17.12.15, 19:52

Znaki czasów ostatecznych

Pewne widzenie, które nie jest katolickie, ale na tyle interesujące, że postanowiliśmy je opublikować, a mówiące o wybuchu III wojny światowej oraz o tym, jak może wyglądać wkrótce Europa. Ile w tym prawdy, oceńcie sami!

Pewna 90-letnia staruszka z Valdres w Norwegii, w 1968 roku otrzymała od Boga widzenie. Spotkał się z nią ewangelista Emanuel Minos, który prowadził w tym czasie nabożeństwa w miejscu jej zamieszkania, a ona opowiedziała mu co zobaczyła. Ewangelista spisał to poselstwo i włożył do szuflady, gdyż uważał, że brzmi ono nieprawdopodobnie. Prawie po trzydziestu latach zrozumiał, że na temat tego widzenia musi porozmawiać z innymi.

Pani z Valdres była prostą i godną zaufania chrześcijanką żyjącą na wysokim poziomie duchowym, miała również dobrą opinię u wszystkich, którzy ją znali. A oto co zobaczyła: "Widziałam czas przed przyjściem Jezusa i przed wybuchem trzeciej wojny światowej. Widziałam świat przedstawiony jak globus. Widziałam Europę, jeden kraj po drugim. Widziałam Skandynawię, widziałam Norwegię. Widziałam różne sceny, które wydarzą się nim ponownie przyjdzie Jezus, krótko zanim nastąpi ostatnie nieszczęście. Nieszczęście, jakiego dotychczas nie przeżyliśmy."

Wymieniła ona 4 etapy:

1. Zanim Jezus ponownie przyjdzie i krótko przed wybuchem trzeciej wojny światowej będzie takie odprężenie, jakiego przed tym nie było. Zapanuje pokój między supermocarstwami na Wschodzie i na Zachodzie, i zapanuje długotrwały pokój. (w 1968 roku, zimna wojna osiągnęła swój kulminacyjny punkt! E. Minos) W trakcie tego pokojowego okresu w wielu krajach dojdzie do rozbrojenia, również w Norwegii i nie będziemy przygotowani do trzeciej wojny światowej. A wojna rozpocznie się w taki sposób, jakiego nikt nie oczekiwał, z całkowicie nieoczekiwanego kierunku.

2. Wśród chrześcijan zapanuje taka letniość i odstępstwo od prawdziwego żywego chrześcijaństwa jak nigdy dotąd. Nim przyjdzie Jezus, Chrześcijanie będą zamknięci na słowa prorocze i napomnienia. Nie będą już chcieli słuchać o grzechu i zmianie swego życia. Zamiast tego pojawi się ewangelia dobrobytu. Nadrzędnym celem stanie się, aby wiele osiągnąć i wiele znaczyć. Dobra materialne i rzeczy których nam Bóg nigdy nie przyrzekał, staną się dla ludzi najważniejsze. Kościoły, domy modlitwy i salę zborowe nie zależnych kościołów będą coraz bardziej pustoszały, a z drugiej strony za milionowe sumy będą budowane prestiżowe budowle! Zwiastowanie, jak brać swój krzyż i naśladować Jezusa, zastąpi rozrywka, kultura i sztuka. Ten stan zacznie opanowywać kościoły, domy modlitwy i kaplice, gdzie należałoby z wzdychaniem bojować o odnowę, uświęcenie i przygotowanie na powtórne przyjście Jezusa. Przed przyjściem Jezusa, będzie się to nasilać w coraz większej mierze.

