27.07.16, 14:03

Matka Boża do kapłanów: Nadeszły czasy, kiedy będziecie musieli oddać życie za Chrystusa

W kontekście brutalnego mordu dokonanego na francuskim księdzu przez islamskich terrorystów we Francji, przypominamy słowa Matki Bożej skierowanej do kapłanów (za: ks. St. Gobbi „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, podyktowane mu 19.06.1976 (nr 101)

Wypowiedzcie ze Mną wasze «tak»
a Jeszcze o jedną rzecz was proszę, synowie najmilsi: o wasze życie. Nadeszły czasy, kiedy to niektórych z was, Moi synowie, muszę poprosić nawet o dar z własnego życia.

b Nadchodzi godzina męczeństwa i Mama łagodnie przygotowuje was do momentu złożenia waszej ofiary.

c Nie patrzcie już na ten świat. Wpatrujcie się tylko we Mnie, w oblicze waszej Niebieskiej Mamy.

d Odzwierciedlam dla was światło czekającego was Raju, a w godzinie próby zostaniecie umocnieni i napełnieni odwagą.

e Nie patrzcie na stworzenia, które – zwiedzione i zepsute przez szatana – będą się coraz bardziej rzucać na was, z nienawiścią i gwałtownością.

f A przecież wy, synowie umiłowani, zawsze kochaliście, czyniliście dobro każdemu, wszystkim staraliście się zawsze pomagać.

g Teraz szerzy się wokół was lód nienawiści i niewdzięczności.

h Nie bójcie się, chociaż to godzina szatana i mocy ciemności!

i Nie lękajcie się! Schrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu.

j W matczynym Sercu zostaniecie ogrzani i pocieszeni. Tam jest źródło waszej radości i tajemnica waszej ufności.

k W tym Sercu jesteście Moimi maleńkimi dziećmi, które wychowuję do wewnętrznej uległości, abyście na zaproszenie Mojego Syna – włączającego was w Swoją Ofiarę – umieli odpowiedzieć: «tak».

l Synowie Moi najmilsi, powiedzcie wraz ze Mną wasze «tak» woli Ojca. Wtedy szybko zobaczycie, jak wschodzi świt nowego świata – obmytego i oczyszczonego waszą wynagradzającą ofiarą.

philo