19.03.20, 08:03Zbigniew Kuźmiuk/zbigniewkuzmiuk.pl

Tarcza antykryzysowa za 212 mld zł czyli 10% polskiego PKB

1.Po wtorkowych propozycjach NBP (zarządu i RPP), wczoraj premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Gabinetowej zaprezentował razem z prezydentem Andrzejem Dudą pakiet antykryzysowy o wartości ok. 212 mld zł.

Pakiet ma więc wartość blisko 10% polskiego PKB i jest porównywalny z pakietem niemieckim, który opiewa na 500 mld euro czyli 15% PKB ale po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej naszej waluty (PPP) jest to nawet pakiet silniejszy.

Tarcza antykryzysowa składa się z 5 części: na bezpieczeństwo pracowników ma być przeznaczone około 30 mld zł i są to głównie środki z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na finansowanie przedsiębiorstw ok 74 mld zł (i są to głównie gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego na pożyczki i kredyty z systemu banków komercyjnych), na ochronę zdrowia dodatkowe 7,4 mld zł na zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia szpitali, na wzmocnienie systemu finansowego ok. 70 mld zł, wreszcie na program inwestycji publicznych pond 30 mld zł.

2. W odniesieniu do pracowników instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw, które poniosły straty w związku z epidemią koronawirusa to między innymi współfinansowanie przez 3 miesiące płac pracowników etatowych w wysokości 40% (do wysokości średniej krajowej), albo w przypadku samozatrudnienia, umów zleceń i umów o dzieło przez 2 miesiące wypłata wynagrodzenia w wysokości 80% najniżej płacy czyli ok. 2 tys. zł miesięcznie.

 Współfinansowaniu wynagrodzeń będzie towarzyszyła możliwość odroczenia o 3 miesiące składek na ZUS i innych obciążeń, możliwość rozkładania później spłaty tych obciążeń na raty, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet ich umorzenie.  

Dla firm małych do 9 osób zatrudnionych, będzie możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 5 tysięcy zł, która będzie umarzana w sytuacji kiedy taki przedsiębiorca nie zwolni zatrudnionych pracowników przez najbliższe 6 miesięcy.

3. Gwarancje dla przedsiębiorstw w wysokości ponad 74 mld zł w całości znajdą się w Banku Gospodarstwa Krajowego i mogą one sięgać aż 80% wartości kredytu, co powinno ułatwić przedsiębiorcom zaciąganie kredytów.

 Zakupy sprzętu medycznego i  wyposażenia szpitali i przeznaczenie na ten cel ponad 7 mld zł w tych warunkach jest oczywistością i zapewne taki zastrzyk finansowy poprawi znacząco bazę materialną polskiej ochrony zdrowia.

Wreszcie przeznaczenie dodatkowych 30 mld zł na inwestycje publiczne jest znaczącym sygnałem dla rynku, że w sytuacji kiedy mogą spadać wydatki na inwestycje prywatne w ich miejsce wchodzą dodatkowe inwestycje publiczne.

4 .Ważne ,że temu pakietowi fiskalnemu na blisko10% PKB towarzyszy pakiet monetarny ogłoszony dwa dni wcześniej przez NBP , który szacowany jest nawet na około 200 mld zł czyli podobnie na kolejne 10% PKB.

Wprawdzie ma on inny charakter, dotyczy sektora bankowego i polega na zdecydowanej poprawie jego płynności ale to oznacza dopływ do sektora przedsiębiorstw dużego i taniego wsparcia kredytowego.

Przypomnijmy, że już w poniedziałek NBP przeprowadził pierwszą od 10 lat tzw. operację repo o wartości aż 7,3 mld zł, polegającą na skupie przez NBP obligacji skarbowych na rynku wtórnym w tym przypadku od banków komercyjnych, co w uproszczeniu można przedstawić jako pożyczkę udzieloną pod zastaw papierów wartościowych na (operacje repo polegają na tym że wspomniane obligacje skarbowe sprzedający zobowiązuje się odkupić po upływie określonego czasu).

