06.05.20, 11:40

Fatima. Matka Boża jako posłanka z Nieba

Matka Boża jako posłanka przybywa z nieba i spełnia taką rolę, jak w Starym Testamencie spełniali prorocy, którzy przypominali Izraelitom o wierności przymierzu

Nasz świat odszedł od Boga tak daleko, począwszy od rewolucji francuskiej poprzez rozprzestrzenianie się ateizmu i materializmu, że Chrystus posyła nam swoją Matkę po to, abyśmy do Niego powrócili. To jest moim zdaniem powód, dla którego te objawienia są częstsze i obejmujące swoim przesłaniem cały świat – mówi o. prof. Grzegorz Bartosik w wywiadzie dla „Teologii Politycznej Co Tydzień” pt. „Fatima”

Proszę Ojca Profesora, patrząc na historię mistyki chrześcijańskiej, teofanie związane z Maryją przybrały na liczbie i znaczeniu stosunkowo późno – dopiero w XIX i XXw. Jak można to wytłumaczyć? (Bartłomiej Adach, Teologia Polityczna)

O. Prof. Grzegorz Bartosik: Rzeczywiście, objawienia znane najbardziej powszechnie to XIX i XXw. Natomiast, gdy patrzymy na całą historię chrześcijaństwa, mamy do czynienia z dosyć dużą liczbą objawień. Nie wszystkie były tak kanonicznie badane i zatwierdzane jak dzisiaj, chociażby objawienia w Licheniu, czy objawienie Maryi św. Maksymilianowi Kolbe w Pabianicach. Nie przeprowadzano dokładnego badania tych objawień. Trudno jest więc jednoznacznie powiedzieć, czy akurat teraz jest tych objawień więcej. Niewątpliwie, objawienia, które wystąpiły w ostatnim czasie, są bardzo znane i bardzo ważne. Są one adresowane do całej ludzkości. Na przykład, objawienia w Lourdes – Maryja objawia się we Francji. Profesorowie z Sorbony badają cudowne uzdrowienia i dzięki temu wiadomość ta dociera to do całego świata. Jeżeli bowiem światowej sławy autorytety lekarskie nie są w stanie w naturalny sposób wytłumaczyć tych cudów i sami się nawracają, to ta wiadomość dociera do wielu ludzi. To samo dzieje się w przypadku Fatimy. Teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego te objawienia występują częściej? Dlaczego tak się dzieje? Niestety począwszy od rewolucji francuskiej poprzez rozprzestrzenianie się ateizmu i materializmu, nasz świat odszedł od Boga tak daleko, że Chrystus posyła nam swoją Matkę po to, abyśmy do Niego powrócili. To jest moim zdaniem powód, dla którego te objawienia są częstsze i obejmujące swoim przesłaniem cały świat.

Czy mógłby Ojciec Profesor wytłumaczyć, na czym polega różnica między „Mistyką Maryi” a mistyką maryjną?

Samo pojęcie „Mistyka Maryi” wskazuje, że chodzi tutaj o sposób przeżywania Boga przez samą Maryję, to, jak ona sama doświadczała Pana Boga. Oczywiście pierwsze spotkanie miało miejsce w chwili Zwiastowania, kiedy spotyka się z aniołem, Posłańcem Bożym. Potem Ona pielgrzymuje w wierze. Widzimy, że dzieje się to na przestrzeni lat. Kiedy dwunastoletni Chrystus zagubił się w świątyni, wraz ze św. Józefem nie rozumieli tego – jak zaznacza  św. Łukasz. Natomiast, w Kanie Galilejskiej, po okresie życia ukrytego, wiara Maryi jest już dojrzała. Mówi uczniom: „Zróbcie, cokolwiek Wam powie.” Wie, że Jezus może zaradzić ludzkim potrzebom, dokonać cuda. Ona sama pielgrzymowała wierze. Myślę, że pojęcie „Mistyka Maryi” jest po prostu opisem jej duchowej wędrówki do Pana Boga, od momentu Zwiastowania, aż po obecność pod krzyżem i Zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast, jeśli chodzi o pojęcie „mistyka maryjna”, to myślę, że należy przez to rozumieć osobiste doświadczenie  czcicieli Matki Bożej, którym Ona się objawia i przekazuje orędzie. Są to nie tylko osoby z miejsc objawień, jak Fatima czy Lourdes, ale też osoby widzące w sposób mistyczny jakieś wydarzenia z życia Maryi, jak np. bł .Katarzyna Emmerich.  Pojęcie to zatem oznacza doświadczanie kontaktu z Matką Bożą czy wydarzeń z jej życia przez konkretnych ludzi.

