14.12.19, 12:40

Franciszek jednoznacznie odrzuca tytuł ,,współodkupicielka''. To ,,głupota'' - mówi

Papież Franciszek w radykalny sposób odrzucił możliwość przyznania Matce Bożej tytułu "współodkupicielki". Stwierdził, że ci, którzy proponują takie rozwiązanie, popełniają "głupotę".

 

Maryja "nigdy nie chciała dla siebie niczego, co jest jej Syna. Nigdy nie przedstawiała siebie jako współodkupicielki. Nie. [Była] uczennicą" - powiedział papież Franciszek. Jak dodał, Matka Bożka jest "matką, daje życie, służy".

Stwierdził następnie, że postulaty przydania Maryi tytułu współodkupicielki są "głupotą".

"Przychodzą do nas i mówią, żeby ogłosić ją [współodkupicielką] albo uczynić to dogmatem.... Nie popadajmy w głupotę" - stwierdził. Użył tu hiszpańskiego słowa "tontera".

Franciszek wyraził się w ten sposób po hiszpańsku na marginesie celebrowania Mszy świętej z okazji Uroczystości Naszej Pani z Guadelupe.

Sprawa przyznania Maryi tytułu "współodkupicielki" była żywo dyskutowana na Soborze Watykańskim II. Ostatecznie Ojcowie Soborowi nie zdecydowali się na taki krok.

Przeciwny temu był także kard. Józef Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W wywiadzie-rzece "Bóg i świat" z dziennikarzem Peterem Seewaldem powiedział, że tytuł "współodkupicielka" jest zbyt odległy od języka Pisma Świętego oraz od nauczania Ojców Kościoła i mógłby prowadzić do poważnych nieporozumień.

"Wszystko pochodzi od Niego, jak mówi nam list do Efezjan oraz list do Kolosan" - stwierdził. "Także Maryja jest wszystkim, czym jest, poprzez Niego" - dodał. "Słowo <współodkupicielka> zamazałoby to pochodzenie. Właściwą intencję wyrażonoby w błędny sposób" - ocenił.

els/cruxnow.com

Komentarze

az2019.12.16 16:45
Maryja cierpiała na widok Męki swego Syna. Cierpiała z Nim, a więc współcierpiała z Nim i to bardziej niż wszyscy ludzie razem wzięci zdołają kiedykolwiek wycierpieć. Pod krzyżem zostało przebite bólem Jej Niepokalane Serce, co zapowiedział Maryi Symeon: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. (Łk 2,35) Stała pod krzyżem jako nowa Ewa, która razem z nowym Adamem wydaje na świat odkupiony rodzaj ludzki. Chrystus pozwolił Jej cierpieć, co więcej, nadał Jej cierpieniu moc ZBAWCZĄ. Dopuszczając swą kochającą Matkę do swych cierpień, dał Jej tym samym udział w Swym dziele odkupienia, tym samym czyniąc Ją Współodkupicielką. Benedykt XV napisał, że NMP „w taki sposób cierpiała i nieomal umarła razem ze swoim cierpiącym i umierającym Synem; w taki sposób zrzekła się swoich praw do Syna ze względu na wybawienie ludzkości i poświęciła Go, aby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, w takiej mierze, w jakiej Ona mogła to uczynić, tak że można słusznie powiedzieć, że Ona wraz z Chrystusem odkupiła ludzkość”. Natomiast Pius XII w swojej encyklice pisze: „W dziele Odkupienia z woli Bożej Najświętsza Panna Maryja była jak najściślej złączona z Chrystusem. Z miłości Chrystusa i Jego Męki oraz z miłości i cierpień Matki, wewnętrznie ze sobą złączonych, powstało nasze zbawienie”. Do św. Brygidy Matka Boża powiedziała: „Rozważ, córko, cierpienia mojego Syna, którego członki były dla mnie jak moje własne i jak moje serce. (...) Gdy On cierpiał, czułam, jakby moje serce cierpiało (...). Gdy mój Syn był biczowany i przebijany, również moje serce było biczowane i przebijane (...). Dlatego odważam się śmiało powiedzieć, że Jego ból był moim bólem, że Jego serce było moim sercem. Jak Adam i Ewa sprzedali świat za jedno jabłko, tak my – mój Syn i ja – odkupiliśmy świat jakby jednym sercem”. A zatem Syn Boży wypełnił swoją misję na świecie poprzez zbawczą śmierć na krzyżu jako ODKUPICIEL, złączony w cierpieniu z Maryją jako WSPÓŁODKUPICIELKĄ.
