21.12.19, 18:45

Papież: Jesteśmy 200 lat do tyłu. Czasy na zmiany

Nie żyjemy jedynie w epoce przemian, ale w czasach, kiedy dochodzi do zmiany epoki. Zmiany nie są już linearne, lecz epokowe. Szybko zmienia się sposób życia, odnoszenia się do siebie, komunikowania i formułowania myśli, relacje między pokoleniami, a także rozumienie oraz przeżywanie wiary i nauki – mówił Papież podczas przedświątecznego spotkania z przedstawicielami Kurii Rzymskiej. Jak co roku jest to okazja do złożenia życzeń, ale także do podsumowania tego, co dzieje się w Stolicy Apostolskiej. Od kilku lat Franciszek przedstawia na tych spotkaniach reformę watykańskich instytucji.

 

Tym razem Papież bardzo obszernie zarysował nieuchronność zachodzących przemian. Odwołał się do refleksji, ale i osobistych losów kanonizowanego niedawno angielskiego konwertyty, kard. Newmana, a także do swego listu na temat procesu synodalnego w Niemczech. Zauważył, że życie jest nieustanną przemianą, nawracaniem się. Podkreślił, że „Bóg przejawia się w czasie i jest obecny w procesach historii. Dlatego należy dawać pierwszeństwo działaniom, które wzbudzają nowe dynamiki” – mówił Franciszek, cytując swój list do niemieckich katolików. Zastrzegł też jednak, że chodzi mu o zmiany oparte na wierności depozytowi wiary i Tradycji.

Papież odniósł to do przemian zachodzących w Kurii Rzymskiej, których celem, jak przypomniał, ma być lepsza służba ewangelizacji. Dotyczy to zwłaszcza Kongregacji Nauki Wiary i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

„Kiedy powstawały te dwie dykasterie, łatwiej było rozróżnić między dwiema dość wyraźnie określonymi stronami: światem chrześcijańskim, z jednej strony, a światem, który wciąż potrzebuje ewangelizacji, z drugiej. Obecnie ta sytuacja już nie istnieje. Ludność, do której jeszcze nie dotarło przepowiadanie Ewangelii, żyje nie tylko poza kontynentami zachodnimi, ale wszędzie, szczególnie w ogromnych skupiskach miejskich, które same wymagają szczególnej opieki duszpasterskiej. W dużych miastach potrzebujemy innych „map”, innych paradygmatów, które pomogą nam zmienić nasze myślenie i nasze postawy: nie żyjemy już w świecie chrześcijańskim! Dziś nie jesteśmy już jedynymi, którzy tworzą kulturę, ani pierwszymi czy najbardziej słuchanymi . Potrzebujemy zatem przemiany mentalności duszpasterskiej, co nie oznacza przejścia na duszpasterstwo relatywistyczne. Nie jesteśmy już w systemie chrześcijańskim, ponieważ wiara – szczególnie w Europie, ale także w dużej części Zachodu – nie stanowi już oczywistej przesłanki życia wspólnego, a wręcz jest w istocie często negowana, wyszydzana, marginalizowana i wyśmiewana.“

Franciszek zauważył, że zachodzące dziś przemiany były też powodem reformy watykańskich mediów, które zostały zgrupowane w jednej Dykasterii ds. Komunikacji, aby wzmocnić ich współpracę i wypracować spójną linię redakcyjną. To właśnie na tym polu doświadcza się wspomnianej już wcześniej zmiany epoki. „Nie chodzi już tylko o «używanie» narzędzi komunikacji – mówił Franciszek, ale o życie w kulturze głęboko skomputeryzowanej, która ma bardzo mocny wpływ na pojęcie czasu i przestrzeni, na postrzeganie siebie, innych i świata, na sposób komunikowania, uczenia się, zdobywania informacji, nawiązywania relacji z innymi. Podejście do rzeczywistości, które ma skłonność do faworyzowania obrazu, a nie słuchania i czytania, wpływa na sposób uczenia się i rozwój zmysłu krytycznego” (Posynod. adhort. apost. Christus vivit, 86).