Na czym polega szczególna rola objawień fatimskich?

Objawienia maryjne w Fatimie są znakiem czasu, danym naszej epoce. Maryja nie objawia się przypadkowo – dzieje się to w określonym miejscu i czasie, z określonym orędziem. Bardzo jasno jednak rozróżniamy „objawienie publiczne” od „objawień prywatnych”. ”Objawienie publiczne” jest zapisane w Piśmie Świętym, przykazane w pełni przez Chrystusa. Nikt lepiej i pełniej nie objawi nam tajemnicy Pana Boga niż Chrystus. Wiemy natomiast, że są objawienia maryjne, w których Jezus posyła swoją Matkę wraz ze wskazaniami dla ludzi danej epoki. Sam Chrystus też się objawia, chociażby w XVII wieku św. Małgorzacie Marii Alacoque, która miała wizję Serca Bożego. Pan Jezus objawił siostrze Faustynie - kult Miłosierdzia Bożego, podany jako ostateczne przygotowanie i ratunek dla świata, poprzedzający powtórne Jego przyjście. Tak samo, objawienia Matki Bożej są takim znakiem czasu. Chrystus w Ewangelii mówi, że ludzie umieją rozpoznawać pogodę, a nie umieją  rozpoznawać znaków czasu.  Objawienia fatimskie są właśnie znakiem czasu. Jesteśmy zobowiązani do ich przyjęcia. Jest to wołanie Matki Bożej, naszej Matki po to, abyśmy nie zostali potępieni, byśmy powrócili do Boga i przestali Go obrażać. Zauważmy, że objawienie te zawiera istotę chrześcijaństwa – wzywa do miłości Boga oraz do miłości do bliźniego. Jest to wezwanie do powrotu do dekalogu. Jest to wezwanie do powrotu do Pana Boga, a także wezwanie do modlitw za grzeszników, abyśmy zarówno my, jak i nasi bliźni nie zmarnowali życia, nie zostali potępieni, ale mogli osiągnąć życie wieczne.

Jak można wytłumaczyć wyjątkowość kultu maryjnego w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę sanktuariów maryjnych oraz fakt, że Maryja została uznana Królową Polski?

Jeżeli chodzi o Polskę, to rzeczywiście chlubimy się tym, że nasz kraj jest krajem maryjnym. Natomiast, w tym aspekcie zawsze przywołuję wydarzenie, które miało miejsce gdy zacząłem studiować  na Wydziale Teologicznym Marianum w Rzymie. Zanim zacząłem mówić o polskim kulcie maryjnym, usłyszałem od moich koleżanek i kolegów, że najbardziej maryjnym krajem na świecie jest Meksyk, Chorwacja czy Filipiny. Takich narodów maryjnych jak Polacy jest więc wiele. Musimy więc patrzeć na siebie z pewną pokorą. Najwięcej sanktuariów i świąt maryjnych było w starożytnej Etiopii, Abisynii. Skąd się bierze ten wyjątkowy kult maryjny w Polsce? Myślę, że cała historia Polski o tym mówi, poczynając od pierwszych kościołów, które były wznoszone ku czci Matki Bożej Wniebowziętej, przez nasz de facto pierwszy hymn narodowy, „Bogurodzicę”. Szczególnie widoczny jest związek kultu maryjnego z obroną naszej tożsamości narodowej. Zauważmy, że przez wiele wieków byliśmy politycznie osaczeni przez państwa niekatolickie. Na północ i na zachód od siebie mieliśmy protestantów, na Wschodzie prawosławną Rosję, na południowym Wschodzie przez wieki muzułmańską Turcję. Z historycznego punktu widzenia, obrona naszej tożsamości narodowej wiązała się z obroną wiary i na odwrót. Wiemy, że zaborcy, wprowadzając rusyfikację czy germanizację, prowadzili także walkę z Kościołem. To doświadczenie historyczne sprawiło, że kult Matki Bożej jest właśnie tak silny. Warto przypomnieć, że to nie my sami wybraliśmy sobie Maryję na Królową, ale Ona sama objawiając się włoskiemu jezuicie, słudze bożemu o. Juliszowi Mancinelliemu w XVII w. w Neapolu, wyraziła pragnienie, aby nazywał ją „Królową Polski”. Ojciec Mancinelli był mistrzem nowicjatu św. Stanisława Kostki. Po objawieniu Matki Bożej przybył on z pielgrzymką do naszego kraju, na dwór Zygmunta III Wazy. Na pamiątkę tego wydarzenia na Kościele Mariackim w Krakowie została umieszczona korona dla Maryi, jako dla naszej Królowej. Król Jan Kazimierz w czasie potopu szwedzkiego uroczyście ogłosił Maryję Królową Polski i później, w okresie zagrożenia, wielokrotnie tej opieki doświadczaliśmy, czego przykładem jest Odsiecz Wiedeńska, w kontekście obrony przed islamem, czy też Cud nad Wisłą w roku 1920. Widzimy więc, że gdy oddawaliśmy się pod Jej wstawiennictwo, Ona przychodziła nam z pomocą.

