30.06.18, 12:33

Komitet Kongresu USA: NATO musi trzymać drzwi otwarte dla Ukrainy, Gruzji, Mołdawii!

Komitet Izby Reprezentantów Kongresu Spraw Zagranicznych USA zatwierdził projekt rezolucji Izby Reprezentantów „W sprawie wsparcia krajów Europy Wschodniej i NATO” – informuje organ dyplomacji publicznej rządu USA „Voice of America”.

Projekt rezolucji potępia naruszenie przez Federację Rosyjską zasad Deklaracji Helsińskiej w odniesieniu do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

„Stany Zjednoczone popierają dążenie krajów do demokracji, w tym Ukrainy, Gruzji i Mołdawii”

– czytamy w tekście projektu rezolucji.

Projekt wyraża również poparcie dla amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję z powodu jej działań na Krymie i w Donbasie. Projekt podkreśla, że sankcje nałożone na Rosję będą kontynuowane aż do przywrócenia suwerenności Ukrainy nad Krymem i pełnej realizacji porozumień mińskich.

NATO musi trzymać drzwi otwarte dla krajów, które mają prawo wstąpienia do sojuszu i spełnienia niezbędnych kryteriów członkostwa – mówi projekt rezolucji.

Projekt rezolucji potwierdza poparcie USA dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie polityki, gospodarki i bezpieczeństwa.

Jagiellonia.org