23.04.20, 15:45

Skuteczne modlitwy o powstrzymanie epidemii! Tak modlili się dawni chrześcijanie

Jacy święci mogą wspierać nas duchowo w trudnych momentach i bronić przed chorobą? O czyje wstawiennictwo modlić się, by Pan Bóg oddalił od nas chorobę COVID-19? Nasi przodkowie przez wieki skutecznie prosili Boga o pomoc. My też możemy.

Epidemie, masowe śmierci, a nawet wojny szczególnie w okresie średniowiecza, a także całe wieki później, były interpretowane jako wielkie wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Kościół wzywał wtedy do zwielokrotnionej modlitwy, do przemiany życia, proponował spowiedź, ale także szczególne formy modlitwy: Suplikacje, wezwania do rozmaitych świętych, a przede wszystkim Różaniec. Pozdrowienie anielskie, będące przecież istotną częścią Różańca, zostało wzbogacone o wezwanie „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen” w czasie wielkiej zarazy, jaką była „czarna śmierć”.

Kościoły były pełne, a ludzie spowiadali się, nawracali i zanosili do Boga modlitwy za zmarłych i żywych. Warto o tym pamiętać także teraz. To dobry czas, aby szukać wstawiennictwa świętych w czasach dzisiejszej epidemii. Poznajmy kilku świętych, których wstawiennictwa może przyzywać każdy z nas.

 

ZOBACZ NIEZWYKŁE ROZWAŻANIA MISTYKÓW I ASCETÓW NA CZAS ZARAZY!

 

 

Święci od działań specjalnych

Wspólnota Kościoła ma wielkie szczęście i przywilej, bo ilość orędowników do jakich możemy się modlić w czasach zarazy jest bardzo liczna. Pierwszy z nich to Święty Antoni Pustelnik. Od wieków wzywany jest jako szczególny wspomożyciel w sytuacji zagrożenia chorobami zakaźnymi. Ten ojciec pustyni, twórca ruchu pustelniczego i monastycznego przekonał wiernych, że w sytuacji, gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, konieczny jest nowy model świętości, który polegać ma na dożywotniej ciężkiej ascezie, samotności i modlitwie na pustyni. Od tego momentu jego drogą podążyły setki tysięcy chrześcijan. Do świętego można modlić się za pomocą koronki, wypraszając łaskę pokonywania codziennych trudności i pomocy w walce ze słabościami.

Od wieków chrześcijanie zwracali się również do św. Rocha, szczególnie gdy zagrażało im morowe powietrze. Był on franciszkańskim tercjarzem, który opiekował się chorymi, gdy Europę pustoszyły kolejne wielkie epidemie. Gdy miał dziewiętnaście lat, jego rodzice zmarli. Wówczas, zafascynowany przykładem św. Franciszka, sprzedał majątek, pieniądze rozdał ubogim, a sam –wziąwszy krzyż – wyruszył do Rzymu. Gdy przebywał we włoskim miasteczku Acquapendente, rozpoczęła się epidemia dżumy. Roch udał się więc do miejscowego szpitala i tam zajmował się chorymi, z których wielu uzdrowił.

Nie inaczej było w Świętym Mieście, gdzie Roch spędził trzy lata, a dzięki niesionemu przez niego krzyżowi wielu ludzi wyzdrowiało. Podczas powrotu do domu sam zaraził się dżumą; by nie narazić innych na kontakt z chorobą, ukrywał się w lesie, a jedzenie przynosił mu pies. Krótko później Roch cudownie ozdrowiał i ruszył w kierunku Francji. Zmarł nierozpoznany w więźniu, gdzie wtrącono go za rzekome szpiegostwo. Kiedy już po jego śmierci sprawdzono dokumenty, odbył się uroczysty pogrzeb, a wstawiennictwu św. Rocha – od czasów soboru w Konstancji – zaczęto polecać ludzi w czasie każdej wielkiej epidemii. Do świętego wierni kierują modlitwę w formie m.in. litanii.

 

Na choroby: Rozalia

Od średniowiecza Kościół w czasie zarazy, epidemii czy zagrożenia zdrowia odwołuje się także do wstawiennictwa św. Rozalii, mimo iż za życia nie miała ona nic wspólnego z chorobami czy uzdrowieniami. Rozalia urodziła się nieopodal Bergamo. Pochodziła z książęcej rodziny i bardzo młodo miała być wydana za mąż. Dziewczyna jednak nie tylko odmówiła, sprzeciwiając się woli rodziców, ale uciekła z pałacu i ukryła się w grocie. Na jej ścianach wyryła napis: „Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa”.