„Nowa kultura, naznaczona czynnikami zbieżności i multimedialności potrzebuje odpowiedniej reakcji Stolicy Apostolskiej w dziedzinie przekazu. Dziś, w odniesieniu do zróżnicowanych serwisów dominuje forma multimedialna, a oznacza to także sposób ich pojmowania, myślenia i realizowania. Wszystko to pociąga za sobą, wraz ze zmianami kulturowymi, przemianę instytucjonalną i personalną, by przejść od pracy w odizolowanych sekcjach – które w najlepszym przypadku miały pewną koordynację – na pracę wewnętrznie połączoną, w synergii.“

Franciszek odniósł się również do zadań nowej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która powstała z połączenia czterech papieskich rad, które zajmowały się sprawiedliwością i pokojem, pomocą humanitarną, duszpasterstwem służby zdrowia oraz migrantów.

„Rozwój ten dokonuje się przez troskę o niezmierzone dobra, jakimi są sprawiedliwość, pokój i ochrona stworzenia. Realizuje się to w posłudze najsłabszym i najbardziej zmarginalizowanym, w szczególności osobom zmuszonym do migracji, które w tej chwili stanowią wołanie na pustyni naszego człowieczeństwa. Kościół jest zatem wezwany do przypomnienia wszystkim, że nie chodzi tylko o kwestie społeczne lub migracyjne, ale o osoby ludzkie, braci i siostry, którzy są dziś symbolem wszystkich osób odrzuconych w zglobalizowanym społeczeństwie. Jest powołany, aby dać świadectwo, że dla Boga nikt nie jest «obcy» ani «wykluczony» . Jest powołany do budzenia sumień uśpionych w obojętności, w obliczu rzeczywistości Morza Śródziemnego, które stało się dla wielu, nazbyt wielu cmentarzem.“

Na zakończenie Franciszek zwrócił uwagę na złożoność przeprowadzanych zmian. W czasie reformy świat i wydarzenia nie stoją w miejscu. Kwestie prawne i instytucjonalne trzeba więc rozwiązywać stopniowo, bo nie ma na to żadnych magicznych rozwiązań i nie można pójść na skróty. Trzeba też uwzględnić czynnik ludzki. Zaangażowane w to osoby potrzebują czasu na dojrzewanie. Mogą się pojawić błędy, bo i one należą do historii człowieka. Franciszek przestrzegł więc przed pokusą rygoryzmu.

Świąteczne przemówienie do Kurii Rzymskiej zakończył cytatem z ostatniego wywiadu kard. Martiniego: „Kościół pozostał dwieście lat z tyłu. Dlaczego się nie otrząśnie? Boimy się? Strach, zamiast odwagi? W każdym razie fundamentem Kościoła jest wiara. Wiara, zaufanie, odwaga. [...] Tylko miłość zwycięża zmęczenie”.

