ?
JS2019.09.12 6:47
Kpisz sobie bo czujesz się bezpieczny za szklanym ekranem komputerka. Prawie nic nie wiesz o świecie, więc nie wypowiadaj się o rzeczach, osobach o których masz ZEROWĄ wiedzę. Pozdr.
Elzbieta Kogutowska2019.09.12 6:54
Ja tam widzę reklamę sudocremu, też do smarowania okolic......... Frądo! tak nie przystoi! kątrolujcie reklamy!
leszczyna2019.09.12 7:56
A Ty kontroluj ortografię, jeśli łaska.
XXX2019.09.12 7:09
Pisz co chcesz ale po śmierci doznasz cierpień za swoją swawolę.
Urszula2019.09.12 8:07
A skąd to wiesz? Opiekun pedalstwa JPII ci powiedział?
Grazyna2019.09.12 20:11
Lechu Keller vel Urszulo ! Zamknij swoją wredną jadaczkę !Blużnisz ! Wiesz,że jesteś pomiotem diabelskim?
Ewa2019.09.12 6:41
Na głos Jej Imienia szatan i inne duchy złe wpadają we wściekłość , bo stają się bezsilne, dlatego nazywamy Maryję- Ucieczką grzesznych.
Elzbieta Kogutowska przelotem2019.09.12 6:55
Buahahahahahahaha! Pozdro dla Sztana!
Grazyna2019.09.12 20:07
Na 100% jesteś Lesiem Keller, przepoczwarzyłeś się ! Kobiety na tyle nie stać ! On cię sam niedługo pozdrowi widłami, aż zapiszczysz!
XXX2019.09.12 7:07
Idiotka
Urszula2019.09.12 8:05
Szatan i złe duchy wpadają we wściekłość dlatego jest tyle zła na świecie, a katole to juz w tym przodują. No i nic nie może poradzić na to Maryja i jej imię jak widać.