Kilka lat później przeniosła się w okolice Palermo i tam – nieprzyzwyczajona do surowego życia – zmarła prawdopodobnie w 1165 roku. Kilka wieków później, bo w roku 1624, przez przypadek odkryto jej relikwie, a krótko po ich odnalezieniu, gdy modlono się za jej wstawiennictwem, ustała zaraza pustosząca wówczas Palermo i okolice. Od tego momentu św. Rozalia uchodzi za wspomożycielkę w czasach epidemii, o której wstawiennictwo proszą wierni poprzez modlitwę na przykład w formie litanii.

 

Polski orędownik

Polskim świętym znanym z pomocy chorym i cierpiącym jest bernardyn Szymon z Lipnicy, który sam padł ofiarą epidemii cholery, jaka dotknęła Kraków w 1482 roku. Ukończył Akademię Krakowską, a do franciszkanów wstąpił pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana. Po święceniach kapłańskich pracował w Tarnowie i w krakowskim Stradomiu, by wreszcie zostać kaznodzieją katedralnym i zakonnym.

Podczas epidemii cholery w Krakowie w roku 1482 Szymon opiekował się chorymi i udzielał im sakramentów, aż wreszcie sam zachorował. Zmarł szóstego dnia choroby z oczyma utkwionymi w krzyż. W litanii do tego Świętego znajdziemy jasne przesłania do jego orędownictwa w walce z chorobami w czasie zarazy:

Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy,

Święty Szymonie, wzrok i mowę przywracający,

Święty Szymonie, cudowny lekarzu chorych!”

Znane są świadectwa jego wstawiennictwa, a wierni wypraszają dzięki polskiemu świętemu liczne uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia.

 

Modlitwa do 14 Świętych Wspomożycieli

To była jedna z największych tragedii w historii Europy. Wyliczenia historyków nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości: w czasie kilku lat trwania epidemii czarnej śmierci umarło od 30 do 60 procent mieszkańców ówczesnej Europy, czyli ponad 50 milionów osób. Przez kilka miesięcy ludzie – między innymi we Włoszech – nie robili nic innego, jak tylko grzebali swoich zmarłych; ogromną większość w zbiorowych mogiłach, bo nie było czasu ani dość miejsca, by każdego pochować w osobnym grobie.

Ludzie umierali szybko i w straszliwych męczarniach, bo dżuma jest rzeczywiście okrutną chorobą. I właśnie wtedy, w tamtych potwornych czasach, rozpowszechniła się modlitwa do Czternastu Świętych Wspomożycieli. Jej źródeł trzeba szukać w Niemczech, gdzie – w czasie wielkiej zarazy – ludzie zaczęli się modlić do czternastu pochodzących ze starożytności świętych, których określono mianem „wspomożycieli we wszelkiej potrzebie”. Kilkanaście lat później w Mszale krakowskim z 1483 roku umieszczono wspomnienie Czternastu Świętych Wspomożycieli i specjalną mszę wotywną za ich wstawiennictwem.

„Msza Czternastu Świętych Wspomożycieli”, zatwierdzona przez papieża Mikołaja, stanowi ogromną pomoc dla tylu osób cierpiących z powodu strasznych chorób, udręk lub smutku, albo jakiegokolwiek ucisku, jakiemu poddany może być człowiek. Ma ona ogromną moc także dla uwięzionych i zatrzymanych, kupców i pielgrzymów, skazanych na śmierć, toczących wojnę, dla kobiet rodzących czy doświadczających poronienia, a także gdy modlimy się o wybaczenie grzechów czy za zmarłych” – możemy przeczytać w Mszale.

Trudno się dziwić sile modlitwy wstawienniczej owej czternastki niesamowitych wspomożycieli, jeśli weźmiemy pod uwagę, kto wchodzi w jej skład. Są to najważniejsi i najpotężniejsi święci z czasów starożytnych, a wielu z nich jest otoczonych niezwykłym kultem także obecnie. Do ich grona należą m.in.: św. Błażej – lekarz, biskup i orędownik chorych, św. Erazm - patron na czas zarazy, św. Krzysztof- patron dobrej śmierci (nie tylko dla kierowców), św. Barbara- patronka dobrej śmierci i trudnej pracy. To swoisty duchowy oddział specjalny, którego wstawiennictwo pomoże przejść przez wiele napotykanych trudności.

