23.01.14, 07:00Ks. Robert Skrzypczak (fot. Marta Brzezińska-Waleszczyk)

Ks. Robert Skrzypczak dla Fronda.pl o spotkaniu Knesetu w Polsce: Nie możemy się zachowywać jak wymyśleni bohaterowie „Pokłosia”

Portal Fronda.pl: Zbliża się 69. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Z tej okazji w Polsce ma się odbyć spotkanie izraelskich polityków, przez niektóre środowiska nazywane „obradami Knesetu”, co wywołuje liczne obawy i niepokój, m.in. o naruszenie suwerenności Polski, charakter wizyty czy przedmiot obrad i podjęte postanowienia. Jak Ksiądz ocenia pomysł zorganizowania takiego spotkania?

Ks. Robert Skrzypczak: Moim zdaniem jest to wspaniały pomysł, być może autorstwa izraelskiego Knesetu, który chce przeżyć obrady w Polsce. Nie sądzę, by ktokolwiek kierował się w przypadku tej wizyty względami politycznymi, a już w najmniejszym stopniu jakimiś intencjami zaborczymi czy imperialistycznymi. Spotkanie ma raczej wymiar symboliczny. W przypadku jakiegokolwiek parlamentu, który zechciałby zebrać się na obrady na terenie innego państwa miałoby to znaczenie jedynie symboliczne. Spotkanie w 69. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, jak mówią sami Żydzi, którzy zamierzają przyjechać do Polski, jest ponadto motywowane obawą, że niewiele pozostało już osób, które przeżyły wyzwolenie i pamiętają, czym był Holocaust. Holocaust jest największą tragedią XX wieku. Pojawia się też niebezpieczeństwo, że obrasta on w legendy.

Obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz to główny powód spotkania. Jaki ma ono wymiar symboliczny?

Dla Żydów ważne jest to, aby pokazać się jako odrodzony naród, odrodzone pokolenie, Pokazać, że nie udał się diaboliczny plan III Rzeczy, aby zmieść Izrael z powierzchni ziemi. Trzeba do tego dodać, że wojna, którą Hitler wytoczył Żydom nie była czysto polityczną czy czysto rasową wojną. Miała ona podtekst także ateistyczny – była wojną wytoczoną Narodowi Wybranemu, ludowi Boga. Była związana z chęcią zniszczenia Narodu Wybranego w imię odradzającego się pangermanizmu i niemieckiego czy nazistowskiego mesjanizmu. To dla samych Żydów ma znaczenie bardzo symboliczne, bo chcą pokazać, że ich naród zwyciężył, wygrał tę wojnę, odrodził się, żyje. Żydzi chcą także zachować pamięć o tym, co się stało. W dawnej, biblijnej tradycji Izraela pamięć jest bardzo ważnym elementem wiary w Boga, człowieka, dobro.

Dlaczego więc spotkanie budzi niepokój niektórych środowisk prawicowych?

Jeśli w kimś to wydarzenie miałoby budzić jakiś niepokój to dlatego, że nie wszyscy zostali dobrze poinformowani o co chodzi. A przecież to mają być obrady symboliczne. Nie sądzę, żeby izraelscy politycy chcieli podejmować jakieś decyzje polityczne dotyczące swojego kraju. Tym bardziej, że na symboliczne obrady Knesetu zostali zaproszeni także przedstawiciele innych narodów – z Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że to zbliżające się spotkanie klasy politycznej narodu izraelskiego w Auschwitz jest kontynuacją wcześniejszego spotkania, które miało miejsce w czerwcu 2013 roku. Przed wjazdem do obozu koncentracyjnego w Brzezince odbył się wspaniały koncert i wspólna modlitwa przedstawicieli Kościoła katolickiego oraz wyznaniowej, religijnej części Izraela. Biskupi spotkali się z rabinami – był główny rabin Izraela, rabini ze Stanów Zjednoczonych, różnych krajów świata. Wydarzenie zorganizował Kiko Arguello i Droga Neokatechumenalna.

