10.02.20, 18:25Fot. via Flickr, CC 0 / Screenshot Youtube - Maskacjusz TV

Papież Franciszek i abp Marek Jędraszewski jednym głosem o gender

- Kościół nie głosi mądrości tego świata, głosi mądrość, która płynie z krzyża Chrystusa i faktu Jego zmartwychwstania, mądrość która otwiera nas na nadzieję życia wiecznego - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w intencji pracowników MPK w Krakowie, odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu.

Arcybiskup przewodniczył Eucharystii, podczas której wygłosił do wiernych homilię. Na początku stwierdził, że św. Paweł głosił Słowo Boże, a jego postanowieniem było „nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”. Apostoł był świadomy, że Chrystus ukrzyżowany jest głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów, ale dla tych, którzy uwierzyli – mocą i mądrością Bożą.

Metropolita przypomniał, że Kościół nadal głosi Chrystusa, ponieważ w Nim jest nadzieja życia wiecznego. Jest On mądrością, która przewyższa i ośmiesza mądrość tego świata i mocą, która kruszy moc świata.

Los każdego chrześcijanina zostaje związany z Chrystusem poprzez sakrament chrztu. Jezus mówi jednoznacznie, że Jego uczniowie mają być dla świata solą i światłem. – Być solą dla świata, która nadaje temu światu chrześcijański smak, a jednocześnie sprawia, że ten świat całkowicie się nie popsuje, nie popadnie w nieobyczajność, czy ludzkie mądrości, które ten świat prowadziły i prowadzą do zguby – zaznaczył metropolita. Chrystus podkreślił, że sól która traci smak nadaje się jedynie do wyrzucenia.

Chrześcijanie muszą być także światłem na wzór Jezusa, który jest światłością świata. – Mamy świecić, dawać świadectwo o Chrystusie. (…) Znaczy to, że musimy umieć patrzeć na siebie, na swoją osobistą, człowieczą godność, na rodzinę, na naród zgodnie z Chrystusową Ewangelią – powiedział arcybiskup.

Przypomniał, że te trzy elementy: człowiek, rodzina, naród są ważne dla nauczania św. Jana Pawła II. Chrześcijanin powinien bronić swej godności, żyć w małżeństwie i rodzinie oraz patrzeć na dzieje swojego narodu poprzez Chrystusa zmartwychwstałego.

Arcybiskup w czwartek, w Rzymie, otrzymał egzemplarz sygnalny książki, która jest zapisem rozmowy papieża Franciszka z ks. Luigi Maria Epicoco, pod tytułem „San Giovanni Paolo Magno” – „Św. Jan Paweł Wielki”. Rozmowa dotyczy duchowości papieża Polaka i jego dzieła duszpasterskiego. Arcybiskup zacytował jedną z wypowiedzi papieża Franciszka, dostępną w tej książce:

W każdej epoce historycznej zło ukazywało się na różne sposoby. Według Ojca Świętego, w obecnym momencie historycznym, jaki jest najbardziej specyficzny sposób, poprzez który zło jest obecne i działa?