Beata Anna Maria2019.12.16 14:02
Największym stopniem perwersji demona było wzięcie Najświętszej Maryi matki Jezusa Chrystusa do rozmycia Odkupienia ,które jest dziełem Jezusa Chrystusa zjednoczonego z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym i próba ogłoszenia Maryi współodkupicielką. Demon chciał walczyć z Chrystusem wykorzystując Jego Najświętszą Matkę Maryję również do umniejszenia i rozmycia Faktu w którym został raz na zawsze pokonany. Dziękuje Bogu Ojcu za rozeznanie którym obdarzył papieża Franciszka i w sposób zdecydowany jak mieczem to odciął .
az2019.12.16 16:48
Maryja cierpiała na widok Męki swego Syna, a więc współcierpiała z Nim i to bardziej niż wszyscy ludzie razem wzięci zdołają kiedykolwiek wycierpieć. Pod krzyżem zostało przebite bólem Jej Niepokalane Serce, co zapowiedział Maryi Symeon: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. (Łk 2,35) Stała pod krzyżem jako nowa Ewa, która razem z nowym Adamem wydaje na świat odkupiony rodzaj ludzki. Chrystus pozwolił Jej cierpieć, co więcej, nadał Jej cierpieniu moc ZBAWCZĄ. Dopuszczając swą kochającą Matkę do swych cierpień, dał Jej tym samym udział w Swym dziele odkupienia, czyniąc Ją Współodkupicielką. Benedykt XV napisał, że NMP „w taki sposób cierpiała i nieomal umarła razem ze swoim cierpiącym i umierającym Synem; w taki sposób zrzekła się swoich praw do Syna ze względu na wybawienie ludzkości i poświęciła Go, aby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, w takiej mierze, w jakiej Ona mogła to uczynić, tak że można słusznie powiedzieć, że Ona wraz z Chrystusem odkupiła ludzkość”. Natomiast Pius XII w swojej encyklice pisze: „W dziele Odkupienia z woli Bożej Najświętsza Panna Maryja była jak najściślej złączona z Chrystusem. Z miłości Chrystusa i Jego Męki oraz z miłości i cierpień Matki, wewnętrznie ze sobą złączonych, powstało nasze zbawienie”. Do św. Brygidy Matka Boża powiedziała: „Rozważ, córko, cierpienia mojego Syna, którego członki były dla mnie jak moje własne i jak moje serce. (...) Gdy On cierpiał, czułam, jakby moje serce cierpiało (...). Gdy mój Syn był biczowany i przebijany, również moje serce było biczowane i przebijane (...). Dlatego odważam się śmiało powiedzieć, że Jego ból był moim bólem, że Jego serce było moim sercem. Jak Adam i Ewa sprzedali świat za jedno jabłko, tak my – mój Syn i ja – odkupiliśmy świat jakby jednym sercem”. A zatem Syn Boży wypełnił swoją misję na świecie poprzez zbawczą śmierć na krzyżu jako ODKUPICIEL, złączony w cierpieniu z Maryją jako WSPÓŁODKUPICIELKĄ.
Mikołaj 2019.12.16 22:20
Szkoda klawiatury na tą heretyczkę. Oni na dźwięk słów Matka Boża lub Bogarodzica , dostają alergii .
anonim2019.12.16 7:52
O ile Ewa i Adam zwątpili o Bogu, o tyle Maryja i Józef całkowicie Mu zaufali. Czy na planie ludzkim można było zrobić więcej?
jokR2019.12.16 0:57
"Przeciwny temu był także kard. Józef Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. " Czyli jednak scenariusz "Franciszek, protestant, heretyk, antychryst..." słabo pasuje do niezgody na Marię współwłaścicielkę. Problem będzie w PL, gdzie samo słowo "matka" ma boskie konotacje (po hiszpańsku mama = pierś a rodzic=ojciec). Dzieci modlą się nawet do "Bozi" i w tak budowanej świadomości NMP może być bardziej Bogiem, niż np. Duch Święty
anonim2019.12.15 23:16
Ten papież studiował w niemczech, przeto nie dziwmy się jego brakom w wykształceniu. +++ Maryję nazywamy "współodkupicielką" dlatego, że urodziła, wychowała i wykształciła Syna Bożego. gdyby tego nie zrobiła, nie byłoby Odkupienia. +++ Proste ? Jak widać dla Bergoglio nie.
Beata Anna Maria2019.12.16 0:24
Braki to hanys ze śląska posiada w rozeznaniu które jest darem i wykształcenie go nie daje .
jokR2019.12.16 0:47
A w takim razie matka Marii?
Durczykiewicz2019.12.15 13:34
Drodzy wierzący Frondowicze, a może jest też tak że papież po wprowadzenie z pompą jakieś figurki pogańskie teraz już po odwróceniu się od Boga zbiera swoje żniwo i ten apel o nietytułowanie Matki Boże Współodkupicielką jest po prostu konsekwencją jego grzechu...kurcze,nie wiem, ale to wszystko chore jakieś jest...może papież nie jest masonem..., może to zwyczajnie już początki demencji...naprawdę dramat to się dzieje z tym papieżem... nie może przecież jeden papież mówić to a drugi zupełnie coś przeciwnego...Księża, pomóżcie, wypowiedzcie się na ten temat, pliz...
az2019.12.15 20:48
@Durczykiewicz - na temat incydentu z pachamamą jest interesująca rozmowa z red. Lisickim: https://www.youtube.com/watch?v=tVBRBHrgiBY&feature=youtu.be Natomiast o.Augustyn Pelanowski napisał już rok temu: „Antychryst będzie tak naprawdę bezwyznaniowcem i będzie głosił kult Matki Ziemi, pachamama, zamiast Matki Bożej – ona będzie jedyna, ziemia-żywicielka, ta, która chroni! W jego przepowiadaniu ziemia to siostra ludzkości!”. Słowa te znajdują się we wstępie do książki ks.Piotra Glasa pt. „Ostatnie wołanie Maryi", na str.24.