Ksiądz uczestniczył w tym spotkaniu.

Owszem, to wyjątkowe, niezwykłe spotkanie. Tam nie czuło się żadnego napięcia czy nieufności, wręcz przeciwnie! To było wzruszające, że w jednym miejscu można było usłyszeć Kadisz śpiewany przez głównego kantora synagogi Jerozolimy oraz modlitwę Jana Pawła II, którą odczytała polska katoliczka. W tym samym miejscu można było słyszeć modlących się biskupów i katolików, odmawiających „Ojcze Nasz” oraz Żydów, śpiewających „Shema Israel”. My Polacy powinniśmy stanąć na wysokości zadania i przyjąć z wielką życzliwością i gościnnością tych wszystkich, którzy chcą przeżyć ten symboliczny moment zwycięstwa. A także moment osobistej dumy z faktu, że naród, który został skazany na wyniszczenie nie tylko przeżył, ale także przyprowadza nowe pokolenie w to miejsce, aby dać świadectwo zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa Boga.

To wszystko, o czym Ksiądz mówi jest niezwykle ważne i zgodzę się z opinią, że powinniśmy zaangażować się w to spotkanie, pojawia się jednak pytania, czy strona izraelska jest na to otwarta. Witold Waszczykowski mówił w rozmowie z Fronda.pl, że kiedy pracował w MSZ podejmował starania o takie spotkania, ale nie przynosiły one rezultatów. „Rozmawiałem ze stroną izraelską o różnego rodzaju relacjach polsko-izraelskich, między innymi o tych wizytach w Auschwitz. Zwracałem uwagę na to, że jesteśmy zainteresowani rozwojem naszych relacji nie tylko poprzez ułatwianie wycieczek do Auschwitz, ale także tym, aby w programie takich przyjazdów znalazły się spotkania z Polakami. Jeśli przyjeżdża młodzież izraelska, to niech spotka się także ze swoimi rówieśnikami w Warszawie, Krakowie czy innym mieście. Jeśli przyjeżdżają izraelscy politycy, to niech spotkają się z politykami z Polski. Niestety, są pewne problemy na tym polu. Strona izraelska od lat unika takich szerszych spotkań przy okazji tych wizyt, oczywiście pomijam tu normalne relacje polityczne” – mówił, dodając, że izraelskie wizyty do wizyty w Auschwitz, ale nie w Polsce. Dlaczego tak jest?

Myślę, że wiele zależy od stopnia życzliwości w przyjmowaniu Żydów w Polsce, którzy sami pragną spotkać się i dokonywać takich symbolicznych znaków. W takim spotkaniu należy doszukiwać się tęsknoty za pojednaniem z własną historią, przeszłością, przekroczenia uprzedzeń. Nie możemy się zachowywać jak wymyśleni bohaterowie „Pokłosia”. Jest czymś oczywistym, że wielu Żydów, których już nie ma, bo zostali zagazowani, zamordowani lub musieli uciekać z Polski, przez wiele pokoleń mieszkało w tym kraju. Wielu z nich miało polskie obywatelstwo. Oni do dziś posługują się językiem polskim, którym poza jidysz posługiwali się na co dzień. Stała się pewna krzywda. Dlatego uważam, że należy spokojnie podjąć kwestie wynagrodzenia, zrekompensowania strat materialnych, które ponieśli Żydzi. To nie jest tak, że my jesteśmy złodziejami, na których czapka gore. Tak samo problem reprywatyzacji dotyczy samych Polaków, którzy byli wyrzucani ze swoich posiadłości. To są elementarne zasady sprawiedliwości. Nie tylko życie ludzkie zostało zaatakowane, ale także własność prywatna, czyjaś godność. Uważam, że trzeba szukać sposobu naprawienia krzywdy Żydów, którzy mieszkali w Polsce. Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę z tego, na jak delikatny grunt wkraczamy, bo mogą budzić się lęki ludzi o swoją własność, przekazywane uprzedzenia. Mamy wiele różnic w Polsce jeśli chodzi o przeżywanie relacji między Polakami a Żydami na terytoriach Rzeczpospolitej. O wiele więcej odruchów antysemickich czy pewnej rywalizacji między Polakami i Żydami było na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Były one podsycane przez władze carskie. Na terenie Galicji, gdzie urodziła się moja matka, a także Karol Wojtyła, te relacje były o wiele lepsze. Moja mama chodziła do szkoły z dziećmi żydowskimi, mój dziadek żył w przyjaźni z żydowskim sąsiadem, tam nie było antysemityzmu. Uważam, że przy tej okazji wszyscy mamy wiele do przemyślenia i refleksji.