3. Będzie miał miejsce upadek moralny, jakiego nigdy dotąd stara Norwegia nie przeżywała. Ludzie będą żyć "na dziko'' bez ślubu (w roku 1968, pojęcie życia "na dziko" nie było jeszcze znane. E.Minos). Nieczystość przedmałżeńska i niewierność będą całkowicie akceptowane i na wszystkie możliwe sposoby usprawiedliwiane. Pojawi się to nawet w kręgach chrześcijańskich i będzie akceptowane. To, co jest wbrew naturze – homoseksualizm, nie będzie uznawany za grzech. Krótko przed przyjściem Jezusa będą takie programy telewizyjne, jakich nigdy dotąd nie oglądaliśmy (telewizja jest w Norwegi od 1968 roku. E.Minos). Telewizja będzie przepełniona okrutną przemocą tak, że ludzie będą się uczyć mordować, wzajemnie niszczyć, a na ulicach nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ludzie będą naśladować to, co widzą. Telewizja nie będzie tylko jedna stacja, ale będzie tak jak w radiu, gdzie możemy włączać jednego nadawcę po drugim. Będzie to wszystko pełne przemocy, a ludzie będą to oglądać dla rozrywki. Będziemy widzieć przerażające sceny morderstw i wzajemnego wyniszczania, które będzie się rozpowszechniać w społeczeństwie. Również sceny cielesnego współżycia małżeńskiego będą pokazywane w telewizji. Te najintymniejsze wydarzenia małżeńskie będą się ukazywać na szklanym ekranie. Wszystko to co mieliśmy kiedyś, zostanie zniweczone, a to co jest najbardziej nieprzyzwoite zostanie pokazane naszym oczom. (To był rok 1968, ja protestowałem wskazując jej, że mamy paragrafy zabraniające czegoś podobnego. E.Minos) Wtedy ta starsza pani powiedziała: "Tak się stanie, a ty to zobaczysz''.

4. "Ludzie z ubogich krajów będą przybywać masowo do Europy. (W 1968 roku o takiej emigracji nie było jeszcze mowy. E. Minos) Oni również przyjadą do Skandynawii i Norwegii. Będzie ich tak dużo, że ludzie będą źle o nich myśleć i nieprzychylnie ich traktować. Będą ich traktować, jak Żydów przed wojną. Potem zostanie osiągnięta miara naszych grzechów (protestowałem odnośnie napływu cudzoziemców. W tym okresie tego nie rozumiałem. E. Minos). Wtedy popłynęły łzy po policzkach tej starszej pani. "Ja już tego nie zobaczę, ale ty to będziesz mógł zobaczyć." Wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie trzecia wojna światowa. To będzie krótka wojna, ale wszystko, co dotychczas widziałam w czasie (pierwszej i drugiej) wojny będzie zwykłą zabawą w porównaniu do tego, i skończy się to bombami atomowymi, a powietrze będzie tak bardzo zanieczyszczone, że nie będzie można oddychać. To przejdzie przez kilka kontynentów i dotknie Amerykę, Japonię, Australię i inne bogate kraje. Woda będzie skażona i nie będzie możliwa uprawia ziemi. Rezultat będzie taki, że pozostanie tylko resztka ludzi. Resztka ludzi z bogatych krajów będzie uciekać do ubogich krajów, ale tam będą tak samo źle i nieprzyjaźnie traktowani, jak my traktowaliśmy ich, gdy byli u nas. Jestem szczęśliwa, że tego nie będę musiała oglądać, ale kiedy się ten czas przybliży, musisz się zdobyć na odwagę, by to opowiedzieć. Ja otrzymałam to od Boga, i nic z tego wszystkiego nie jest sprzeczne z tym, co mówi Biblia. Ale ten, komu są przebaczone grzechy i dla kogo Jezus jest Panem i Odkupicielem, ten będzie zachowany.

Norwegia 1968 rok -  spisał: Emanuel Minos

 

Źródło: Znalezione w sieci!