Jednocześnie NBP zobowiązał się w komunikacie do zakupu obligacji skarbowych od banków komercyjnych na dużą skalę w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, co oznacza, że banki komercyjne uzyskały sygnał, że tego rodzaju zasilenie w płynność ze strony banku centralnego jest przewidywane w długim okresie i w dużej skali. 

5. NBP zdecydował się również na użycie instrumentu, którego do tej pory nie używał, ba kolejni prezesi wręcz się od tego odżegnywali, czyli tzw. luzowania ilościowego znanego z praktyki działania Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Rezerwy Federalnej USA czy kilku innych banków centralnych.

W EBC to tzw. program TLTRO czyli skup aktywów nie tylko z sektora bankowego ale także sektora przedsiębiorstw, w przypadku NBP będzie to swoisty kredyt wekslowy dla banków komercyjnych, co z kolei powinno na większą skalę umożliwić refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym.

Wreszcie trzeci instrument to obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej z obecnych 3,5% do zaledwie 0,5% oraz wyraźnego podniesienia oprocentowania tej rezerwy z dotychczasowych 0,5% do poziomu stopy refinansowej czyli obecnie po obniżce do 1,0%.

Jednocześnie wczorajsze decyzje RPP o obniżce stóp procentowych banku centralnego generalnie o 0,5 pkt procentowego, spowodowały, że stopa referencyjna NBP wynosi tylko 1%, stopa lombardowa 1,50%, stopa depozytowa 0,50% stopa redyskonta weksli 1,05%, a stopa dyskonta weksli 1,10%.

Tak silne wsparcie fiskalne na 10% PKB i monetarne w podobnej skali także 10% PKB, może być rzeczywiście tarczą antykryzysową dla polskiej gospodarki, a już obecnie jest silnym psychologicznym sygnałem adresowanym do przedsiębiorców, że polski rząd jest gotowy zrobić bardzo dużo aby zapobiec znaczącemu spowolnieniu gospodarczemu.

 