jokR2019.12.16 0:50
oczywiście katolik może i powinien czcić Ziemię a nawet ją całować. Pod warunkiem, że jest to Polska Ziemia ;)
Durczykiewicz2019.12.15 13:21
TAK na gorąco, po przeczytaniu tego tekstu, to oczywiście Matka Boża nigdy nie stawiała się i nie chciała być stawiana na równi z Bogiem! Miriam jest stworzeniem, a nie Bogiem. Bóg jest jeden w Trzech Osobach, Zbawiciel jest jeden w Osobie Jezusa Chrystusa, ale Jego przyjście na świat, które wkrótce będziemy świętować kolejny raz zostało "uzależnione" od fiat Maryi. Logicznym jest zatem nazywać Matkę Bożą Współodkupicielką w tym sensie, że przez Nią Pan Jezus przyszedł na świat...owszem, Bóg wyposażył Maryję w potrzebne łaski, ale nie odebrał Jej wolnej woli, a więc mogła odmówić...w pewnym sensie ma szczególną zasługę w przedziwnym planie Boga...przepraszam, ale głupotą to jest rozumienie tego tytułu Matki Bożej dosłownie...przepraszam jeśli obraziłam kogokolwiek...poza tym od zawsze słyszę ten tytuł Maryi w kościele...jest w KK znaczenie więcej podobnych nieścisłości, i nie wiem, czy tak ostre słowa papieża nie wynikają z jego kontaktów z protestantami, którzy katolikom zarzucają bałwochwalstwo...jeśli tak, to gdzie my idziemy, w którą stronę...???
az2019.12.15 20:32
@Durczykiewicz - jeżeli rzeczywiście Papież wyraził się w ten sposób, to są to bardzo bolesne słowa! Żeby nie zwariować w tym duchowym zamęcie, zachęcam do przeczytania kilku zdań, zapisanych przez współczesnych nam proroków, na temat Matki Najświętszej: "Czy nie wiesz, stworzenie, że Ja jestem Sercem Jej Serca, Duszą Jej Duszy, Duchem Jej Ducha? Czy nie słyszeliście, że Nasze Dwa Serca są zjednoczone, stanowiąc Jedno? Czcij Moje Serce Odkupiciela i czcij Jej Serce Współodkupicielki, otaczaj szacunkiem Rozkosz Mojego Serca, która wznosi się jak Jutrzenka, oświetlając ziemię pogrążoną w ciemności. Doceń Serce Królowej jaśniejące nad ludzkością bardziej niż wszystkie gwiazdozbiory razem wzięte, błyszczące bardziej niż słońce, jasne jak Moja Chwała ze względu na Jej wyjątkową doskonałość. Otaczaj szacunkiem Tabernakulum twego Boga, poważaj i ceń w najwyższym stopniu Mój Tron, tak jak Ja go cenię." (...) Przyjdźcie do Tej tak Błogosławionej, która ukazuje matczyną Miłość Swoim dzieciom, wskazuje im drogę do Nieba. Przyjdźcie do Współodkupicielki współdziałającej z waszym Odkupicielem, której Serce gorejące Miłością ofiarowało się, aby zostać przeszyte z waszego powodu. Przyjdźcie uczcić to Serce jaśniejące jak lampa, całe płonące blisko Mojego Serca." (...) "Czy nie słyszeliście, że Blask Jutrzenki ma właśnie zapanować i zabłysnąć w każdym sercu, które zostało poświęcone Naszym Dwom Boskim Sercom, od których otrzyma ono przebóstwienie? To przebóstwienie, które rodzaj ludzki utracił w chwili upadku... Grzech bowiem wszedł na świat poprzez jednego człowieka, poprzez grzech – śmierć. Mój Plan Odkupienia został przyjęty przez Serce Maryi – Współodkupicielki, drugiej Ewy, doskonałej na Obraz Boga, abym Ja – Nowy Adam, znalazł w Jej Niepokalanym Sercu Mój Raj. " Pozdrawiam :)
obserwator2019.12.15 9:32
Współodkupicielka bo np. dała ciało, w którym Bóg odkupił człowieka
Ja2019.12.15 9:04
Bergolio Franciszek nienawidzi Maryi. Niszczy podstępnie wiarę i tradycję katolicką. Nie ma on prawdziwych , sakramentqlnych święceń kapłańskich, nie ma wiary u niego w Jezusa Chrystusa jak Zbawiciela, nie wierzy też e Boga w rozumieniu chrześcijańskim, jest masonem satanistą. Jego Msze , czyli eucharystie są "puste', niesakramentalne, nie ma tam przeistoczenia postaci chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.Trzeba dodać, że nie wierzy on w Sakramenty ustanowione przez Chrystusa.. Jest on zapowiedzianym przez św. Jana Apostoła w Apokalipsie : Fałszywym prorokiem i bestią na usługach smoka , tj. Szatana. Dlatego mamy pełne prawo jako wierzący do przeciwstawiania się jemu, niszczącemu wiarę Chrystusową, Katolicką . Mówimy: 'nie.\' antypapieżowi Bergolio !.
