17.09.18, 16:15screenshot Youtube

S. Małgorzata Borkowska OSB: Jak to jest z tą wolą Ojca w niebie?

Mówimy: „Ojcze... bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. A ponieważ powinniśmy nie tylko o to prosić, ale także nad tym pracować – na ziemi – zastanówmy się, jak to jest z tą wolą Ojca w niebie. W sytuacji wzorcowej. Otóż uderza przede wszystkim, że tam wola Ojca jest rozumiana i przyjmowana, i to rozumiana i przyjmowana właśnie jako wola Ojca. Nie jako arbitralne zarządzenie tyrana, nie jako złośliwe ograniczenie wolności, nie jako ucisk wywierany z pozycji siły, ale jako wola Ojca (Małgorzata Borkowska OSB "Jednego potrzeba. Refleksje biblijne")

dam/Youtube - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu