30.09.21, 18:47fot. yt/screen, wikipedia.org

Ks. Falvo: Co zły duch robi z człowiekiem? Jak moc imienia Jezus prawdziwie uwolnienia od demonów?

Chciałbym poruszyć bardzo trudny problem, który dotyczy zarówno Europy jak i Ameryki. W obu tych regionach coraz powszechniejsze jest zjawisko pojawiania się sekt: satanistycznych, świadków Jehowy, sekt wywodzących się z religii wschodu (np. buddyzmu) oraz innych religii, które nie akceptują w Jezusie Boga i egzystują poza Prawdą. Powszechny staje się również ateizm, już nie filozoficzny, ale praktyczny. Ludzie żyją dziś pieniądzem i seksem, które stały się „bogami” dnia dzisiejszego.

Istnieją także organizacje, które za cel stawiają sobie szkalowanie Kościoła katolickiego. Także w samym Kościele daje się zauważyć znaczną obojętność wobec spraw wiary. Zbyt dużo mówi się w nim o problemach socjalnych, za to coraz częściej pomijany jest problem grzechu oraz jego przyczyn. Poznałem także pewnego kapłana, który nie wierzy w istnienie złego ducha, widać więc, że nawet niektórzy księża negują istnienie diabła. Ale jeśli znamy Ewangelię, wiemy, że szatan istnieje naprawdę – Ewangelia mówi o nim aż 55 razy. Święty Jan nazywa szatana tym, który od początku jest zabójcą, zaś w Pierwszym Liście św. Piotra został on określony lwem ryczącym, kłamcą, kusicielem, tym, który sprzeciwia się Bogu. Zły to „bóg tego świata”, oskarżyciel braci, Apokalipsa natomiast mówi o nim jako o Bestii.

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat szatana, aby otworzyć oczy tym, którzy w niego nie wierzą. Zobaczmy, co czyni zły duch w Ludzie Bożym oraz jakie są jego sposoby działania i cele.

TECHNIKI SZATANA

Szatan posługuje się pewnymi „narzędziami”, a są to: kłamstwo, hipokryzja, oszczerstwo, gniew, zemsta, zazdrość, jak również grzech ciężki. Ten, kto żyje w takim grzechu, jest we władaniu złego ducha. Albo znajdujemy się w łasce Bożej, albo znajdujemy się po stronie grzechu, ale gdy trwamy w grzechu – panuje nad nami duch zły. Jak więc możemy walczyć z szatanem? Jedynie poprzez życie w łasce Bożej, ponieważ trwając w niej nosimy w sobie niebo, gdy zaś tkwimy w grzechu, panuje w nas pustka. Aby jej uniknąć, powinniśmy karmić się Słowem Bożym – Biblią. Jest to księga natchniona przez Ducha Świętego, jej słowa są słowami Ducha Świętego.

Zapraszam was więc do czytana Słowa Bożego, szczególnie Nowego Testamentu: czterech Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów św. Pawła i Apokalipsy. Musimy ubrać się w zbroję Bożą. Jezus powiedział: „Ja daję wam moc, aby zwyciężyć wszelkie dzieła złego, i nikt nie może uczynić wam nic złego” (por. Mk 16,17-18). Święty Paweł mówi, że nie walczymy przeciwko krwi i ciału (czyli człowiekowi), ale przeciwko złym duchom. Aby zwyciężyć złego, powinniśmy wzywać imienia „Jezus”. Kiedy wypowiadamy głośno imię Jezusa – zły duch ucieka, bo nie może znieść brzmienia imienia Jezusa.

MOC MODLITWY

Jestem egzorcystą. Pewnego razu, podczas egzorcyzmu powiedziałem: „W imię Jezusa Chrystusa nakazuję ci, zły duchu, odejdź precz!”. Szatan jednak odpowiedział: „Jeżeli nie przestaniesz wzywać tego imienia, zabiję cię”. Zacząłem więc mówić: „Jezu, Jezu, Jezu” i tamten... uciekł! Tak więc, wzywajcie imienia Jezus, jeżeli coś wam się w życiu nie układa, jeśli w waszym domu panuje kryzysowa sytuacja – pamiętajcie, że jest to atak złego, który chce was nastraszyć.

