Zasługi fiskusa dla wspierania przedsiębiorczości Polski Ludowej są nieocenione. Na tym polu dorównać mu może jedynie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Choć należy dodać, że w dziedzinie kontroli Urząd Skarbowy ma jednak przewagę. Świadczą o tym statystyki, z których wynika, że aż 26% decyzji izb skarbowych jest bezprawna. Potwierdza to tylko ogromne zaangażowanie pracowników tych urzędów, którzy w pocie czoła, często na granicy lub zagranicą prawa wykonują swą ciężką pracę, aby prostym obywatelom Polski Ludowej żyło się lepiej!