Ustawa budżetowa na rok 2021 została dziś podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zakłada ona dochody państwa w wysokości 404,4 mld złotych, zaś wydatki w kwocie 486,7 mld złotych. Maksymalny deficyt miałby zatem wynieść 82,3 mld zł.

W ustawie przyjęto też, że wzrost PKB wyniesie 4,0 proc., zaś stopa bezrobocia rejestrowanego na konie roku wyniesie 7,5 proc. Inflację założono na poziomie 1,8 proc.

W dołączonej do ustawy informacji podano, że limit wydatków zakłada między innymi zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB, a także realizację programów społecznych.

Dodano:

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 597 094 719 tys. zł oraz 507 929 873 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 89 164 846 tys. zł.”.

Więcej informacji na temat ustawy znaleźć można na stronie Prezydenta RP.

dam/Prezydent.pl