Jednym z jego przejawów jest teoria gender. Pragnę jednak od razu być precyzyjny, że mówiąc o tym, nie odnoszę się do tych, którzy mają orientację homoseksualną. „Katechizm Kościoła Katolickiego” zachęca nas do towarzyszenia i objęcia troską duszpasterską tych właśnie naszych braci i nasze siostry. Moje odniesienie jest bardziej szerokie i odnosi się do niebezpiecznego korzenia kulturowego. Wynika z niego chęć zniszczenia u samych źródeł tego stwórczego projektu, który Bóg miał wobec każdego z nas: różność, rozróżnienie. [Ideologia gender zmierza] do uczynienia wszystkiego czymś homogennym, neutralnym. Jest więc atakiem skierowanym przeciwko różnicy, przeciwko dziełu stwórczemu Boga, przeciwko mężczyźnie i kobiecie. Jeśli mówię to w sposób jasny, nie czynię tego, aby kogoś dyskryminować, ale po prostu aby przestrzec wszystkich przed pokusą upadku w coś, co było szaleńczą ideą budowniczych wieży Babel: zniszczyć różnice, aby znaleźć w tym zniszczeniu jeden język, jedną formę, jeden lud. Ta pozorna jednolitość zaprowadziła ich do autodestrukcji, ponieważ jest ona projektem ideologicznym, który nie bierze pod uwagę rzeczywistości, prawdziwej różności osób, [wewnętrznej] jedności każdego, różności każdego. Tym, co sprawia, że jesteśmy sobie bliscy, nie jest zniszczenie różnicy, lecz przyjęcie innego w jego różnicy, w odkryciu bogactwa znajdującego się w byciu różnym od drugiego. Jest to płodność obecna w różnicy, która sprawia, że my, istoty ludzkie jesteśmy [stworzeni] na obraz i podobieństwo Bożę, a zwłaszcza jesteśmy zdolni przyjąć innego nie dlatego, żebyśmy chcieli tę jego inność zmienić. Chrześcijaństwo zawsze podkreślało wyższość faktu nad ideami. W teorii gender widać, jak pewna idea pragnie narzucić się na rzeczywistość i w ten sposób ją sobie podporządkować. Pragnie podważyć podstawy ludzkości we wszystkich przestrzeniach i wszystkich możliwych polach edukacji, i staje się pewnym fundamentem kulturowym, tym bardziej, że nie rodzi się on niejako od dołu, ale jest narzucany z góry przez niektóre państwa jako jedyna możliwa droga kulturowa, do której należy się dostosować – odpowiedział Ojciec Święty.

Kościół nie głosi mądrości tego świata, głosi mądrość, która płynie z krzyża Chrystusa i faktu Jego zmartwychwstania, mądrość która otwiera nas na nadzieję życia wiecznego. Tę mądrość głosił i głosi Kościół mimo wyzwań, wobec których się aktualnie wszyscy znaleźliśmy. Nie znać niczego innego jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, „scire Christum”. Ta mądrość, Boża mądrość daje nam moc i siłę trwania przy prawdzie aż do końca – dodał arcybiskup.

Podziękował pracownikom MPK za to, że trwają przy Chrystusie i okazują to np. poprzez chorągiewki na tramwajach i autobusach, które pojawiają się w dniach upamiętniających św. Jana Pawła II. Przypomniał, że kolejnym znakiem wiary jest tramwaj kolędowy, w którym poprzez śpiew kolęd wysławia się Boga za wcielenie Jezusa Chrystusa. – To jest cel naszej wspólnej modlitwy, żeby za tym zewnętrznym znakiem wiary coraz bardziej pogłębiało się wasze złączenie z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Aby dzięki temu złączeniu pogłębiała się wasza nadzieja w ostateczne zwycięstwo i stała się widoczna dla wszystkich wasza miłość, która prawdziwie przemienia oblicze tego świata – zakończył metropolita.

Do podziękowań dla pracowników MPK za ich pracę wykonywaną na rzecz mieszkańców Krakowa dołączył się także o. Ireneusz Byczkiewicz CSsR, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Diecezja.pl

