10.02.17, 20:30fot. A. Grycuk, lic. CC BY-SA 3.0, via Wikipedia; Domena Publiczna

Sejm powołał komisję. Zajmie się aferą reprywatyzacyjną

Sejm przyjął ustawę powołującą Komisję Weryfikacyjną ds. afery reprywatyzacyjnej.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa odbyło się wczoraj. Projekt ten zakładał powołanie specjalnej komisji, która miałaby zbadać kwestie związane z tzw. aferą reprywatyzacyjną.

Na mocy głosowania, Sejm przyjął ustawę powołującą komisję. Za przyjęciem uchwały głosowało 252 posłów, przeciw 144, wstrzymało się 25.

Autorzy projektu uchwały wskazywali, że warszawska afera reprywatyzacyjna to największa afera samorządowa, jaka miała miejsce w Polsce w ostatniej dekadzie.

Projekt przewiduje, że przewodniczącego komisji będzie wybierać premier. Jej kolejnych ośmiu członków zostanie powołanych przez Sejm.

Co bardzo istotne, jednym z uprawnień komisji weryfikacyjnej będzie utrzymanie w mocy, albo uchylenie decyzji o reprywatyzacji dotyczących warszawskich nieruchomości.

daug