Durczykiewicz2019.12.15 13:26
Oby to nie była prawda....
Damian2019.12.15 8:46
Tym razem Papież powiedział coś mądrego i zachował się jak odważny pasterz.
Kubiak2019.12.15 8:24
Coraz bardziej mi się ten papież podoba. Otworzył drzwi kościoła aby śmieci wywiało. Teraz przypomina to co oczywiste. W Polsce dziwny kult Maryjny. W Licheniu na centralnym ołtarzu jest jej portret. Zachowujemy sie jak starożytni co w różnych kultach chcieli mieć opiekuńczą boginię-matkę. Dobrotliwą, co słucha ludzi i oddala gniew samego Boga. Tak jak Matka co broni syna aby Ojciec go paskiem nie zlał po tyłku. To freudowski powrót do dzieciństwa i dziecinnego poczucia bezpieczeństwa.
Ja2019.12.15 7:46
Temu demonicznemu heretykowi papieżowi Franciszkowi nie bójmy się powiedzieć : NIE w sprawach wiary i tradycji katolickiej. Mamy do tego pełne prawo aby bronić zasad wiary niszczonej przez heretyka i masona satanistę.. Trzeba brać przykład z kard. Wyszyńskiego który powiedział non possumus gdy przyszło do obrony zasadniczej wiary świętej. Nie dajmy sobie wydrzeć z serca naszego Maryi Matki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dla czczonej przez niego bogini płodności Pachamamy.
anonim2019.12.15 7:09
Bergolio Franciszek walcz z Matką Bożą, bo to Ona zagraża jego hołdowaniu dla dla czczonej przez niego bogini płodności Pachamamy. On, heretyk się odezwał zagrożony przez kult maryjny...
sp2019.12.15 3:30
Odkupicielem jest tylko Jezus Chrystus, Syn Boży. Maryja nie jest Odkupicielką. Lecz tak, jak wszystkie grzechy ludzkości boleśnie dotknęły Serca Jezusa, tak również dotknęły i Serca Maryi, która za nie wszystkie współcierpiała wraz ze Swoim Synem stojąc pod Krzyżem. Dlatego Maryja JEST Współodkupicielką. Taka jest prawda.
sp2019.12.15 2:52
Totus Tuus...
Beata Anna Maria2019.12.14 23:03
Dziękuje papieżu Franciszku jeden jedyny jest odkupiciel Jezus Chrystus zjednoczony z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.
aaa2019.12.14 22:24
Nie no wiadomo Pachamama!
Zenon2019.12.14 21:56
Cierpiała dla samego cierpienia? Za nikogo nie ofiarowała tego gigantycznego cierpienia, które odczuwała?
Jan2019.12.14 22:21
Wielu ludzi cierpi ale nie sprawia to iż mają moc zbawczą - ma ją tylko Bóg trój jedyny prze Jezusa Chrystusa. kto tego nie pojmuje ten heretyk, albo co gorsza opętany.
matematyk2019.12.14 23:05
Ale niewielu ludzi jest Niepokalanie Poczętych!!!! My nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sami odpokutować naszych win. A Maryja była czysta, nieskalana, więc i Jej cierpienia miały inny wymiar. Ponadto jako istota bezgrzeszna, o bezgrzesznej naturze w inny sposób była zjednoczona z Chrystusem. A do tego Boskie Macierzyństwo. To sprawia, że Jej cierpienia musiały być niewyobrażalnie większe niż to możemy pojąć. Oczywiście to wszystko otrzymała Maryja z Bożej łaski i dlatego Bóg chce byśmy widzieli w Niej współodkupicielkę. Ponieważ Tajemnica Wcielenia jest zalążkiem wszystkich innych Tajemnic Chrystusowych, a Maryja ma w niej swój współudział, więc ma także współudział w Odkupieniu. A ostatnim zdaniem heretykami uczyniłeś wielu wielkich świętych.
1235813...2019.12.14 20:20
Matka Boska, w swej skromności, takiego tytułu by nie chciała, ale my chcemy ją tak tytułować. Schizmatycy od lutra dezawuują lub wykluczają Matkę Boską z przedmiotu wiary, a Katolicy tym się właśnie od nich różnią. Coraz więcej podejrzanych działań ze strony F. No ale to tylko znak, że nadejście Pana bliskie...
matematyk2019.12.14 18:12
Święty Jan Paweł II, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. ojciec Pio, siostra Łucja, św. Franciszka Cabrini, św. Jose Maria Escriva, św. Edyta Stein plus cała rzesza świętych, papieży, kardynałów, teologów...no nic, same debile. Franciszku, ranisz Kościół. Nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, nie wypowiadaj się tak radykalnie. Inny przykład to ,,Telegrafistka z Medjugorie". Ale jakoś pisać, że Bożą Wolą jest mnogość religii - tu głupoty nie ma. Franciszku ludziom się kłaniasz, a nie Bogu, także dosłownie, a to na pewno nie utwierdza Twoich braci w wierze.
