10.12.14, 10:22Szkoła w Irlandii cenzuruje św. Pawła! (fot. Wikipedia)

Szkoła w Irlandii cenzuruje św. Pawła!

Szkoła w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej, ocenzurowała Biblię. Na jednej z lekcji etyki chrześcijańskiej uczniowie otrzymali kartkę zwierającą nauczanie Pisma w kwestiach niemoralnego zachowania. Ojciec jednego z dzieci złożył do dyrekcji skargę, bo Pismo „dyskryminowało” homoseksualistów.

W materiale szkolnym znalazł się cytat z 1 Listu do Koryntian 6, 9-11:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego”.

Szkoła pytała następnie:

- co mówią nam te wersy o homoseksualistach?

 - kto jeszcze jest wzmiankowany oprócz homoseksualistów?

- jaka jest nadzieja dla tych wszystkich ludzi?

Szkoła chciała w ten sposób wprowadzić uczniów w chrześcijańską etykę w obszarze kwestii moralności osobistej oraz rodzin.

Dyrektor Andrew Gibson mówi, że materiały zawierające ten cytat i te pytania nie będą już więcej używane w szkole ze względu na protest jednego z rodziców, który poczuł się urażony.

W ten sposób ideologia LGBT doprowadza do jawnej cenzury Pisma świętego w przestrzeni publicznej – i to nawet z lekcji etyki chrześcijańskiej. 

pac/life site news

Komentarze

anonim2014.12.10 10:35
Na katechezie w Polsce też dokonuje się jawnej cenzury św. Pawła celowo nie przedstawiając np. cytatu z Listu do Kolosan: "Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom".
anonim2014.12.10 11:10
@twowish Człowieku wyluzuj bo plugawa nienawiść zalała ci rozum i serce.
anonim2014.12.10 11:11
Kosciol i fronda tez uprawiają swoista cenzure biblii,eksponujac stwierdzenia wygodne a pomijając milczeniem niewygodne.-To omawiane w artykule jest akurat niegodziwe i podle w stosunku do bliźniego,ktorego podobno trzeba kochac.Dlatego protest rodzica w pełni uzasadniony.Nie wolno w szkole ksztaltowac postawy pogardy do drugiego człowieka.Amen.
anonim2014.12.10 11:15
Z listu św. Pawła do Filemona: "Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa - proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. (...) Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! (...) Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego."
anonim2014.12.10 11:44
@grzechol Dać Ci Biblię do interpretacji to jak dać małpie karabin. Poczytaj całość pism Pawła, szczególnie List do Filemona, potem zastosuj zasadę Sitz im Leben i wtedy pisz. Tak jedynie się kompromitujesz, zresztą nie pierwszy raz na tym forum. @brokrak "Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli" (J8,32)
anonim2014.12.10 12:30
grzechol: Czy mógłbyś wskazać fragment z cytowanych wersów listu św. Pawła, z którego wysnuwasz takie wnioski? Jak tam nic o katolikach, protestantach, prawosławnych, hinduistach ani ateistach nie widzę.
anonim2014.12.10 12:46
"18 Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu6. 19 Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 20 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu7. 21 Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. 22 Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. 23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, 24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! 25 Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a [u Niego] nie ma względu na osoby."
anonim2014.12.10 14:45
@grzechol Do czytania Biblii (i nie tylko) potrzeba choć trochę inteligencji, jak widać w twoim przypadku tej cechy bardzo ci brakuje, zresztą nawet Biblia mówi że słowo Boże nie powinno być rzucane przed wieprza! Niesamowite jak trafne to określenie niektórych ludzików, prawda @grzesiu?! Sądzę że homoseksualnych zboczków boli ta prawda która wyraźnie pokazuje czym jest homoseksualizm i jak bardzo obrzydliwy jest w oczach Bożych! Stąd próby nawet cenzury słowa Bożego, notabene śmieszne i próżne ale pokazujące jak bardzo ci ludzie cofnięci są w swoim człowieczeństwie i jak działa na nich aktualna homopropaganda!
anonim2014.12.10 14:47
@tnn Co tu jest do interpretacji? Przekaz jest jasny: niewolnicy mają być posłuszni swoim doczesnym Panom. Oto Słowo Boże. @BlueDraco Przeczytałem twój komentarz trzy razy, i nadal nie wiem o jakich buddystów czy hinduistów ci chodzi.
anonim2014.12.10 17:29
a potem co drugi w szkole to pedał albo lesba
anonim2014.12.11 6:29
widzę, że niektórzy tu się obsrywają bez powodu: ktoś wysyła dziecko do szkoły i za to płaci (bezpośrednio szkole albo pośrednio w podatkach - forma jest tutaj nieistotna), więc również oczekuje że jego dziecko nie będzie wychowywane w duchu "jedynych słusznych poglądów" i dyskryminacji wszystkich mających w jakikolwiek sposób inne. Ponadto, zajęcia były z etyki chrześcijańskiej, a nie religii katolickiej - a jak dobrze wiemy kościoły protestanckie mają trochę inne podejście do homoseksualizmu od katolickiego. Czy jeszcze coś trzeba tu tłumaczyć? A no i warto jeszcze wspomnieć że z tekstu mówiącego o złodziejach, bałwochwalcach i cudzołóżcach wybrano oczywiście homoseksualizm, bo w końcu lepiej lepiej mieć jakieś bożki, albo kraść / zdradzać żonę, oby tylko nie być homo.
anonim2014.12.11 8:32
Dziwi mnie to, że cenzurowane są w tym przypadku nawet same PYTANIA, bo przecież szkoła żadnej tezy nie postawiła. Materiał mógł posłużyć do naświetlenia zróżnicowania stanowisk w tej sprawie - i jako taki był całkiem uzasadniony na lekcjach etyki, która sama w sobie powinna nieść pełną wiedzę - choćby traktować ją tylko w wymiarze historycznym.
anonim2014.12.11 8:33
Dziwi mnie to, że cenzurowane są w tym przypadku same PYTANIA, bo przecież szkoła żadnej tezy nie postawiła. Materiał mógł posłużyć do naświetlenia zróżnicowania stanowisk w tej sprawie - i jako taki był całkiem uzasadniony na lekcjach etyki, która sama w sobie powinna nieść pełną wiedzę - choćby traktować ją tylko w wymiarze historycznym.