Zawiadamiam, że 25 stycznia 2021 o godz. 10.00 rano idę siedzieć w Zakładzie Karnym w Siedlcach” – napisał lider Obywateli RP w liście opublikowanym przez „Gazetę Wyborczą”.

Paweł Kasprzak przekonuje, że zastępczą karę aresztu „świadomie wymusił „[…] odmawiając poddania się kolejno karze grzywny i prac społecznie użytecznych, uważam za potrzebne wyjaśnienie powodów, okoliczności i celu protestu, który w ten sposób podejmuję”.

Poinformował, że odbywanie przez niego kary rozpoczyna się dziś o godzinie 10:00. W więzieniu ma przebywać tylko dwa dni, jednak nazywa to „nieposłuszeństwem obywatelskim”. Dodał, że jego decyzja to wyraz sprzeciwu wobec prawomocnego orzeczenia sądu, które jego zdaniem zapadło „w patologicznym systemie”.

za:wyborcza.pl,Fronda.pl