bsw/Vaticannews.va, Krzysztof Bronk

Komentarze

Palindrom2019.12.22 21:17
Żyjemy "tu i teraz", a nie w jakiejś "epoce". Temu "Napoleonowi" coraz bardziej palma odbija. Czy ktoś w ogóle widział tego bufona jak się modli? To, że poprawnie celebruje "modlitwę" to powszechnie wiadomo. Ale co z modlitwą jako taką? Aż tak się kamufluje przed paparazzi? A może stosuje najskuteczniejszą metodę kamuflażu i WCALE się nie modli?
Palindrom2019.12.22 21:11
"Jesteśmy 200 lat do tyłu. Czas na zmiany" – czyli co? Pójdziemy jeszcze bardziej do tyłu (kto wie, czy to by nie był dobry krok!?), czy też może pójdziemy na manowce?
staho2019.12.22 22:08
mało ... nam trzeba 2000 lat , powrócić aż do tego co uczył Chrystus .
bogdan2019.12.22 14:54
Świat poszedł do przodu a kościół pozostał 200 lat w tyle.Dlatego w/g Franciszka kościół też musi nadążać za postępem. Prawdziwy postęp jest wtedy, gdy przód idzie do przodu i tył idzie do przodu. Na tyły trzeba jednak również uważać, bo może, tam czaić jakiś wiceprezydent albo europoseł i zaczną nas popychać ( albo posuwać ), żebyśmy zbytnio za postępem nie ostawali. Po reformach Bergolio, kościół nie tylko nie będzie pobożny, ale może stać się bezbożny. Zapełni się za to różnymi bożkami ( w ramach inkulturacji ).
anonim2019.12.22 13:40
Bergolio Franciszek złożył życzenia świąteczne, ani słowem o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu. Wyraził się on w imieniu masońskiej korporacji watykańskiej. Tak należy go widzieć jako masona i satanistę,
tolo2019.12.22 12:00
Niedługo będzie, że 2000 lat do tyłu
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.12.22 11:52
CO NIEDZIELĘ LUDZIE W KOŚCIELE NA PEDOFILA PATRZĄ SIĘ, RZUCAJĄ MU KASĘ NA TACĘ, BY SWYCH GRZECHÓW POZBYĆ SIĘ!
GunSheep2019.12.22 10:27
Nic się nie zmienia, nic się nie zmieniło. Wyjdź z internetu Franciszku i zobacz ludzi.
ja katolik2019.12.22 9:31
Bergolio Franciszek zrobił z Kościoła Światową religię bez Boga i Chrystusa , podeptał wszystkie przykazania i sakramenty. Teraz chce zniszczyć mszę św. czyli eucharystię, serce naszej świętej wiary. Chce zbudować organizację masońską jako pozarządową światową organizację charytatywną, globalną. To będzie kościół jego marzeń. Wszyscy będą płacili na niego odpowiednie podatki ,bo dla wszystkich , szczególnie dla zboków i niewierzących, i dla ateistów takich jak on sam i masonów też. Przygotowuje on przyjście antychrysta bestii i smoka czyli panowania szatana w kościele i świecie. To jego cel. Takie ma on orędzie na Boże Narodzenie. Niewątpliwie jest on opętany i zwodzi lud zamiast go umacniać w Jezusie Chrystusie. Mamy czasy apokaliptyczne zapowiedziane przez św. Jana Apostoła. Nie słuchajmy go i mówmy mu wprost: non possumus.
ToJa2019.12.22 10:56
Kto Ci to powiedział? Czy nie ten, który na pustyni kusił cytatami Pism?
Urszula2019.12.22 9:06
"Aż tysiąc przypadków nadużyć seksualnych księży wpłynęło w tym roku do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary - podaje wysoki przedstawiciel Kościoła. Wśród zgłoszeń jest wiele przypadków m.in. z Polski"
raf2019.12.22 8:13
JPII, Ratzinger, Bergolio - po owocach już widzicie. Bergolio (kolejny owoc watykańskiej korporacji religijnej) - paradoksalnie udowadnia wbrew katechizmowi KK, że chrześciajnie koniecznie muszą sami czytać Biblię i mają prawo do jej interpretacji i indywidualnej modlitwy bez koniecznego magicznego pośrednictwa kapłanów, niekiedy mniej chrześcijańskich niż Bergolio czy faryzeusze. A Kościół to nie obce sobie tłumy w kościołach watykanskiej korporacji - ale to najpierw nasze rodziny, które razem mogą się modlić o to samo i czytać Biblię nawet bez magii świąt.
