19.08.17, 14:10

TK prostuje manipulacje nt. wynagrodzeń sędziów

"Sędziowie TK otrzymają podwyżki, mimo, że się nie przepracowują" – donosi tabloid "Fakt" wydawany przez niemiecko-szwajcarski koncern Ringier Axel Springer. Fakty są jednak inne: podwyżki dotyczą sędziów w całej Polsce i wiążą się z ogólnym wzrostem wynagrodzeń w naszym kraju, a teza o leniwych sędziach jest nieprawdziwa. Tylko w pierwszym półroczu TK wydał 49 orzeczeń.

Dariusz Grzędziński z „Faktu”, w swoim tekście pt. „Rekordowe podwyżki w Trybunale. A sędziowie się nie przepracowują”, pisze, że wraz ze wzrostem gospodarczym, jaki ma miejsce w Polsce za obecnych rządów „według GUS rosną zarobki Polaków”.

Jednocześnie stawia tezę, że Polacy tego nie odczuwają, „za to wyższe zarobki ma władza”. W tym kontekście „Fakt” mówi o Trybunale Konstytucyjnym. - Od nowego roku sędziowie TK zainkasują solidną podwyżkę. Wszystko dzięki wysokości przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 r. opublikowanej niedawno przez Główny Urząd Statystyczny – czytamy w tekście Grzędzińskiego.

Artykuł nosi znamiona manipulacji. Zarówno tekst, jak i jego zapowiedź na stronie głównej opatrzona jest zdjęciem prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julii Przyłębskiej, mimo że podwyżki wynagrodzeń dotyczą nie tylko wszystkich sędziów TK, ale sędziów całej Polsce.

Z kolei zarzut o lenistwie sędziów TK nie tylko nie ma oparcia w rzeczywistości, ale w samym tekście nie podano jakichkolwiek danych na ten temat. Co więcej, trzy tygodnie temu ten sam tabloid stawiał ten sam zarzut, na co TK odpowiedziało podając konkretne dane dotyczące pracy sędziów w Trybunale.

Biuro TK po raz drugi postanowiło sprostować informacje „Faktu”. Rzecznik Prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego, Marcin Koman pisze w swoim oświadczeniu, że artykuł „Faktu” jest „jednoznaczną manipulacją”.

- Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego. Na takich samych zasadach zwiększa się wysokość pensji innych sędziów, w tym Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że wzrost wynagrodzenia, o którym mowa w materiale fakt.pl nastąpi dopiero od 1 stycznia 2018 r. i wiąże się z ogólnym wzrostem wynagrodzeń w Polsce. Wskaźnik, który jest uwzględniany przy ustalaniu pensji sędziów Trybunału i innych sędziów jest niezmienny od wielu lat. Po drugie, sędziowie pracują nie tylko podczas rozpraw, m.in. w ramach swoich obowiązków biorą udział w naradach w sprawach, w których należą do składów orzekających, przygotowują projekty orzeczeń w sprawach, w których są sprawozdawcami (zarówno w rozpoznaniu wstępnym jak i w rozpoznaniu merytorycznym). W pierwszym półroczu 2017 r. Trybunał wydał łącznie 49 orzeczeń (17 wyroków i 32 postanowienia o umorzeniu) kończących postępowanie merytoryczne. Ponadto wydano 196 postanowień w postępowaniu wstępnym – czytamy w oświadczeniu Komana.

przk/tvp.info