Komentarze

katolik2020.02.13 16:14
Problem z Franciszkiem jest taki, ze raz mowi jedno, a następnie zaprzecza temu co mowi. Raz mowi, ze nie popiera gender i LGBT i promuje JPII, a zaraz później nagradza aborcjonistow czy heretykow takich jak o James Martin, którzy lansują homoseksualizm i mowia wręcz, ze Biblia nie ma racji, ponieważ jasno wyraza się na temat homoseksualizmu. Dzialanie na dwa fronty bardzo szkodzi Kosciolowi.
Tom Bombadil.2020.02.12 22:23
Czy Franciszek zostanie obrzucony takim samym hejtem (tyle że światowym), co abp Jędraszewski. Bo jeśli nie, to...
Leszek2020.02.11 4:24
Tajny agent nie ma krwi w żyłach, nie ma serca, nikogo nie kocha, nawet siebie samego. Jest rzeczą w rękach Partii, i ona może go pożred żywcem bez ostrzeżenia. Dobrze to sobie zapamiętaj. Kimkolwiek będziesz, będziemy cię stale obserwowad i przy najmniejszym braku rozwagi pozbędziemy się ciebie. Musisz dobrze zrozumied, że jeśli znajd ziesz się w niebezpieczeostwie, nawet gdyby stało się to nie z twojej winy, nie możesz na nas polegać. Wyprzemy się ciebie.
Leszek2020.02.11 4:15
 Wstrząsająca opowieśd komunistycznego agenta, o działaniach, które prowadził po wstąpieniu do Polskiego Seminarium w 1938r i działalności kapłaoskiej niszczycielskiej wewnątrz kościoła katolickiego. Ujawnia on cele, jakie wyznaczono agentom komunistycznym działającym wewnątrz Kościoła katolickiego. Posiada numer; 1025 co świadczy, o ilości agentów kapłanów w momencie zwerbowania. Ma za zadanie zniszczyd Kościół Katolicki od wewnątrz poprzez zniesienie łaciny, ozdób kapłaoskich, obrazów, posągów, odejście od ołtarzy a zastąpienie zupełnie pustym stołem, porzucenie wszelkich Krzyży, aby Chrystus był uznany za człowieka a nie za Boga". Msza ma byd tylko wspólnym posiłkiem". ROZDZIAŁ 1 O TYM, JAK CZŁOWIEK BEZ IMIENIA PRAGNIE WYJAWIĆ NAJWIĘKSZĄ TAJEMNICĘ SWOJEGO ŻYCIA Sam zastanawiam się, skąd u mnie ta ochota, by spisad wspomnienia. To raczej osobliwe. Zdaje mi się, że sięgam po pióro, gdyż robię to w snach, a następnie odczuwam rodzaj przymusu - tak przynajmniej sobie wyobrażam - aby nie przerywad w świetle dnia. Ale to nie ma znaczenia - i tak nikt nie będzie czytał tych pamiętników. We właściwym czasie sam je zniszczę. *** Jestem człowiekiem bez imienia, nie mam rodziny, pochodzę znikąd, nic po sobie nie zostawię. Jestem jednym z tych, którymi pogardzają burżuje i biurokraci. To cała przyczyna mojego głupiego cierpienia, do którego przyczynili się także ci, którzy pragnęli mojego dobra. Gdybym tylko wiedział, jakie szczęście może z tego wyniknąd. Byłem jednak wówczas zbyt młody, by chodby domyślad się, na jakie wyżyny może mnie wynieśd moja młodzieocza niedola. Na samym początku byłem małym, bezimiennym chłopcem. Musiałem mied trzy lata. Płacząc, wlokłem się po jakiejś drodze. Był rok 1920 w Polsce. Mogę zatem przyjąd, że urodziłem się w 1917 roku, nic jednak nie potrafię powiedzied o miejscu urodzenia i o rodzicach. Zdaje mi się, że w tym wieku nie potrafiłem jeszcze dobrze mówid po polsku, może znałem kilka rosyjskich słów. Nie sądzę, abym potrafił się chodby przywitad po niemiecku. Kim byłem? Nie potrafiłem nawet wymówid własnego nazwiska. Miałem przecież imię, gdy ktoś je wypowiadał odwracałem spojrzenie w jego kierunku.
Leszek2020.02.11 4:08
https://docplayer.pl/6245448-Pamietnik-antyapostola.html#show_full_text
klara2020.02.22 4:53
świetny materiał, warto przeczytać
Leszek2020.02.11 4:07
PAMIĘTNIK TW 1025 Filozof Antyapostoł Wstrząsająca opowieśd komunistycznego agenta, o działaniach, które prowadził po wstąpieniu do Polskiego Seminarium w 1938r i działalności kapłaoskiej niszczycielskiej wewnątrz kościoła katolickie.