gio'2019.12.22 8:04
Czyli co - całe nauczanie ostatnich papieży: Piusa XII,Jana XXIII,Pawła VI, naszego Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI , ich liczne encykliki i inicjatywy (m.in. Światowy Dzień Młodzieży), jasne wyznawanie prawd wiary,ustawianie Eucharystii w centrum Kościoła - to wszystko było cofaniem do tyłu o 200 lat??? Jak to rozumieć? Czy ogłaszanie własnej słabości jest umacnianiem innych? Rygoryzm to grzech? Papież Franciszek powinien zastanowić się nad tym co głosi - bo z wieloznaczności słów wynika tylko zamęt,rodzą się herezje i schizmy - a wierni tęsknią za niewzruszoną skałą! Kościół w Polsce - przez ponad tysiąc lat zawsze z narodem - teraz ma okazję potwierdzić odwieczne credo, ale nasi biskupi muszą sobie przypomnieć cytat z Ewangelii : Niech mowa wasza będzie tak,tak - nie,nie, a co nadto jest od Złego pochodzi!
Tom Bombadil.2019.12.22 6:04
Bóg zapłać za troskę. Ale ja nie mam zamiaru nadganiać tych dwustu lat. Przeciwnie: mam zamiar jeszcze się cofnąć.
ToJa2019.12.22 10:55
Cofnąć? A jednak piszesz komentarz w internecie. Nie da się cofnąć, chyba, że zostaniesz pustelnikiem.
sct2019.12.22 1:14
Odrzucam fałszywe "nauki" tego "papieża". Skompromitowany pontyfikat, fałszywy prorok jak nic!
Teofil2019.12.22 5:42
Co na to prezes Jarosław ?Czy ta głęboka analiza sytuacji światowejbyła z nim konsultowana ?.
ToJa2019.12.22 10:53
Tak pisząc dałeś się zwieść "fałszywemu prorokowi". Ojciec Święty Franciszek jest prawowitym zastępcą Chrystusa na ziemi, twierdzenie, że jest fałszywy to bluźnierstwo, gdyż zaprzecza słowom Chrystusa skierowanym do św. Piotra, że bramy piekielne nie przemogą. Fałszywy prorok jako pasterz ludu Bożego to herezja.
anonim2019.12.21 23:56
Zastanawiam się jak Papież Ekolog, wytłumaczy fakt, iż stojąc w obliczu wielkiego kryzysu ekologicznego przeganiamy miliony ludzi z terenów ekologicznie nie zagrożonych i stosunkowo ubogich w produkcję odpadów, do Europy, gdzie kupują samochody, produkty w plastikach i wielokrotnie zwiększają zagrożenie ekologiczne?! Gdzie tu sens, gdzie logika?! Podobnie jak robienie tygrysów przemysłu z Chin i Indii. Albo tym wszystkim rządzą szaleńcy, albo ludzie o umysłach wysoce ograniczonych, a metoda prób i błędów, bezmyślność to ich dewiza życiowa.
Michał Pasierb 2019.12.21 23:40
„Kościół pozostał dwieście lat z tyłu. Dlaczego się nie otrząśnie?" - jeśli tak to to za kim,ewentualnie za czym z tyłu... no i z czego ma się otrząsnąć ?? Jakos w powyższym nie dopatrzyłem się recepty....
sacerdos zaniepokojony2019.12.21 23:14
Ojcze święty, czy to znaczy, ze przez 200 lat nawet świeci papieże nie zauważyli, że jest źle i zaniedbania mamy 200-letnie?
vladek2019.12.21 22:24
kłamca i zwodziciel!
B. Be.2019.12.21 21:29
Czy papieża tłumaczył google translate? Przecież nie wierzę, żeby ten bełkot był autentyczną papieską wypowiedzią
maniek2019.12.21 21:24
Na Placu Czerwonym białe gejowozy rozdają
izydor2019.12.21 21:06
Setki słów dziesiątki zdań i ani jednego słowa o JEZUSIE. O czym on gada i kim jest !?.
ToJa2019.12.22 10:51