Aby wypędzić go, używajcie przede wszystkim charyzmatów, tych, które otrzymaliście przy chrzcie. Jednym z nich jest charyzmat uwolnienia. Różni się on od egzorcyzmu. Egzorcyzmu mogą dokonywać tylko niektórzy kapłani, a modlitwą o uwolnienie możecie modlić się wszyscy i wszędzie: w domu, w pracy, w drodze. W modlitwie tej mówimy: W imię Jezusa nakazuję wszystkim złym duchom, aby odeszły precz od mojej pracy, od mojego domu, od mojego samochodu, z miejsca, w którym jestem. Tę moc mamy od Jezusa. On powiedział: w imię moje złe duchy będą wyrzucać (Mk 15,17). Nie mówcie: „Panie, Panie...”, ale: „Jezu, Jezu...”, bo to imię przegania wszelkie lęki i strach.

Pamiętajcie również, aby nie przesadzać i nie mówić o złym duchu zbyt często, bo w ten sposób rozsławiamy jego imię. Musimy zawsze jednak być świadomi, że on istnieje.

ANTYMORALNOŚĆ SZATANA

Szatan ma również swoją własną „moralność”, jest nią: niesprawiedliwość, wykorzystanie, kradzież, zemsta, niemoralność – np. cudzołóstwo, które stało się obecnie powszechne i wręcz modne. Dziś niektórzy się żenią, a po kilku miesiącach rozwodzą, znajdując innego partnera – to jest właśnie cudzołóstwo. Pamiętajcie, że małżeństwo jest święte i nic nie może go przerwać.

Inną formą cudzołóstwa jest nieczystość. Dotyczy ona par, które nie są związane węzłem małżeńskim, ale żyją razem i czynią to, co jest dozwolone tylko w małżeństwie. Wszechobecna staje się również pornografia.

Inne grzechy inspirowane przez szatana to: czynny homoseksualizm, zażywanie narkotyków, negatywne myślenie i nieustanne roztrząsanie problemów... To smutne, ale grzech staje się dla wielu rzeczą normalną również dlatego, iż niektórzy kapłani przestali o nim mówić.

Zły duch ma dostęp do człowieka poprzez nienawiść, magię, spirytyzm, okultyzm, wiarę w gusła. Często zdarza się, iż problemy związane ze złym duchem przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jeżeli ktoś z naszych przodków zajmował się okultyzmem, skutki tego grzechu możemy odczuwać także i my. Pewne miejsca, np.: domu, sklepy, biura – mogą znajdować się pod wpływem złego. W tych miejscach w zadziwiający sposób króluje grzech.

UWOLNIENIE

Przypominam sobie pewną historię z czasów, gdy pełniłem posługę kapelańską w Marynarce. Gościliśmy wtedy na Wyspach Dziewiczych. Zostałem poproszony o pobłogosławienie pewnego domu, ponieważ właścicielom bardzo trudno było go sprzedać. Kiedy wszedłem do niego, poczułem szatańską opresję i straszny odór. Podjąłem się więc egzorcyzmu. Powiedziałem: „Złe duchy – jakiegokolwiek rodzaju, w jakiejkolwiek liczbie tu jesteście – w przechwalebne imię Jezusa nakazuję wam, abyście odeszły stąd precz”. Po chwili w domu tym można już było swobodnie oddychać, a po kilku dniach został sprzedany.

Ponieważ zły duch może przejąć we władanie miejsca, również w waszych domach módlcie się o uwolnienie. Mówcie rano i wieczorem: “W imię Jezusa nakazuję złym duchom, aby odeszły z mojego domu i od mojej rodziny”. Powtarzajcie często te słowa, szczególnie wtedy, kiedy wasze życie się nie układa lub pojawiają się nieuleczalne choroby.

Działanie złego ducha może przejawiać się również w opętaniu wewnętrznym. Polega to na zawarciu paktu ze złem. Miałem do czynienia z uwolnieniem takich osób, które zawarły pakt z demonem. Powiedziały mu wtedy: „Powierzam ci swoją duszę, jeżeli pozwolisz mi pojąć za żonę tę kobietę” (lub: „Jeżeli będę posiadał daną rzecz”). Znałem pewnego człowieka, który zawarł pakt z diabłem w zamian za poślubienie kogoś i za posiadanie pieniędzy. Szatan rzeczywiście dał mu wszystko, o co prosił. Kilka dni po ślubie jednak rozeszli się, a człowiek ten stracił wszystkie pieniądze.

