Zagrożenia Duchowe. PUŁAPKI i LĘKI szatana - konferencja w ramach Spotkania "Oddaj się Maryi", Niepokalanów, 06.04.2019 r. ks. Edmund Szaniawski MIC , marianin, wieloletni egzorcysta, dzieli się swoim bardzo bogatym doświadczeniem z tej trudnej posługi kapłańskiej. Był egzorcystą w Licheniu. Obecnie pracuje w Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii.

Ks. Edmund podejmuje refleksję dotyczącą istnienia szatana, jego pułapek jakie zastawia na człowieka, aby go zabić, zniszczyć całe jego życie duchowe, fizyczne, jego rodzinę i mienię. Wskazuje też jakie lęki ma szatan, ten przewrotny ojciec kłamstwa, zwodziciel, kogo i czego boi się najbardziej?

Konferencja składa się z 3 części: I. Istnienie i działanie szatana. II. Niebezpieczne drogi, które prowadzą do zniewolenia. III. Drogi wyjścia, jak się bronić. ks. Edmund mówi, że Maryja Niepokalana, Jej Niepokalane Poczęcie było silnym uderzeniem i rażeniem diabła, że może być istota ludzka tak czysta, piękna i nieskalana. Dlatego też szatan nienawidzi Niepokalanej, Niepokalanowa oraz braci i ojców franciszkanów tu posługujących. Nie chce, aby głosili czystość i piękno Maryi. Niepokalana jest naszą ucieczką i obroną, zawierzajmy się Jej Niepokalanemu Sercu, w Nim odnajdziemy pokój i radość. W Niepokalanym łonie Maryi jesteśmy bezpieczni, możemy żyć bez lęku i z wiarą przeciwstawiać się wszelkim pokuszeniom złego ducha.

baz/youtube.pl