02.02.20, 13:15

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Reforma Kościoła zacznie się od nowego rozumienia papiestwa

"Wszystko wskazuje na to, że reforma Kościoła katolickiego rozpocznie się od nowego rozumienia papiestwa i będzie szła w dół, będzie dotyczyła rozumienia biskupstwa, kapłaństwa, sakramentów, władzy, polityki personalnej, finansów" - mówi ks. prof. Andrzej Kobyliński w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Rzecz opublikował "Plus Minus".

 

Skandale seksualne przekształcą Kościół katolicki. Ich skutkiem mogą być wydarzenia na miarę nowej reformacji. "Chodzi głównie o ich dramatyczne i długofalowe konsekwencje. Tak twierdził między innymi wybitny amerykański socjolog katolicki, ksiądz profesor Andrew Greeley, który w wielu swoich publikacjach ostrzegał przed tą tragedią już w latach 80. XX wieku. Mówił wówczas, że negatywne skutki dramatu pedofilii klerykalnej, czyli wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez niektórych kardynałów, biskupów, księży czy zakonników, będą tak wielkie jak konsekwencje reformacji Marcina Lutra w XVI wieku. Dlatego można dzisiaj powiedzieć, że rzeczywiście dokonuje się na naszych oczach rewolucja w Kościele katolickim" - powiedział ks. Kobyliński.

"Jeśli dobrze się przyjrzymy obecnej sytuacji, to zobaczymy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki prowadzące do głębokich zmian w ogólnoświatowej wspólnocie katolickiej. Czynnikiem wewnętrznym jest pontyfikat papieża Franciszka i bardzo jasno formułowane jego propozycje dotyczące reformy Kościoła, które idą bardzo, bardzo daleko. Z kolei czynniki zewnętrzne to między innymi presja opinii publicznej, gdy chodzi o skutki dramatu pedofilii klerykalnej" - dodał.

"To wszystko sprawia, że na naszych oczach powoli odchodzi do lamusa historii tradycyjna wizja Kościoła, a rodzi się powoli jakaś nowa jego forma. Nie do końca jeszcze wiemy jaka" - wskazał kapłan.

Ks. Kobyliński zwrócił uwagę na szereg kluczowych pytań, które musimy dziś sobie zadać. "Jaka będzie doktryna katolicka? Jak katolicy będą rozumieć prawdy wiary i moralności? Dzisiaj coraz częściej zwycięża zasada dynamicznej interpretacji depozytu wiary bądź podporządkowania doktryny religijnej praktyce duszpasterskiej".

"Procesy, które obecnie obserwujemy, będą prowadzić do fragmentaryzacji Kościoła katolickiego, będą rodzić nowe, często odmienne rozumienie istoty orędzia chrześcijańskiego" - wyjaśnił.

Kapłan zaznaczył, że rzeczy, które dziś się ujawniają, są obecne w Kościele już od lat.

"Różnorodność doktrynalną mamy częściowo w Kościele katolickim już od ponad pięćdziesięciu lat. Wystarczy porównać katolicyzm niemiecki z katolicyzmem w naszym kraju. [...] Zjawiska, które przez lata były ukryte, dzisiaj stają się jawne. Niezwykle wyraźnie mówią o tym biskupi niemieccy, którzy na początku 2019 roku podjęli decyzję, aby w ramach decentralizacji Kościoła katolickiego, o której mówi papież Franciszek, Niemcy poszły tzw. drogą synodalną, określając samodzielnie rozumienie niektórych prawd wiary i moralności" - powiedział.

"Na naszych oczach zachodzi więc proces jawnego różnicowania się Kościoła katolickiego. Dzisiaj trudno powiedzieć, w jaki sposób będzie funkcjonować w przyszłości Kościół zdecentralizowany" - podkreślił ks. Kobyliński.

W jego ocenie zmiany rozpoczęły się po Vaticanum II. "Ten proces wcześniej ukrytej, a dzisiaj już otwartej, jawnej decentralizacji doprowadził do ukształtowania się różnych modeli katolicyzmu" - wskazał.

W jego ocenie nie ma mowy o tym, by sprawy te wkrótce się naprostowały. "Nie widać na niebie żadnych znaków, które by nam pokazywały, że ten proces postępującej decentralizacji będzie zatrzymany w najbliższych latach" - powiedział kapłan.

"Ogromne zmiany dokonują się na naszych oczach. To one nam pokazują rzeczywiście różne oblicza „nowej reformacji", z którą mamy obecnie do czynienia" - dodał.

