09.11.20, 08:05Fot. via Wikipedia, CC 0

Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!

PIERWSZE CZYTANIE

Jesteście świątynią Boga

1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Wy jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus mówił o świątyni swego ciała

J 2, 13-22

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Codzienny kwik lewackich ryjków2020.11.9 8:35
Kolejny dzień na Frondzie. Słychać już ujadanie lewackich piesków spod znaku neomarksizmu, ateizmu, antypolonizmu i LGBT? Słychać. Jest uogólnianie pojedynczych przypadków pedofilii wśród księży na cały Kościół? Jest. Jest plucie na PIS i na Kaczora? Jest. Są narzekania na „faszystów”, „rasistów”, „homofobów” i „populistów”? Są. Czyli nihil novi, jest normalnie. Niczego nowego nie wymyślą, nudziarze. A Polacy mają jazgot tych kundli tam, gdzie murzyn ma ciemno. Podobne artykuły
Dam2020.11.9 8:19
Ale takiej krytyki księży biorących opłaty za sakramenty to się nie spodziewałem na frondzie.
Precz z 🌈 zarazą!2020.11.9 8:51
No widzisz, rozwijasz się. A jak weźmiesz Biblię do ręki (oczywiście tak, żeby twój szef nie widział), to poczytasz inne ciekawe rzeczy, np. krytykę hipokryzji, jednoznaczne potępienie aktów homoseksualnych i zabijania nienarodzonych itp. Same ciekawe rzeczy.
Dam2020.11.10 8:57
Zobaczę też pochwalanie niewolnictwa, gwałtów (powiązanych z seksualnym niewolnictwem), stwierdzenie, że płód nie jest człowiekiem (za zabicie człowieka jest kara śmierci, za uderzenie brzemiennej tak, że poroni jest tylko wynagrodzenie finansowe dla męża), zakaz golenia bokobrodów, zakaz ubierania się w ubrania zrobione z dwóch różnych rodzajów tkanin, nakaz zabijania tych, którzy nie oddają czci rodzicom oraz tych, którzy pracują w Szabat i wiele innych.