06.08.16, 07:00

Polskie służby nagrodzone za ŚDM i szczyt NATO

Polskie służby otrzymały i otrzymują liczne listy gratulacyjne z całego świata za wzorowe zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński spotkał się w tym tygodniu z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej i podziękował im za zapewnienie bezpieczeństwa w sposób zaangażowany i profesjonalny.

Zaznaczył, że dzięki temu, co zostało zaplanowane, a potem zrealizowane, pielgrzymi, którzy zjechali do Polski z całego świata mogli skupić się na przeżyciach religijnych. "Na refleksji, która wiązała się z mądrością przesłania i nauki papieża i nie musieli dookoła rozglądać się z lękiem, czy coś im nie grozi" - dodał wiceminister.

Jarosław Zieliński podkreślił, że służby MSWiA były wspierane przez Wojsko Polskie, Żandarmerię Wojskową i strażników miejskich. Dodał, że przygotowania do tego olbrzymiego i trudnego przedsięwzięcia, jakim było zabezpieczenie obu wydarzeń trwały kilka miesięcy.
Jak zaznaczył, "wielki sukces polskich służb pokazał, że państwo polskie sprawnie funkcjonuje i jest w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom. Malkontenci, którzy twierdzili, że się nie uda mocno się mylili". Według wiceministra Zielińskiego, bardzo cenne jest skoordynowanie działań wszystkich służb, co stanowi kapitał na przyszłość.

W zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO zaangażowanych było blisko 40 tysięcy funkcjonariuszy.

daug/IAR