Komentarze

anonim2015.12.17 20:11
Moja babcia mówiła że stare przepowiednie wieszczyły że przed nadejściem końca świata że nastaną księża z "wilczymi gardłami" i będą niczym wilki w owczych skórach. Babcia była prostą kobietą ale była głęboko wierząca i nie rozumiała co to znaczy że można coś takiego mówić o księżach-na widok których klękała. Nie żyje od ponad 20 lat. Teraz już wiem o czym mówiła.
anonim2015.12.17 20:16
25. Dlaczego Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość Narodom świata:- „Pycha zakorzeniła się w Ludzie Moim. Świat wabi was wszystkimi ułudami, jakie wytworzył, by was uwieść i z Mojej Drogi zawrócić ku sobie. To co nastąpi, stanie się waszym postem i pokutą. Wy, Polacy, już zanurzeni jesteście w trudnościach i brakach, a tak mało kto z was zwraca się ku Mnie. Reszta świata otrzyma boleśniejsze leki - wedle potrzeby. Ci, którzy „roztyli się" w dobrobycie i bożkiem swym uznali „sytość", bez względu na głód i nędzę takich, jak oni sami ludzi — których za gorszych uznali — ci spotkają się z tym cierpieniem, które zadają bliźnim swoim. Aby urato¬wać ludzkość, potrzeba powszechnego nieszczęścia, wstrząsu i grozy tak wielkiej, aby runęły ustalone formy życia i w biedzie zjednoczył ich lęk, skoro odrzucili zjednoczenie w miłości. Dziękuj Mi, dziecko, że was wprowadziłem wcześniej w klęski i znie¬wolenia, i szybciej z nich wyprowadzę, gdyż to, co spotka świat, po stokroć sroższe będzie. Chcę pomimo tego, co dzieje się z wami, abyście wy, ludzkość cała, na¬dal żyli i służyli Mi w pokoju i radości. Pragnę dla was życia w Mojej Obec¬ności i w przyjaźni ze Mną i uczę was tego różnymi sposobami.” 39. /„A teraz słuchaj, co Mam ci do powiedzenia, boś Mnie długo o to prosiła. Kataklizmy ogarną całą ziemię; będą to wybuchy wulkanów, trzęsienia ziem, ruchy skorupy ziemskiej, przesuwnie się płyt lądowych i dna mórz i oceanów. Specjalne nasilenie katastrof dotknie półkule północną (…) Wzburzenie wód spowoduje zniszczenie wybrzeży na całym świecie (…). Dlatego ostrzeżenia Moje przydadzą się wszędzie, o ile zostaną przyjęte. (…) Ludzie nie chcą uwierzyć temu, co ich trwoży i wieści im klęski; chyba gdy widzą już ich pierwsze objawy. (…) Wybrzeża, ujścia rzek, tereny nadmorskie, zwłaszcza nizinne i bagienne, narażone są na zalanie lub zgoła zatopienie. Tereny sejsmiczne ożywią się, górskie rzeki wyleją, głębokie doliny wypełni woda, a wielkie zbiorniki wodne zamknięte tamami grożą zalaniem ziemiom niżej położonym. Rozsądek nakazuje unikać takich miejsc… Nie podam ci (…), nazw miejscowości, bo będą ich dziesiątki tysięcy. (…) Europa nie będzie oszczędzona; przeciwnie, cały Zachód wraz ze Stanami Zjednoczonymi ulegnie ruinie. Kraje te ze względu na ogromne zniszczenia staną się ubogie i nie powrócą już do dawnej świetności.” 40. / Należy dodać że dlatego tak jest szeroko promowana walka z nadmierną emisja CO/2 - bo bogate państwa chcą na tym zarobić, a przy okazji zniewolić słabiej rozwinięte gospodarczo narody, oraz jest wykorzystywana w propagandzie medialnej przez I władze Media „Słowo”, - aby ludzie doświadczając kar nie nawrócili się do Boga. -„Chcę ci powiedzieć że rozpoczynam już swoje dzieło. Jeżeli nie wierzysz Mi, obserwuj, co się dzieje w przyrodzie: - Jak cała powstaje przeciw wam, tam przede wszystkim, gdzie najbardziej zakłócono równowagę i gdzie człowiek wniósł najwięcej swoich własnych propozycji posłużenia się naturą dla celów niskich, zdobycia bogactw kosztem przyrody, w tym i ludzi. Gdyby nie Moja interwencja, która jest waszym ratunkiem, jakże szybko zniszczylibyście się sami, niszcząc jednocześnie