Jest prawowitym zastępcą Chrystusa na ziemi. Jeśli nie rozumiesz to proś o zrozumienie.
izydor2019.12.22 12:27
bredzisz
Marek2019.12.21 20:50
Co to za brednia.200 lat .... My wcale nie musimy gonić tego świata. Nauka w ewangeli to coś zupełnie innego.
Zenon2019.12.21 20:44
Diabeł założył ornat i ogonem na mszę dzwoni.
ja2019.12.21 20:43
A coż niby takiego stało 200 lat temu że mamy do tego równać ?
potrzebna modlitwa2019.12.21 20:41
Módlmy się za papieża i o odważnych biskupów by potrafili zatrzymać niszczenie kościoła i wybrać na papieża człowieka, który to wszystko uporządkuje, słuchając Ducha Sw.
ja2019.12.21 20:40
Niestety pozostała już tylko pewna część kościoła katolickiego która jest motorem rozwoju cywilizacji. Franciszek dba tylko o królestwo ziemskie , a to jest w posiadaniu Złego.
molesta2019.12.21 20:23
Za przeprawiającymi się przez Morze Śródziemne emigrantami stoją mafie taką podróż trzeba opłacić w wielu wypadkach to działanie Rosji która w ten sposób destabilizuje Europę
Katolik2019.12.21 20:21
A gdzie Bóg Franciszku? Nie mówisz ani słowa o Bogu, czy Bóg podziela Twoje zdanie? Czy człowiek jest ważniejszy od Boga a ekologia ważniejsza od człowieka? Tak Cię my wierzący odbieramy, ironia ale to dzięki nam piastujesz ten urząd, mimo że w dużej mierze się z Tobą nie zgadzamy, lecz bez nas, mało kto wiedziałby o Twoim istnieniu. To nas, Lud Wierny w pierwszej kolejności winieneś prowadzić, Chrystusową drogą zbawienia a nie popychać w ciemną otchłań zgorszenia i bałwochwalstwa. Czy Bóg się pomylił, czy czegoś nie wiedział lub nie przewidział- stwarzając Świat i człowieka, czy Ty wiesz lepiej? Co mu odpowiesz gdy Cię zapyta, Franciszku, co uczyniłeś z Moim Kościołem? Pamiętaj na słowa Jezusa "Po owocach ich poznacie" i bacz na kamień młyński który nie bez powodu dostałeś od biskupów w prezencie. Szczęść Boże, z Bogiem, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus to słowa godne każdego Kapłana. Zaś dzień dobry, smacznego, na zdrowie czy adiós, wypowiadane przez Kapłana Namiestnika Chrystusa- zamiast powyższych i to nawet w uroczystych nabożeństwach dla wiernych, jest co najmniej, źle widzianym nietaktem, nawet dla zachowania świeckiego w tych okolicznościach. adiós al Papa
Helena2019.12.22 10:59
Smutna prawda. Ponadto biskupi wierni tradycji i magisterium KK nie są teraz przez papieża Franciszka wybierani na kardynałów. Żaden biskup z Polski nie jest kardynałem (oprócz kardynała Krajewskiego, który jest jednak polskim urzędnikiem Watykanu). A przecież to kardynałowie wybierają papieża... Papież Franciszek mianuje na kardynałów biskupów bardzo "postępowych", którym nie przeszkadza cudzołóstwo, homoseksualizm jest cacy itd. Módlmy się za naszych księży i biskupów, by pozostali wierni Jezusowi i Jego nauce. Być może zostaniemy jedyną enklawą Jezusowej wiary w świecie.
Shame on you Fronda2019.12.21 20:18
200? e jakieś 2000 lat do tyłu
adar2019.12.21 20:25
całuj się w hartmana huuju
RHQQ22019.12.22 0:25
Zależy jak na to patrzeć, teoretycznie jakieś 1850 lat do tyłu, ale to bazując na naszej wiedzy o tym co było 2000 lat temu. Poziom sprzed 2000 lat osiągnęliśmy mniej więcej w połowie 19. wieku. Jednak Możliwe że nie wiemy o wszystkim co zdołał zniszczyć Kościół, nie ma jednak co gdybać znane nam fakty mówią o 1850 lat.
andrzejhahn32019.12.21 20:17
Lubię dawać profesorowi Hartmanowi anusa bez wazeliny ciemniacy zaściankowi. A wy co macie z postępu ?