Refleksji, której konkluzją powinno być…

…uświadomienie sobie, że dla nas, ludzi wierzących, chrześcijan, katolików antysemityzm jest jednym z poważniejszych grzechów, które istnieją. Tak samo, jak jakakolwiek inna nienawiść na tle rasowym. My wszyscy jesteśmy uczestnikami tej samej historii Boga, historii zbawienia. Żydzi uczestniczą w tym samym działaniu tego samego Boga. Tylko, że my znaleźliśmy się na linii kontynuacji tej historii dzięki Jezusowi Chrystusowi. Przypomnę, że Chrystus wyłonił się z historii wrażliwości kultury narodu żydowskiego.

Ja to rozumiem, ale zdaje się, że część środowisk, które mienią się ultakatolickimi czy ortodoksyjnymi – niekoniecznie. Część osób, przedstawiających się jako katolicy niemal z furią reaguje na entuzjastyczne podejście do spotkania z izraelskimi politykami. Skąd ta niechęć?

Obawiam się, że tu chodzi raczej o instrumentalne posługiwanie się identyfikacją religijną czy katolicyzmem. Wiara w Jezusa Chrystusa i antysemityzm wzajemnie się wykluczają, nie są do pogodzenia. Posługujemy się tym samym Pismem Świętym! W Nowym Testamencie św. Paweł mówi, że decyzja Boga w stosunku do Narodu Wybranego jest nieodwołalna. Oni cieszą się szczególną miłością Pana Boga. Wiele wycierpieli. Myślę, że musimy strzec się w tym względzie wariactwa, a zwłaszcza chorób. To chorobliwe, jeśli ktoś odnosi się do drugiego człowieka z uprzedzeniem. Ta choroba staje się tym bardziej niebezpieczna, jeśli pojawia się w przestrzeni publicznej, staje się elementem polityki. Nie możemy być idiotami, którzy nie umieją wyciągnąć wniosków z historii. Żyją jeszcze nasi rodzice, którzy przeżyli potworność II wojny światowej. Cały czas odkrywamy ślady dziejów nienawiści, także tutaj na naszej ziemi. Nienawiść to choroba, którą łatwo się zainfekować. My wierzmy, że ten Żyd, któremu dano imię Jeszua, okazał się Synem Boga. Wierzymy też, że Jezus Chrystus pomoże nam znaleźć drogi pojednania, przebaczenia i leczenia tych ran, które zostały zadane. Powtórzę, nienawiść jest zaraźliwa.

Co zrobić, aby się przed tą infekcją uchronić?

Musimy bardzo na siebie uważać. Trzeba nam przede wszystkim doceniać takie znaki, gesty pojednania z własną przeszłością, historią, gest zbliżania się także do swojej własnej traumy i gesty odradzającego się braterstwa, które mogą wyniknąć z takich wydarzeń, jak możliwość goszczenia przedstawicieli elity narodu izraelskiego w Polsce. Być może pozwoli to przełamać schemat, że Żydzi przyjeżdżają tu tylko po to, żeby opłakiwać swoich zmarłych, szukać płyt nagrobnych, lizać rany. Może odkryją, że Polska jest gościnnym, życzliwym krajem, który traktuje ich dobrze. Że urosło tu nowe pokolenie, które jest uświadomione i zewangelizowane. Na pewno trzeba bardzo dużo uświadomienia i edukacji, wiele pokory i modlitwy. W komentarzach towarzyszących zbliżającemu się spotkaniu pojawiały się także obawy przed odradzającym się antysemityzmem w Europie. Trzeba uważać, bo wraz z odradzającym się w przestrzeni publicznej antysemityzmem zostaną obudzone także wszystkie inne demony, które niszczyły Polaków oraz ludzi innych narodowości. Te demony zwracają się z nienawiścią nie tylko do Izraelitów, ale do każdego człowieka. Musimy być bardzo ostrożni.

