Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada na dzisiejsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ocenie kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę resortu orzeczenie to jest „wyrazem niedopuszczalnego upolitycznienia”.

W 2018 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach sędziów Alinę Bojarę i Mariusza Brodę. W myśl nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 2017 roku szef resortu sprawiedliwości może podjąć taką decyzję bez jej uzasadnienia i możliwości odwołania. Sędziowie Bojara i Broda złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dziś Trybunał w Strasburgu przychylił się do ich skargi orzekając, że Polska naruszyła artykuł 6. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nakazał wypłatę odszkodowania w wysokości 20 tys. euro każdemu z sędziów.

Do sprawy odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości.

- „Trybunał absurdalnie uznał, że pełnienie przez sędziego administracyjnej funkcji wiceprezesa sądu, związanej z dodatkiem do wynagrodzenia, jest prawem człowieka gwarantowanym Konwencją”

- podkreśla resort.

Jak wyjaśnia, sędziowie Bojara i Broda nie zostali pozbawieni funkcji orzeczniczych.

- „Od 2012 r. polski Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie wyrażał zdanie, że nie istnieje prawo sędziego do zajmowania w danym sądzie określonego wysokiego stanowiska służbowego. ETPCz przez lata nie kwestionował tego poglądu, a teraz występuje przeciwko polskiemu rządowi. Trybunał stronniczo nie bierze przy tym pod uwagę, że podobne jak w Polsce procedury powoływania i odwoływania sędziów funkcyjnych obowiązują też w innych krajach europejskich.”

- wskazano w oświadczeniu.

- „Ministerstwo Sprawiedliwości z ubolewaniem przyjmuje, że Trybunał podjął wobec Polski decyzję nacechowaną politycznie. To, niestety, kolejny przykład, że instytucja ta zamiast prawem i konwencjami coraz częściej kieruje się polityką i ideologią, czego dowodem są wyroki wskazujące na szerokie dopuszczenie aborcji, możliwość małżeństw osób tej samej płci oraz adopcji przez nie dzieci”

- dodano.

kak/Ministerstwo Sprawiedliwości, DoRzeczy.pl