staho2019.12.21 20:17
Antychryst jeszcze śmie moralizować upominać , Uciekajcie bracia ...uciekajcie z tej Sodomy
B522019.12.21 20:15
franek ma znowu lewicowy odlot
Katolicka Kretynizacja Polski2019.12.21 20:06
"Jesteśmy 200 lat do tyłu" raczej od tyłu za dziećmi, zboczone klesze pomioty!!!
matis892019.12.21 21:01
że Bergoglio stoi za dziećmi z tyłu ???
Cypisek2019.12.21 20:05
Koncert „Betlejem w Warszawie” 10 stycznia 2020 roku, Torwar, Warszawa 10 stycznia w Warszawie odbędzie się koncert „Betlejem w Warszawie”. Początek o godzinie 19:00 na Torwarze. Wydarzenie honorowym patronatem objął Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński. i teraz zmusza się Parafie to kupowania biletów. Czy to uczciwe???
Rmumcajs2019.12.21 20:31
a ciebie syneczku jak zmusili?
kt2019.12.21 19:50
Ciekawe, czy Święte Oficjum ostoi się, czy przyłączą je do Ministerstwa Misyjnego?
Madrosci Bergoglio...2019.12.21 19:38
Cyt. Podejście do rzeczywistości, które ma skłonność do faworyzowania obrazu, a nie słuchania i czytania, wpływa na ......rozwój zmysłu krytycznego” (Posynod. adhort. apost. Christus vivit, 86).
katolik2019.12.21 19:36
Polski Episkopat może być zdziwiony postępem jaki się dokona , 200 lat do przodu , to naprawdę będzie misz -masz religijny, Trzeba będzie wezwać do powszechnego Różańca.albo polec .
matis892019.12.21 19:27
Bergoglio Fałszywy Prorok ma rację. Jego zmiany dla antychrysta są jego priorytetem. Sodomia już nie jest złem i grzechem, ruch sodomski w swojej sodomii powołuje się na Bergoglio. Wprowadził nową zasadę. Jezus już nie jest Bogiem, wszystkie inne bożki i demony są na równi a nawet wyżej od Jezusa. W Kościele czci demona pachamame. Cudzołostwo i rozwody już są dobre za Bergoglio. Można cudzołożyć w nowych związkach i iść do spowiedzi i do komunii. Pod Bergoglio kapłani nie mogą już mówić prawdy o sodomii itp.. bo zostaną zniszczeni. Jak powiedział Hołownia pod Bergoglio Jezus umarł za zwierzęta kiedy umarł tylko za ludzi, ich grzechu i by nas odkupić. Więc Bergoglio już zdewastował, wszystkie sakramenty w KK swoją nauką. Jako Fałszywy Prorok zmienia modlitwy. Reprezentuje wszystkie inne religie ale nie katolicyzm. Wprowadził Religię Światową. Jeszcze mu zostało aby jeszcze bardziej zmienić, sfałszować liturgię mszy św.. To jego największe priorytety i ma rację że z tych zmian historycznych, epokowych się nie wycofa.
ToJa2019.12.22 10:49
Bluźnisz. Ojciec Święty, prawowity następca Chrystusa na ziemi, Papież Franciszek. To co piszesz jest kłamstwem.
matis892019.12.22 11:35
Do ToJa Bergoglio Fałszywy Prorok nie jest papieżem, ani katolikiem. On czci demona pachamame i reprezentuje Religię Światową, a nie katolicyzm. Dlatego od lat już każdy wie że największymi jego czcicielami są lewakoateiści że nawet bronią go przed katolikami. Jedynym katolickim papieżem jest Benedykt XVI obalony przez masonerię aby ustanowić największego oszusta Bergoglio.
katolik2019.12.21 19:22
Wynika że nie ma swiata chrześcijańskiego, na zachodzie na pewno ,więc trzeba iśc z postępem ,bo to duże cofnięcie ,te 200 lat i jakoś Pan Jezus taki nie nowoczesny ,wiara katolicka taka staroświecka,Czy Jezus Chrystus wyszedł z Izraela z innymi bogami? Czy Papiez powie jeszcze swiatu ,ze tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie? Trudno powiedzieć. I tym optymistycznym akcentem wejdziemy w Nowy Rok Każdy może wierzyć w co chce, albo nie wierzyc ,pełna dowolność., będzie jakby w zoo, kolorowo i różnorodnie,świat będzie się bawił,wszyscy będą zadowoleni, bez żadnych wymagan religijnych dla człowieka
