Komisja Europejska oficjalnie wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom, zarzucając władzom tego państwa podważanie prawa Unii Europejskiej. Chodzi o orzeczenie niemieckiego TK dot. skupu obligacji przez EBC.

W 2020 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny podważył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Europejskiego Banku Centralnego. Sędziowie stwierdzili, że orzeczenie „absolutnie nie podlega już wykonaniu w Niemczech”.

Dziś Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu procedury naruszeniowej wobec Niemiec, zarzucając temu państwu naruszenie podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej, w tym zasad autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii. KE zarzuca Niemcom również naruszenie poszanowania właściwości TSUE.

Teraz Niemcy mają dwa miesiące, aby ustosunkować się do zastrzeżeń wysuniętych przez KE.

kak/PAP