09.10.13, 08:17Rozmowa przez telefon komórkowy (fot. rubenshito/Sxc.hu)

NIK o pozyskiwaniu bilingów przez służby. Za dużo i w sposób niekontrolowany

W ocenie NIK konieczne jest doprecyzowanie uprawnień służb  kwestii pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. Nie ma organu, który weryfikowałby zasadność pozyskiwania billingów.

Pośród nieprawidłowości NIK wymienił m.in.: żądania udostępniania danych za okres wykraczający poza przewidziany prawem, żądania billingów w sprawach rozwodowych, cywilnych bez uzyskania koniecznej zgody abonenta, przekazywanie przez operatorów danych w zakresie szerszym, niż żądany we wniosku, pozyskiwanie danych przez nieuprawnionych funkcjonariuszy bądź niezidentyfikowane osoby oraz żądanie wydania smsów w sprawach cywilnych.

O nieprawidłowościach NIK ma poinformować Ministra Sprawiedliwości.

MBW/Dziennik.pl