03.09.21, 08:38fot. wikipedia - domena publiczna

Kobieta broniła domu parafialnego przed ZOMO. Po ponad 60 latach doczekała się zmiany wyroku

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z 24 października 1960 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Zielonej Górze, skazujący kobietę na karę 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności za rzekome czyny chuligańskie wobec milicjantów przeprowadzających eksmisję domu parafialnego w 1960 r.

30 maja 1960 r. w Zielonej Górze miały miejsce protesty, które przeszły do historii pod nazwą „wydarzeń zielonogórskich”. W ich trakcie kilka tysięcy mieszkańców Zielonej Góry broniło Domu Katolickiego, który komuniści chcieli eksmitować. Próby przejęcia budynku od Kościoła trwały od 15 marca 1960 r., kiedy to wydział spraw lokalowych w Zielonej Górze wydał nakaz jego opuszczenia. Jednak Kuria Biskupia odrzuciła żądanie. Ostatecznie komunistyczne władze przystąpiły do siłowego przejęcia budynku przy pomocy milicji (w tym oddziałów ZOMO) i Służby Bezpieczeństwa. Opór stawiło im tysiące mieszkańców. Zostali oni ostatecznie spacyfikowani, a ponad 160 osób zatrzymano.

Prokuratura Powiatowa w Zielonej Górze oskarżyła kobietę o udział w protestach. Kobieta usłyszała zarzut z art. 133 §1 kodeksu karnego (z 1932 r.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 roku o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo. Została skazana przez Sąd Powiatowy w Zielonej Górze na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zbiorowisku publicznym oraz czynną napaść – z pobudek chuligańskich – na funkcjonariuszy MO poprzez rzucanie w nich kamieniami. Przebywała ona w zakładzie karnym od momentu zatrzymania 31 maja 1960 r. do 1 sierpnia 1961 r., kiedy została warunkowo przedterminowo zwolniona. Apelacja obrońcy kobiety została przez sąd odwoławczy odrzucona 24 października 1960 r.

W skierowanej od tego orzeczenia kasacji Prokurator Generalny wskazał, że przypisanie kobiecie przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariuszy MO jest niezasadne. W „wydarzeniach zielonogórskich” to właśnie oddziały milicji, w tym ZOMO, były stroną atakującą, zaś członkowie Kościoła broniący Domu Katolickiego jedynie opierali się bezprawnemu atakowi totalitarnej władzy, która przy pomocy sił porządkowych dyskredytowała Kościół katolicki i ograniczała jego wpływy społeczne. Podkreślić należy, że działania podejmowane wobec zielonogórzan-katolików ocenić należy jako bezprawne nawet z punktu widzenia ówczesnego prawodawstwa.

O bezprawności działań ówczesnej władzy w związku z „wydarzeniami zielonogórskimi” wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy podkreślając, iż było to naruszenie obowiązujących norm konstytucyjnych gwarantujących obywatelom wolność sumienia i wyznania. Z tego punktu widzenia oczywistym nadużyciem było również kwalifikowanie czynów uczestników protestów jako działań z pobudek chuligańskich.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonych wyroków oraz o uniewinnienie kobiety.

 

 

ren/gov.pl

Komentarze

Julia Tabor2021.09.4 2:11
Czerwonoślepi debile z pollicji po dziś dzień atakuja uczciwych obywateli i słuchają rozkazów z Niemiec wielu prowokatorów żydowskich i dziś pracuje w policji
Skrzypek na dachu2021.09.3 19:36
Brawo obroncy kosciola i wiary .
Po 11 ...2021.09.3 13:05
Historia lubi się powtarzać, kiedyś ZOMO pałowało kobiety, a teraz PiS.
Anonim2021.09.3 15:02
wcześniej komuniści pałowali teraz się pałuje komunistów taka zmiana bolszewiku
XD2021.09.3 20:31
XD
Hej "nowy" - czy było już o tym na Frondzie?2021.09.3 11:57
https://www.youtube.com/watch?v=cqtb6XBBBRc
Hej "nowy" - czy było już o tym na Frondzie?2021.09.3 11:40
https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-smierc-25-letniego-ukrainca-w-izbie-wytrzezwien-jest-nagranie-z-kamer-policjanci-zawieszeni-5397615
smutne to:2021.09.3 9:03
historia lubi sie powtarzać, kiedyś zomo a niedawno chuligani protestowali przed kościołami zakłucając porządki nabożeństw, malując po murach, rzucając przedmiotami w okna i witraże, nie wspominając o pobiciach
Grizzly2021.09.3 8:54
teraz musi być jej łyso.
Mała162021.09.3 8:53
To się spieszyli z tym odwołaniem wyroku :) :(