Na pewno słyszeliście też o czarnych mszach, odprawianych przez sekty satanistyczne. Zaproszenie na takie msze bardzo często rozpoczyna się od obietnicy rzeczy materialnych. Kiedy usłyszycie takie zaproszenie – uważajcie! Szatan jest zawsze żywy i nie śpi nawet w nocy. Pamiętajcie jednak o mocy, która została wam udzielona w sakramencie chrztu. Ta moc pozwala wypędzać złe duchy. Może wam w tym również pomóc woda święcona lub poświęcone przedmioty. Jeśli np. powiesicie obraz Matki Bożej na ścianie przy waszym łóżku, możecie być pewni, że demon nie będzie mógł znieść jego widoku. Kilka razy szatan powiedział: „Nie mogę na Nią patrzeć, bo Ona mnie przepędza i zgniata mi głowę”. Pamiętajmy o tej mocy!

Dzięki niej możemy także uwalniać z choroby i od złego. Osoba, której chcemy pomóc, musi przyjąć sakrament pokuty i Eucharystii, oraz wybaczyć nieprzyjaciołom. Musi odciąć się od swoich przodków, jeżeli zdaje sobie sprawę z tego, iż ktoś z rodziny zajmował się okultyzmem, ponieważ demon po śmierci takiego człowieka przechodzi na jego dzieci. Ponadto sami musimy odciąć się od zła, które w nas tkwi. Pamiętajmy jednak, że nie wolno nam myśleć, iż w każdej sprawie kryje się szatan...

Musimy mieć odwagę powiedzieć duchowi złemu: precz, i odesłać go daleko od naszych rzeczy i z naszych domów. Nie bójcie się – szatan już przegrał, jego siła rodzi się z naszego lęku. Jeżeli go poniżamy i odrzucamy precz, wtedy ucieka od nas. Mamy być ponad wszelkimi wpływami złego, więc nie bójcie się.

OZNAKI OBECNOŚCI DUCHA ZŁEGO

Jeżeli ktoś zaczyna nienawidzić swoich rodziców, zaczyna przeklinać, to znaczy, że znalazł się pod wpływem złego ducha, który go niepokoi. Rodzice mają moc, aby w imię Jezusa wypędzić precz złego ducha z domu i od swego dziecka. Pamiętajcie, aby używać często imienia Jezusa, ponieważ tylko Jezus usuwa lęk. Wszyscy jesteśmy cenni w oczach Bożych, a im lepiej i pobożniej dana osoba stara się żyć, tym bardziej szatan będzie ją niepokoić. Ale mamy do dyspozycji Bożą moc, mamy imię Jezusa, mamy Eucharystię, Ducha Świętego i Słowo Boże! Kiedy odprawiam egzorcyzm, używam Biblii – kładę ją na głowie osoby uciemiężonej przez szatana. Zaledwie jednak ją tam położę, osoba ta zaczyna krzyczeć: „Weź ode mnie ten ciężar, bo mnie przygniata!”. To naprawdę jest Słowo Boże, a nie książka... Zabierzcie więc Słowo Boże do tych domów, w których nie ma zgody, gdzie jest dużo nerwów i chorób. Spacerując po pokojach czytajcie Słowo Boże, a szatan ucieknie.

Pewna mama poprosiła mnie o modlitwę w intencji swojej córki, której od pewnego czasu nie mogła poznać: córka przeklinała, rzucała się po ziemi – jakby była inną osobą. Rozpoznałem złego ducha, więc powiedziałem do niego: „Zostaw to stworzenie Boże, nakazuję ci to w imię Jezusa”. Odpowiedział mi: „Nie mogę pójść, ponieważ mój szef mnie przysłał tutaj i mogę wyjść z niej dopiero wtedy, kiedy ją zabiję”. Powiedziałem: „Nikogo nie zabijesz, jeszcze raz nakazuję ci iść precz”. Kiedy dziewczyna obudziła się, zapytałem: „Ktoś chciał cię zabić, bo został nasłany na ciebie zły duch, który miał to zrobić”. Ona odpowiedziała: „Zrozumiałam, że to pewna dziewczyna, która chce mi zabrać mojego narzeczonego”. Okazało się, że tamta poszła do człowieka zajmującego się magią, który sprawił to zło, zapewniając, że chłopak nigdy nie poślubi swej narzeczonej. Jednak po tym egzorcyzmie dziewczyna bez przeszkód wyszła za swojego ukochanego...