Co do liczby sanktuariów maryjnych, to w innych krajach katolickich również stanowią one większość. Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński nazwał kiedyś polskie sanktuaria takimi stanicami kryzysowymi, które bronią naszej ojczyzny i są umocnieniem wiary. Wiemy, że sanktuaria odgrywają szczególną rolę i jednoczą naród. Pielgrzymujemy tam, zanosimy nasze prośby i otrzymujemy łaski. Stąd, sanktuaria mają znaczenie nie tylko dla naszego życia indywidualnego, ale także pełnią rolę wspólnototwórczą w stosunku do całego narodu. Tę misję pełni przede wszystkim Jasna Góra.

Czy objawieniom maryjnym można w uprawniony sposób przypisywać kontekst polityczny?

Mówiąc o objawieniach maryjnych, należy pamiętać, że są one orędziem Pana Boga do ludzkości. Matka Boża jako posłanka przybywa z nieba i spełnia taką rolę, jak w Starym Testamencie spełniali prorocy. Wiemy, że w Starym Testamencie Bóg posyłał proroków, żeby przypominali Izraelitom o wierności przymierzu.  Zapowiadali oni kary, jeżeli Naród Wybrany się nie nawróci, a błogosławienie w przypadku, gdy dojdzie do nawrócenia.  Można powiedzieć, że współczesne objawienia maryjne, zwłaszcza objawienia fatimskie, mają ten sam charakter prorocki – są wezwaniem do nawrócenia ludzkości, zwiastują też  konsekwencje naszych czynów. Jeżeli ludzkość się nawróci – nastanie pokój. W przeciwnym przypadku, będzie kara. Wiemy, że taką karą było chociażby rozprzestrzenianie się błędów Rosji, ekspansja komunizmu; a także II wojna światowa. Myślę, że dopiero w takim kontekście możemy spojrzeć na to, na ile objawienia (konkretnie objawienia fatimskie), znajdują swoją realizację także w wydarzeniach historycznych i politycznych. Jeżeli spojrzymy na przykład na przebieg II wojny światowej, to wiemy, że papież Pius XII oddał świat Niepokalanemu Sercu Maryi pod koniec 1942 roku. I wówczas, prawie natychmiast nastąpiły zmiany w przebiegu tej wojny. Przy czym, główne klęski Niemcy hitlerowskie i ich sojusznicy ponosili w święta maryjne, poczynając od kapitulacji pod Stalingradem 2 lutego 1943r, a  kończąc na kapitulacji Japonii 15 sierpnia 1945r. W tym kontekście, można powiedzieć, że orędzie, które przekazuje nam Pan Bóg przez Maryję, przekłada się również na życie polityczne świata.  Podobnie, upadek komunizmu miał miejsce po tym, jak Jan Paweł drugi dokonał aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w roku 1984. Można powiedzieć, że polityka jest tutaj konsekwencją sfery religijnej. Należy jednak pamiętać, że obok kontekstu politycznego, chodzi przede wszystkim o powrót ludzkości do Boga. Jeżeli system polityczny, ideologia walczy z Bogiem i oddala od niego, tak jak w przypadku komunizmu, to jego upadek – jako konsekwencja aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, przynosi też skutki polityczne.

Czy między epifanicznością historii Izraela i objawieniami maryjnymi w chrześcijaństwie można dostrzec naturalną eschatologiczną kontynuację?