matis892019.12.14 17:45
Bergoglio Fałszywy Prorok nie katolik dopiero co swoją współodkupicielką i boginią uczynił pachamame w świątyni Jezusa i przed Jego ołtarzem. Więc zrozumiałe że nie uznaje Jezusa i Maryi, a tych co uznają nazywa głupimi.
ian2019.12.14 17:32
JPII stwierdził że Maryja była odkupicielka czy komunista bergolio łże ? wszystko na to wskazuje komunista bergolio chce wymieszania ras w bibli napisane jest że bóg dał narodom swoje miejsca i języki,bergolio i jego diabelska paczka w watykanie to wysłannicy diabła
dsa2019.12.15 9:36
JPII całował Koran i w Asyżu modlił się pośród wielu pogan i ich bożków podobnych do Pachamamy. Więc Franciszek nie różni się od JPII. Poza poglądem na "współodkupienie".
m42019.12.14 17:15
No nie lubi Maryi ten antypapież, bo Ona zetrze głowę węża, czyli ...mokra plama nie zostanie z Franciszka
Agnieszka2019.12.14 16:39
Przeraża mnie ten człowiek na stanowisku papieża. Miałam dobra intuicję, że coś złego się dzieje, gdy zamiast zacząć od pochwalenia Boga rozpoczął swój pontyfikat od "dobry wieczór". Jak można o tak poważnych kwestiach rzucać sobie prywatne opinie gdzieś tam i to w sposób tak lekceważący dla Maryi. Wprowadza sobie patchamame do Watykanu, nie rozeznając problemu, że każe czcić bożka, potem przeprasza za jego wywalenie a teraz gada sobie o Maryi jak przekupka na targu, bo od razu widać, że nawet przez minuty modlitwy rozeznaniu tej kwestii nie poświecił. Wkrótce zaneguje wszystkie objawienia Maryjne uznane przez Kościół, bo tam pokorna Maryja ze względu na cześć Boga mówiła o swoich przymiotach przez Boga Jej darowanych jak choćby to, że jest Niepokalane Poczęcie. Zachowuje się ten papież jak ateista a na pewno nie katolik skoro zarzuca, że jeżeli Maryja prosiłaby o jakiś tytuł dla siebie, to robiłaby to nie jako pokorna służebnica Boga wypełniająca Jego wolę, ale jako zbuntowana przeciw Niemu i pragnąca Mu zabrać dla siebie cześć, chwalę za Jego zasługi. Podłe i heretyckie jest takie traktowanie przez papieża Maryi, którą Jezus nam dał, by do Niego prowadziła. A Jan Paweł II nazywał Maryję współodkupicielką, więc niech ten papież o podwórkowym poziomie wiedzy i zdolności teologicznych nie nazywa naszego świętego papieża głupim, bo Mu do piet nie dorasta.
AB2019.12.14 16:25
Porównajcie sobie odpowiedź Benedykta z odpowiedzią Franciszka. Rezultat podobny, ale jakże inaczej powiedziane!!! Benedykt ludzi nie obraża, nie mówi, że ktoś jest głupi, podaje argumenty w oparciu o Pismo. A ponieważ wykształcenie teologiczne Franciszka jest mierne, jego odpowiedź brzmi: nie bo nie, bo jesteście głupi. A Matka Boża była jednak kimś więcej niż uczennicą i jej cierpienie przy katowanym Chrystusie było największe, bo była kochająca Matką!!! Uczennicą to była Maria Magdalena, Maria i Marta itd. Ale nie sądzę, że Najświętszej Marii Pannie można było przyznać tytuł Współodkupicielki. Odkupić człowieka mógł tylko Bóg, po to przyszedł na świat, a NPM była jednak człowiekiem.
Ave Maryja2019.12.15 14:36
OCZYWIŚCIE, że Maryja była "tylko" człowiekiem! ZAWSZE I WSZĘDZIE Kościół i święci Kościoła to głosili! Ale to człowieczeństwo Maryi było CAŁE otwarte na przyjęcie świętości Boga! To przecież Bóg mówi do człowieka: "Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty" I Maryja BYŁA ŚWIĘTA ŚWIĘTOŚCIĄ BOGA I DZIAŁANIEM BOGA W NIEJ! Bóg zawsze "potrzebował" WSPÓŁUDZIAŁU człowieka w dokonywaniu cudów (np.jedna rybka przy rozmnożeniu chleba, dzban wody przy zamianie w wino itd, wiary przy uzdrowieniach). Głupotą jest mówić, że Bóg nie potrzebował i nie pragnął WSPÓŁUDZIAŁU CZŁOWIEKA przy zbawieniu człowieka!!! Po to właśnie Maryja poczęła się bez grzechu pierworodnego! Po to umierając na krzyżu Jezus JĄ dał nam za Matkę i ONA była POŚREDNICZKĄ przy narodzinach Kościoła! Niech sobie Franciszek poczyta katolickich świętych, co na ten temat mówią! Ale - jeśli chce się sprotestantyzować Kościół, to najpierw trzeba ZABIĆ MA TKĘ BOGA - bo to ONA DEPCZE WSZYSTKIE HEREZJE!!! Herezje Franciszka też zdepcze!