Rycerz Niepokalanej!2019.12.21 19:20
Świąteczne wystąpienie? Ani przez chwilę nie doświadczyłem mocy Słowa Bożego, które stało się ciałem. Tajemnicy poruszenia serca wskutek głoszenia Ewangelii. Teksty tego człowieka to jałowe brednie. Nie kupuję Jego reform!!! Stawiam znak równości między głębią wykładni wiary Bergoglio a świątecznymi ciężarówkami Coca coli. Idę poszperać coś w twórczości Ojca Pelanowskiego aby dobrze przeżyć Boże Narodzenie!
RDR2019.12.21 19:15
Stalker = zafajdana świnia czerska
Arkadiusz2019.12.21 19:13
Kościł nie nalezy do żadnego czasu.Nalezy do Chrystusa,pana Boga ,a ci nie patrzą na kalendarz bo są wieczni.
katolik2019.12.21 19:12
Wynika,ze już raczej nie ma świata chrześcijańskiego, głownie na zachodzie , a jesteśmy 200 lat cofnięci , to znaczy że każdy już może wierzyc w co chce ,albo nie wierzyc. Czy Papież powie swiatu ze jest Jezus Chrystus i że tylko wiara w Niego jest wiarą ku zbawieniu? Z optymizmem wejdziemy w Nowy Rok
AB2019.12.21 19:08
Od czego Franciszek mierzy to "do tyłu"? Kościół nie ma być ani do tyłu, ani do przodu. Ma stać przy Chrystusie i głosić Jego Ewangelię, która się nie zmienia. Chrystus mówi: "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą" (Łk. 21.33). Jakieś encykliki ekologiczne, paczamamy w kościele, klękanie przed muzułmanami, luzowanie dogmatów i przykazań - to ma być wędrówka do przodu????? Łaska wiary nie wszystkim jest dana, a stanie przy Chrystusie i głoszenie wiary jest trudne! "Ciasna jest brama i wąska jest ścieżka, która prowadzi do Życia" - mówi Chrystus. MÓWI, NIE MÓWIŁ!! Mówi stale i tylko to powinni kapłani głosić. Mówi, bo JEST TYM, KTÓRY JEST. Jakieś "do przodu, do tyłu" nie mają z nauczaniem Chrystusa nic wspólnego.
B522019.12.21 19:07
lewactwo nałożyło tiarę
Boluś2019.12.21 19:04
Papieżowi Franciszkowi mażą się czasy gilotyny francuskiej.
Cykacz2019.12.21 22:42
Jestem przekonany, że już mu się rozmazały...
ola2019.12.21 23:22
Powiem więcej , on dla tych czasów już stracił głowę.
anonim2019.12.21 19:02
No nie jest postępem skupianie się na skutkach zamiast eliminowania przyczyn i nie kamizelkami należy nam świecić w oczy, ale odwagą i determinacją w walce o położenie kresu tym nieszczęsnym migracjom, które są wynikiem cynicznych działań! Czyli odwagą przeciwstawienia się cynicznym działaniom silnych, możnych a bezbożnych!
bogdanus2019.12.21 19:00
Jesteśmy 200 lat do tyłu. Czasy na zmiany. MUSIMY PRZYPODOBAĆ SIĘ ŚWIATU...
JS2019.12.21 19:28
Ty chcesz przypodobać się światu ? Temu nędznej materii, nędznych wynalazków i wartości światu ? Może i one ułatwiają życie i je usprawniają i niektóre są nawet dobre ale celem techniki kierowanej przez szatana jest pułapka techniczna na nasze dusze, naszą wolną wolę abyśmy nie mieli sił wołać do Jezusa o Miłosierdzie, o ratunek, o Zbawienie. Oni już wiedzą jak to zrobić. Pozdr.
RHQQ22019.12.22 0:22
Toś się samozaorał totalnie. Heh dobre, pisać na maszynie zaprojektowanej przez geja, w przy użyciu oprogramowania, którego pierwowzór stworzyła kobieta, córka biseksualisty, wysyłać to przez nowoczesną sieć Internet, a w treści wpisać że właśnie technologia to wytwór szatana i się mu cały oddajesz. No większej głupoty nijak się już nie da wymyślić - brawo!