życie na ziemi. Jakże jesteście ślepi, głusi i ciemni w waszej pysze z „postępu” nauki i techniki, a przede wszystkim jak egoistyczni, aroganccy i nikczemni. Mówię o tych, którzy wiele posiadają, wiele mogą, a oczy wpatrzone są tylko w „zysk” (oślepione pożądaniem posiadania), w więcej i więcej bogactwa, podczas gdy na niczym im samym nie zbywa, a dookoła biedacy umierają z głodu, chorób i nędzy. Nie chcę i nie będę ratował tych, którzy całą ludzkość wiodą na stracenie. Przeciwnie, dam im poznać smak trwogi, głodu, bezdomności i nieszczęścia – ostatni Mój dar dla tych, którzy Mną wzgardzili używając Moich dóbr w nadmiarze i z zaciekłością broniąc ich przed głodnymi i potrzebującymi.” 41 /
anonim2015.12.17 20:33
@Liliannna A co uważasz że to X KK są z wilczymi gardłami? Obok KK istnieje antykościół - Synagoga Szatana /Ap 2,9; 3, która czci Mamonę tj bożka Junonę Moneta, zw. Fortuna, zw. Doradczynią która pierwsza doradzała ludziom - wiesz komu? Ewie w Raju to starodawny Wąż Lucyfer Bożek którego wynosi na piedestał Masoneria i ich mocodawcy ILLUMINATI. To oni stoją za Prawem do Grzechu cyt. " W ciągu jednego pokolenia moi ludzie „wyprali” mózgi temu narodowi. Już nawet wielu Polaków wierzy w to że ich ojcowie mordowali naszą hołotę. (…) - Moi ludzie zamieniają katolikom Dekalog na sodomię i eutanazję (…) - Genialność moich ludzi doprowadziła do tego, że nasi wrogowie sami się wyniszczają. ...." Kto więc jest tym wilkiem który porywa owce by je zamordować? kapłani KK czy wrogowie Pana naszego Boga- człowieka "Słowo Wcielone" Jezusa Chrystusa? I dlatego dobrze się zastanów i głupot nie pisz. Czy jak poszłaś do Spowiedzi św żądano od ciebie mamony, ofiary, żeby ci odpuścić twoje śmiertelne grzechy którymi zasłużyłaś na piekło?
anonim2015.12.17 20:53
jest tyle sprzecznych objawień że szkoda wypowiadać się na ten temat.
anonim2015.12.17 20:59
jedno jest pewne, ze bedzie jeszcze jedna wojna, kazda przepowiednia jaka by nie byla mowi o wojnie, uniklibysmy tego gdyby ludzie zyli po bozemu a ze nie zyja tylko jeszcze sie do Boga rzucaja to bedzie wielkie bum. I Bog ma racje!! Jego swiat jego reguly albo sie czlowiek dostosowuje i jest jego przyjacielem albo nie wtedy jest to co ma lucek. !!
anonim2015.12.17 21:07
Co za bzdury.Główne przesłanie: jesteśmy źli dla imigrantów (? ? ?) i oni odpłacą nam tym samym. Kolejna bzdura: " Wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie trzecia wojna światowa" Jezus przyniesie nam wojnę ? Serio ?
anonim2015.12.17 21:13
Chwila, ja też mam gdzieś taką przepowiednie w szufladzie. Ma ze trzydzieści, nie czekaj - ze sto lat! Serio mówię!
anonim2015.12.18 4:49
Podczas czytania popłakałem się, bo mam dar łez, które u mnie zawsze oznaczają p r a w d ę. Jako mistyk świecki-lekarz widzę to wszystko i wszędzie głoszę, ale spotykam się ze zdziwieniem. Wcześniej Szatan straszył ludzi "końcem świata" przy byle powodzi (brak interkomunikacji), a teraz usypia wszystkich...nawet pasterzy Kościoła świętego. Nie widzę tam żadnego poruszenia, nawet jednej modlitwy. Zrozum moje cierpienie, bo tu nie chodzi o zabicie naszych ciał, ale o globalną śmierć dusz! wolabogaojca.blog.pl (przeczytaj ostatni wpis) www.wola-boga-ojca.pl (w naprawie)
anonim2015.12.18 7:33