AB2019.12.16 0:16
Pełna zgoda. Ale i Jan Paweł II i Benedykt cofnęli się przed przyznaniem NMP tego tytułu. To prawda, ze dzięki zgodzie NMP Chrystus mógł dokonać dzieła odkupienia. Ale trzeba tez poczytać Ewangelie i zobaczyć, że Chrystus mówi o odkupieniu ZAWSZE jako o Swojej misji. Mówi, że to On przyszedł, żeby odkupić świat. Ani słowa w tym kontekście o Matce. Więc bądźmy wierni Ewangelii.
Palindrom2019.12.14 15:33
Za mało jest dogmatów do "olewania"? W którym to uznanym objawieniu Matki Boskiej wzywała do nazywania jej "współodkupicielką"?
Reytan2019.12.14 15:23
Uswiadomilem sobie,ze franciszek nie mowi o Maryi,tylko jak zwykle ,celowo skloca swoich krytykow. To jest podly i zaklamany LOTR,prawdziwy Judasz.
Reytan2019.12.14 15:19
Jeszcze raz sie potwierdza,ze franciszek jest judaizujacym protestantem.
matis892019.12.14 15:13
Aż bije po oczach pycha i buta Bergoglio. To głupota, jesteście głupi... Bergoglio potrafi bluzgać, mówić dosadnym językiem ale tylko do katolików by ich poniżyć. Czci pachamamę, obce bożki, obce religie o których mówi że one też są od Boga, uprawia bałwochwalstwo... ale nikt na ten temat nie usłyszy od niego że to głupota choć to sprawa znacznie poważniejsza. Maryja jest współodkupicielką przez swoje macierzyństwo, Jezus to przez nią rozpoczął swoją boską działalność choć sam na weselu w Kanie tego nie chciał to zrobił to przez Maryję. Tak jak Jezus przyszedł bez grzechu pierworodnego tak i Maryja. To Jezus nas odkupił a narodził się w Matce.
Stanislaw2019.12.14 15:52
Myślę, że papież jest od nauczania, a nie od besztania nienauczonych.
Michał Pasierb 2019.12.14 14:59
"tontera" to English: foolishness, silliness, nonsense- może lepiej brzmiałoby to ostatnie:"nonsens". Słowo "głupota" brzmi w tym kontekście niefortunnie i ....głupio. Zbawienie i odkupienie świata przez SYNA BOŻEGO nie wymaga ŻADNEGO dopełnienia. A ci, którzy chcą dogmatu i tytułu "współodkupicielki" wprost to sugerują.....MARYJA nie jest Bogiem; jest najdoskonalszym arcydziełem TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - ale stworzeniem.
Algirdas syn Vytautasa2019.12.14 15:44
«nonsense-» znaczy nonsens minus?
Turogniew syn Bladwinga2019.12.14 14:36
Nie przypisujcie Miriam z Nazaretu cech boskich — mówi papa Francis.
Stanislaw2019.12.14 18:18
Masz rację, ale ...ale ja też i Ty mamy jakieś cechy Boskie, bo jesteśmy "na obraz i podobieństwo Boże" i jesteśmy synami Bożymi" I takiech cech Boskich mamy więcej. Więc ostrożnie. Biblia i nasza wiara poslugują sie wieloznacznością słów!.
kt2019.12.14 14:36
Jak na teologa (i papieża) określenie ,,uczennica'' w spuściźnie już ustalonych dogmatów brzmi niedobrze. Teologia maryjna to bodaj najtrudniejszy element teologii i niestety papież nie wykazał się na tym polu tą wypowiedzią, wręcz przeciwnie. Ten styl, a raczej jego brak, pokazuje smutną prawdę o nim, jako o teologu jedynie wybiórczo traktującym doktrynę katolicką. Poza tym zdaje się być też teologiem jakiejś innej chyba religii, w której pogańskie bałwany czci się w kościołach. Pomieszanie, które nie przywodzi żadnych pocieszających konstatacji, a wręcz przeciwnie.
AB2019.12.14 16:29
Jak donoszą media wyznaczył też już następcę, pewnie podobnego do siebie. I mianuje kardynałów, którzy działają w tym samym kierunku i wybiorą dla siebie odpowiedniego papież. Mam nadzieję, że jednak to tego nie dojdzie. Kościół bardzo potrzebuje mądrego, odważnego, świętego i wykształconego papież. Na pewno tacy są, oby ktoś z nich został wybrany.
Mikołaj 2019.12.14 14:19
Tak jak jest o nim napisane : " W ów dzień, mówi Pan Zastępów, kołek wbity na miejscu pewnym nie wytrzyma, lecz złamie się i spadnie, a cały ciężar, który na nim wisiał, roztrzaska się. Albowiem Pan powiedział." . Całość rozdziału dotyczyła urzędu najwyższego arcykapłana , a w końcowym fragmencie od wersu 20-go urzędu Piotrowego .Kołek złamał się wtedy gdy abdykował Benedykt XVI- ty.Tą częścią kołka który został wbity w ziemi jest on , a ta częścią która runęła na ziemię , jest Franciszek . Runąć na ziemię oznacza także , myśleć po ludzku a nie po Bożemu . I tak jest w tym przypadku - on niczego nie rozumie głębiej , lecz analizuje stosując płytką ludzką logikę .Jakże on jest ograniczony w myśleniu !. W Chrystusie współodkupienie to nie tylko dzieło Maryi , ale każdego członka mistycznego ciała Chrystusa !.Chyba na Jasnej Górze nie bez przyczyny przewrócił się przed obrazem MB , tak aż przełamał mu się pastorał .To także znak wypełnienia się zacytowanych przeze mnie słów Izajasza .
Jim2019.12.14 21:35
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Mikołaj 2019.12.15 9:17
Dokładnie !. Wszyscy którzy wypełniają naukę Jezusa Chrystusa (dobrze zrozumianą , bo tacy są jego prawdziwymi uczniami ! ) uczestniczą w dziele odkupienia i zbawienia świata .Innymi słowy trwają w winnym krzewie , którym jest Chrystus i w Nim mają udział w dziele odkupienia . Gdy Jezus rzekł :" «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi " , właśnie o tym zapowiedział .Bo świadek to nie jest osoba która zaczepia ludzi na ulicy i zakłóca ludziom mir domowy , ale osoba która udziela Chrystusa : W posłudze ołtarza i w każdej dziedzinie życia .To dlatego mówimy ,że np. firma świadczy usługi ,a np. w zeznaniach świadczymy prawdę .
Beata Anna Maria2019.12.14 23:31
Bóg nie potrzebuje pomocy,, każdego członka ,, i nie szuka pomocników do współodkupienia bo jest Bogiem.Odkupienie nie jest dziełem Maryi. Proszę najpierw słowa cytowane brać do własnych wydarzeń- ,,tak jest o nim napisane,,
Mikołaj 2019.12.15 9:03
Pośród wielu podobnych nauk Jezusa , co uczynisz z tą , heretyczko !? : " Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…" .Powiedział " mój owoc " czy " wasz owoc " ?! .
Beata Anna Maria2019.12.15 22:58
Tak manipulować Pismem Świętym żeby udowodnić kłamstwo i stawiać człowieka na równi z Bogiem i w miejscu Boga może tylko ktoś kto wydaje cierpkie owoce .Dziękuje Bogu że już od ponad dwóch lat nie muszę takiego przepowiadania słuchać.
Mikołaj 2019.12.16 6:05
Pokazanie palcem błędu rozumowania nazywasz manipulowaniem Pismem Świętym ?! .Twój " Bóg " to to bałwan , którego ulepili ignoranci , którym wydawało się że coś rozumieją !. A co zrobisz z tym , co zresztą potwierdził Jezus ?! : " Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach: cała ziemia chwieje się w posadach4. 6 Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego5. 7 Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie»." .Idź do ślepych wilków , które uprowadziły cię z owczarni Chrystusowej , niech ci to wyjaśnią ! .
Beata Anna Maria2019.12.16 14:10
Powiedział wilk przebrany w owcza skórę
Mikołaj 2019.12.16 22:16
Ten przytyk tak do mnie pasuje , jak sokoli wzrok do tego ślepego gremium w którym utknęłaś .
Michauowa2019.12.14 13:53
Rozkoszne są te dywagacje na temat tych fikcyjnych wydarzeń.
sdf2019.12.14 14:02
Zamilcz idioto albo idź się prześpij przygłupie !
14/12/192019.12.14 14:35
Do budy, rudy lamusie.
Imię2019.12.15 9:06
Przejdź się do hospicjum i zobacz jak ludzie umierają. A potem mów o fikcyjności. Byłem wolontariuszem i asystowałem przy śmierci komucha. Zatwardziały komunista. Wiesz jakie było jego ostatnie słowo zanim wydał ostatni wydech? " Maryja". Dziękuję.
Michauowa2019.12.15 16:01
To ma o czymś świadczyć?
Matka Polka2019.12.15 22:27
O tym, że ktoś wymodlił mu łaskę nawrócenia i najprawdopodobniej nie został potępiony. Czy tak będzie w Twoim przypadku człowieku- nie wiadomo.
katolik2019.12.14 13:12
Za pontyfikatu obecnego Biskupa Rzymu jak sam się określił, po wybraniu na Stolicę Apostolską, Papież Franciszek, daleki jestem by moc oceniać Jego działania jako osoba subiektywna, cywilna, świecka, ale ponad 2000 lat chrześcijaństwa stworzyło tradycję, są Dogmaty, wiara ludu, i po tylu latach podważa się to co istotne, od encyklik Franciszka w której "rozwadnia" się doktrynalne oczywistości, po m.in. okaleczanie naszej chrześcijańskiej wiary, po przez dowolność sprawowania Najświętszej Eucharystii Mszy Świętej i pomijaniu wielu wezwań i modlitw które usunięto po Soborze Watykańskim II jak i odwróceniu się kapłana sprawującego Mszę Święta tyłem do Tabernakulum, Matka Boża jest wzywana w wielu litaniach, modlitwach, na całym Świecie jako Współodkupcielka, komuś bardzo zależy na atakowaniu Kościoła Katolickiego i Wiary i tradycji.
