Jak dowiadujemy się na stronie UOKiK, prezes urzędu Tomasz Chróstny zgodził się na przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press.

Urząd antymonopolowy poinformował w piątek, że działalność uczestników koncentracji w praktyce się nie pokrywa, dlatego też przejęcie Polska Press przez PKN Orlen nie wpłynie na konkurencję na rynku.

- Planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej, na której jest obecna Polska Press, a nie był dotychczas obecny PKN Orlen. Zmianie ulegnie wyłącznie właściciel spółki Polska Press, zaś udziały rynkowe poszczególnych jego uczestników pozostają bez zmian. Po starannej analizie zebranych materiałów i ocenie skutków rynkowych połączenia spełnione zostały kryteria do wydania bezwarunkowej zgody dla koncentracji spółek PKN Orlen i Polska Press – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

mp/uokik/twitter