"Jeśli za ideologię przyjmiemy poglądy, które mają charakter totalny i niezgadzający się z doświadczeniem, to ideologia gender jest po prostu modelowym przykładem próby totalnego zawłaszczenia rzeczywistości i nie zgadza się z podstawowym doświadczeniem, jakim jest binarność płci" - wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr na antenie "Aktualności Dnia" Radia Maryja.

Kapłan mówił o debacie poświęconej ideologi LGBT i genderyzmowi, jaka odbyła się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Oczywiście rzecz nie poszła zbyt gładko: pierwotnie debata miała odbyć się na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale władze uczelni nie były temu zbyt przychylne; w trakcie samej debaty zwolennicy ideologi gender protestowali, po prostu przeszkadzali, nie używając żadnych argumentów.

Jak referuje kapłan, twierdzili po prostu, że nie ma "ideologii LGBT", ale nie byli skłonni lub zdolni tego twierdzenia w żaden sposób uzasadnić. Tymczasem - jak mówił w cytowanej wypowiedzi - genderyzm i LGBT jest w istocie modelowym przykładem ideologii.

bsw/radiomaryja.pl