Myślę, że tak. W historii Starego Testamentu Bóg objawiał się sam, tak jak na Synaju, bądź posyłał swoich proroków, czy też aniołów, których zadaniem było przypominanie powołania Narodu Wybranego do wierności przymierzu, zachowania przykazań. W objawieniach maryjnych, kiedy Matka Boża pojawia się w Lourdes czy w Fatimie, głównym przesłaniem jest zawsze powrót do Pana Boga i wierności Jego przykazaniom. Chodzi więc o właściwe przygotowanie się na ten eschatologiczny moment w życiu każdego człowieka, jakim jest śmierć, abyśmy w każdej chwili mogli odejść do Pana Boga w stanie łaski uświęcającej. Obietnica Matki Bożej, zwłaszcza ta dotycząca praktykowania nabożeństw „Pierwszych  sobót miesiąca”, dotyczy Jej przyjścia z pomocą w chwili naszej śmierci. Przesłanie Maryi mówi więc o potrzebie naszej gotowości na ten moment, a także o Jej wstawiennictwie za nas grzeszników. Matka Boża objawia się więc w trosce o zbawienie wszystkich ludzi.  

Rozmawiał Bartłomiej Adach

Komentarze

On Jest2020.05.6 19:12
Pewnego dnia wziąłem do ręki Biblię... i to była najlepsza decyzja mojego życia. Poznałem Żywego Boga, który mnie kocha, któremu na mnie zależy, który jest bardzo wrażliwym, opiekuńczym, troskliwym Bogiem. Który bardzo tęsknił za kontaktem ze mną. Tak samo tęskni za kontaktem ze wszystkimi ludźmi, którzy Go nie znają, którzy cierpią, mają niepoukładane życie, ciężary, lęki itd. Bóg za nami tęskni. Bóg nas kocha. Bóg pragnie relacji, rozmowy, dialogu. Bóg pragnie zdradzić człowiekowi Swoje Plany wobec niego. I pragnie poprowadzić człowieka do ich realizacji. Jezus Chrystus Jest Naprawdę. On Istnieje. On Jest. Jeśli szukasz... wejdź do swojej izdebki, wyrzuć z siebie wszystko, co cię boli. Wypowiedz każdy, być może nawet najbardziej skrywany grzech, proś o nowe życie, nowy początek, nowe wszystko. Proś do skutku. Nie poddawaj się. Aż pewnego dnia, spełni się w Twoim życiu prawda Słowa, które mówi: Z Księgi Jeremiasza: 29:11 Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. 29:12 Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 29:13 A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, 29:14 Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los Proś... do skutku.
gośka2020.05.6 16:53
a może zwodzicielka? Jej owocem jest wszak modlitwa cykliczna jak cykliczne jest piekło...co innego mówi Jezus a co innego Ona...być może spowodowała II wojnę światową ale jeszcze Jej mało...ta bezmyślna modlitwa co najwyżej Boga obraża...a nie pomaga...Szatan mógł Ją wysłać żeby zataiła prawdziwą naturę kobiecą Ducha Świętego...żeby ludzie tkwili u Jej boku i zaprzeczali tej prawdzie!
Dzielny jak żydowski gajowy!2020.05.6 15:13
Oj giwałt! 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤, "𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏- 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈 " uzbrojony w wiatrówkę z krzywą lufą! Oj giwałt! Jest jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny.
jehowy TO NIE PROTESTANT2020.05.6 14:44
Świadkowie Jehowi znani jako natrętni jehowcy to NIE PROTESTANCI. TO SEKTA!!!
JPIII2020.05.6 14:42
Czy to ta qoorwa co łajdaczyła się z pedophilem zw. bogiem? Czy to badziewie to obiekt katolskich idiotów?
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic2020.05.6 14:42
