11.09.17, 13:05Fot. Chruściel, Wikipedia, domena publiczna

Jest analiza BAS: Roszczenia wobec Niemiec są zasadne

Jest już opinia Biura Analiz Sejmowych dotycząca możliwości dochodzenia przez Polskę reparacji od Niemiec za II wojnę światową.

„Zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione”

- czytamy w analizie, którą na stronach sejmowych opublikowano w językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.

Analiza powstała na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka z sierpnia tego roku. Całość przeczytać można pod TYM adresem.

dam/sejm.gov.pl,Fronda.pl