Według ks. Kobylińskiego potężne zmiany biorą swój początek w nowym rozumienie posługi papieskiej.

"Wszystko wskazuje na to, że reforma Kościoła katolickiego rozpocznie się od nowego rozumienia papiestwa i będzie szła w dół, będzie dotyczyła rozumienia biskupstwa, kapłaństwa, sakramentów, władzy, polityki personalnej, finansów, kompetencji liderów świeckich, modelu funkcjonowania parafii i tak dalej" - powiedział.

Ksiądz podkreślił szczególną rolę Niemców w obcnych przemianach Kościoła.

"Dzisiaj główną lokomotywą intelektualną zmian, które dokonują się w Kościele, jest pewien nurt teologii niemieckiej. Egzemplifikacją tego zjawiska jest kardynał Walter Kasper. Istotę tej rewolucji bardzo trafnie wyraził kilka lat temu włoski kardynał Carlo Maria Martini. Twierdził on, że Kościół katolicki jest spóźniony w stosunku do współczesności o dwieście lat. Jego zdaniem trzeba to opóźnienie nadrobić, dopasowując w wielu kwestiach katolicyzm do tego, co się w świecie zmieniło po epoce oświecenia. Szczególnie chodzi o rozumienie moralności, religii, sakramentów" - stwierdził.

Kapłan zwrócił uwagę, że spór dotyczy nawet tak elementarnych dla naszej wiary kwestii, jak sakramenty.

"Specyficzną cechą katolicyzmu od dwóch tysięcy lat są sakramenty. Rozumienie mszy świętej, chrztu, małżeństwa, kapłaństwa odróżniało katolików od wielu innych Kościołów chrześcijańskich. Jeśli zmienimy rozumienie mszy świętej, jeśli zmienimy interpretację obecności Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii, jeśli dopasujemy to rozumienie do Kościołów protestanckich, jeśli zmienimy wizję kapłaństwa, to co nam zostanie?" - zapytał ks. prof. Kobyliński.