Rozm. MBW

Komentarze

anonim2014.01.23 7:44
Przyjedź Chłopie do Leżajska w momencie ichniejszej pielgrzymki.Niech oplują Cię dosłownie tak jak mnie, a potem sobie pitol nieboloty. Nie czuję do Żydów nienawiści, mój śp. Dziadek sprzedał im 70 kg grzybów suszonych przed wojną, aby kupić las w okolicach Jasła, który jest naszą własnością do dzisiaj, ale bajek o dobrych Żydach nie kupię. Powołuj się na kogo chcesz, ale racji nie masz. Chyba tylko jako pożyteczny itd. Niech bł. JPII wyprasza Ci błogosławieństwo Boże OFM dla SJ
anonim2014.01.23 8:26
Bo ten ksiądz kompletnie nie rozumie, że nie chodzi tu o antysemityzm!!!
anonim2014.01.23 9:26
Między inkryminowanym bezczelnie wielu porządnym katolikom antysemityzmem a ślepym filosemityzmem, reprezentowanym m.in. przez zacnego ks. Skrzypczaka, jest cały ocean postaw, które nikomu nie wadzą. Antysemityzm jest w takim samym stopniu naganny, jak antypolonizm na przykład, wyznawany zresztą przez wielu filosemitów. Co do tej "niodwołalności przymierza", sluszna jest interpretacja głosząca, że owszem, nie zostało ono nigdy odwołane, ale że to chrześcijanie są Nowym Izraelem, a więc jego adresatami. Więcej szkoda gadać. Z Bogiem.
anonim2014.01.23 9:42
Zastanawiam się czy katolicyzm jest do pogodzenia z syjonizmem? Chyba nie?
anonim2014.01.23 10:19
Genesis, litości... Ty też uważasz, że życie jednego żyda jest warte tyle co życie 10000 gojów? I że w komorach gazowych ginęli tylko żydzi?
anonim2014.01.23 10:27
Moim zdaniem problem z tą wizytą knesetu robi Terlikowski. Rozdmuchuje rzekome protesty i staje się bardziej żydowski, niż Żydzi. Najpierw twierdzi, że to wizyta części parlamentarzystów izraelskich, potem jednak dopuszcza możliwość, że to będzie cały kneset. Moim zdaniem rację ma Pawłowicz stwierdzając, że wizyta parlamentarzystów z innych krajów powinna być ogłoszona oficjalnie, gospodarzem tej wizyty powinien być sejm, a posłowie polscy powinni mieć wyczerpujące informacje na ten temat.
anonim2014.01.23 10:36
Odpowiedz na pytanie: na prawde uważasz, że antysemityzm jest cyzmś gorszym od antypolonizmu?
anonim2014.01.23 10:54
Shema Israel = Chrystus wynocha. Skoro Ksiądz był wtedy w Auschwitz, to bardzo proszę napisać mi, że to nieprawda, iż kard. St. Dziwisza wyproszono podczas wykonania Shema Israel? Nie moge w to uwierzyć! Tu link do tego wykonania: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7IySUD7i5sk a tu wyjaśnienia, które skopiowałem ze strony http://konwent-narodowy-pol.neon24.pl/post/103721,neokatechumenat-pochodzi-od-talmudu: Ten krótki film pokazuje nam Stanisława Dziwisza – w osobie kardynała i biskupa Krakowa – który ustępuje z tronu i w ogóle ucieka ze sceny po to, aby nie obrażać żydów osobą kapłana katolickiego, widokiem krzyża na piersi, czy stuły. Powodem tej obrazy jest niezręczność występowania takich symboli w chwili, kiedy żyd śpiewa lub słucha Shema Israel. Dla Dziwisza i całej obecnej hierarchii jest oczywiste to, że symbolika judaizmu ma nadrzędność nad symboliką katolicyzmu, a co za tym idzie, to żydzi mają swe prawa jako pierwsze. Przebieg nagrania: 0.09 – Dziwisz wzywa do odśpiewania Shema Israel (powtórnie, bo jeden raz nie wystarczy). 