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ!

Szatan istnieje i czyni swoje dzieła, aby przeszkadzać dzieciom Bożym. Jednak nie lękajcie się, św. Paweł mówi:Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31). Przypominam sobie pewne spotkanie charyzmatyczne w Turynie, na którym gościło 25 tys. ludzi. Mówiło się tam o szatanie, ponieważ w Turynie jest bardzo wiele osób zajmujących się magią. Powiedziałem do obecnych: „Jeżeli jeden z was, charyzmatyków, jest przepełniony Duchem Świętym, może wyrzucić precz z Turynu tysiące demonów!”. Teraz zaś mówię wam: Nie bójcie się i nie lękajcie się. Jeżeli będziecie używali imienia Jezusa i uczestniczyli w sakramentach, zły nie może wam nic złego uczynić. Jezus już zwyciężył szatana na krzyżu! Alleluja!


ks. Serafino Falvo 

Konferencja wygłoszona podczas sesji „Jezus zwyciężył!”
Opracowała: Anna Lasoń-Zygadlewicz

Komentarze

Polak2021.10.1 8:07
A niby w jaki sposób zmyślona postać może cokolwiek zrobić realnie istniejącemu człowiekowi? I z dokładnie tego samego powodu jedyną mocą imienia "Jezus" jest przyciąganie uwagi latynosów noszących to imie.
Jest Fronda? Jest piąteczek? Jest "cud Słońca!"2021.09.30 22:41
jw.
Na same słowo:"Jezus" szatan ucieka!2021.09.30 22:06
Szatan wie, że dawno przegrał, boi się Jezusa! Wzywając Jezusa, szatan ucieka! Gdzie jest dobro, zło nie ma prawa wstępu! Postępując źle, daje się diabłu przyzwolenie do siebie! Również tak samo jest, gdzie jest Maryja i Św. Michał Archanioł-pogromca szatana!
Polak2021.10.1 8:08
W innych fanfikach z tej serii piszą że to Szatan pokonał Jezusa, więc nie gorączkuj się tak. To tylko zmyślona literatura.
Bydle żydowskie zboczeniec ciągle na wolności!2021.09.30 21:10
Tu na Frondzie zboczeniec-pedofil pod pseudonimem "𝐏𝐨 𝟏𝟏 ... " napastował mego syna (13-latek). Oto co mu "proponowal" cyt. "Daj mi proszę swój numer telefonu to z chęcią zadzwonię i zaproszę cię np. na lody?" - - - - - - - - - - - - - - - Sprawa będzie miała dla tego zboczeńca, tak czy siak, poważne reperkusje!
Chłopie...! Weź się w garść!2021.09.30 21:55
Lechu!...Tyle już razy pytamy ciebie!? ...Dokąd będziesz ten sam tekst wstawiał? Tych bzdur nie da się czytać! Przecież ty sam piszesz o sobie w różnych nickach! Jedyną prawdą jest to, że to ty jesteś tym "Po11", żydowskim pedofilem! Piszesz do siebie! Nie dodałeś jeszcze ile razy siedziałeś za to, czy tylko 4 razy? Czy więcej!
Lechu, trochę się powtarzasz2021.10.1 15:27
Wprawdzie pojechałeś po katolsku, w stylu starej fanatyczki ze śmierdzącą gębą, ale można się po tobie nieco więcej spodziewać niż powtórki z poprzednich wpisów. Jedyny pozytyw, że znów frondowych idiotów nabrałeś.
Znów zbok bez wyobraźni2021.10.1 15:28
Ile razy ten sutener będzie to samo pisał na frondzie, żeby znaleźć klienta, a miejscowy admin będzie kwiatki wąchał zamiast uczciwie pracować?
Żyd zboczeniec z Gdańska szuka "miłości"2021.09.30 21:08
Tu na Frondzie zboczeniec-pedofil pod pseudonimem "𝐑𝐄𝐁𝐄𝐋𝐈𝐀𝐍𝐓" złożył memu synowi (13-latek) następująca "propozycje", cyt. "Daj mi proszę swój numer telefonu to z chęcią zadzwonię i zaproszę cię np. na lody?" - - - - - - - - - - - - - - - Sprawa będzie miała dla tego zboczeńca, tak czy siak, poważne reperkusje!
Zbok z Krakowa znów w akcji2021.10.1 15:29