bsw/plus minus

Komentarze

R2020.02.2 23:36
Dewocja i głupota katolickiej doktryny skompromitowała się dzieki Bergolio i Ratzingerowi i im podobnym. Reforma katolicka ma zjednoczyć katolicyzm i protestantyzmy w 1 organizacje rządzoną przez braci masonów - co będzie w końcu jawne, a dni islamu i judaizmu zastąpią wspólne uroczystości religijne dla 1 Boga - 3 w 1. Całość będzie szeroko popierana w całym świecie przez media i władze krajów. Tylko Jezus się zapodzieje i będzie niemym dzieciątkiem któe nigdy nic nie mówiło np. że On jest drogą i prawdą. W ten sposób wiele fałszywych dziś religii zastąpi nowa 1 fałszywa religia. Będzie postęp. Prawdziwe koscioły Jezusa będą prześladowane jako skrajne i fanatyczne sekty.
ed2020.02.2 21:02
Jeśli kościół nie będzie wspólnotą wspólnot na wzór z Dziejów Apostolskich, gdzie jedni drugich brzemiona noszą to żadna doktryna i zaklinania nie pomogą. Tylko relacja miłości pomiędzy chrześcijanami ma sens. Jak to jest możliwe, że parafia która liczy np. 8 tys. dusz posiada biednych, biednych bezdomnych i bezrobotnych. Pan zapyta co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych..., a nie jaką czapkę nosi bp, czy w którą stronę ma zawinięty pastorał.
Michał Pasierb 2020.02.2 21:00
.[...] to co nam zostanie?" Obawiam się,że nic.
Beno2020.02.2 20:14
A to sobie znalazł Kobylański dobrego do rozmowy Terlika. Tak, tak, reforma zacznie się od papieża, biskupów kapłanów - wszystkim po kolei dokopać i faktycznie reforma pójdzie w dół, do osiągnięcia dnia, czyli pustki w kościele. Zamiast reformować, zacznijcie się modlić.
Cichy Ton2020.02.2 19:57
"Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!" List do Galatów
ect2020.02.2 19:47
Ks.Kobyliński ma duże szanse awansu w zreformowanym Kościele.
Beata Anna Maria2020.02.2 19:42
Do tej ,,lokomotywy intelektualnej,, która która sunie po torach ,,teologii niemieckiej,, wsiedli ,,bez Serc bez Ducha to szkieletów ludy,, i od takiej inteligencji zachowaj Panie Kościół . Człowiek usiadł na miejscu Boga w Trójcy Jedynego - biada człowiekowi który siedzi w lokomotywie i temu który podepnie do niej wagony.
Ma\\\\\\\\\\\\\\\\305\\\\\\\\\\\\\\\\202gorzata2020.02.2 17:51
Jak widzimy Profesor ksiądz A. Kobyliński bezproblemowo obwieszcza KONIEC Kościoła Katolickiego . Należy mu współczuć gdyż robi to na "zimno" i naukowo co daje podstawy do pytania o Jego WIARĘ . Nadto może być dowodem na to jak studiowanie teologii modernistycznej może namieszać w głowach pyszałków z tytułami naukowymi. Zastosowanie w artykule zamiennie słowa ksiądz i kapłan w stosunku do PROFESORA teologa A.Kobylińskiego po raz kolejny ujawnia zgodę Hierarchów Kościoła Polskiego na MANIPULACJE W PROCESIE tworzenia JAKIEGOŚ NOWEGO KOŚCIOŁA czyli tzw. PODMIANCE . Jest to SKANDAL . Hańba. Do wielu "jeśli" Profesora dodam swoje : Jeśli Kościół Katolicki nie jest już tym samym Kościołem to należy to OGŁOSIĆ Z AMBON a nie "spuszczać informacje" przez media i przy pomocy Profesora od "komunikacji" z mediami i red. Terlikowskiego.
Bóg Honor Ojczyzna2020.02.2 17:03
Nie znoszę tego klerucha Kobylińskiego! Czytając jego wypociny mamy ciągle coś takiego: jak zauważa; według niego; pyta się; itp. Bezczelność tego człowieka polega na tym, że nigdy nie dowiadujemy się co on osobiście uważa na dany temat. Niby wnikliwy obserwator widzący każdy problem Kościoła wszystko co się w nim dzieje lecz bez jasnej oceny. Mówi dajmy na to o decentralizacji ale nie słyszysz czy to dobra rzecz czy zła. Okropna tchórzliwa zachowawczość tego człowieka. Strasznie się Go słucha czy czyta.
Durczykiewicz2020.02.2 16:03
bunia Nie można się było myś całemu?? Co TY gadasz??
STANISLAW2020.02.2 16:02
Księdzu profesorowi wyraźnie odpowiada to, iż "coraz częściej zwycięża zasada dynamicznej interpretacji depozytu wiary bądź podporządkowania doktryny religijnej praktyce duszpasterskiej".które "będą prowadzić do fragmentaryzacji Kościoła katolickiego, będą rodzić nowe, często odmienne rozumienie istoty orędzia chrześcijańskiego" - Pytam: dobrze to czy źle?! Jesli się wierzy róznie, to na pewno nie w Boga ani nie w Chrystusowe zbawienie, bo one są jedne. Jeżeli nie wierzy się w Ewangelię i w BOGA prawdziwego czyli JEDNEGO oraz ZBAWICIELA przwdziwego czyli JEDNEGOto jak można wyprowadzić z życia pedofilię "klerykalną" (jeśli taka istnieje!) i jakiekolwiek inne daleko liczniejsze, pozakościelne - - FILIE?