0.29 – Dziwisz zdejmuje stułę (1) jako symbol godności kapłańskiej i siada z powrotem na tronie. 0.43 – Ksiądz – po prawej ręce Dziwisza – otrzymuje sygnały od dr h.c. KUL Kiko Argüello mówiące, że Dziwisz ma wyjść całkowicie, następuje pewna chwilowa konsternacja i Dziwisz pokornie wychodzi. 1.02 – Drugi ksiądz po lewej ręce nie bardzo wie, co on sam ma ze sobą zrobić, ale wkrótce i on wychodzi. 1.18 – Wszystko jest już koszerne i następuje śpiew Shema Israel. 3.34 – Po zakończeniu śpiewu ksiądz z asysty Dziwisza wraca na swoje miejsce. 3.40 – Dziwisz pozdrawia wszystkich słowem Shalom – zebrani odpowiadaj chórem: Shalom. Miejscem tego wszystkiego jest „katolicka polska ziemia” Anno Domini 2013.
anonim2014.01.23 10:57
Genesis: Jeśli uważasz, że antysemityzm różni się czymś od antypolonizmu to mówisz jak zwykły rasista. Tępienie jakiegokolwiek narodu jest obrzydliwe i RÓWNO naganne. Jest bardzo wielu Żydów którzy uprawiają antypolonizm. I wielu Polaków którzy uprawiają antysemityzm. Ale jedno i drugie jest naganne. Sprawa z Knesetem - jak chce ksiądz z artykułu - jednak z antysemityzmem nie ma nic do rzeczy.
anonim2014.01.23 11:03
Jeśli Kneset przyjeżdża do Polski, to chyba muszą być zachowane jakieś formy dyplomatyczne (np. zaproszenie przez polski Parlament). W innym przypadku wygląda to tak, jakby politycy izraelscy przyjeżdżali do jakiejś kolonii albo protektoratu!?
anonim2014.01.23 11:05
Genesis - jeszcze brakuje, żebyś powiedział, że jest nam potrzebny jeden światowy rząd i jedna światowa religia :)
anonim2014.01.23 11:11
@GenesisX Antypolonizm doprowadzil chocby do rzezi wolynskiej
anonim2014.01.23 11:16
Genesis: Gadasz jak typowy Żyd :) To wam Żydom pasuje światowy rząd (najlepiej rządzony przez rase Panów ;) , wymieszanie się narodów oraz słaba gospodarczo Unia Europejska (centralnie zarządzana Unia oznacza upadek gospodarczy). Nam Gojom, potrzeba Europy zdecentralizowanej, ale jednocześnie z wolnym handlem i niskimi podatkami, bez światowego rządu. Regionazliacja Europy i decentralizacja władzy to najlepsze co może nam się przytrafić. A z tym mieszaniem się narodów to śmieszni jesteście - wszędzie to porpagujecie u innych, ale u siebie w Izraelu dbacie o czystość rasować dość ostro. W porówniu z krajami otwartymi i wolnymi, Izrael jest ostro rasistowski.
anonim2014.01.23 11:17
"Przypominam, że I RP to było państwo wielonarodowe i wieloreligijne i było supermocarstwem." Ale nie było wtedy zarządzane z Brukseli.
anonim2014.01.23 11:47