www2020.02.10 21:12
Franciszek też twierdzi, że LGBT to zaraza. Nauka Kościoła jest taka sama, a grzech jest grzechem.
Polak Ateista Dumny Gej2020.02.10 23:55
"Nauka" kościoła to w dużej mierze propaganda kłamstw i nienawiści dyskryminacja kobiet, mniejszości. Współczesny świat nie będzie tego tolerować w nieskończoność, dlatego wzywa się do zreformowania ideologii katolicyzmu. Franciszek jest kulturalnym człowiekiem do dialogu, w przeciwieństwie do czarnej zarazy Jędraszewskiego.
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.11 8:19
Spierrrdalaj czerwono-tęczowa zarazo. Idź się leczyć.
skopiowane z Do Rzeczy - Fronda2020.02.10 20:08
Dla kogo oni "pracują"? Jaka partia polityczna w Polsce ma w programie wyjscie Polski z NATO? 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 Jaka partia polityczna w Polsce ma w programie wyjscie Polski z EU? 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 Jaka partia polityczna w Polsce ma w programie panstwowy antysemityzm? 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 Co oznaczaloby wyjscie Polski z NATO i EU? 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐚 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐳𝐚 𝐢 𝐢𝐳𝐨𝐥𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐚. Co oznacza dla Polski oficjalny antysemityzm? 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐮. Czyim, albo kogo celem jest taki "scenariusz"? 𝐌𝐨𝐬𝐤𝐰𝐲 𝐢 𝐏𝐮𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐢𝐬𝐜𝐢𝐞. Jaki z tego wyplywa wniosek? 𝐊𝐨𝐧𝐟𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐚 𝐧𝐢𝐜 𝐰𝐬𝐩𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐳 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢.
Leszek2020.02.10 20:53
Na pewno nie dla żydów jak PIS Baranie, źydoska onuca.
M2020.02.10 19:44
Lewacka logika: zarzuty sprzed lat wobec duchownego - prawdziwe, zarzuty sprzed lat wobec miłośnika szuflady i kopert - nieprawdziwe. Dlatego wściekłe wycie lewaków należy mieć gdzieś a miejsce samych lewaków należy widzieć tylko w rynsztoku.
Roozbawiony2020.02.10 19:44
Ale na temat pedofili to jednego zdania nie maja Jedraszewski chroni pedofili
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.11 8:17
Podobno „Roozbawiony” chroni pedofili. Czyżby sam był pedofilem?
Tom Bombadil.2020.02.10 19:21
Pytanie: Czy Papież Franciszek jest za to swoje wystąpienie tak samo zalewany zorganizowaną falą hejtu, jak Arcybiskup Jędraszewski. Bo, jeśli tak, to - wszystko jasne. A jeśli nie to...
Katolicka Kretynizacja Polski2020.02.10 19:16
Kościół katolicki to najbardziej zbrodnicza organizacja w historii ludzkości. W imię bzdur o bozi, stajence,osiołku i dzieciaku który obwołał się synem boga, jest odpowiedzialny za śmierć około 100 mln ludzi którzy w te bzdury nie chcieli wierzyć. Dlaczego propagowanie religii katolickiej nie jest zabronione tak samo jak propagowanie faszyzmu?
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.11 8:16
Kłamiesz bydlaku. Stając przeciwko Kościołowi, a po stronie lewackiego ateizmu, bierzesz na siebie wszystkie przez nich popełnione zbrodnie na ludzkości. Masz więc krew na rękach milionów, i próbujesz wmówić nam kłamstwa o milionach ofiar Kościoła. jesteś wstrętnym bandytą, sadystą, gwałcicielem i ludobójcą, bo właśnie z nimi stajesz w szeregu. Wszystkie ofiary tych nieludzkich, walczących z Bogiem totalitaryzmów, KRZYCZĄ! A ty bydlaku bezczelnie łżesz.
Katolik2020.02.10 19:14
100%racji
Katolik2020.02.10 19:13
100/100
Ma\305\202gorzata2020.02.10 19:08