Durczykiewicz2020.02.2 16:00
Co to za pieprzenie do cholery! Nie mogę tego czytać - przychodzą zmiany które przyniosą niejednolite rozumienie doktrynalne, zmiany, które trwają od 50 lat, które narzuca episkopat niemiecki! Księża, Biskupi, czy wyście powariowali...?? Chcecie rozwalić Kościół Katolicki??!! Chrystus zadziała ostrzegam Was a na pewno otrzymacie należną nagrodę za to, co w swojej nieodpowiedzialności robicie!
andy2020.02.2 15:22
""To wszystko sprawia, że na naszych oczach powoli odchodzi do lamusa historii tradycyjna wizja Kościoła, a rodzi się powoli jakaś nowa jego forma." Tak, na pewien krótki czas Kościół katolicki zostanie rozbity na sekty protestanckie. Franciszek i jego koledzy usilnie nad tym pracują. Zapominają jednak o tym, Pan Jezus jest Żywym Bogiem, nie martwym Baalem. Upomni się o swój Kościół i przywróci jego pierwotny blask, zaś wszyscy ci heretycy odpowiedzą przed Nim za swoje czyny.
STANISLAW2020.02.2 15:19
Powtarzam, że bez wiary w Boga, wiary silnej, rozumnej, uzasadnionej źródłowo papiestwo i Kościół traci swoją indywidualność, powołanie i sens. Posluga Piotrowa w papiestwie tu ma swój jedyny sens! Przy braku papiestwa, wiary i wierzącego Kościoła nie ani zbawimy siebie, ani światu nie pomożemy. bo partii politycznych mamy już dosyć!!! Brak mu BOGA, Boga PRAWDZIWEGO!
STANISLAW2020.02.2 15:11
Nie tędy droga, księże Andrzeju! Nie potrzebne nam nowe rozumienie papiestwa, potrzebny jest nam powrót do ewangelicznego jego rozumienia. Papież czyli posługa Piotrowa ws Kościele jest potrzebna i konieczna tylko do głoszenia WIARY, jej uzasadniania i umacniania w Kościele. Tego brak Kościołowi, chrześcijństwu i światu. Światu należy się głos i świadectwo wiary Kościoła; wiary w Boga i zbawienie w Chrystusie, a nie papieska ekologia i społecznikostwo, czy jeszcze coś innego.
Michał Pasierb 2020.02.2 21:13
Z całym szacunkiem, ale to nie ks.prof.Kobyliński idzie tą drogą! On tylko analizuje, nazywając po imieniu te zjawiska w KK , które zachodzą i na co on nie ma wpływu.Jest nikim w hierarchii- zwykłym kapłanem jak inni.Robi to rzetelnie, jak umie, z zimną krwią i podejściem naukowca,co rzeczywiście nie wywiera dobrego wrażenia.To biskupi ,kardynałowie etc są adresatami jego analiz.I to oni winni wyciągnąć wnioski, gdyż wielu przyczynia się do zatapiania tej łodzi Piotrowej,co bardziej świadomi wierni, w swojej bezsilności, stwierdzają z bólem.PANIE, zmiłuj się nad Swoim Kościołem.
ryszard2020.02.2 21:32
"Nie potrzebne nam nowe rozumienie papiestwa, potrzebny jest nam powrót do ewangelicznego jego rozumienia" Toć to logiczny bzdet. Kłania się właśnie to 200 letnie zapoźnienie w rozwoju.
KATOLIK2020.02.2 15:08
To nie reforma, lecz dewastacja, rewolucja, która niszczy Kościół Katolicki, a ks. Kobyliński z takim spokojem o tym mówi...
Leszek 2020.02.2 15:04
Nic nie wie, nic nie rozumie a bedzie pouczal. To jest obraz dzisiejszych ludzi. Patrza w telewizor i maja wypalone miejsce po mozgu. Barany szukujcie sie na powrot Jezusa Chrystusa, bo jak przyjdzie bedzie za pozno, nie bedzie wtedy milosierdzia , tylko sprawiedliwosc. Jeszcze macie czas, ale niewiele
To dlaczego nie masz dzieci?2020.02.2 14:55
@Katolicka Kretynizacja Polski pisze: - "tak robią ludzie z jajami! " - A ty je masz, jaja? To dlaczego nie masz dzieci? @Katolicka Kretynizacja Polski pisze: - "ja pierdyolę" - To dlaczego nie masz dzieci? Przyznaj się, że dostajesz erekcji tylko otwierając strony Frondy. Bo jaki inny mógłby być powód?
bunia 2020.02.2 14:31
A co złego jest w zmianach. Kościół całe wieki się zmienia: raz był celibat a raz nie, raz nie można się było myć całemu a teraz można i wiele ,wiele innych zmian nastąpiło. Tylko to wszystko szło pomału i po cichu i nikt nad tym nie dyskutował.