 

Suplikacja

Od kilku tygodni w wielu polskich kościołach na zakończenie Eucharystii wyśpiewujemy specjalną pieśń zwaną suplikacją. Co to takiego? Samo słowo pochodzi z łaciny, oznaczając błaganie, prośbę. W odniesieniu do wyśpiewywanych słów, możemy przyjąć, że jest to zatem pieśń błagalna. Wykonywana jest głównie w momentach klęsk żywiołowych, wojen oraz sytuacji kryzysowych. Jest równorzędna błaganiu skierowanemu ku Bogu, aby uchronił swój lud przed zagrożeniem. Najbardziej znaną suplikacją jest pieśń lamentacyjna „Święty Boże”:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas, Panie!

My grzeszni Ciebie, Boga prosimy,

Wysłuchaj nas, Panie!”

Suplikacja należy do najpotężniejszych form modlitwy stosowanej przez Kościół w wielu sytuacjach zagrożenia. I choć głównie stosowana jest podczas wspólnotowej modlitwy, to warto ją włączyć również do codziennej, indywidualnej prośby o opiekę Pana Boga w tym szczególnym czasie panującej epidemii.

 

TEKST POWSTAŁ NA PODSTAWIE KSIĄŻKI „POSTANOWIONE JEST” TOMASZA TERLIKOWSKIEGO, KTÓRĄ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Komentarze

