Według najnowszych danych Eurostatu, Polska jest krajem, który najskuteczniej w Europie walczy z ubóstwem- informuje portal Forsal.pl. Dane są zilustrowane kilkoma wykresami.

Eurostat opisał okres 2008-2015, a więc czas, kiedy borykaliśmy się z kryzysem finansowym.

W ubiegłym roku 23,7 procent obywateli państw Unii Europejskiej (118,8 mln. osób) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że udział osób zagrożonych ubóstwem wrócił do poziomu sprzed kryzyzsu. Najniższy wskaźnik był w 2009 r., później sytuacja zaczęła się pogarszać.

Najwyższą stopę obywateli zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odnotowano w Bułgarii, najniższą w Czechach. W 2015 r. aż jedna trzecia mieszkańców trzech państw członkowskich UE: Bułgarii (41,3 proc.), Rumunii (37,3 proc.) i Grecji (35,7 proc.), była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem. Wprost przeciwnie było w Czechach (14 proc. obywateli), Szwecji(16,0 proc.), Holandii i Finlandii (po 16,8 proc.), dalej: Dania i Francja (w obu państwach po 17,7 proc. obywateli).

Polska wpasowała się w środek zestawienia z wynikiem 23,4 procent, czyli na 13. miejscu.

Nasz kraj okazał się liderem wśród państw Unii, gdzie spadła groźba wykluczenia społecznego czy ubóstwa.

W ciągu siedmiu lat w Polsce udało się zmniejszyć odsetek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 30,5 proc. w 2008 r. do 23,4 proc. w 2015 r.. Daje to spadek o 7,1 pp. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Rumunia (-6,9 pp), a następnie Bułgaria (spadek o 3,5 pp) i Łotwa ( -3,3 PP).

Zobacz wykresy na Forsal.pl

JJ/Forsal.pl, Fronda.pl