Mimo kary suspensy, ks. Daniel Galus razem z dwoma innymi suspendowanymi księżmi wciąż udziela sakramentów w kościele pw. Ducha Świętego w Czatachowej, gromadząc wokół siebie grupę wiernych. Archidiecezja częstochowska wydała w tej sprawie kolejny komunikat, w którym wskazuje na niebezpieczeństwo popadnięcia w ekskomunikę przez schizmatycką grupę.

Sakramenty sprawowane przez suspendowanego ks. Galusa są niegodziwe, a udzielane przez niego rozgrzeszenia nieważne. Mimo to duchowny wciąż sprawuje funkcje kapłańskie, w związku z czym archidiecezja częstochowska wydała kolejny komunikat. Rzecznik prasowy archidiecezji ks. Mariusz Bakalarz zwraca w nim uwagę, że celebrując Msze święte w kościele pw. Ducha Świętego, trzej duchowni nie wymieniają imienia papieża Franciszka, zastępując je imieniem poprzedniego papieża. Nie wymieniają również imienia biskupa miejsca. W ten sposób wyrażają zerwanie jedności z Kościołem, trwając w schizmie.

- „Postępowanie ks. Daniela Galusa stanowi realne niebezpieczeństwo odłączenia się zarówno jego samego, jak i ludzi, których gromadzi wokół siebie, od jedności z Kościołem, a zatem popadnięcia w ekskomunikę”

- podkreśla archidiecezja.

kak/KAI