XD2020.05.1 16:12
Jak już wymodlicie powstrzymanie pandemii proponuję zająć się skuteczniejszą modlitwą o umierające z głodu i pragnienia dzieci w Afrycie, torturowanych więźniów politycznych, ofiary rasizmu, homofobii, prześladowań, gwałconych na plebaniach ministrantów, ofiary patriarchatu w krajach muzułmańskich. Te rzeczy chyba niewiele was obchodzą skoro wciąż istnieją i świetnie się mają. DO DZIEŁA NARODZIE! Będziemy bohaterami na tej Ziemi jeśli uda nam się wymodlić pokój i sprawiedliwość na świecie XD
margeritta2020.04.28 12:53
Jakieś dowody na potwierdzenie skuteczności tych modlitw? Poza tym, że dawniej ludzie podczas zgromadzeń modlitewnych zarażali się od siebie na potęgę?
Protestant2020.04.28 8:25
@ks. Wróbel Ma ksiądz rację. To zasmucające, że w portalu mającym promować chrześcijańską perspektywę, pojawia się tekst bliższy wyimaginowanym magicznym światom z Harry Pottera, niż naukom Chrystusa. Modlitwa nie jest zaklęciem, ale ma być zewnętrznym wyrazem wyrazem tego, co wewnątrz człowieka. Nie ma "skutecznych" modlitw, skuteczny jest Bóg, który może modlitwy wysłuchać. A zadaniem człowieka nie jest znalezienie najlepszych słów, ale przyjęcie właściwej postawy duchowej: "Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym" (Ps. 51,19)
zdziwiony2020.04.27 11:49
a nie można by tej całej zepsutej służby zdrowia, tych konowałów na trzy wiatry rozgonić? leczyć należy tylko szczerą modlitwą.
ks. Wróbel2020.04.27 10:12
Eksperci od kastingu modlitw? Eksperci od "silniejszych" świętych? To zakrawa na szamanizm, na wprowadzanie magi do świętych obcowania. To modlitwa Syna Bożego "Ojcze nasz" już osłabła? Co wy robicie?
gośka2020.04.26 21:20
do Ducha Świętego o wynalezienie szczepionki
ladychapel2020.04.26 16:02
aka pandemia? W czym problem??? Czy to nie Fryndzel pisał jeszcze nie tak dano, że walczymy z tym czego nie ma???? TU link: https://www.fronda.pl/a/wirusolog-o-koronawirusie-walczymy-z-tym-czego-nie-ma,140910.html a Matka Kurwka - czy nie pisał, że bierze urlop i leci do Włoch???? (Gdzie się on tak nawiasem mówiąc podział.....) TU link: https://www.fronda.pl/a/wirusolog-o-koronawirusie-walczymy-z-tym-czego-nie-ma,140910.html
Marcel2020.04.26 10:55
Pandemia COVID- 19 to kara dla kościoła katolickiego na całej ziemi. To kara mająca na celu opamiętanie się opływających w luksusie księży, którzy zatracili powołanie. To kara za grzechy księży, oszustwa, molestowanie dzieci, to kara za szerzenie nietolerancji, upolitycznienie, i wiarę w fałszywych proroków. TO KARA OD BOGA DLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
katolicka kretynizacja polski2020.04.26 6:52
Niech nikt nie mówi że Kościół Katolicki to religia pokoju, nie jest i nigdy nie była. Z czasem tylko nauczyli się że lepiej stać trochę z tyłu, bo widzi się więcej i więcej można osiągnąć.
hate piss2020.04.25 22:13
bedac mlodym ministrantem patrzylem na maryje siedzac obok grzejnika czulem jak jej usta dotykaly mojego przyrodzenia a podajac tace przed oplatkiem kiedy dziewczyny braly z rak oplatek ksiedza czulem sie BOGIEM to tak jak by braly mojego wmmka mieliscie tak lepsze niz lsd biara do ust przy wszystkich
hate piss2020.04.25 21:24
katolicy prosze was idzcie tlumnie i modlcie sie w waszych swiatyniach im mniej tego wirusa tym lepiej dla ziemi amen
MB2020.04.25 15:44
Skuteczne modlitwy o ustanie pandemii??? Za tyle aborcji to nie powiem co powinno być... Nie modlę się o ustanie pandemii, tylko o zaprzestanie aborcji!!!
Klapaucjusz2020.04.25 14:38
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, całe miasto aż drży, A na rogu harmonia od południa gra. No to cyk, piwa moc, potem śpiew całą noc I dziewczyny, ale o tym raczej cicho sza. W niebie też nie śpi nikt, przez ten hałas i krzyk, Święty Jerzy bez celu łazi tam i tu. On by też, kto go wie, chętnie zabawił się Ale z wieku i urzędu zabroniono mu. W niebie źle, pić się chce, święty Piotr mówi: "nie", Ale Jerzy, stary kizior, jednak urwał się. Z nimi siadł, z nimi jadł, z nimi pił za pan brat, Po ojcowsku obejmował towarzyszki swe. Wtedy Archanioł B zrobił donos, że wie O wybrykach Jerzego tak jak mało kto. W niebie zwołano wiec, bronił Jerzy się, lecz Z listy świętych skreślono bezpowrotnie go. W knajpie odbył się wiec, polityczny miał gest, Jerzy znów ma poprzednie godności swe. Wtedy Archanioł B dostał w zęby, niech wie, Że na świętych donosić nie opłaca się. Tajemnice wiary mej, Tajemnice wiary mej, Tajemnice wiary mej Niezgłębione są...
Hity kinowe online 2020.04.25 12:29
Hej hej Oglądaj 365 dni oraz inne hity kinowe w domu! https://filmvod.pl Świetna wyszukiwarka filmów oraz seriali online. Nie przegap dzisiejszego hity oglądaj online Na komputerze czy tablecie! Kosz do serwisu to 19,99 jednorazowo!
koneser2020.04.25 10:46
Infantylne bajdurzenia Terlikowskiego o bardziej lub mniej "potężnych" świętych i "skutecznych" modłach antywirusowych przypominają fragment powieści fantasy, w którym omawia się magiczne moce poszczególnych bohaterów oraz siłę poszczególnych zaklęć i przedmiotów magicznych. Coś cudownego!
ja22020.04.25 9:59
Prośmy Boga gorąco i żarliwie o deszcz. Apel do wszystkich wierzących a nie tylko do katolików.
TVN242020.04.25 10:38
Deszcz w przyszłym tygodniu pokropi zupełnie niezależnie od guślarskich ekscesów magiczno-religijnych.
lilith2020.04.25 8:49
Porąbana sekta katolicka, hokus pokus to wasza domena.
ja22020.04.25 10:01
Ty jesteś porąbaną bo prosto z piekła demoniczna pokrako !
Casja 2020.04.24 23:46
No cóż drodzy katolicy, wasza bozia wydaje się nie być ani wszechmogąca, ani miłosierna. Nie tak dawno odbyła się akcja walenia w dzwony - i co nie słyszała? A może ktoś mi wytłumaczy dlaczego tak bardzo zależy jej na klepaniu wierszyków (tych chwalebnych). Dlaczego ona, a nie on ? Bo wydaje mi się kapryśna, łasa na komplementy i lubi strzelać focha. Chyba tylko modlitwa do św. Kwadrata wam zostaje, może on wysłucha? Mimo wszystko żyjcie z uśmiechem - zdrowia życzę!
Święty Gdygdy2020.04.24 20:41
co go nie ma nigdy.
na co czekasz frajerze? 2020.04.24 20:29
Chcesz wylądowac w kiciu za NIELEGALNE - PIRACKIE FILMY? Wejdź na tą stronę: filmvod.pl Chcesz żeby ci WYCZYŚCILI KACAPY KONTO? Wejdź na tą stronę: filmvod.pl Nie wystarczy ci AIDS, chcesz podłapać VIRUSY - MALWARE? Wejdź na tą stronę:filmvod.pl Chcesz być takim idiotą jak Leszek Keller-Krawczyk? Kopiuj jego "reklamy".
Hity kinowe online 2020.04.24 20:10
Heej Premiery kinowe w domu! Wygodny sposób, aby oglądać tysiące filmów i seriali. Produkcje przedpremierowe, premiery 2020! Zenek,hejter , Psy 3 i inne nowości Wszystkie możliwe filmy oraz seriale z dożywotnim dostępem. Za jedyne 20 zł https://filmvod.pl
Torchwood2020.04.24 16:25
"...w czasie wielkiej zarazy, jaką była „czarna śmierć". Kościoły były pełne, a ludzie spowiadali się, nawracali i zanosili do Boga modlitwy za zmarłych i żywych.” Tak, i wymarło wtedy, według różnych oszacowań, 30-60% ludności Europy. Te pełne kościoły i te "skuteczne" modlitwy bardzo pomogły - najbardziej zapewne w rozprzestrzenianiu epidemii.
JA2020.04.27 21:56
Bóg tak chciał...
Katolik2020.04.24 10:04
Nie znalazłem w artykule danych na temat skuteczności konkretnych modlitw. Tytuł wprowadza w błąd, a publikacja Pana Terlikowskiego jest policzkiem wobec Katolików. Szanowna redakcjo naprostujcie to, proszę. Amen
R2020.04.24 9:45
Bóg wg autora to złośliwiec którym sprytni katolicy potrafią manipulować (tak jak ludem) - nie wystarczy żyć tak jak Bóg proponuje i cieszyć się do Niego zaufaniem, trzeba jeszcze znaleźć sobie pośredników i rytuały cedzenia kopru dewocja, bałwochwalstwo, głupota wciąż żywe
Stani2020.04.24 10:05
Czego oczekujesz od żydowskiego szantażysty, przemalowanego na katolickie barwy?
STANISLAW2020.04.24 9:02
Trzeba pamiętać, że "skuteczny" jest tylko BÓG, nie jakiś tam konkretny FORMULARZ modlitewny. I ważna w tym jest modlitwa,nie sam formularz!
Izydor2020.04.23 22:16