po latach spędzonych w kołchozie.. "Nauczył" się takiego "polskiego": - "O ͏k͏u͏r͏w͏a, już myślałem..." - - "Klasyczne katoprawackie ͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏e͏n͏i͏e.'' - - "Kur­wa mać ..." - - "w͏y͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏e͏n͏i͏e tego ścierwa... - "katolickie ͏s͏k͏u͏r͏w͏y͏s͏y͏n͏y.." - "zeżrą wafla z trupa" - "s͏k͏u͏r͏w͏y͏s͏y͏n͏y nie zarażały normalnych ludzi" - tzn. kogo? Ciebie, to ty jesteś "normalny"? - "Świeże klero-pierdy" Jeszcze pewnie tego nie wiesz, ale już jesteś trupem, jak ciebie wirus nie dopadnie, nienawiść cie zeżre. Nie udał się bolszewicki eksperyment aby "zrobić" z kołchoźnika "inteligenta" w Polszu.
Protestant2020.05.6 14:01
@bezimienny Nie spotkałem się nigdy z protestanckim kazaniem, które wyrażałoby niechęć wobec Matki Jezusa. Przeciwnie, słyszałem przynajmniej kilka kazań, które wskazywały, że możemy brać przykład z jej wiary. Brak zgody na kult maryjny nie jest oznaką niechęci. Chrystus nie "mianował" Maryi naszą matką. Już same słowa, na które zwykle powołują się katolicy temu przeczą, bo jedynie do apostoła Jana powiedział "oto matka twoja", chociaż mógł powiedzieć do wszystkich, do Jana i do pozostałych niewiast: "oto matka wasza". W protestantyzmie nie ma "akceptacji kapłaństwa kobiet", bo nie ma "akceptacji kapłaństwa" rozumianego w katolickim sensie. Stanie się pastorem/starszym/prezbiterem/biskupem nie jest przyjęciem "sakramentu kapłaństwa/święceń", ale przyjęciem funkcji pastora/starszego/prezbitera/biskupa. Każdy wierzący uczestniczy w kapłaństwie powszechnym (por. 1 P. 2,5.9; Ap. 1,6; 5,10; 20,6), natomiast jedynym kapłanem (dosłownie Arcykapłanem - Hbr. 2,17; 3,1; 4,14-15; 5,5; 6,20; 7,26-28 itd.) jest sam Chrystus. Nie zawsze objawienia maryjne kierują katolików do Boga. Często mają wyrażać rzekomą konieczność kultu maryjnego. Ponadto czasami pobożność związana z tymi objawieniami kłóci się (jest sprzeczna) z Ewangelią. Przypominam, że również wg teologii katolickiej Chrystus jest Prawdziwym Człowiekiem. Natura ludzka nie jest Mu więc obca: "Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu" (Hbr. 4,15) Sugestia, że Maryja jest bardziej życzliwa ludziom, niż zagniewany Ojciec - jest herezją, także na gruncie katolicyzmu.
gosc2020.05.6 13:37
bardzo dobry artykul !
ProboszczPosuwaBezdzietnieMinistrantaWTrybieCudu2020.05.6 13:29
Wynaturzenie zapłodnienia bozi to łakomy kąsek dla kleruchów. Kiedy info o hokus-pokus ciąży bozi dociera pod kołtuna, ciemna kato-biomasa rozdziawia jednozębne gęby i klęczy w stuporze. A kleruch posuwa ministranta w zakrystii i też z zapłodnieniem coś jest nie tak... Dlatego kleruchy sadowią się w jednym rzędzie z kato-skrzatami bozi, pambuka, jezuśka i jamiołków.
anonim2020.05.6 13:52
Nawróć się człowiku póki czas ,bo masz go już nie wiele.
anonim2020.05.6 12:33
A że jako człowiek, mający pełną świadomość naszej słabości, niedoskonałości, ale też pokładów dobra, wstrzymuje ona gniew Boga, to nie ulega wątpliwości.
F232020.05.6 13:34
i dyskusji nie podlega
anonim2020.05.6 12:27
Przyznam, że nie rozumiem tej niechęci protestantów do Maryi, przy równoczesnej akceptacji kapłaństwa kobiet. Wszak to Chrystus mianował ją naszą matką, a we wszystkich swoich objawieniach kieruje nas ona do Boga.
katolicka kretynizacja polski2020.05.6 11:59
czemu tylko w polsce katolicy mają takiego fioła na punkcie Maryi! tym bardziej że biblia zbyt dużej uwagi Matce Bożej nie poświęca ani nie jest nigdzie opisane by stawiać ją na równi z Bogiem!
AS2020.05.6 12:51
Biedny ty jesteś wieśniaku. Oj, biedny...
anonim2020.05.6 13:50
Biedy i niedouczony ,bo nie tylko Polacy czczą Matkę Boską ,ale jak się nie ma dobrych intencji to się nie szuka prawdy tylko pisze się bzdury.
F232020.05.6 13:50
#szatanwkazdymsercu