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze

Apateista2020.03.19 12:34
Czyli ZERO pomysłów.!!!! Żenada.
Tom Bombadil2020.03.19 10:19
Po 1990 r. Balcerowicz z kulawą nogą nie zainteresował się losem małego i średniego biznesu. Liczyły się tylko banki i kreowanie "stu najbogatszych Polaków". Liberałowie zarządzili darwinizm gospodarczy (było wiele samobójstw wśród rolników i rzemieślników). Obecny, patriotyczny rząd walczy o Polaków. Brawo!
Apateista2020.03.19 12:38
Brednie piszesz panie. Brednie wyssane z palca. Po co tak kłamać.
Paragraf2020.03.19 9:48
Bedzie kasa - dla swoich. Powstana niezliczone spolki, spoleczki agencje do dystrybucji tych pieniedzy obsadzone przez swoich. Normalny czlowiek nie zobaczy grosza z tych pieniedzy.
ryszard2020.03.19 9:13
Praktycznie nie ma ani jednego argumentu na to, że koronawirus powstał w drodze naturalnych mutacji w organizmach zwierząt (nietoperze, łuskowce). Wszyscy Polscy wirusolodzy stanowczo zaprzeczają, że zwierzęta mogą być jego nosicielami. W tej sytuacji poszukiwanie przyczyn pochodzenia wirusa staje się paranoicznie dziwne. Trwa bowiem uporczywe milczenie w sprawie hipotezy przeciwnej, zakładającej, że koronawirus został spreparowany celowo dla zmodyfikowania struktury ludnościowej, społecznej i układu sił w świecie. A argumentów przemawiających za taką właśnie hipotezą jest wiele. Chociażby: 1. Wybiórcze działanie (ludzie starsi nieproduktywni, raczej mężczyźni) koronawirusa. 2. Agresywność potwierdzająca brak wcześniejszego kontaktu z człowiekiem. 3. Pojawił się w chwili narastania protestów społecznych wywołanych skandalicznym rozwarstwianiu poziomu życia i dostępności zdobyczy cywilizacyjnych.(Francja, Hiszpania, Włochy). 4. Jego rozpowszechnienie nastąpiło z miejsc najbardziej do tego przydatnych (Chiny ze względu na wielkość populacji i Północne Włochy w sezonie narciarskim).. 5. Pojawił się w momencie finalizowania nuklearyzacji Iranu, 6. Pojawił się w momencie przejmowania pierwszeństwa Chin w postępie technologicznym. 7. Atak wirusa nastąpił po okresie nasilonej propagandy odczłowieczania (propagowanie eutanazji, gender, i LBTG.). 8. Pandemia wybuchła w momencie . załamaniu integracyjnej roli UE. 9. Wcześniej doprowadzono do gruntownej degradacji funkcji kościoła katolickiego Ponadto zachowania przywódców niektórych wielkich państw robią wrażenie wspierających szerzenie pandemii .przy całkowitej bierności społeczeństw ( w Polsce jednak pozytywna reakcja rządu, choćby: ochrona medyczna, „Pakiet dla przedsiębiorców i pracowników”, czy konieczne regulacje prawne). Niepokojąca jest bierność polskiego społeczeństwa i kościoła. Zorganizowany ruch społeczny (równoległy do działań służb publicznych) na rzecz przetrwania jest konieczny.(Akcja Przetrwania). W samoorganizacji społeczeństwa, nieocenioną rolę ma szanse odegrać także kościół – chociażby Telewizja Trwam i Radio Maryja z uwagi na potencjał techniczny i organizacyjny. jakim dysponuje.
Apateista2020.03.19 12:37
A pan Ryszard, który pisze ten komentarz, został specjalnie wytworzony by wku... ludzi.
Michał Jan2020.03.19 9:08
Nie należy ufać działaniom rządów, które są tuż przed wyborami.
Stani2020.03.19 8:29
Kuźmiuk nie umie inaczej pisać niż per rectum szefa partii?
FreeCorona2020.03.19 8:23
Wypuśćcie koronawirusa! Niech się szerzy Boska Sprawiedliwość!!
JanP2020.03.19 8:19
Coś niesamowitego, jaki ten kapitalizm słaby, że trzeba go ratować socjalistyczną szczepionką.
Michał Jan2020.03.19 9:06
Tak to jest, jak ustrój socjalistyczny pasożytuje na kapitalistach. NB. te pieniądze rząd weźmie od jednych kapitalistów i da drugim.
Roman2020.03.19 9:54
Nie ma czegoś takiego jak socjalistyczna szczepionka. To co obecnie obserwujesz, to są działania wspierające biznes w celu zminimalizowania problemów, które będą poważne. Gdybyśmy byli krajem socjalistycznym, stalibyśmy już w kolejce po dary (patrz Wenezuela, Zimbabwe, Korea Płn., Kuba).
jozef2020.03.19 8:18
Ciekawe jaka będzie inflacja i kto za to zapłaci. Pieniądze poszły na kampanie wyborczą, odraczanie ZUS - u to nie jest pomoc tylko wciąganie w kłopoty. Za pół roku komornicy będą wszystkich ścigać za zaległości, to będzie sukces rządu.
hehe2020.03.19 8:14
Jakie to szczęście, że nie rządzi tuskabanda bo usłyszelibyśmy, że "piniendzy nima i niebedzie" a potem wylazłoby na światło dzienne, że te 200 miliardów i tak gdzieś wsiąkło a w rejonach "Natura 2000" zaczęłyby powstawać kolejne pałace :-)))
Dam2020.03.19 11:15
Ależ pieniądze są, nasze. Zabrali w nowych podatkach (a przepraszam, "opłatach"), to teraz mają żeby rozdawać. A jak się skończą to się zapożyczy albo zabierze w podatkach więcej.