Kopiuj-wklej, tylko nick pomawianego zmienia. A na privie pupkę syna (?) oferuje.
rebeliant2021.09.30 21:01
Jeśli Diabeł nie da mi wszechmocy, to do Boga z takim Diabłem.
rebeliant2021.09.30 20:55
"... zemsta" - a to dobre, bo o ile pamiętam, to Jahwe uczynił potop.
"rebelianciku"... Lesiu !2021.09.30 21:45
Coś ci się pomieszało, chłopie!? Nic nie kumasz! Poczytaj! Potop nie był zemstą!... Bóg długo upominał ludzi za ich straszne grzechy, aby się nawrócili ! Nie chcieli, robili straszne sodomie grzechy i inne złe rzeczy! Więc Potop był, jakby na własną ich prośbę! To była kara za ich ogromne grzechy, .... a nie zemsta jak piszesz!
Lesiu, teraz lepiej2021.10.1 15:32
Fanatycznie po katolsku, w stylu wtórnego analfabety. Bozia jest, sodomie są, przydałyby się jeszcze wrzaski. Ale ważne, że frondowe debile znów się nabierają.
rebeliant2021.10.1 18:26
"Potop był jakby... " - no właśnie i na przykład ofiary gwałtów też chcą dokonać pomsty jakby na własną prośbę sprawców (- i tak z każdą krzywdą).
Diabeł2021.09.30 20:52
"a po kilku miesiącach rozwodzą, znajdując innego partnera – to jest właśnie cudzołóstwo. Pamiętajcie, że małżeństwo jest święte i nic nie może go przerwać" - Może. Większość małżeństw jest zniszczonych przez vox populi vox dei - które zmuszają mężczyzn do pokory (strój,praca,chodzenie tam gdzie każe wybranka) a kuszenie kobiet przez wspólnotę nazywają wolną wolą kobiet dla której trzeba ćwiczyć się w miłosierdziu.
rebeliant2021.09.30 20:51
"... ale żyją razem i czynią to, co jest dozwolone tylko w małżeństwie" - a najgorsze jest w tym to, że żyją ze sobą poza waszą ewidencją - tak ? Nielegalne życie - o to wam chodzi ? Życie na dziko jest prawdziwym życiem, a yebany kościół to jest nic innego jak uzurpator chcacy mieć w swojej władzy ludzkie narządy rozrodcze - niech spyer.dala do zawsze dziewic i celibatów, gdyż przez całe wieki nie potrafił wyjść sferze seksualnej na przeciw, lecz roztaczał nad rozkoszami seksualnymi bezsensowną ciemnotę, pod którą rozrosła się pleśń.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.09.30 20:00
kłamstwo, hipokryzja, oszczerstwo, gniew, zemsta, zazdrość... jak nic pasuje to do klechów! wystarczy posłuchać takich parchów jak rydzyk czy jędraszewski!
Leo2021.09.30 20:14
DOBRZE, ŻE TU WCHODZISZ, MOŻNA SIĘ ZA CIEBIE POMODLIĆ
"kretynizacjo...! Odezwałeś się...?2021.09.30 21:03
Odwracasz "kota ogonem"! Bronisz diabła? To na nic! Jesteś w jego szponach! Czy nie zauważyłeś, że to wszystko piszesz o sobie? Przecież ogólnie tu jesteś z tego znany, Lechu Keller -Krawczyk! To przecież ty jesteś tym starym pedofilem, co krzywdził dzieci!... Śmiesz tak bezczelnie pisać? Spójrz w lustro i zobaczysz starego zboka! Jesteś 100 razy gorszy od każdego! Takim wpisem próbujesz się sam wybielić i zakrzyczeć prawdę o sobie! Niestety! Twoja nienawiść do Polski, Polaków i Naszego Kościoła cię cały czas niszczy! Nie darujesz nawet Bogu i świętościom!
O, Lechu, to jest to!2021.10.1 15:34
Dokładnie tak napisałby parszywy katol. Tylko ty potrafisz tak z siebie kpić i na siebie bluzgać, pokazując przy tym religijna tępotę odwiedzających frondę.
taka prawda2021.09.30 19:10
Kroluj nam Chryste zawsze i wszedzie.
Jest Fronda? Jest czwarteczek? Jest LOLcontent!2021.09.30 18:57
jw.