Stanislaw2019.12.14 13:31
Na pewno nastąpi kiedys wyjaśnienie, że nie wolno Maryi nazwać współodkupicielką w znaczeniu równości w odkupianiu świata. Inne jest Odkupicielstwo Chrystusa, a inne, bo tylko narzędne, pośrednictwo Kościoła - dzieki postanowieniu Chrytusa: "Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam" - to ma znaczenie do dziś w Kościele!
AB2019.12.14 14:32
Nie jest Współodkupicielką Matka Boża, bo odkupić ludzi mógł tylko Bóg. Natomiast w pieśniach ludzie zwracają się do Niej - Ty, któraś współcierpiała. I to chyba jest słuszne, bo kochająca katowanego Syna Matka cierpi niewyobrażalnie. A przecież Ona tam była!!! Zresztą cierpiała od początku: Dziwna ciąża, 100 km w 9 miesiącu z Nazaretu do Betlejem, poród wśród zwierząt, ucieczka do Egiptu itd.
Stanislaw2019.12.14 15:50
Ale żeby to Odkupienie Chrystusowe trafilo do ludzi, musi byc Kościół i jego ludzie, pośrednicy zbawienia. Na wzór biblijnej swobody nazewniczej można ic h nazwać pośrednikami albo współodkupicielami, zastrzegając tylko że to tylko jakaś analogia, jakiś udział pośredni. Słownictwo wieloznaczne, ale dopuszczalne.
Inka2019.12.14 19:17
Oświeć mnie w jakiej litanii do Matka Boża jest nazwana Współodkupicielką
Stanislaw2019.12.14 13:03
Nie wolno jednak wylewać dziecka z kąpielą. Terminologia biblijna jest bogata, np. pośrednictwo: inne jest Jedyne Jezusowe, inne jest Mojżesza, inne proroków i apostołów, a inne członków Kościoła, a Maryja jest w nim od jego zarania i to w specjalny sposób. Podobnie w sprawie odkupicielstwa Jezusowego i zbawienia - Kościół ma w nim udział jak gałązki i latorośle w życiu krzewu winnego. "W imieniu Chrystusa poselstwo sprawujemy jakby Boga samego" - nie wiecie, kto i gdzie to powiedział?
Mikołaj 2019.12.14 14:21
Słusznie mówisz ! .
Wawa2019.12.14 17:06
"Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor. 5,20)
ja2019.12.14 12:51
Ojcze święty musisz się zdecydować. Popierasz objawienia Amsterdamskie (które ewidentnie są demoniczne) oraz ruch który się wytworzył przy tym objawieniu. Więc jeśli mówisz że "Nigdy nie przedstawiała siebie jako współodkupicielki" to proszę jasno w jakimś dekrecie potępić ten ruch objawień Amsterdamskich bo tam właśnie takim słowami przedstawiła się "Pani" Oczywiście węża pod stopami nie ma, a głównym państwem na którym opiera się ta Pani to Niemcy i Anglia (i wszystko jasne)
Katolik Tradycjonalista2019.12.14 13:46
Nie można i nie warto swojej wiary opierać na prywatnych objawieniach, ale na nauce Kościoła Katolickiego, która wynika z głównego Objawienia Bożego.
Tasman2019.12.14 14:34
Od kiedy objawienia amsterdamskie są potwierdzone przez Watykan (Kongregację Nauki Wiary)?
Michał Pasierb 2019.12.14 15:02
nie są i nie będą.
Ewa B.2019.12.14 16:44
Czy nie jest tak, że Maryja powiedziała o sobie "Jestem Niepokalane Poczęcie" już po uznaniu tego przez Kościół? Czy prawdziwa Maryja wychodziłaby przed ustalenia Kościoła? Nawet Pan Jezus polecił św. Faustynie wykonywać tylko te Jego polecenia, które potwierdzi ksiądz lub jej przełożony.
Stanislaw2019.12.14 12:48
Tym razem widać, że zna się papież Franciszek na teologii, bowiem w tyej dziedzinie narzekania było już za nadto!
Stanislaw2019.12.14 13:21
Trzeba po prostu zmodyfikować nasze słownictwo redligijne, żeby w kulcie maryjnym ZAWSZE eksponować istotne dzieło Chrystusa, dzieło Boga samego. Nie można czić Maryi inaczej niż w kontekście jedynego Sprawcy, Chrystusa, który jednak nas powołuje do współdziania i współudziału w jego misji zbawczej w Kościele. Tak samo nie można ani Maryi, ani świętym przypisywać cudów inaczej, jak tylko udziału w Bożym działaniu! Innymi słowy, nie można Boga odsyłać na emeruturę, bo rzxekomo nadeszło nowe pokolenie cudotwórców :-))
AB2019.12.14 14:26
Porównajcie sobie odpowiedź Benedykta z odpowiedzią Franciszka. Rezultat podobny, ale jakże inaczej powiedziane!!! Benedykt ludzi nie obraża, nie mówi, że ktoś jest głupi, podaje argumenty w oparciu o Pismo. A ponieważ wykształcenie teologiczne Franciszka jest mierne, ,jego odpowiedź brzmi: nie bo nie, bo jesteście głupi. A Matka Boża była jednak kimś więcej niż uczennicą i jej cierpienie przy katowanym Chrystusie było największe, bo była Matką!!! Uczennicą to była Maria Magdalena.