taro2019.12.22 9:55
a jak myslisz kto splodzil tych wymyslaczy tych zabawek? mezczyzna i kobieta, a nie jak w twojej glowie sie burzy, ze to bisexualista, lesbijka,czy dewiant. By stworzyc czlowieka na tej planecie, to musi byc mezczyzna i kobieta.
anonim2019.12.21 19:00
Dlaczego z powodu katastrofy lotniczej w smoleńsku tworzy się specjalna komisje śledczą która trwa już kilka lat i na którą idą miliony złotych a jeśli chodzi o setki polskich dzieci molestowanych przez pedofilnych klechów ,PiS nie robi nic?!
B522019.12.21 19:12
a jak byście sobie zabrali kościelnych to byście mieli komplet pedofil
RDR2019.12.21 19:20
Stalker = zafajdana świnia czerska
matis892019.12.21 19:30
Bo Bergoglio Głowa Watykanu jest panem lewakoateistów i powybijał wam zęby że nie możecie go już krytykować tylko pobocznie zmyślać jakieś bzdety by tylko nie urazić Bergoglio Głowy Watykanu która za to odpowiada.
JCS2019.12.21 20:14
BO DZIECI DLA PISU TO TYLKO MIĘSO ARMATNIE
RET2019.12.21 20:23
wazeliny nie pij tylko smaruj sobie odbyt przed wejściem do red-akcji czerskiej, degeneratywna świnio
Gumowy Żuk2019.12.21 21:58
Dobre :)
taro2019.12.21 20:31
zajmij sie napalony dewiancie pedofilami w swiatku filmowym, ,,pedagogicznym,, polityki a przede wszystkim na szczeblu unijnym - masz w czym teraz wybierac, nie bedzie ci sie nudzic przez swieta, upsss, przeciez ty nie wiesz co to jest.
JANOSIK2019.12.21 20:53
gosciu jak masz dowody o setkach Polskich dzieci to natychmiast do prokuratury ,a nie jajc tutej
RDR2019.12.21 18:53
Żadna organizacja lewacko-komunistyczna mimo bilionów dolarów i technologii XXI wieku nie potrafi wytworzyć takiego materiału i takiego wizerunku o takich właściwościach fizycznych i matematycznych jak CAŁUN TURYŃSKI
JS2019.12.21 19:25
Albo jak wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Króluj nam Chryste, nie antychryście. Pozdrawiam
JCS2019.12.21 20:13
UWAGA, POWYŻEJ KOMENTARZE DEBILI, UPRASZA SIE NIE BRAĆ ICH NA POWAŻNIE
RET2019.12.21 20:20
tow JCS, wy umiecie tylko popierrdywać a takiego płótna i wizerunki zrobić nie potraficie
Livyatan2019.12.21 22:54
Chyba sobie jaja robisz :D Całun turyński co zostało udowodnione mógł powstać dzięki bakterią bytującym w Palestynie/Izraelu. Zostało to udowodnione - bo podkreślmy że poza negatywami zdjęć nie wiele tam widać. Całun na 100% pochodzi z tamtego regionu świadczy o tym np. splot tkaniny. Ale ;) Jest jeszcze coś :D Na negatywach fotek widać że ze "zwłok" wypływała ciecz z lewego przebitego boku co oznacza że Jezus żył podczas złożenia do grobu. ;) Przebicie boku miało najprawdopodobniej odbarczyć płuca z płynu - w 1 wieku wiedziano że mechanizmem śmierci krzyżowej jest uduszenie z powodu zbierającego się płynu w płucach.
werw2019.12.21 23:04
nie mógł powstać dzięki bakteriom gdyby mógł,to lewacy by go teraz produkowali w tysiącach sztuk a nie produkują ------- obraz ten składa się z dziesiątków tysi ęcy kresek, które powstały bez żadnego barwnika
Artur2019.12.28 0:25
Lepiej zastanów się co piszesz. żadne bakteryjne pochodzenie Całunu nie zostało udowodnione. Udowodniono natomiast, że ateistyczni naukowcy na siłę fałszowali wyniki badań bo nie pasowały do ich tezy. Zachowaj chociaż pozory uczciwości której lewicy tak bardzo brakuje.