06.10.21, 07:05

Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię...

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia

Jon 4, 1-11

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do Pana i mówił: «Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz mi, proszę, moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie».

Pan odrzekł: «Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?»

Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł.

A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: «Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć».

Na to rzekł Bóg do Jonasza: «Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu?» On odpowiedział: «Słusznie jestem śmiertelnie zagniewany». Rzekł Pan: «Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt?»

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus uczy modlitwy

Łk 11, 1-4

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Krystyna2021.10.6 9:40
1,2,3,4,5,6,7,8,9 = 10 Wszystko skopiowane, wszystko w jednym, wszystko dla jednego. Tylko to jedno naprawdę. Nadużycie – to przemoc sexualna, obowiązki domowe, obowiązkowy post w piątek, zadania do odrobienia w domu, praca rolnicza, obowiązek chodzenia do kościoła, spowiedź, obowiązkowe uczestnictwo w zabawie maturalnej, obowiązkowe zakończenie szkoły, przymus do brania lekarstw, lekcja sportu, oglądanie czasopism, mierzenie ubrań. I wszystko w jednym słowie: nadużycie. Żart lubi żartować. – Na innych. I to nie jest nadużycie. Dopiero karetka, trupiarka lub policja stwierdzają owo. Komputer włączony.
co2021.10.6 10:02
Co za dużo spermy agenturalnej?