Zaczyna się. 1 Nie ma żadnej epidemii 2 Na wirusa najlepsza święcona wodą, różaniec i święty wafelek. 3 Może jednak lepiej nie wychodzić. I teraz doszliśmy do etapu mszy o powstrzymanie. Jak pewnego dnia wirus ustąpi to będzie pełno mszy dziękczynnych.
Jan2020.04.23 19:25
https://www.vassula.pl/http-vassulapl-oredzia-najnowszehtml.html
Jakaś skuteczna modlitwa o rozum wam się przyda 2020.04.23 18:47
Skuteczność każdej modlitwy jest równa 0, ponieważ wasz Bóg, Jezus, Maryja i nie wiadomo co jeszcze po prostu nie istnieje.
ladychapel2020.04.23 18:38
Cza było ziomom o śnieg siem modlić coby tyra nie czeba siem modlić ło dyszcz bo susza jest
antoni.s2020.04.23 18:13
Laboratorium watykańskie rewolucyjną, super skuteczną modlitwę zdolną pokonać koronawirusa opracowało już miesiąc temu,to że zaraza trwa nadal to skutek tego że nie ma skutecznego sposobu aby jej tekst przekazać wszystkim biskupom i proboszczom tak by zaraz nie poznał jej treści i nie wytworzył odpowiedniej mutacji,równoczesne zaintonowanie tekstu modlitwy we wszystkich kościołach na raz bez wątpienia pokonało by tą cholerę,podobno trwają rozmowy z rządami aby do rozesłania formuły wykorzystać tajną pocztę dyplomatyczną,wysiłki naszych biskupów zawierzajmy maryii,bo na lekarzy nie ma co liczyć.
alfons "Leszek" Keller-Krawczyk oferuje: 2020.04.23 16:55
Chcesz zobaczyć tłustą i brudną larwę kremlowską? Jestem tutaj: exslove.com.pl Chcesz nawet przez internet złapać syfa kremlowskiego? Jestem tutaj: exslove.com.pl Chcesz zostać impotentem do końca życia? Obejrzyj mnie tutaj: exslove.com.pl Jesteś pedałem i chcesz nim pozostać? Obejrzyj mnie tutaj: exslove.com.pl Syf i coronavirus na mojej "koronie" tylko tutaj: exslove.com.pl Jako bonus dorzucę malware i wirusy aby ci się komputer sperd......lił!
Chcesz sie umowic na SZYBKI SEKS BEZ ZADNYCH ZOBOW2020.04.23 16:49
Seks Kamerki, Randki online, Randki w Realu , Skype i więcej! Nie siedź samotnie w domu daj upust swoim fantazją Live lub w realu! www.exslove.com.pl ======================= Tysiące Kobiet czeka aż ktoś napisze do nich. Nie daj im dłużej czekać!
TVN242020.04.23 16:49
Jeżeli chodzi o szybkie wygaszenie zarazy, najskuteczniejszy jest Grzegorz Strzemecki!
AAAtomek2020.04.24 19:03
Tak jest. On tak często wygasza epidemię, jak Macierewicz ujawnia raport smoleński!
zatroskany2020.04.23 16:47
Skoro rozmodlony Terlik zna takie niesłychanie "skuteczne" modlitwy, dlaczego szybciutko nie wygasił epidemii ani pożaru nad Biebrzą?
AAAtomek2020.04.24 19:02
Gdyż Bóg mu nie wierzy, tak jak wielu innym PRAWAKOM w Polsce.
sdfgh2020.04.25 22:27
Bo wspomniane modlitwy są bardzo skuteczne w jednej dziedzinie, ale wywołują skutki uboczne w innej - dla odmiany mamy suszę. Lepiej, żeby robili to umiarkowanie bo rozregulują nam już całkiem klimat.
Szok!2020.04.23 16:38
"...wyśpiewujemy specjalną pieśń zwaną suplikacją..." Efekt jest taki, że końca epidemii nie widać, zaś susza postępuje. Skoro taką skuteczność ma "najpotężniejsza forma modlitwy", aż strach pomyśleć, jak wypadają te mniej potężne.
sdfgh2020.04.24 11:40
bo susza to efekt uboczny modlitwy o koniec epidemii
jozef2020.04.23 16:27
Skuteczne modlitwy widocznie nie pomagają, bo coraz więcej ludzi zarażonych i coraz więcej umiera, nawet księciunia w czarnych sukienkach.
anonim2020.04.23 17:18
Bój się józiu ,bo i po ciebie przyjdzie pewnie jak nawet czarni umierają ,bo przecież oni do tej pory nie umierali wcale tylko wirus ich zabija.
ups2020.04.24 11:58
lubię sie bac
Cierpliwy..2020.04.23 15:57
Czy Jezus nie powiedział:" Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie, i nikt nie przychodzi do Mnie bez woli Ojca mego"? Tak tylko pytam.
hate piss2020.04.25 21:27
czyli co maly anal?a moze duzy ?
katolicka kretynizacja polski 2020.04.23 15:51
no i dobrze
Lewacka Kretynizacja Świata2020.04.23 17:41
No nie, no mam rację z tym moim nickiem, jak słucham tego powyżej to mama rację!!!!!!!!!!!!! hehehehehehehe
Taka prawda 2020.04.26 10:25
żydzi jakoś walą głową mur i nic im nie pomaga może za słabo?