Genesis: Mówisz jak Żyd - w niemal wszystkich Twoich wypowiedziach to widać. Dlaczego, skoro niem jesteś, to nie mam pojęcia. A tu cała prawda o waszym multi-kulti: http://www.youtube.com/watch?v=Ksuvu_KYWo4 Cały świat ma być wymieszany, oprócz Izraela. Też ciekawe jest to, że najpierw pisałeś, że antysemityzm jest czymś gorszym od antypolonizmu, by potem stwierdzić, że jesteś przeciwny rasizmowi. Nie, póki antysemityzm jest dla ciebie czymś wyższym i gorszym od przesladowań innych ludów, to jesteś rasistą. Mówisz mniej więcej tak: Rasizm jest zły. Ale rasizmy są większe i mniejsze. Lol :) A ze światowym rządem - zapomnij. Nie damy się :)
anonim2014.01.23 12:03
"nie mogę się zgodzić na pogrobowców nazistów na kontynencie, który był matecznikiem tych, którym prawie udało się eksterminować starożytny naród tutaj żyjący." I nikt się na to nie zgadza. A swoją drogą nie taki starożytny - bo to Chazarzy spod Kaukazu, a nie ludy biblijne.
anonim2014.01.23 12:16
rozumiem ,że jak w przyszłości chęć obrad w naszym kraju wyrazi Duma i Bundestag - ksiądz powita ją z otwartymi ramionami przyjmując chlebem i solą polityków wraz z uzbrojoną armią służb ( na co pozwala już nowiusieńka ustawa 1066)...tylko tak dalej... rozumku dostaje w jakim kraju są jeszcze tacy INDIOCI?
anonim2014.01.23 12:22
"rozumiem ,że jak w przyszłości chęć obrad w naszym kraju wyrazi Duma i Bundestag - ksiądz powita ją z otwartymi ramionami przyjmując chlebem i solą " Piano, dobre, hahaha :))) Różnica jest taka, że Izrael to ponoć naród starożytny, a ruskie i niemcy to jakieś goje ;) Naród starożytny nalezy witać chlebem, solą i kadzidłem. Jakby parlament rosyjski lub niemiecki chciał robić posiedzenia na terenie Polski to Frondzie czytalibyśmy o kondominimum Niemiecko-Rosyjskim.
anonim2014.01.23 13:23
niezrozumienie rzeczy przez tego kapłana powalają!
anonim2014.01.23 13:26
naiwność ...Żydzi nie rozumują jak my! Dla nich nie ma prawdy ... jest interes! Ksiądz tego nie rozumie ... traktowanie równe wszystkich narodów to antysemityzm? Niespełnianie żądań żydowskich to antysemityzm? To księżulku zamień antysemityzm na antypolonizm ... zobaczysz jak piknie pasuje!
anonim2014.01.23 13:55
Zdziwiona jestem gwałtowną reakcją rzekomo katolickich kręgów!Proponuję im:nie wpuszczajcie żadnych wycieczek z Izraela,niech nie bezczeszczą naszej ziemi!Dobry Żyd to martwy Żyd!Najwyższy czas traktować normalnie pewne sprawy,zostawić emocje i poczytać Ewangelię......
anonim2014.01.23 14:29
To już prawdziwy zalew artykułów na tematy żydowskie na Frondzie - czy to jeszcze "portal poświęcony" czy już "obrzezany"?;-)
anonim2014.01.23 14:50
Polecam tekst Winnickiego: http://robertwinnicki.blog.pl/2014/01/21/wizytacja-knesetu-w-polsce/ Gdzie ksiądz widzi antysemityzm? Czy zebranie się obcego parlamentu jest zgodne z prawem? Czy wspomni się o kwestii antypolonizmu środowisk Żydowskich?
anonim2014.01.23 14:54
Ks. Robert Skrzypczak słyszał wypowiedź premiera Izraela ? wątpię
anonim2014.01.23 15:09
czszcz51 widzę tylko wciąż słabość Polski, rozgrywa ją kto chce i jak chce i nie można nawet zaprotestować ten kraj wyludnia się ekspresowo i popada w ruinę gospodarczą, społeczną i moralną- chyba świadczy to o czymś ZŁYM a nie dobrym nie mówię o anty..izmach tylko o ekstremalnie złej polityce prowadzonej przez polskie władze
anonim2014.01.23 15:19
Kiedy żydzi przeproszą za zbrodnie dokonywane na Polakach przez ich żydowskich rodziców, krewnych , i współwyznawców. Kiedy przeproszą za żydowskich oprawców nkwd z Katynia, ze stalinowskich katowni, kiedy przeproszą za Naliboki, Koniuchy za powstanie skidelskie i wiele innych. Kiedy potępią takich swoich żydowskich rodaków jak róźański, wolińska, stefan michnik i ich działalność?
anonim2014.01.23 15:55
Goszczone powinny być tylko partie umiarkowane, skrajnie prawicowe i szowinistyczne nie powinny zostać wpuszczone do Polski. Zwalczamy szowinistów u w Polsce i Europie, to takie same standardy powinny obowiązywać gości z Bliskiego Wschodu.
anonim2014.01.23 15:57
Goszczone powinny być tylko partie umiarkowane, skrajnie prawicowe i szowinistyczne nie powinny zostać wpuszczone do Polski. Zwalczamy szowinistów u w Polsce i Europie, to takie same standardy powinny obowiązywać gości z Bliskiego Wschodu.
anonim2014.01.23 19:00
Ks. Skrzypczak jest idealistą, nie katolickim realistą. Wiemy dobrze, co to idealizm, jesteśmy ofiarami filozofów niemieckiego idealizmu. Ksiądz mówi do nas jak do małych dzieci, językiem propagandy Michnika, niedawno nazwał zbrodniarza Baumana autorytetem. Trzena też powiedzieć, że ta wizyta jest symboliczna w innym wymiarze, politycznym- Zydzi przeżywają realny lęk przed przegraniem wojny arabskiej i szukają lądowiska. Wypowiedzi ich polityków i rabinów o Polsce nie są wcale Boże i napawają niepokojem. Byłoby dobrze, gdyby ksiądz Skrzypczak nabył trochę wiedzy w temacie, zamiast budować na swoich niczym nie podpartych wyobrażeniach o zydach. To przyjeźdza synagoga szatana twierdząca, że po Holokauście Bóg umarł, przyjeżdza wyłudzić nienależne im pieniądze (odszkodowanie dostali w latach 60-tych) i przygotować grunt pod reemigrację- takie to ''symbole''.
anonim2014.01.23 19:30
@GenesisX //''Majestic, który notorycznie konfabuluje, że Żydzi mordowali Polaków w Katyniu, choć wysłałem mu imenną listę ponad 200 polskich oficerów pochodzenia żydowskiego, którzy tam zostali zamordowani?''// A teraz wyślij jeszcze listę gestapowców pochodzenia żydowskiego, do kompletu, będzie dłuższa.
anonim2014.01.23 22:58
Holocaust jest największą tragedią XX wieku. Pojawia się też niebezpieczeństwo, że obrasta on w legendy. 1. W związku z powyższym stwierdzeniem mam pytanie do szanownego kapłana spod znaku SJ: jaką miarą zmierzyć co jest największą tragedią XX wieku ??? Milion Ormian, 1,5 miliona Żydów, 6 milionów Polaków, 20 milionów Ukraińców czy może 50 milionów Rosjan ??? A może 200 milionów nienarodzonych ??? Proszę o podanie jakim kluczem-algorytmem szanowny ksiądz się kierował w swojej wypowiedzi. 2. Czy szanowny ksiądz Robert nie uważa, że Holocaust dawno został wypromowany już nie tylko jako legenda ale raczej swoista religia w którą obowiązkowo pod karą więzienia trzeba wierzyć ???
anonim2014.01.24 2:58
Chłop odstawił leki czy cóś. Albo bierze leki. Tak czy tak, szkoda człowieka.
anonim2014.01.24 6:35