Kwak2020.02.2 14:27
Uważam że to NIE JEST REAKCJA na "wypaczenia" Uważam, że to jest efekt zaplanowanej na długie lata DYWERSJI promującej i tolerującej zbrodnie zdegenerowanych jednostek aby finalnie USPRAWIEDLIWIĆ radykalne zmiany No i jak się teraz temu sprzeciwić i pozostać czystym moralnie? Nie da się! masoński majstersztyk wewnątrz KK Solve et coagula
ryszard2020.02.2 13:51
"Szczególnie chodzi o rozumienie moralności, religii, sakramentów" - stwierdził. " NARESZCIE! Szczególnie jeśli chodzi o rozumienie człowieczeństwa i przypadków homo sapiens, odrzucających z własnej nieprzymuszonej woli to człowieczeństwo (nie rzucaj pereł między WIEPRZE)..
matis892020.02.2 13:47
Przecież ten ksiądz Kobyliński mówi wprost o ostatecznych, apokaliptycznych zmianach dla antychrysta i wywróceniu wszystkiego do góry nogami. Szkoda tylko że nie ma odwagi by nazywać te rzeczy po imieniu by przygotować owieczki na tą falę zła którą nazywa się dobrem dla zguby wielu.
Ewa2020.02.2 14:15
Wszystko po to aby wyprowadzić ludzi na manowce.
Jarek2020.02.2 14:50
@ matis89 Nie wiem kim jesteś, ale na pewno masz problem Kim Ty jesteś i Tobie podobni aby nazywać Papieża Franciszka antychrystem? Na pewno Ty i Tobie podobni jesteście przepełnieni pychą sądząc w ten sposób, na pewno nie pokorą. Kapłani KK na całym świecie podczas Mszy modlą się: "Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi; a więc Twojego sługę, naszego Papieża Franciszka, naszego Biskupa ..." Jak słuchasz uważnie na mszy - to nie ma Benedykta (było)
matis892020.02.2 15:11
Bergoglio to Fałszywy Prorok Nie Katolik. To taki ala Jan Chrzciciel antychrysta, nie antychryst.
Pete2020.02.2 17:07
A może to ty nie jesteś Katolikiem, tylko heretykiem za takowego się podającym? Nie robisz tutaj nic pozytywnego, tylko obrażasz innych, za usprawiedliwienie podając, że "wiesz, że jesteś grzesznikiem".
mamtis892020.02.2 17:33
Pete Ja nie mówię ''może''. Tylko stwierdzam, Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik. Bergoglio wyznaje zupełnie inne bożki, pachamamy, ekologiczne heretyckie nawrócenia. Bergoglio wyznaje zupłnie innego boga niż Bóg Jezus Chrystus. To pozytywna postawa takie tak tak, nie nie, a nie letniość i Jezus i pachmama, i nawróćenie do Jezusa i eko nawrócenie, i stek innych bzdur od Bergoglio.
katolik2020.02.2 16:41
Zapewniam cię Jareczku, że na wielu mszach można usłyszeć ....naszego Papieża (bez imienia) a wtedy aż miło się robi bo można samemu sobie dopowiedzieć imię które nam odpowiada.
Jarek2020.02.3 10:42
@ katolik Słaby z Ciebie katolik Ci księża, którzy tak robią - przecież to brak posłuszeństwa, wg prawa kanonicznego to grzech. Kiepski ten nuncjusz papieski w Polsce - powinien niepokornych biskupów i księży delegować na misje do Amazonii.
andrzejhahn32020.02.2 13:35
kobylinski ty parszywa kreaturo koscielna,nierobie i pasozycie spoleczny...........SRAM TOBIE DO RYJA PASTUCHU koscielny
FRAJER2020.02.2 13:49
No nie przesadzaj. Kobyliński to ksiądz - ale mądry ksiądz. I chyba dobry człowiek. Nigdy nie słyszałem, aby podjudzał przeciwko "innym" - czyli nie katolikom. A że nie krytykuje takich jak Jędraszewski??? - Widocznie zdaje sobie sprawę, że jest za krótki. To, że nie podzielam jego wiary, nie powinno oznaczać, że jestem jego wrogiem.
andrzejhahn32020.02.2 13:51
spoko bracie...............to twoje zdanie..................ja natomiast mam swoje ..oki
FRAJER2020.02.2 15:34
I tym sposobem, obaj skorzystaliśmy z prawa do swobodnej wypowiedzi. A tak na marginesie - około 2 - 3 lat temu, w TVN 24 Kobyliński debatował z Kaliszem i zasugerował dyskurs publiczny na temat finansowania kościoła. Jego zdaniem, odrębny podatek kościelny dla wiernych, na wzór niemiecki byłby dobrym rozwiązaniem. LEWICOWY Kalisz zdrętwiał ze strachu i uciekł z tematu.
andrzejhahn32020.02.2 16:00
o tak trzymac brachu .kazdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi
Katolicka Kretynizacja Polski2020.02.2 13:30
"reforma Kościoła katolickiego" czyli znowu klechy będą manipulować dla swoich celów tym czego nauczał Jezus oraz to co zapisane jest w biblii!