30.04.18, 11:10

Pierwsza zbrodnia VAT-owska. Sprawcom grozi 25 lat więzienia

Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty w sprawie wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości ponad 446 mln złotych. Przestępcy narazili Skarb Państwa na straty 83 mln złotych.


Podejrzanych zatrzymano. W świetle znowelizowanych przepisów są zbrodniarzami zagrożonymi karą 25 lat pozbawienia wolności.


,,Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła dwóm mężczyznom pełniącym funkcje prezesów zarządów ustalonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarzuty popełnienia przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług, których łączna wartość należności ogółem z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP przekroczyła 446 mln zł. Ogłoszone zarzuty dotyczą także przestępstwa narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz czynu zabronionego określanego jako "pranie brudnych pieniędzy"'' - podała Prokuratura Regionalna.


Zatrzymani uczestniczyli w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej. Działali od maja 2017 roku do marca roku bieżącego w Warszawie i innych miastach Polski, a nawet za granicą.

mod/pap, fronda.pl