Jazdzig napisał: "Moim zdaniem rację ma Pawłowicz stwierdzając, że wizyta parlamentarzystów z innych krajów powinna być ogłoszona oficjalnie, gospodarzem tej wizyty powinien być sejm, [email protected] napisał/a: "Jeśli Kneset przyjeżdża do Polski, to chyba muszą być zachowane jakieś formy dyplomatyczne (np. zaproszenie przez polski Parlament)." *** W kontekście powyższych komentarzy - pozwolę sobie zauważyć, że: polska delegacja do Katynia dn. 10 kwietnia, która miała upamiętnić 70 Rocznicę Zbrodni w Katyniu składała się z przedstawicieli Sejmu i Senatu; dowódców sił zbrojnych RP; byłego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie; aktualnie urzędującego prezydenta Polski, dostojników Kościoła. Nie została zaproszona przez rosyjski parlament, gospodarzem tej wizyty ze strony rosyjskiej mieli być przedstawiciele rządu niższego szczebla. Wygląda na to, iż Rosjanie nie robili larum, ale załatwili sprawę po swojemu, tym bardziej, iż ekipa rządząca Polską nie zabezbieczyła dostatecznie bezpieczeństwa delegacji. Niemniej, osoby podnoszące gromki krzyk w związku z obchodami Rocznicy Wyzwolenia KL Auschwitz chyba nie powinny się dziwić, że w dniu 10 kwietnia stało się to co się stało.
anonim2014.01.24 11:10
Do Klary, topornej uczennicy Pana: Pomyśl sobie, że robimy z delegacją Knesetu to, co Ruscy zrobili z naszą delegacją w Smoleńsku
anonim2014.01.24 14:40
tekst wyczerpuje właściwie temat, bo naprawdę dziwi mnie celowość tej dyskusji. to historia zadecydowała o tym, że nasze narody mają tyle wspólnego i tak trzeba patrzeć na to całe wydarzenie, a nie doszukiwać się "czegoś więcej"...
anonim2014.01.24 18:44
co on gada?
anonim2014.01.24 21:28
Całkiem inaczej to widzę: http://www.eprudnik.pl/kneset-w-polsce-przypadek-czy-planowe-dzialanie/
anonim2014.01.24 21:56
Ks. Skrzypczak, jako potomek funkcjonariusza komunistycznego, nigdy nie wyzwoli się z pewnych naleciałości myślenia charakterystycznych dla środowisk bolszewickich. Ale jak wygłosił kazanie o sexie to mu w kościele cały Neokatechumenat bił brawo. Tak, że swoich wielbicieli zawsze będzie miał i poruszając ekscytujące tematy tego i owego zewangelizuje.
anonim2014.01.25 16:56
Nikomu nie przeszkadza, że Izrael jest państwem z zalegalizowanym apartheidem, państwem wyznaniowym i skrajnie nacjonalistycznym?
anonim2014.01.25 21:14
Kolejne pozbawione sensu komentarze, które chyba mają na celu ukierunkowanie co poniektórych w jakiś skrajny tok myślenia... Czy to tak trudno zrozumieć, że wydarzenie, które odbędzie się za dwa dni skoncentrowane jest na upamiętnieniu poległych w czasie II wojny światowej??
anonim2014.01.30 11:56
Pytanie: czym różni się rząd Polski od rządu w Izraelu? Odpowiedź: Niczym. Tu i tam nie ma Polaków. Ks.Skrzypczak 4 dni przed obradami Żydowskiego parlamentu /min.60+1/ nie orientował się, że tą hucpach zaplanował niejaki p.Daniels lat 27 - a hucpach jest wtedy /wg Talmudu/ kiedy widz widzi całkiem coś innego niż jest to w rzeczywistości. Tyle na temat.