Czy inne wypowiedzi p. Franciszka też są akceptowane przez Bp Jędraszewskiego np. w temacie homosexsualistów "kim jestem abym miał ich osądzać " albo odesłanie Tradycyjnego Nauczania K.K,. do lamusa / muzeum . O całowaniu po rękach Żydów i klękaniu przed heretykami tylko wspomnę. "Głos" hierarchii posoborowego neokościoła nie jest GŁOSEM Kościoła Katolickiego.
matis892020.02.10 18:52
Mamy dwóch papieży którzy wyznają zupełnie innych bogów. Benedykt XVI wyznaje Jezusa Chrystusa, a Bergoglio pachamamę i stawia wszystkie bożki i religie na równi. Albo obaj czczą pachamamę i jej gender płeć, albo nie idą jednym głosem. Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik gender wspiera tak samo jak wspiera homosodomię i rozwody z komunią dla cudzołożników w nowych związkach. Tak samo Bergoglio chętnie gości zaciekłych aborcjonistów i wspiera ich.
Leszek 2020.02.10 18:47
Zwolennik kociej mamy, to dopiero autorytet. Dlaczego polscy biskupi nie upomna Bergolio. Zwykli tchórze . Jeden arcybiskup Jan Pawel Lenga, a gdzie reszta pasibrzuchow.
Iza2020.02.10 18:45
Jędraszewski, gdzie ukryłeś swojego koleżkę biskupa- pedofila? Skończ bredzić o gender i odwracać uwagę ludzi od pedofilii wśród Twoich kolegów.
anonim2020.02.10 19:25
Jak wiesz ,że ukrywa przestępcę to zgłoś to ,bo masz współudział ,czemu jeszcze nie zgłosiłaś tyle o tym piszesz ,myślisz ,że arcybisku czyta te twoje komentarze i ci odpisze ,działaj Izuniu ,a nie piszesz tylko.
Polak Ateista Dumny Gej2020.02.10 18:44
Bajki bajki bajki i jeszcze raz bajki. Ani jeden ani drugi nie jest specjalistą w tematach, na które się wypowiadają. Natomiast Franciszek przynajmniej wykazuje podstawowe objawy rozsądku w konfrontacji z nauką, Prawami Człowieka i etyką humanizmu, które stoją PONAD JAKĄKOLWIEK ideologią religijną, w tym katolicką.
matis892020.02.10 18:58
A jakie objawy rozsądku wykazuje Pan lewakoateistów i sodomitów Bergoglio że lewakoateiści tak padają przed nim na kolana od jego pierwszego dnia i to najniżej ze wszystkich religii ???
Polak Ateista Dumny Gej2020.02.10 19:12
tobie tylko na kolanach w głowie Społeczność LGBT stawia bardzo konkretne i jasne warunki tak przed Franciszkiem, ja ki całym kościołem, przed którym stoi zadanie reform w oparciu o Prawa Człowieka. Z tej drogi nie zejdziemy i nie odpuścimy ani Franciszkowi ani żadnemu innemu następcy.
matis892020.02.10 19:34
Ja nie widzę tych warunków do pana sodomitów i lewakoateistów Bergoglio. Elton JOhn, guru LZPGKNT już dawno temu powiedział że Bergoglio jest święty za życia, taka świętość z automatu od samych sodomitów i lewakoateistów. Mało tego, płaszczycie się przed nim od jego pierwszego dnia niezmiennie :))).
Polak Ateista Dumny Gej2020.02.10 22:23
Niezłą bajkę sobie wkręciłeś. Gdybyśmy się przed nim "płaszczyli" uznalibyśmy ideologię katolicyzmu w sprawie homo. To co rozumiesz przez płaszczenie to po prostu kurtuazja i dyplomacja. Franciszek dopóki kulturalny i grzeczny dopóty nie będziemy go skreślać, cały czas jednak przypominając o potrzebie reform w kościele i zakończeniu dyskryminacji osób LGBT.
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.02.11 12:25
O jakiej dyskryminacji pierrdolisz? Przecież wszelkiej maści wariatów, psycholi i zboków należy izolować od zdrowego społeczeństwa.
matis892020.02.11 12:33
No i po raz kolejny płaszczenie się lewakoateistów i sodomitów przed ich panem Głową Watykanu Bergoglio. ,,Kulturalny i grzeczny'' to był Benedykt XVI gdy rządził, Bergoglio jak wściekły bije nawet kobiety po rękach. A lewakoateiści i sodomici nie tyle że go skreślają, tylko najniżej ze wszystkich religii włażą mu w tyłek i pucują mu buty :))).
ZERRO2020.02.10 19:27
Won! do protestantów razem z o. Augustynem Pelanowskim jak się papież nie podoba a nie siać tu zamęt na katolickim portalu.