10.01.18, 17:18Zdj. Piotr Drabik, lic. CC BY SA 2.0, via Wikimedia Commons

Jest opinia ws. teczek TW 'Bolek'. Wałęsa sam podpisał 'lojalkę'?

"Odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę"- czytamy w 235-stronicowej opinii biegłych badających teczki Tajnego Współpracownika o pseudonimie "Bolek". Ekspertyzę opublikowano na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Badania Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna były prowadzone od 20 maja 2016 do 23 stycznia 2017 roku. Ustalono m.in., że 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za informacje przekazane funkcjonariuszom bezpieki zostało w całości nakreślonych przez byłego prezydenta i legendarnego przywódcę pierwszej "Solidarności", Lecha Wałęsę. Pokwitowania powstały między 5 stycznia 1971 roku a 29 czerwca 1974 roku i opiewały na łączną kwotę 11 700 zł. 

Publikację opinii Instytutu im. Sehna IPN zapowiedział po decyzji gdańskiego Sądu Rejonowego, który po rozpatrzeniu zażalenia pełnomocnika Wałęsy na decyzję białostockiego IPN o umorzeniu śledztwa ws. podrobienia przez SB akt TW "Bolek", zlecił dalsze śledztwo w tej sprawie oraz przygotowanie nowej opinii grafologów. Ta ostatnia wymagana jest ze względu na znaczenie tej sprawy zarówno dla byłego prezydenta, jak i dla historii Polski. 

Efektem prowadzonych od 20 maja 2016 do 23 stycznia 2017 roku badań była licząca 235 stron opinia biegłych, którzy ustalili m.in., że "odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę". Ustalono też - podano w dokumencie - że 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom SB informacje zostało w całości nakreślonych przez Lecha Wałęsę; pokwitowania te powstały między 5 stycznia 1971 roku a 29 czerwca 1974 roku i opiewały na łączną kwotę 11 700 zł.

>>>PEŁNA OPINIA WS. TECZEK TW "BOLEK"<<<


yenn/PAP, Fronda.pl