@Dod Andrik + K Z, + Ty jako Oświecony tj. Iluminowany wznosisz się ponad przeciętność, tak jak to faryzeusze określali "Ten tłum który nie zna Prawa jest przeklęty" Tzn. ponad dewotów jak określasz. Czy jesteś pewny że miłość do wiary piekła, do Ateizmu uratuje cię przed ogniem piekielnym? Czy św s Faustyna na zakończenie swego pobytu w piekle, nie napisała, że tam ateistów nie wierzących Bogu w istnienie wiecznej kary jest mnogo /Dzienniczek nr 741/ Czyżbyś uważał że jak Bóg ukarał Potopem bezbożników przedpotopowych, to obecnie nie ukarze gorszym potopem nie wód ale karą Potopu ognia i siarki /Łk 17,26-29/ Nr 71. + Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. Wszyscy i na całym świe¬cie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jak trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z prze¬rwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiaz¬dy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierś¬cień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokala¬ną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają. Po trzech dniach strasznej nawałnicy, strasznego gniewu Bożego, ciemności powoli będą opuszczały + zbolałą, spaloną planetę ziemię. Widok jej będzie bardzo straszny. Będą zgliszcza, same zgliszcza, popioły. Tam, gdzie były góry będą wielkie rozpadliny i gotująca się woda w nich. Tam, gdzie były morza, będą kamienne, błotniste obszary.
anonim2015.12.18 21:42
@Kaganekkomunizmu. Muszę cie zmartwić kaganek komunizmu zgaśnie bezpowrotnie. Ponieważ miłośników wiary piekła "Ateizmu" zabierze Pierwszy w dziejach ateista i antyteista słynny Wąż zw. Lucyferem, zw. aniołem czeluści zw. Czerwonym smokiem królem piekła Yamą /Jamą/ ect. A co do dnia i godziny Nie kto inny jak Bóg Ojciec zapowiada ten Sąd na światem. "" Jam Jest Który Jest, dziś przybyłem na to błogosławione miejsce. Oto Moc Mojego Błogosławieństwa umacnia cię w tym dniu i godzinie. Dobrze słyszałeś Słowa, które wypowiedział Mój Boski Syn, Jezus Chrystus w ostatni Wielki Piątek zaraz po tym, gdy kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Potwierdzam to i powtarzam ci ponownie, że od tego Wielkiego Piątku 2011 r. rozpoczęło się odliczanie, do pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń, Małego Sądu Ducha Świętego, którego doświadczy każda dusza każdy żyjący człowiek na ziemi. W tym czasie gdy on się zacznie, zatrzymam czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny Boży rozkaz, dokonają zawieszenia wszelkich waszych funkcji życiowych. Na tę chwile zatrzyma się całe stworzenie materialne. Na Mój wyraźny rozkaz, dusza każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótka chwile z ciała. Aniołowie Stróżowie przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd zewszechmiar sprawiedliwy. Każde z was ujrzy przekrój całego swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle. Najdoskonalszej, bo Bożej Sprawiedliwości. Poznacie werdykt, podsumowanie waszych wszystkich dokonań. Pozwolę, aby wasi Aniołowie Stróżowie odprowadzili was na miejsce waszego przeznaczenia. Na te obecna chwilę, brud ludzkich serc, jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 0,12% z ludzi osadzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba. Ci będą przeszczęśliwi widząc Bożą nagrodę za swoje cnotliwe życie. Pozostali usłyszą jako werdykt — czyściec (19,88%). Wielu z tych co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczywistość piekła, nie wytrzymaj ą tego widoku i tuż po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia. Dusza ich powróci w miejsce, które przed chwilą oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze demonom, popełniając najcięższy z możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu. Wielu z tych, co ujrzało piekło, jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając się, lecz większa część z nich uczyni to ze strachu. Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie te dusze, a wielką część z nich, ponownie zwiedzie w krótkim czasie. Większość ludzkości nawróci się, lecz źli powrócą na drogę potępienia z pełną świadomością swojego wyboru jakiego dokonali. Oni zapomną szybko co widzieli, ponownie oszukani przez tego komu służyli. W międzyczasie, demony sprawią, że jego ludzie wywoływać będą międzynarodowe konflikty, na skalę globalną. Po Małym Sądzie pozwolę ludzkości dokonać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby ponownie mogła dokonać swojego wolnego wyboru. Dopiero po tym czasie zezwolę demonom na krótkie, ale pełne ich działanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy. Niszczyć będą oni ziemię i ludzi, lecz jedynie tych, którzy nie mają znamienia Bożego na swych czołach."""
anonim2015.12.21 12:57
@bonawentura to nie Jezus przynosi nam wojnę tylko ludzie sami ją ściągają swoimi grzechami Czyt. z zrozumieniem Prawo Przykazań - to wiesz że każdy grzech ściąga karę do trzeciego czwartego pokolenia z samego faktu popełnienia grzechu. Czy król Ludwik XVI i delfin /IV pok./ nie został uśmiercony z powodu niedokonania Poświęcenia Francji NSJ przez Ludwika XIV
anonim2015.12.21 20:31
Wiekszosc sie juz wypelnilo ale nad jednym sie zastanawiam i prosze o spostrzezenia i przemyslenia od porzadnych ludzi,nie od troli.,,Wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie trzecia wojna swiatowa,,Mam trzy opcje 1. Wojna nastapi po swietach Bozego Narodzenia,bo wtedy Jezus przychdzi na ziemie ,2. Wojna nastapi po Zmartwychwstaniu Jezusa gdy przychodzi jako zwyciesca, 3. wojna nastapi gdy Aniol przyjdzie w imieniu Jezusa i zadmie w trabe jak mowi apokalipsa.Napewno nie miala tu na mysli ostatecznego przyjscia Jezusa i sadu Bozego,bo wtedy bedzie koniec czasow i ziemia nowa i niebo nowe.Opcje o przyjsciu falszywego proroka tuz przed lll wojna nie mozna tu wkleic,bo nie nazwalaby go Jezus,ale dlaczego powiedziala,, nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie wojna,, chyba chodzi jednak o Aniola,ktory stoi przed Jezusem i w Jego imieniu przychodzi,Jezus bowiem przyjdzie tylko raz aby oddzielic ziarno od plewow i sadzic zywych i umarlych.Czy ktos ma jakies natchnienie.Oczywiscie,niech sie dzieje wola Nieba,z wielka radoscia oczekuje przyjscia Pana i wiem,ze nie wszystko musi byc dla nas zrozumiale,jezyk niebianski nie zawsze da sie przetlumaczyc na ludzki,nawet przez prorokow,tu porzeba Ducha Swietego.
anonim2015.12.22 8:18
@Pluszak z jedną uwagą Pan Jezus jest cały czas obecny na ziemi Np w Najświętszym Sakramencie i innych sakramentach KK np Sam udziela rozgrzeszenia, bo X jest jego narzędziem. + Podobnie myśleli Heretycy Hugenoci którzy mordowali katolików za to że oni wierzyli że Bóg jest na ziemi Bo oni uznali że tylko w NIEBIE ma prawo być Bóg i wara mu od ziemi! /czt - żywot św.Paschalisa/ - czy nie podobnie myślą wierzący w Ateizm przyrody tj Darwinizm Ateiści Nie chcą Boga żeby istniał, żeby był!
anonim2015.12.22 11:01
inna babcia, bardziej wiarygodna, bo ta z "Misia": wyngiel przywiezli do wsi = wojna bedzie bo przed wojna tez byl
anonim2015.12.23 18:58
@Peregrinus + nic nie da wyśmiewanie się . Kara jaka spadnie na współczesnych bezbożników tj. potopu ognia była zapowiadana jeszcze w ST Bóg bowiem nim spełni swoje zapowiedzi, uprzedza ludzkość przez swoich proroków (podkr. swoich proroków/ bo i Lucyfer ma swoich, znasz ich np słynny K Darwin, K. Marks F Engels Wł Lenin J Stalin Mao A Hitler i mnogo mnogo innych np słynni głosiciele Jehowy tzw świadkowie Jehowy bo w niebie będą, nie świadki jehowy piekielnego, tylko świadki Jezusa /por Dz. Ap i Ap.)